AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI 15.10.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ EKIM AYI 15.10.2020

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:219

 

Karar:   Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin Ekim Ayi Meclis Toplantisinin 13.10.2020 tarihli I. Birlesimine ait zabit özetinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:220

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Buharkent Ilçesi, Savcilli Mahallesinde tapunun 953, 954, 955 ve 957 parselinde kayitli tasinmazlar birlikte degerlendirilerek yaklasik 9.38 ha alanda kirsal yerlesme alani amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani Buharkent Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 2020/09-42 sayili karari ile uygun görülmüs olup Buharkent Belediyesinin 12.10.2020 tarih E.1132 sayili yazisi ile iletilmis, önerge ile büyüksehir belediye meclisi gündemine alinarak Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Hazirlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar plani teklifinin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.08.2020 tarih 174 sayili karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazim imar planina uygun hazirlandigi anlasildigindan komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.  Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

Karar:   Buharkent Ilçesi, Savcili mahallesi 953, 954, 955 ve 957 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:221

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 175 ada 52 parsel (9.203,37 m²) ile 1616 ada 12 parsel (31.233,23 m²) numarali tasinmazlarda "Gelisme Konut Alani (seyrek 50 kisi/ha altinda), Egitim Alani, Saglik Alani, Sosyal Tesisi Alani, Park ve Yesil Alan" belirlenmesi amaçli NIP- 9212182 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi 27.04.2020 tarihli vatandas basvurusu ile 5216 sayili Kanun kapsaminda degerlendirilmek üzere ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.12.08.2020 tarihli vatandas dilekçesi ekinde sunulan NIP- 9212182 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 175 ada 52 parsel ve 1616 ada 12 parsele iliskin NIP- 9212182 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:222

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Didim Ilçesi, Efeler Mahallesi, 1894 Ada 1, 2, 3, 4 ve 2583 ada 1 parsellerin ve tescil harici alanin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda konut alani, yaya yolu, trafo alani ve park alani kullanimlarinin yeniden düzenlenerek konut alani, ibadet alani, park alani ve trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-09394670 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Didim Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarih ve 42 sayili karari ile uygun bulunmus olup, Didim Belediye Baskanligi’nin 27.08.2020 tarih ve 2070 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP-09394670 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinde konut alani olarak düzenlenen 1894 ada 1 ve 2 parsel numarali tasinmazlarin Planli Alanlar Imar Yönetmeligi’nin Parsel Derinlikleri hükümlerine uygun olarak 18 metre olacak sekilde , mevcut park alani yüzölçümünün korunarak ibadet alani yönünden büyütülerek ve ibadet alaninda batidan 3 metre, diger yönlerden 5 metre yapi yaklasma mesafesi belirlenmesi kosulu ile tadilen kabulüne komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Didim Ilçesi, Efeler Mahallesi, 1894 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 2583 ada 1 parsele iliskin UIP-09394670 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:223

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17,18,19,20 parsel, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel, 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsellerde kayitli, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda az yogunluklu gelisme konut alani kullaniminda yer alan tasinmazlar üzerinde yüksek yogunluklu gelisme konut alani, otopark ve ticaret alani düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi, Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.NIP-09573416 islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi yogunluk artisi olmamasi sebebiyle komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler Ilçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17, 18, 19, 20 parseller, 2066 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2067 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellere iliskin NIP-09573416 islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:224

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Efeler Ilçesi, Adnan Menderes (Güzelhisar) Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydin Büyüksehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 2106 ada 20 parselde kayitli, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda Belediye Hizmet Alani ile Sosyal ve Kültürel Tesis alaninda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ise BHA (Pazar Yeri, Kültürel ve Sosyal Tesis Alani) kullaniminda yer alan tasinmaz üzerinde, pazar alaninin ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla plan notlarinda düzenleme yapilmasi ve belediye hizmet alaninda Yençok = 12.50m bina yüksekligi belirlenmesi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 124 sayili karari ile uygun görülerek, 07.09.2020 tarih ve 184142 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09909208 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, parselin güneyinde kullanimlar arasinda 3’er metre yapi yaklasma mesafesi konulmasi ve plan notlarina ‘’Belediye Hizmet Alaninda Zemin Alti Otopark Alani Olarak Kullanilabilir.’’ Hükmünün eklenmesi kosuluyla tadilen onayi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler Ilçesi Adnan Menderes (Güzelhisar) Mahallesi 2106 ada 20 numarali parsele iliskin UIP-09909208 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:225

