T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

HIZMET IÇI EGITIM YÖNETMELIGI

 

 

 

BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

  Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Aydin Büyüksehir Belediyesinde çalismakta olan personele, yapmakla mükellef oldugu hizmetleri en verimli sekilde yerine getirebilmesi için yeterli bilgilerle teçhiz etmek, gerekli nitelikleri kazandirarak kadrolari içinde ileri derecelere yükselmelerine imkan verecek sartlari hazirlamak üzere yapilacak egitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, planlanmasi, uygulanmasi, degerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esaslari belirlemek amaciyla hazirlanmistir.

 

  Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanliginda 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa, 4857 sayili Is Kanununa ve 5393 sayili Belediye Kanununun 49’uncu Maddesine tabi olarak görev yapan personelin ve Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Personel Anonim Sirketinde görev yapan personelin hizmet içi egitimlerini saglamak amaciyla kurum içi, kurum disi, yurtiçinde yapilacak olan kurs, seminer ve benzeri egitim faaliyetlerinin yönetimi, bu faaliyetlerde görevlendirilecek personel, idareci ve egitim görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklari ile egitim faaliyetine katilacaklarin nitelikleri, hak ve yükümlülüklerine ait esaslari kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununun 214.ncü maddesine, 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununun Disiplin Hükümlerine, 6331 Sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu’nun 16 ‘nci, 17 nci ve 18 inci maddelerine, Çalisanlarin Is Sagligi ve Güvenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelige, Aday Memurlarin Yetistirilmesine Iliskin Yönetmelige, Yürürlükte bulunan Toplu Is Sözlesmesi ile diger sözlesmelerin ilgili maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE  4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Aydin Büyüksehir Belediyesini,

Baskan: Aydin  Büyüksehir Belediye Baskanini,

Baskanlik: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligini,

Genel Sekreter: Aydin Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardimcisi: Aydin Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreter Yardimcisini,

Daire Baskani: Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanini,

Daire Baskanligi: Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligini,

Egitim Sube Müdürlügü: Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi bünyesinde faaliyet gösteren sube müdürlügünü,

Birimler: Genel Sekreterlik,1.Hukuk Müsavirligi, Teftis Kurulu Baskanligi, Özel Kalem Müdürlügü, Iç Denetim Birim Baskanligi ve Daire Baskanliklari,

Birim Amiri: Aydin Büyüksehir Belediyesi Birim Amirlerini,

Egitim Kurulu: Aydin Büyüksehir Belediyesinin egitimle ilgili genel politikasini belirlemek üzere olusturulan kurulu,

Hizmet Içi Egitim Faaliyeti: Personelin, meslek içinde yetistirilmesi amaciyla düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetleri,

Program yöneticisi: Ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda egitim hizmetlerinin planlanmasini, bu hizmetlerin yürütülmesini, denetlemesini ve degerlendirilmesini saglayan yöneticiyi,

Egitim görevlisi: Egitim programlarinin yürütülme, denetleme ve degerlendirme hizmetlerini program yöneticisinin gözetiminde diger egitim görevlileriyle isbirligi yaparak uygulayan görevliyi,

Komisyon Üyesi: Belediyenin problemlerini tespit etme, çözüm yollari arama, plan, program ve proje gelistirme, arastirma ve degerlendirme maksadiyla olusturulan komisyonlarda görevlendirilen personeli,

Yillik Egitim Plani: Belediyede görev yapan yada görevlendirilecek personelin, egitim ihtiyaçlarini karsilamak üzere, hizmet ile ilgili çesitli brans veya konularda düzenlenecek egitim faaliyetlerinin dönemlerini, baslangiç ve bitis tarihlerini, egitimlere katilacak personelin sayisini ve niteliklerini belirtmek amaciyla bir cari yil için hazirlanan plani,

Egitim Programi: Yillik egitim planina göre süresi içerisinde brans veya konularda nasil egitim yapilacagini düzenleyen programi,

Oryantasyon Egitimi: Ise yeni baslayan personelin, idarenin amaç ve politikasini, yapisini, kendi görev, yetki ve sorumluluklarini tanimalari, yapacagi islerle ilgili bazi temel bilgileri ögrenmeleri için yapilan, giris, tanitma, intibak ve alistirma egitimini,

Isbasi Egitimi: Personele gerekli olan bilgi, beceri ve is aliskanliklarini kazandirmak amaciyla is ortaminda yapilan egitimi,

Tamamlama Egitimi: Belediye içinde görev degisikligi yapilan veya yeni bir görevle görevlendirilen personele verilen egitimi,

Özel Alan Egitimi: Idare içi ya da idare disinda personeli özel hizmetler için çesitli alanlarda yetistirmek, uzmanlastirmak üzere gerçeklestirilen egitim programlari, yabanci dil ve ilk yardim egitimi gibi daha genel amaçli düzenlenebilecek egitim programlarini,

Gelistirme Egitimi: Personelin hizmet öncesi egitimde kazandigi bilgi ve becerilerden geçerligini ve etkinligini kaybedenlerin yerine yenilerini kazandirmak, uzmanlik alani ile ilgili yeni gelismeleri ögretmek ya da yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini saglamak amaciyla düzenlenen egitimleri,

