Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI 08.09.2020

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No: 189

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 13.08.2020 tarihli II. Birleşimine ait zabıt özetinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:190

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 232 sayılı Kararı ile 10 yıl süreliğine AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş’ ye devredilen, Söke Bağarası AY-BE Parkının İşletme Devrinin iptaline toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:191

 

Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi, 330 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 14.865,38 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesisin (futbol sahası, kır düğün salonu ve spor tesisleri) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca 2 yıl süreliğine Sultanhisar Belediye Başkanlığına bedelsiz tahsisine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

|