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesinde yer alan tapuda 1643 ada 1 nolu parselde kayitli, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazim imar planinda orta yogunluklu meskun konut alaninda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Yençok=12.00m kitle nizam kosullu konut alaninda yer alan tasinmaz üzerinde, E=1.90, Yençok=4 kat kosullu konut alani olacak sekilde düzenleme yapilmasi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 121 sayili karari ile uygun görülerek, 07.09.2020 tarih ve 184141-2020004110 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09446389 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin, yapilanma sartlari E=1.90 Yençok=14.50 (4 kat) olacak sekilde tadilen onayi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler Ilçesi, Mesrutiyet (Girne) Mahallesi, 1643 ada 1 parsele iliskin UIP-09446389 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:226

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Orta Mahallede yer alan tapunun 6588 ada 4,5,6 parsel ile Tepecik Mahallesinde 241 ada 1 parselde kayitli, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazim imar planinda az yogunluklu gelisme konut alaninda; Efeler imar planinin yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Yençok=9m ve Yençok=12m kitle nizam kosullu konut alaninda, Tepecik imar planinda bulunan kisim Ayrik Nizam 3 kat ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m. kosullu konut alaninda kalan tasinmazlar üzerinde, tasinmazlarin birlikte degerlendirilerek TAKS/KAKS=0,40/1,49 Yençok=21.00 m kosullu konut alani ve otopark alani olarak düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 104 sayili karari ile uygun görülerek, 14.08.2020 tarih ve 180406 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09452088 islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi yogunluk artisi getirmediginden komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler Ilçesi, Orta (Ata) Mahalle 6588 ada 4, 5, 6 parseller ve Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsele iliskin UIP-09452088 islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:227

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Çestepe Mahallesi, 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parselde kayitli, meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda konut, yol ve park alani kullaniminda yer alan tasinmazlar üzerinde gelisme konut alani, otopark, yol ve park alani düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi, Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09240162 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi yogunluk artisi olmamasi sebebiyle komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

  

Karar:   Efeler Ilçesi, Çestepe Mahallesi, 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsele iliskin NIP-09240162 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:228

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 825 ada 20, 87, 88, 93, 94 ve 1212 ada 179, 202 ve Çestepe Mahallesi 1212 ada 199 parselleri üzerinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Yençok:12.00 m kitle nizam kosullu konut alaninda yer alan tasinmazlarda TAKS:0,50, KAKS:1.95 Yençok:25.50 m (8 kat) kosullu konut alani getirilmesi amaçli UIP: 09773026 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 122 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 10.09.2020 tarih ve 184143 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09773026 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar:   Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 825 ada 20, 87, 88, 93, 94 parseller, 1212 ada 179, 202 parseller ve Çestepe Mahallesi 1212 ada 199 parsele iliskin UIP-09773026 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine ait alinan Efeler Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 122 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:229

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Efeler Ilçesi, Zeybek Mahallesi ve çevresinde yaklasik 187 ha’lik bir alanda Büyüksehir Belediyesince hazirlattirilan 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09852025 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun

8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar:   Efeler Ilçesi, Zeybek Mahallesi ve çevresine iliskin NIP-09852025 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:230

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Incirliova (Cumhuriyet) Mahallesi, 8539 parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda resmi kurum alani kullaniminda yapilasma ve yapi yaklasma mesafeleri ayni kalmak kosuluyla Yençok=9.50 m plan sartinin Yençok=11.50 m olarak düzenlenmesi amaçli UIP-09066805 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Incirliova Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih ve 79 sayili karari ile uygun bulunmus olup, Incirliova Belediye Baskanligi’nin 17.08.2020 tarih ve 3309 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09066805 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar:   Incirliova Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 8539 parsele iliskin UIP-09066805 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:231