Görevde Yükselme: 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu'na tabi görevlerden Mahalli Idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarina Dair Yönetmelik, Belediye Zabita Yönetmeligi ve Belediye Itfaiye Yönetmeliginde sayilan görevlere ayni veya baska hizmet siniflarindan yapilacak atamalari,

Görevde Yükselme Egitimi: Görevde yükselmeye iliskin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi egitimi,

Unvan Degisikligi: Kazanilmis olan unvanlara iliskin görevlere yapilan atamalari,

Kurum Disi Egitim: Aydin Büyüksehir Belediyesi disindaki kurum ve kurum merkezlerinde hizmetle ilgili olarak uygulanan egitimi,

Kurs: Personelin sahip oldugu niteliklerin artirilmasi için yeni bilgi, beceri, tutum ve davranis kazandirmayi amaçlayan, bir egitim programina göre yürütülen ve sonunda basari degerlendirilmesi yapilan faaliyeti,

Kursiyer: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen egitim faaliyetlerine katilan personeli,

Seminer: Personelin tespit edilen ihtiyaçlar dogrultusunda bilgilendirilmesi amaciyla düzenlenen kisa süreli ve sonunda basari degerlendirmesi yapilmayan egitim faaliyeti,

Katilimci: Personelin belirli konuda bilgilendirilmesi amaciyla düzenlenen kisa süreli ve sonunda basari degerlendirmesi yapilmayan egitim faaliyetlerine katilanlari,

Katilim Belgesi: Katilimcilara, egitimi düzenleyen birim tarafindan Baskan imzasiyla verilen, içeriginde egitim faaliyetinin açik adi, tarihi, dönemi, katilimcinin adi ve soyadi bulunan belgeyi,

Basari Belgesi: En az 20 saat veya daha uzun süreli egitime katilan ve egitim sonunda yapilan degerlendirme sinavinda basarili olan personele, egitimi düzenleyen Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi Egitim Sube Müdürlügü tarafindan Baskan imzasiyla, içeriginde egitim etkinliginin açik adi, tarihi, kursiyerin adi, soyadi ve unvani bulunan belgeyi,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Egitim Esaslari Hizmet Içi Egitimin Hedefleri

 

MADDE 5 - (1) Hizmet içi egitimin hedefi; Devlet Memurlari Egitimi Genel Planinda, Aydin Büyüksehir Belediyesi Stratejik Plani ve Performans Programinda egitim için öngörülen amaçlar dogrultusunda;

 1. Personelin bilgisini ve verimliligini artirarak hizmet içinde yetismesini saglamak, daha üst seviyedeki görevlere hazirlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çikarmak,
 2. Personele, devlet memurlarinin ödev, yetki ve sorumluluklari ile mesleki etik ilkelerini ögretmek, genel haklar ve yasaklar hakkinda bilgi vermek,
 3. Yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkililigin arttirilmasini saglamak,
 4.  Personelin degerlendirilmesinde hizmet içi egitim ihtiyacini belirlemek,
 5. Mal ve hizmetlerin tam ve zamaninda kullanicilara ulasimini saglayacak egitimi vermek,
 6. Personelin, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelismeler hakkinda bilgilendirilmelerini saglamak,

 

 

 

 

 

Hizmet Içi Egitimin Ilkeleri

MADDE 6- (1) Hizmet içi egitimde belirtilen hedeflere ulasabilmek için uygulanacak ilkeler;

 1. Egitimin sürekli olmasi,
 2. Bu Yönetmelik hükümlerine göre egitim görevi verilecek egitim görevlilerinin ve egitime tabi tutulacak personelin egitime katilmaktan sorumlu olmasi,
 3. Hizmet içi egitimden yararlanmada öncelikler esas alinarak, tüm personelin belirlenen hizmet içi egitim ihtiyaçlarina göre degerlendirilmesi,

ç) Gerektiginde ilgili tüm Daire Baskanliklari ve ilgili birimlerle egitimde isbirligi yapilmasi, bilgi, belge, araç, gereç ve egitici degisiminin saglanmasi,

 1. Kamu kurum ve kuruluslar, özel kuruluslar ve sivil toplum kuruluslari ile isbirligi yapilmasi
 2. Egitimin, Aydin Büyüksehir Belediyesinin Stratejik Planinda yer alan amaçlari, görevleri, yetkileri, sorumluluklari ve ihtiyaçlari dogrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi,
 3. Egitimin, etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olmasi,
 4. Egitim yapilacak ortamlarin, egitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatilmasi,

g) Her amirin birimindeki personelin egitiminden ve yetistirilmesinden sorumlu olmasinin saglanmasi,

 1. Egitime tabi tutulan personelin egitimde kazandirilan niteliklere ve egitime gönderilme amacina uygun görevlerde istihdam edilmeleri,

i) Hizmet içi egitime katilan personelin basarisinin izlenmesi.                             

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Egitim Teskilati ve Görevleri

 

Egitim Teskilati

MADDE  7 – Aydin Büyüksehir Belediyesinin hizmet içi egitim faaliyetleri ;

 

 1. Egitim Kurulu,

 

b) Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi, Egitim Sube Müdürlügü  tarafindan yürütülür.

