Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.03.2019 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                       Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

                   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Mart 2020 Salı günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mart Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                       Söz konusu toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.       

                                                                                                   

         Özlem ÇERÇİOĞLU 
  Büyükşehir Belediye Başkanı

         

 

 

TEKLİFLER:

 1. 13.02.2020 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. Çine İlçesi, Karakollar mahallesi, 101 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 amaçlı nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 3. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 134 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 8644, 8645, 9129 ve 9604 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin alınan 04.02.2020 tarihli ve 30 sayılı İncirliova Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 5. Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada 6 parsele ilişkin alınan 08.01.2020 tarihli ve 08 sayılı Karacasu Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 6. Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada 6 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Koçarlı İlçesi, Yeni Mahalle, 215 ada 1, 2, 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. Köşk İlçesi, Köşk Mahallesi,  4652 ve 4653 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 9. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 199 ada 27 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 10. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 323, 1962, 1980, 1971 adalar ve çevresindeki muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 421 ada 19 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. Nazili İlçesi, Karaçay Mahallesinde Bakanlık tarafından onaylanan 8 numaralı bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda alınan 09.01.2020 tarihli ve 39 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 13. Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesinde Bakanlık tarafından onaylanan 6 ve 17 numaralı bölge ile Sümer Mahallesinde yer alan 32 numaralı bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda alınan 09.01.2020 tarihli ve 38 sayılı Nazilli Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 14. Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 1709, 1710 ve 1749 parsellere ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisi'nin 07.01.2020 tarihli ve 24 sayılı kararının görüşülmesi.
 15. Nazilli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 364 ada 26 parsele ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.01.2020 tarihli ve 30 sayılı kararının görüşülmesi.
 16. Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi, 2188 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 17. Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi, 1450 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 18. Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi,1143 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 19. Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesi, 291 ada 27, 32 ve 72 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 21. Nazilli Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi
 22. Sultanhisar İlçesi, Kabaca Mahallesi, 811 parselde mezarlık vasıflı taşınmazın 252,15 m²’lik kısmının yol olarak kamuya terki için muvafakat verilmesi hususunun görüşülmesi
 23. Karacasu İlçesi Yenice Mahallesi A ve B parsellerde kayıtlı mezarlık vasıflı taşınmazların Büyükşehir Belediyemiz adına, 2476, 2480, 2537 ve 2562 parsellerde kayıtlı Çeşme vasıflı taşınmazların Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi adına tescil işlemlerinin yapılması hususunun görüşülmesi
 24. Germencik İlçesinde bulunan Magnesia Antik Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarına destek olunması hususunun görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız 

 

|