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Koçarli Ilçesi Orta Mahallede mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1518 m2 büyüklügünde olan 8 ada 7 parselin mevcutta konut ve ticaret olan kullanim kararinin kamu tesis alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan 1/2000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Aydin Il Tarim ve Orman Müdürlügünün 30.09.2020 tarihli ve 2696323 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Koçarli Orta Mahalle 8 ada 7 parselin kamu tesis alani olarak planlanmasi amaçli 1/2000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Koçarli Ilçesi, Orta Mahalle, 8 ada 7 parsele iliskin NIP-09749233 plan islem numarali 1/2000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:232

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz Kusadasi Ilçesi Davutlar Mahallesi Maliye Hazinesine ait Gençlik ve Spor Genel Müdürlügüne tahsisli 202, 3981 ve 3982 parseller ve çevresinde mevcut imar planinda Milli Egitim Tesisler ve Dinlenme alani, park ve otopark kullanimlarinda bulunan alanin IHA (Kamu egitim ve Dinlenme tesisleri alani), spor alani, park ve otopark alani olarak yeniden düzenlenmesi amaçli hazirlanan UIP: 09226943 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli ve 255 sayili karari ile uygun bulunmus olup Kusadasi Belediye Baskanliginin 25.09.2020 tarihli ve 18595 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Ilçesi Davutlar Mahallesi 202, 3981, 3982 parseller ve çevresinin IHA (kamu egitim ve dinlenme tesisleri alani), spor alani park ve otopark alani olarak düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Kusadasi Ilçesi Davutlar Mahallesi 202, 3981 ve 3982 parseller ve çevresine iliskin UIP: 09226943 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:233

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 177 ada 22 numarali 344,93 m2 yüz ölçüme sahip tasinmazin tercihli yerlesme alani (turistik + konut) kullaniminin ticaret alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-09882451 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09882451 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 177 ada 22 parsele iliskin NIP-09882451 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:234

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 144 sayili karari ile uygun bulunan Kusadasi Aritma Tesisinin ve çevredeki bahçe ve konutlarin ana ulasim yolunu olusturan 17 metrelik yolun yeniden planlanmasi amaçli NIP-09039217 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve UIP-09032127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinda Hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinin raster formatindaki planlarin sayisallastirilmasi yolu ile elde edilmesi sonrasinda plan hatlari ile kadastro hatlari arasinda uyumsuzluklar ve 17m’lik yolda projelendirilen boru hatti ile uyumsuzluklar ortaya çikmistir. Bu dogrultuda yol hatlarinin yeniden düzenlenmesi ve ilave plan notu getirilmesi amaçli hazirlanan1/1000 ölçekli uygulama imar plani Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Türkmen Mahallesi 346 ve 347 adalar ve çevresinde mevcut imar planlarinda 17 metre genislikte yer alan yolun yeniden düzenlenmesi ve ilave plan notu getirilmesi amaçli hazirlanan UIP:09032127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 346 ve 347 numarali imar adalarinin çevresinde yer alan tasit yolu güzergâhinin yeniden düzenlenmesi ve ilave plan notu eklenmesi amaçli UIP:09032127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:235

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi, Türkmen Mahallesinde yer alan ve mülkiyetleri Kusadasi Belediyesi’ne ait olan 1943 ada 1 parselin sosyal tesis alani ve 2416 ada 1 parselin ise park alani belirlenmesi amaçli UIP-09352015 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarihli ve 301.05/301 sayili karari ile uygun bulunarak Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 08.10.2020 tarihli ve 19900 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.   UIP- 09352015 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1943 ada 1 parsel ve 2416 ada 1 parsele iliskin UIP- 09352015 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine ait alinan Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarihli ve 301.05/301 sayili karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

 

Karar No:236

 