 

            Egitim Kurulu

            MADDE  8 –

(1) Baskanligin hizmet içi egitim faaliyetlerine iliskin genel politikasini tespit ve tayin etmek amaciyla kurulan Egitim Kurulu, Genel Sekreterin veya görevlendirecegi Genel Sekreter Yardimcisinin baskanliginda; Baskanligin ana, danisma, ve denetim ile yardimci hizmet birimlerinin en üst amirlerinden olusur. Kurul üyelerinin özürleri halinde vekilleri kurul toplantilarina katilirlar.

 

(2) Egitim Kurulu her yil Baskanligin bütçe çalismalari tamamlanmadan önce toplanir. Gerekli görülen hallerde de Baskanin çagrisi üzerine olaganüstü toplanir.

 

 (3) Egitim Kurulunun kararlari öneri niteliginde olup, kararlar Baskanin onayi ile kesinlesir. Kurulun sekreterya hizmetlerini Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi Egitim Sube Müdürlügü yürütür.                                              

Egitim Kurulunun Görevleri

MADDE 9 - Egitim Kurulu, hizmet içi egitim konularina iliskin olarak;

 1. Yillik olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi egitim ihtiyacini belirler,
 2. Hizmet içi egitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve egitim politikasini belirler,
 3. Hazirlanan yillik egitim plan ve programlarini degerlendirip son seklini vererek, yillik egitim plani ve programlarinin uygulanmasinda idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çikan aksakliklari giderir,

ç) Hizmet içi egitim plani ve programlari kapsami içinde, yetistirilmek amaciyla egitime gönderilecek personeli belirler,

 1. Bir önceki yilda uygulanan hizmet içi egitim faaliyetlerinin sonuçlarini degerlendirerek yeni programda aksayan hususlari göz önünde bulundurur,
 2. Hizmet içi egitim çalismalari ve uygulamaya iliskin öneri ve basvurular ile program yöneticilerinin getirecegi önerileri inceler ve karara baglar,
 3. Egitim plan ve programlarinin verimli, etkin ve tutumlu bir sekilde gerçeklesmesi amaciyla diger kuruluslarla, ayrica yabanci ülkelerdeki benzer ve faydali kurum ve kuruluslarla isbirligi yaparak, personel egitimi veya ilgili personel degisimi bakimindan Belediyeye fayda saglayacak imkan ve kaynaklari belirler,
 4. Her yil yapilacak hizmet içi egitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, katilacak personel sayisini belirlemekle görevlidir.

Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginin Görevleri

MADDE 10 - Insan Kaynaklari ve Egitim Daire Baskanligi egitim konusunda;

 1. Belediyenin hizmet içi egitim faaliyetlerini koordine etmek,
 2. Hizmet içi egitim sonuçlarini Egitim Kuruluna sunmak,
 3. Çesitli kuruluslarin düzenledigi kurslara Belediye personelinin de katilmasi yönünde girisimlerde bulunmak, kurslari izlemek ve gerekli önerilerde bulunmakla görevlidir.

ç) Yillik egitim planini hazirlamak,

 1. Egitim Kurulunun görüsü ve Baskanin onayindan sonra yillik egitim planina göre programlar hazirlamak,
 2. Egitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 3. Devlet Memurlari Egitimi Genel Plani isigi altinda; belediyenin Stratejik ve Performans Planlari egitim politikasi ve amaçlarina uygun olarak, birimlerin önerilerini dikkate alarak, yillik egitim plan taslagini ve egitim faaliyetleri için gerekli egitim harcamalarini belirleyerek Egitim Kuruluna sunmak,

g) Hazirlanan egitim programi göz önünde bulundurularak Belediye personelinin egitimi ile ilgili bütün isleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

g) Egitim Kurulunca belirlenen; okutulacak dersler, seçilecek ögretim görevlileri ve haftalik ders programlari ile ilgili yazilari onaya sunmak,

h)Egitim programi ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

i) Hizmet içi egitim programina ve tespit edilecek prensiplere göre yapilan etkinliklerin basarisi ve verimi ile bu çalismalara katilanlarin verecekleri raporlari degerlendirmek,

i)Hizmet içi egitime katilanlarin her türlü belgelerini, puantajlarini, arsivlemek,

j) Egitim ve ögretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri belirleyerek eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazirlamak,

k) Egitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve arastirmalarin zamaninda gerçeklestirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karsilasilan güçlükleri yetkililerle koordinasyon saglayarak gidermek,

 l) Göreve yeni baslayan personelin egitim ihtiyaçlarini tespit ederek, gerekli egitim uygulamalarinin yapilmasini saglamak,

m) Hizmet içi egitim faaliyetleri ile ilgili olarak arastirmalar yapmak,

n) Egitim metotlari, tipleri, teknikleri, genel ve özel nitelikleri, egitim ihtiyaçlari ve alanlariyla ilgili rapor hazirlamakla görevlidir.

o) Görevde yükselme ve unvan degisikligi esasina dair yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme ve unvan degisikligi egitimine katilacak personel ile ilgili is ve islemleri yapmak.