Komisyon Görüsü:  Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 402 ada 1 numarali 106.855 m² yüzölçüme sahip parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda makilik – fundalik alan kullaniminin gelisme konut alani (orta yogunluk), egitim tesisi, saglik tesisi alani, ibadet alani, sosyal tesis alani, teknik altyapi alani, park alani, ticaret alani, belediye hizmet alani, genel otopark alani ve tasit yolu kullanimina dönüstürülmesi amaçli NIP-09127370 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09127370 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 402 ada 1 parsele iliskin NIP-09127370 plan islem numarali  1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:237

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesinde Kusadasi Belediyesi Mülkiyetinde yer alan tarla vasifli yaklasik 29200 m² yüzölçüme sahip 653 ada 37 parsel nolu tasinmazin mevcut imar planinda Egitim ve Kültür Merkezi olan kullanim kararinin Özel Proje Alani - Özel Sosyal Altyapi Alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan 1/5000 nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisiklikleri teklifleri Kusadasi Belediye Baskanliginin 08.10.2020 tarihli ve 19945 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine gönderilmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Hacifeyzullah Mahallesi 653 ada 37 parsele iliskin özel proje alani özel sosyal altyapi alani amaçli hazirlanan NIP-09124870 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-09213925 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifleri oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi Hacifeyzullah Mahallesinde 653 ada 37 parsele iliskin NIP-09124870 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP-09213925 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisiklikleri ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:238

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz Kuyucak Ilçesi, Horsunlu Mahallesinde tapuda 2350 ve 2351 parsellerde kayitli tasinmazlar meri 1/5000 ölçekli nazim imar planinda konut, park ve egitim alani kullanimlarindan olusmakta olup TOKI yatirim alani olarak bu alandaki kullanimlarin yer degisikligi ve konut alaninin bütünlestirilmesi ile ilgili hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi, Kuyucak Belediyesinin 28.08.2020 tarihli ve 1521 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak, komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.09199196 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinde plan notlarina “ASKI kurum görüsü dogrultusunda Genel Müdürlükten alinacak altyapi projelerine göre kuyu, hat ve sanat yapilari TOKI tarafindan deplase edilecektir” plan notu ilavesi yapilmak kosulu ile komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak Ilçesi, Horsunlu Mahallesi 2350 ve 2351 parsellere iliskin NIP:09199196 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:239

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesi tapunun 249,00 m2 yüzölçümlü 1423 ada 8, 282,00 m2 yüzölçümlü 9, 231,00 m2 yüzölçümlü 11 numarali parselleri üzerinde mevcut onanli 1/5000 ölçekli Nazim Imar Planinda Karma Kullanim Alani olan arazi kullanim kararinin Özel Saglik Tesis Alanina dönüstürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP:09870107 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi hakkinda Il Saglik Müdürlügünün 21.09.2020 tarih ve 58612703-129-1391 sayili yazilarinda söz konusu alanda yapilmasi planlanan tesisin kurulmasinda mevzuatlari açisindan herhangi bir sakincanin olmadiginin bildirilmesi ile Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin Standartlar baslikli 11. maddesinin 3.bendi kapsaminda uygulama yapilmasi sebebi ile komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesi, 1423 ada 8, 9 ve 11 parsellere iliskin NIP:09870107 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:240

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarinda degisiklik ve ilave yapilmasi amaciyla hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ve ilavesi teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 131 sayili karar ile uygun görülerek, 09.10.2020 tarih ve 6699 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Soner YELKOVAN, Kadir MUTLU, Kürsat Engin ÖZCAN tarafindan 13.10.2020 tarihinde verilen önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinmis ve komisyonumuza havale edilerek incelenmistir. UIP-09963059 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ve ilavesi teklifinde;1.15. no.lu plan hükmünün plan notlarindan kaldirilmasi ve 1.16, 1.22, 1.33 no.lu plan notlarinda yapilan degisikliklerinin ve 1.35 no.lu ilave plan hükmünün Nazilli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 131 sayili kararindaki sekliyle ve 2.8. Sit Alanlari basligi altinda bulunan 2.7.1. plan notu numarasinin 2.8.1 olarak düzenlenmesinin kabulüne,Mevcut 1.18. no.lu plan notunda “1-2 metrelik” ve “1-2 metreye kadar” kisimlarinin “3m’ye kadar” olarak düzenlenmesi ve 1.37 no.lu plan notu ilavesine yan bahçe mesafesinden sonra “3m 'nin altinda kalmamak kaydiyla” ibaresinin eklenmesi kosullari ile tadilen kabulüne,1.36, 1.38 ve 1.39 no.lu plan notlari ilavelerinin ise uygun görülmedigine, komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi,  1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarinda degisiklik ve ilave yapilmasi amaciyla hazirlanan UIP-09963059 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ve ilavesi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:241

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Kizildere Mahallesi tapunun 3834,35 m2 yüzölçümlü 129 ada 14 numarali parseli üzerinde Tarim ve Hayvancilik Tesisi Alani (Zeytinyagi Sikim Tesisi) yapilmasi amaçli düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani teklifi 15.06.2020 tarihli dilekçe ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP:09484589 Plan Islem Numarali 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani teklifi komisyonumuzca incelenmis olup, hazirlanan plan teklifinin; ilgili kurum ve kurulus görüslerinin alinmis olmasi ve Çevre ve Sehircilik Bakanligi Mekansal Planlama Genel Müdürlügü’nün 29.09.2020 tarih ve E.203869 sayili yazisi kapsaminda hazirlanmis olmasindan dolayi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Kizildere Mahallesi,129 ada 14 parsele iliskin NIP:09484589 Plan Islem Numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:242

 

Komisyon Görüsü: Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarih ve 2006/3-09 sayili karari ile onaylanan Atatürk Mahallesi, 396 ada 1 parsel numarali tasinmazin resmi kurum alani kullaniminin belediye hizmet alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planina iliskin alinan Danistay 6. Dairesi’nin 2018/5044E. ve 2020/1840 K. sayili 17.02.2020 tarihli karari dogrultusunda alinan Söke Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarihli ve 2020/6-93 sayili karari Söke Belediye Baskanligi’nin 18.09.2020 tarihli ve E.112655 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söke Belediye Meclisi’nin mahkeme karari dogrultusunda idari islem tesis edilerek eski plan kosullarina geri dönülmesine yönelik aldigi 04.09.2020 tarihli ve 2020/6-93 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Söke Ilçesi, Atatürk Mahallesi, 396 ada 1 parsele ait 09.03.2006 onayli imar planlarina iliskin mahkeme kararina yönelik idari islem tesis edilmesine dair 04.09.2020 tarihli ve 93 sayili Söke Belediye Meclis Karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

Karar No:243

 

Komisyon Görüsü: Söke Belediye Meclisi’nin 09.03.2006 tarih ve 2006/3-09 sayili karari ile onaylanan Yenicami Mahallesi, 733 ada 170 parsel numarali tasinmazin bir kisminin resmi kurum alanindan çikarilarak, ibadet yeri, park ve yol olarak belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planina iliskin alinan Danistay 6. Dairesi’nin 2018/6834E. ve 2020/1841 K. sayili 17.02.2020 tarihli karari dogrultusunda alinan Söke Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarihli ve 2020/6-92 sayili karari, Söke Belediye Baskanligi’nin 18.09.2020 tarihli ve E.112656 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söke Belediye Meclisi’nin mahkeme karari dogrultusunda idari islem tesis edilerek eski plan kosullarina geri dönülmesine yönelik aldigi 04.09.2020 tarihli ve 2020/6-92 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 733 ada 170 parsele ait 09.03.2006 onayli imar planlarina iliskin mahkeme kararina yönelik idari islem tesis edilmesine dair 04.09.2020 tarihli ve 92 sayili Söke Belediye Meclis Karari ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:244

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz Söke Ilçesi Atatürk Mahallesinde 547 ada ve çevresinde yer alan mevcut imar planlarinda yaklasik 9 hektar büyüklükte olan otogar alanindan geçen Kizilkilise deresinin DSI görüsü dogrultusunda plana islenmesi ve otogar alaninin ilçenin ihtiyaci dogrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söke Ilçesi Atatürk Mahallesi 547 ada ve çevresinde Kizilkilise deresinin güzergahinin islenmesi ve otogar alaninin yeniden düzenlenmesi, konut disi kentsel çalisma alani, ticaret alani, park ve otopark alani belirlenmesi amaçli hazirlanan NIP:09405962 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP:09882096 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifleri komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.  