ö) Hizmet içi egitim taleplerini almak.

 p) Hizmet içi egitim taleplerini degerlendirmek,

 r) Yillik Hizmet içi egitim planini duyurmak,

s) Kesinlesen egitim programini dairelere bildirmek, her egitimin uygulamadan en az 5 (bes) gün önce ilgili birimlere duyurulmasini saglamak,

s) Hizmet içi egitimin gerçeklestirilmesini koordine etmek,

t) Egitim faaliyetleriyle ilgili anket formlari hazirlayarak, analiz etmek, analiz sonuçlarini

degerlendirmek,

u) Egitimin elektronik ortama kayit yapilmasini saglamak.

 

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Egitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

 

Egitim Görevlilerinin Seçimi

MADDE 11 - (1) Her düzeydeki hizmet içi egitim programlarinin uygulanmasinda öncelikle Aydin Büyüksehir Belediyesi bünyesindeki personel görevlendirilir.

 1. Ilgili program konusunda Belediye bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmamasi veya konunun Belediye disinda uzman kisiler tarafindan islenmesinde fayda görülmesi halinde, Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginin teklifi, Genel Sekreterlik makaminin onayi ile Belediye disindan da egitim görevlisi saglanabilir.
 2. Görevlendirilen egitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle egitime katilamayacaklari hususu da dikkate alinarak yedek egitim görevlileri görevlendirilebilir.
 3. Resmi hüviyetli egitim görevlisi temin edilememesi halinde hizmet alimi yapilabilir.

 

 

 

 

Egitim Görevlilerinin Nitelikleri

MADDE 12 - Hizmet içi egitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde asagidaki sartlar aranir;

a) Baskanlik içerisinden seçilecek egitim görevlilerinin egitimde yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve sunus yetenegine sahip, yüksek ögrenimli olmasi.

b) Üniversitelerden görevlendirileceklerin, ögretim üyesi veya ögretim görevlisi olmasi.

c) Diger Kamu görevlilerinin, egitim ve ögretim hizmetleri sinifi disinda bir kadroda çalismakla beraber, egitim programlarinda yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye ve bunlari egitim göreceklere anlatma yetenegine sahip yüksek ögrenimli olmasi.

d) Resmi görevli olmayanlardan belirlenecek egitim görevlilerinin ise, konularinda uzman kisiler olmasi.

Sarti aranir.

 

  Egitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumluluklari

     MADDE  13 –(1) Hizmet içi egitimde görev verilenler;

   a) Üstlendigi egitim konulari ile ilgili bir plan yapmakla,

   b)Yaptiklari planla ilgili doküman bulunmamasi halinde, egitim notlarini hazirlayip programin baslamasindan en az bes gün önce program yöneticisine vermekle,

   c) Programda belirlenen konulari ögretmek ve konularin personel tarafindan dikkatle izlenmesini saglayacak tedbirleri almakla,

   d) Egitim konularini islerken modern egitim tekniklerini uygulamakla,

   e) Egitim süresi içinde sözlü veya yazili sinav yapmak ve degerlendirmekle,

    f) Egitim süresince program yöneticisi ile isbirligi yapmakla,

    g) Egitim faaliyetinin etkinligini degerlendirmekle,

    h) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler.

(2)    Egitim görevlileri, hizmet içi egitim süresince yillik izin kullanamazlar.

 

 Program Yöneticisinin Görevleri

MADDE 14 - (1) Egitim Sube Müdürü program yöneticisidir;

 1. Egitim görevlileri tarafindan kendisine teslim edilen ders konularina ait notlari çogalttirarak egitime katilanlara dagitmak,
 2. Egitim programinin uygun bir sekilde yürütülebilmesi için egitim görevlileri ile egitime katilanlar arasinda isbirligini tesis etmek,
 3. Egitim faaliyeti ile ilgili hususlar için egitim faaliyetinin yapildigi yerin yetkilileri ile temasa geçmek ve gerekli tedbirleri almak,

ç) Egitim faaliyeti ile ilgili gerekli hazirliklarin yapilip yapilmadigini kontrol etmek amaciyla egitim faaliyetinin baslamasindan önce egitimin yapilacagi alanda denetlemelerde bulunmak,

 1. Egitim faaliyetlerinin yürütülmesi için, ilgili birimler ve egitim görevlilerinin de görüsünü alarak gerekli araç ve gereçlerin temini ile ilgili islemleri yapmak/yaptirmak,
 2. Gerekli gördügü zamanlarda, egitim görevlileri, egitime katilanlar ve diger görevlilerle, programin uygulanisi hakkinda degerlendirme ve gelecek faaliyetler için yeni öneriler almak amaciyla toplantilar yapmak,

ve zamanda, kullanilabilir durumda bulunmasini saglamak,

 1. Katilimci veya kursiyerlerin devam durumlarini, varsa disipline aykiri davranislarini izlemek, devam çizelgesine günü gününe islemek ve egitime katilmayan personel ile egitim görevlilerinin devam durumlarini tespit etmek,

g) Egitime katilanlarin konulan kurallara uymalarini saglamak,

g)Egitime katilanlarin her türlü izin, saglik ve istirahat islemlerini yürütmek,Egitime katilanlara egitim degerlendirme anketini uygulamak ve sonuçlarini degerlendirmek,

  h)Egitim görevlilerinin yapacagi basari degerlendirme islemleri sonrasinda kursiyerin basari notunu tespit ederek, degerlendirme fisini doldurmak,

i) Egitimler sonunda egitimi basari ile tamamlayanlara verilecek olan belgelerinin düzenlenmesi islemlerini yürütmek,

i) Ders ücretlerini ödemeye esas olacak, islenen konularin saat toplamlarini gösteren cetveli hazirlamak,

  j)Egitimin genel bir degerlendirmesini yaparak hazirlayacagi sonuç raporunu Insan

Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligina bildirmek,

k) Egitim faaliyetleri konusunda verilen diger görevleri yapmakla görevlidir.