 

Karar: Söke Ilçesi Atatürk Mahallesinde 547 ada ve çevresinde NIP:09405962 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim ve UIP:09882096 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Karar No:245

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Sultanhisar Ilçesi, Eskihisar Mahallesi, Yeriçi Mevkii, Aydin – Nazilli Bölünmüs Devlet Yolu üzerinde 218 ada 70 numarali 4591,05 m² yüzölçümlü tasinmazin 2627,25 m²’lik kisminda akaryakit ve servis istasyonu alani amaçli NIP-09788759 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi Büyüksehir Belediyemize sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09788759 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar Ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 218 ada 70 parsele iliskin NIP-09788759 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:246

 

Komisyon Görüsü: 13.10.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen,   Aydin Büyüksehir Belediyesi Zabita Dairesi Baskanliginin 2020 Mali Yili gelir ücret tarifesine, tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

 

Karar: Zabita Dairesi Baskanliginin 2020 yili Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:247

 

Komisyon Görüsü: 13.10.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;  Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanliginin 2020 Mali Yili gelir ücret tarifesine, tarife degisikligi hususu; Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur.

 

Karar: Ulasim Dairesi Baskanliginin 2020 yili Gelir Ücret Tarifesinde degisiklik yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:248

 

Komisyon Görüsü: Cumhuriyetimizin 97. Yili kutlama etkinlikleri kapsaminda “29 Ekim Cumhuriyet Bayrami” konulu resim, siir ve kompozisyon yarismasi düzenlenmesi planlanmaktadir. Yarisma Ilimizde ikamet eden ve 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yasindaki çocuklarimiza resim, siir ve kompozisyon kategorilerinde gerçeklestirilecektir. Yarisma sonunda her kategori ve yas grubunda basarili olan ilk 5 çocugumuza olmak üzere toplam 90 katilimciya ödül olarak tablet bilgisayar verilmesi Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, oybirligiyle ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Meclisimizin onayina arz olunur.

 

Karar: Cumhuriyetimizin 97. Yili kutlama etkinlikleri kapsaminda Ilimizde ikamet eden 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yasindaki çocuklar arasinda resim, siir ve kompozisyon yarismasi düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:249

 

Komisyon Görüsü: 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi geregince, Ilimiz Kusadasi Ilçesinde Kadikalesi/Anaia Kazi Baskanligi’nca yürütülecek olan kazi çalismalarina destek olunmasi Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak 10.000,00-TL ödenek ayrilmasi oybirligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Meclisimizin onayina arz olunur.

 

Karar: Kusadasi Ilçesinde bulunan Kadikalesi/Anaia Kazi çalismalarina destek olunmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:250

 

Komisyon Görüsü: 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fikrasinin (g) bendi ve Dogal Gaz Piyasasi Dagitim ve Müsteri Yönetmeligi’nin 70 inci maddesi uyarinca; Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan verilen dagitim lisansi kapsaminda Aydin il sinirlari içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi’nin dagitim lisansi kapsamina Kuyucak Ilçesinin dahil edilmesi hususu Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2020 tarihli toplantisinda Komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunun 4. Maddesinin dördüncü fikrasinin (g) bendi ve Dogal Gaz Piyasasi Dagitim ve Müsteri Hizmetleri Yönetmeligi’nin 70 inci maddesi uyarinca; Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan verilen dagitim lisansi kapsaminda Aydin il sinirlari içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi’nin dagitim lisansina Kuyucak ilçesinin dahil edilmesi kapsaminda dagitim bölgesinin genisletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçeklestirilmesi gereken, ayni Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü is için ilgili belediye ile müsterek haraket edilmesi, Dagitim Lisansina ilave edilen Kuyucak ilçesinin sinirlari içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dagitim sirketince ihtiyaç duyulacak kazi ve sebeke yapim faaliyetlerine izin verilmesi Kuyucak Ilçesinin dagitim sebekesi yapim çalismalari kapsaminda AYKOME Yönetmeligine dayali çalismalara izin verilmesi, Dagitim sebekesinin yapimi ve dagitim faaliyetlerinde gerekli is birliginin yapilmasi ayrica dogalgaz kazi çalismalari sirasinda; gerekli tedbirlerin alinmasi, vatandasa çalismalar ile ilgili bilgi yazilarinin yazilmasi ve trafigi aksatmamasi için trafik levha ve isaretlerinin koydurulmasi islemlerinin ve yollarin trafige açilmasi ile ilgili tüm çalismalarin Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi tarafindan yapilmasi hususlari komisyonumuzca uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Meclise sunulmasini arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak Ilçesinin Enerya Aydin Gaz Dagitim Anonim Sirketi’nin dagitim lisansi kapsamina alinmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:251

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13/10/2020 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Buharkent Ilçesi, Merkez Mahallesinde bulunan 1205 parsel numarali 7.280,00 m² yüzölçümlü tasinmaz ile ayni mahallede bulunan 1211 parsel numarali 2.780,00 m² yüzölçümlü tasinmazin mezarlik alani olarak kullanilmak üzere 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8. maddesine göre bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi ile kiymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapildiktan sonra kamulastirilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

 

Karar: Buharkent Ilçesi, Merkez Mahallesinde bulunan 7280,00 m² alana sahip 1205 parsel ve 2780,00 m² alana sahip 1211 parsel numarali tasinmazlarin mezarlik olarak kullanilmak üzere kamulastirilmasi için bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi ve 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8.maddesine göre kamulastirilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:252

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.10.2020 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 1479 ada, 1 parselde kayitli 3.180,02 m² yüzölçümlü tasinmazin 7/48 hisseye tekabül eden Belediyemize ait 463,75 m²’lik kisminin satisinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.                             

 

Karar: Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesinde bulunan 1479 ada, 1 parselde kayitli 463,75 m²’ lik  belediye hissesinin satisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:253

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.10.2020 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale olunan; Efeler Ilçesi, muhtelif mahallelerinde mülkiyeti Aydin Büyüksehir Belediyesine ait ekli listede belirtilen tasinmazlarin satisinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu raporumuz karar alinmak üzere Belediye Meclisinin onayina arz olunur.

 

Karar: Efeler ilçesinde muhtelif mahallelerde bulunan mülkiyeti Aydin Büyüksehir Belediyesine ait ekli listede belirtilen tasinmazlarin satisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

 

 

Karar No:254

 

Komisyon Görüsü: 13.10.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;            Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 06.10.2020 tarih ve 298 sayili Meclis Karari ile verilen 3.135.000,00 TL tutarindaki ek ödenegin, ekte yer alan ‘Ek Ödenek Tablosuna’ uygun olarak Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesinin ikinci fikrasi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2020 Mali Yili Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:255

 

Komisyon Görüsü: 13.10.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 06.10.2020 tarih ve 298 sayili Meclis Karari ile 500.000,00 TL ve yine Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 06.10.2020 tarih ve 299 sayili Meclis Karari ile 900.000,00 TL’lik ekte yer alan ‘Ödenek Aktarma Tablolarinda’ belirtilen fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki aktarmalarin,  Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi geregince yapilmasi Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2020 Mali Yili Bütçesinde müdürlükler arasi aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:256

 

Komisyon Görüsü: 13.10.2020 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;             Bozdogan Belediye Baskanligi’nin 07.09.2020 tarih ve 57 sayili Meclis Karari ile verilen 9.000.000,00 TL tutarindaki ek ödenegin, ekte yer alan ‘Ek Ödenek Tablosuna’ uygun olarak Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 37 nci maddesinin ikinci fikrasi ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 25 nci maddesi geregince verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Bozdogan Belediyesi 2020 Mali Yili Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

|