 

 

BESINCI BÖLÜM

Hizmet Içi Egitimin Planlanmasi ve Uygulanmasi

 

Yillik Plan ve Programlar

      MADDE  15 – (1) Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi, diger birimler ile isbirligi yapar ve Egitim programinda yer verilmesini istedikleri önerilerini dikkate alarak her yil Eylül ayi sonuna kadar bir sonraki yilin hizmet içi egitim programlarini hazirlar.

Öneriler en geç Eylül ayi sonuna kadar Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi – Egitim Sube Müdürlügü tarafindan degerlendirilir. Plan ve Program taslagi halinde Egitim Kuruluna sunulur.

 Bu program ve plan Egitim Kurulunda görüsüldükten sonra Ekim ayi sonuna kadar Baskan onayi ile kesinleserek uygulamaya konulur. Yillik egitim programlari Baskanin onayindan sonra, egitim çalismalarinin baslamasindan önce bütün birimlere duyurulur.

     (2)- Egitim programlarinda, hizmet içi egitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, egitim görevlileri ve gerekli diger hususlar belirtilir.

 

Yillik Egitim Plani Disinda Egitim Düzenleme Talepleri

MADDE 16- (1) Birimler, gerekçe bildirerek Egitim Planlarinda bulunmayan ancak sonradan ihtiyaç duyulan egitimlerin düzenlenmesini Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligindan talep edebilirler.

(2) Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi Egitim Sube Müdürlügü bu talepleri;

 1. Yillik Egitim Planinda belirtilen genel ilke ve esaslara uygunlugu,
 2. Kurumsal ve bireysel yararlar,
 3. Egitim yeri ve bütçe imkanlarinin yeterliligi,

yönünden inceler. Birimlerce ihtiyaç duyulan egitimler Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanliginca, ilgili birimin de görüsü alinarak Baskanlik Makaminin onayina sunulur. Baskanlik Makaminca uygun görülmesi halinde Yillik Egitim Planina dahil eder.

Hizmet Içi Egitimin Türleri

MADDE 17- (1) Degisik görevlerde bulunan veya çesitli unvan yada egitim durumu açisindan farkli düzeydeki personelin hizmet içi egitimi asagidaki sekillerde yapilir:

 1. Oryantasyon Egitimleri,
 2. Isbasi Egitimleri,
 3. Tamamlama Egitimleri,
 4. Özel Alan Egitimleri,
 5. Yükselme Egitimleri,
 6. Gelistirme Egitimleri
 7. Çalisanlarin Is Sagligi ve Güvenligi Egitimleri vb.

(2) Ayrica, birimlerince personele çalisma alanlari ile ilgili daha fazla bilgi ve beceri kazandirmak, teknolojik gelismeleri ve yeni yöntemleri tartismak, karsilikli bilgi ve deneyimlerden yararlanma imkani saglamak amaci ile Baskanin onayi alinmak suretiyle kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel ve inceleme gezileri, is gidisati görüsmeleri türünden her türlü hizmet içi egitim faaliyeti de düzenlenebilir.

Oryantasyon Egitimleri

MADDE 18- (1) Bu egitimler, kuruma yeni gelen personeli yapacagi ise hazirlamak amaciyla kisa süreli olarak düzenlenir. Egitimde personele, kurumsal tutum, davranis ve çalisma ilkeleri ile isin gerektirdigi temel bilgiler ögretilir.

 

Isbasi Egitimleri

MADDE 19- (1) Belediyede görevli her derecedeki personel, isbasi egitimine tabi tutulur.

 1. Isbasi egitimleri, denetlemelerde görülen aksakliklari gidermek ve gelistirme egitimi programinda yer almayan fakat ihtiyaç duyulan konulari ögretmek üzere birim amirleri tarafindan is ortaminda verilir. Bu egitimlerin gerçeklestirilmesinden birim amirleri sorumludur.

Tamamlama Egitimleri

MADDE 20- (1) Tamamlama egitimleri; baska bir göreve atanan personele yeni görevin gerektirdigi yeterlikleri kazandirmak amaciyla düzenlenir. Egitim görevlisi olarak, daha önce benzer görevlere giden personelden de yararlanilabilir. Bu egitimlerin süresi ve programi egitimi düzenleyen birim amirliklerince belirlenir.

Özel Alan Egitimleri

MADDE 21- (1) Özel bir hizmet alanina yönelik olarak düzenlenen bu egitimler ilgili birimin organizesinde, diger birimler tarafindan düzenlenir.

 

Yükselme Egitimleri

MADDE 22- (1) Belediye bünyesinde çalisanlardan görevde yükselenlere yönelik olarak yeni görevin gerektirdigi bilgi, beceri ve yetenekleri kazandirmak amaciyla toplu veya gruplar halinde egitimler düzenlenebilir.

 1. Yöneticilik egitimi kursuna katilan her derecedeki personelden egitim sonunda ilk %5’e girenlere diger ülkelerin uygulamalarini yerinde görmek, fikir alisverisinde bulunmak ve yeni bir bakis açisi kazandirmak amaciyla toplu veya gruplar halinde yurtdisi egitim gezisi düzenlenebilir.
 2. Görevde yükselme sinavlarina ait hazirlik egitiminin uygulanmasi ve planlanmasinda; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile Eki Kamu Kurum ve Kuruluslarinda Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarina Dair Genel Yönetmelik, 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Mahalli Idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarina Dair Yönetmelik, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Belediye Zabita  Yönetmeligi, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Belediye Itfaiye Yönetmeligi”, hükümlerine uyulur.

Gelistirme Egitimleri

MADDE 23- (1) Personele, hizmette kullanilacak yeni yöntem ve teknikleri ögretmek, kurumsal veya bireysel bilgi ve becerileri kazandirmak amaciyla düzenlenen egitimlerdir. Bu amaçli kurum disindan alinan ve belgelendirilmis egitimler bu kapsamda degerlendirilir.

 

Çalisanlarin Is Sagligi ve Güvenligi Egitimleri

MADDE 24- (1) Belediye, isyerlerinde saglikli ve güvenli çalisma ortaminin tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu amaçla, çalisanlari yasal hak ve sorumluluklari konusunda bilgilendirmek, onlarin karsi karsiya bulunduklari mesleki riskler ve bunlarla ilgili alinmasi gerekli tedbirler konusunda isyerlerinde is sagligi ve güvenligi ile ilgili hazirlanacak egitim programlari dahilinde yapilacak egitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilerek çalisanlarin bu programlara katilmasi saglanir.

 1. Is sagligi ve güvenligi ile ilgili egitimler, 6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu’nun 16’nci, 17’nci ve 18’inci maddelerine dayanilarak 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Çalisanlarin Is Sagligi ve Güvenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

Hizmet Içi Egitim

MADDE 25 - (1) Hizmet içi egitim;

 1. Adaylik süresi içinde; Temel Egitim, Hazirlayici Egitim ve Staj seklinde, Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ile Aydin Büyüksehir Belediyesi Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Iliskin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapilir,
 2. Asli memurluk süresi içinde; bilgi tazeleme egitimi, degisikliklere intibak egitimi ve üst görev kadrolarina hazirlama egitimi olarak isbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapilir.

 

Egitim Programlari

MADDE 26 - (1) Hizmet içi egitim programlari Belediyenin ihtiyaçlari dogrultusunda;

 1. Temel Egitim, Hazirlayici Egitim ve Stajdan olusan Adaylik Egitimi,
 2. Degisikliklere Intibak Egitimi,
 3. Bilgi Tazeleme Egitimi,

ç)     Üst Görev Kadrolarina Hazirlama Egitimi,

d)     Görevde yükselme egitimi,

          e)   Egiticilerin Egitimi olmak üzere; kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartisma, sergi, staj, arastirma, inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçi birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Egitim Programi

MADDE 27 - (1) Hizmet içi egitim faaliyetlerinde uygulanacak egitim programinda faaliyetin amaci, konusu, ögretme ve ögrenme faaliyetleri, ögretim ilkeleri, ögretim metot ve teknikleri degerlendirmeye esas olacak ölçme araçlari yer alir.

Egitim Programi Degisikligi

MADDE 28 - (1) Egitim faaliyeti baslamadan önce hazirlanan egitim programinda hangi konularin hangi egitim görevlisi tarafindan verilecegi açikça belirtilir. Faaliyetin türü ne olursa olsun, ögretim programi disina çikilamaz. Ancak gerekli görüldügü takdirde program yöneticisi ve egitim görevlilerinin birlikte verecegi teklif ile Baskanin onayinin alinmasi sartiyla degisiklik yapilabilir.

 

Egitim Konulari ve Süresi

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelige göre yapilacak hizmet içi egitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalisma alanina göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

 1. Programlarin süreleri, varilmak istenen amaca uygun olarak; programin yeri, tahsis olunacak ödenek, egitim görevlileri, egitime katilanlar gibi programi olusturacak unsurlarin her biri dikkate alinarak tespit edilir.

Günlük ve Haftalik Çalisma Süresi

MADDE 30 - (1) Hizmet içi egitim faaliyetlerinin haftalik çalisma saati 10 (on) ders saatinden az, 40 (kirk) ders saatinden fazla; günlük çalisma saati 2 (iki) ders saatinden az, 8 (sekiz) ders saatinden fazla olamaz. Günlük ders saatleri 40 (kirk) dakika, blok ders saati ise 80 (seksen) dakikadir.

Egitim Faaliyeti Süresi Degisikligi

MADDE 31 - (1) Egitim faaliyeti süresinin veya ders saatlerinin gerektiginde artirilmasi ya da azaltilmasi program yöneticisi ve egitim görevlilerinin birlikte yapacagi teklif ile Baskanin onayi alinarak yapilabilir.

 

 

Egitim Yeri ve Yönetimi

MADDE 32 - (1) Hizmet içi egitimin Baskanliga bagli birimlerde uygulanmasi esastir. Gerektiginde diger kurum ve kuruluslarin tesislerinden de yararlanilabilir ya da hizmet alimi yapilabilir.

 1. Programlarin uygulanmasi, sonuçlandirilmasi ve degerlendirilmesine iliskin görevler programin türüne göre görevlendirilecek olan program yöneticisi tarafindan yürütülür.
 2. Egitim ortamlarinin yetiskin egitimine uygun olmasina dikkat edilir.

Yurtiçi Diger Kurumlarda Egitime Katilma

MADDE 33 - (1) Ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluslar ile Baskanlikça müsterek belirlenecek esaslara veya protokollere göre düzenlenecek uzun ve kisa süreli egitim programlarina katilacak personelde;

 1. Egitimin yapilacagi kurumun belirledigi sartlara uygun olmak,
 2. Belediyenin hedefleri ve egitim politikasi dogrultusunda belirlenecek seçme kriterlerine uygun olmak,
 3. Egitime katilma istegi, görevli oldugu birim amiri ve Baskanlikça uygun görülmek, sartlari aranir.

  d) Yayin Yoluyla Egitim : Personelin görgü ve bilgisini arttirmak amaciyla kurulus tarafindan bastirilacak, satin alinacak, tercüme edilecek literatür ve çesitli mesleki yayinlarla yapilan egitimdir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Egitime Katilma, Sinavlar, Degerlendirme, Izinler ve Disiplin

 

Egitime Katilma

MADDE  34 –(1) Kesinlesen programlarda hizmet içi egitime katilmasi kararlastirilmis olan personel, hizmet içi egitim faaliyetine katilmak zorunda olup, bagli olduklari birimler bunu saglamakla yükümlüdür.

(2) Egitime katilanlarin egitim programlarinda belirtilen sartlari tasimalari gereklidir.

Hangi sebeple olursa olsun, toplam egitim süresinin 1/8’ine katilmamis olan personelin programla ilisigi kesilir. Bunlar daha sonra yapilacak ayni düzeydeki egitim programlarina alinirlar.

(3) Kanuni mazeretleri olanlar disinda, egitim faaliyetine katilmayanlar hakkinda memurlar için 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun disiplinle ilgili hükümleri, isçiler için Toplu Is Sözlesmesi hükümleri ve Sözlesmeli memurlar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi hükümleri, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Personel Anonim Sirketinde görev yapan personeller için Toplu Is Sözlesmesi hükümleri uygulanir.

(4) Egitime katilan personel egitim süresince idari yönden Program Yöneticisine baglidir.

(5) Baska kurumlarda hizmet içi egitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri egitime katilanlar, incelenen konulari ve bilgilerini artiran hususlari içine alan bir raporu egitimin tamamlanmasini müteakip bir ay içinde Egitim Sube Müdürlügüne  vermekle yükümlüdürler.

      

      Sinav Komisyonu

        MADDE 35 –(1) Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranis ve beceri kazandirmayi amaçlayan egitim programlarinin sonunda yapilacak sinavlarda, Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskaninin baskanliginda veya görevlendirecegi kisinin baskanliginda program yöneticisi ile egitim görevlisinden olusan bir sinav komisyonu kurulur.

 1. Yazili sinav süreleri, sorular ve cevap anahtari sinavdan önce Sinav Komisyonunca belirlenir.
 2. Sinavin basladigi saat, sinava girenlerin sayisi, teslim alinan kâgit sayisi ve sinavin bitis saatini gösteren tutanak Sinav Komisyonunca düzenlenir.

 

Sinavlar

MADDE 36 - Egitime katilan personelin basarisi, egitimin özelligine göre egitim süresi içinde veya sonunda, yazili, sözlü veya uygulamali olarak ayri ayri veya birlikte olmak üzere yapilacak sinavlarla tespit olunur.

           a) Sinavlarda kösesi kapali sinav kagidi kullanmak zorunludur ve sinavlarda kagitlarin isim yazan bölümleri kapatilir.

   b) Sinavin sekli egitim programlarinda belirtilir. Egitim içindeki sinavlari egitim görevlisi yapar. Istedikleri takdirde program yöneticisi tarafindan kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

   c) Yazili sinavlarin süresi, sorular ve cevap anahtarlari, sinavdan önce sinav komisyonunca  belirlenir.

   d) Sinavlarda test usulü uygulanabilir.

            e) Egitim sonu sinavlarindan herhangi birine mazeretsiz olarak katilmayanlar basarisiz sayilir. Ayrica bunlar hakkinda, 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu yada ilgili mevzuatin disiplinle ilgili hükümleri uygulanir.

            f) Sinav komisyonu tarafindan sinavin basladigi saat, sinava girenlerin sayisi, teslim alinan kagit sayisi ve sinavin bitis saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.

 

Sinav Sonuçlarinin Ilani

MADDE 37- (1) Yazili sinav kagitlari sinav komisyonu tarafindan degerlendirilerek sonuçlar, her sinav için bir liste düzenlenmek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sinav komisyonunca sinavlarda alinan notlarin ortalamasi tespit edilerek basari listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

 

Sinav Sonuçlarina Itiraz

MADDE  38 –(1) Itirazlar sinav sonuçlarinin ilgililere duyurulmasindan baslayarak, on gün içinde bir dilekçe ile sinav komisyonu baskanina yapilir. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç en geç on gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

(2)Sinav kagitlari Insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi – Egitim Sube Müdürlügü tarafindan;

a) Sorularin cevap anahtarlari, cevap kagitlari bir yil,

b) Tutanaklar, degerlendirme fisleri iki yil,

c) Kanuni süresi içinde yargi yoluna basvuranlarin evraklari ise dava sonuçlanincaya kadar saklanir. Bu sekilde yargi yoluna basvuranlar durumunu yazili olarak bagli olduklari birimlere de bildirirler.

 

Degerlendirme

MADDE 39 - Sinavlarda degerlendirme 100 tam puan üzerinden yapilir. Egitim programlarinda özel bir sinav ve degerlendirme seklinin öngörülmedigi hallerde her sinav için basari notu 60 puandir.

a) Sinavlarda;

  0 -  59 Basarisiz,

60 -  69 Orta,

70 -  89 Iyi,

90 -100 Pekiyi

olarak degerlendirilir. Buçuklu puanlar tam puana tamamlanir.

           b) Yazili, sözlü ve uygulamali sinav sekillerinin birlikte uygulanmasi halinde puanlarin aritmetik ortalamasi alinir.

c) Sinav sonunda gerekli basari puanini almamis olan personel, ayni düzeydeki egitim programina bir kere daha çagrilabilir. Basarili olanlara Egitim Sube Müdürlügünce “Basari Belgesi” verilir ve bu Belgenin de bir sureti kisinin özlük dosyasina konulur.

 

Disiplin

MADDE  40 – (1) Hizmet içi egitim faaliyetine katilmasi kararlastirilmis olan personel hastalik izni ve kanuni mazeretleri disinda egitim faaliyetini düzenli bir sekilde izlemek zorundadir.

(2) - Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya egitim faaliyetinin düzenli bir sekilde yürütülmesini engelleyici davranislarda bulunanlar hakkinda disiplin cezalarina iliskin hükümler uygulanir.

           (3) - Sinavlarda kopya çeken veya sinav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sinav yerinden çikarilir ve bunlar o egitim programinda basarisiz sayilir. Haklarinda ayrica idari islem yapilir.

(4) - Egitim sonunda sinavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katilmayanlar basarisiz sayilir, ayrica katilmayanlar hakkinda memurlar için 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun disiplinle ilgili hükümleri, isçiler için Toplu Is Sözlesmesi hükümleri ve Sözlesmeli memurlar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi hükümleri uygulanir.

 

 

 

Izinler

MADDE 41 - (1) Hizmet içi egitime katilanlar, egitim süresince hastalik izni ve kanuni mazeretler disinda izin kullanamazlar. Baska kurum ve kuruluslarda egitime katilanlar, o kurulusun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

 

YEDINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

 

Egitim Giderleri

MADDE 42 - Hizmet içi egitim çalismalarinin yürütülmesi ile ilgili giderler egitimin niteligine göre ilgili birim bütçelerinden karsilanir.

 

Egitim Görevlilerinin Ve Egitime Katilanlarin Giderleri

MADDE 43 – (1)Egitim görevlilerine egitime katildiklari süreler dikkate alinarak, 6245 sayili Harcirah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapilir.

(2) - Hizmet içi egitim faaliyetlerine katilanlara da 6245 sayili Harcirah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanir.

     (3) - Egitimin görev mahallinde yapilmasi halinde harcirah ödenmez.

           (4)- 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu Hizmet Alimi uyarinca yapilacak egitimlerle ilgili tüm is ve islemler ile yapilacak tüm giderler egitimlerde görev alacak Yönetici, Egitici ve Egitim görenlerin geçici görev yolluk ve yevmiyeleri bütçe imkanlari dahilinde egitimi talep eden birimlerce ödenir/yapilir.

 

 Sakli Hükümler

            MADDE  44 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu, Devlet Memurlari Egitimi Genel Plani, Yetistirilmek Amaciyla Yurtdisina Gönderilecek Devlet Memurlari Hakkinda Yönetmelik, Aday Memurlarin Yetistirilmesine Iliskin Genel Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluslarinda Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarina Dair Genel Yönetmelik ve Mahalli Idareler Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi Toplu Is Sözlesmesi hükümleri ve  Aydin Büyüksehir Belediyesi Sözlesmeli Personel Disiplin Yönetmeligi ve Aydin Büyüksehir Belediyesi Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Iliskin Yönetmelik” hükümleri uygulanir.

 

Yürürlük

MADDE 45 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan kabul edilip onaylanmasini müteakip 3011 sayili Kanunun 2 nci maddesi uyarinca Belediyeye ait kurumsal internet sitesinde yayimlandigi tarihte yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyüksehir Belediye Baskani yürütür.

 

(Bu Yönetmelik, Büyüksehir Belediye Meclisinin 10/12/2019 gün ve 410 sayili Karari ile kabul edilmistir.)

 

|