Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı III. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 19.11.2019

TARİHLİ III. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:366

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:367

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, 190 ada 4 parselin güneyinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında bulunan alanda yaklaşık 50 m² büyüklüğünde trafo alanı önerilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Buharkent Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/10-44 sayılı kararı ile uygun görülerek, 13.09.2019 tarihli ve E.1151 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-38891,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde meri imar planındaki park alanı 1000m²’nin üstünde olduğundan, plan notlarına  “Park alanlarında yapılacak trafolar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinde belirlenen şartları aşmayacaktır.” plan notunun eklenmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.-

Karar: Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 190 ada 4 parselin güneyindeki park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-38891,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:368

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, 2829 parselde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Sosyal Konut alanı kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde 36 m² büyüklüğünde trafo alanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Buharkent Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/10-42 sayılı kararı ile uygun görülerek, 13.09.2019 tarihli ve E.1151 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-30342,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 2829 parselde Belediye Sosyal Konut alanı kullanımında yer alan taşınmaz üzerinde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-30342,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:369

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesinde, mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait 42 parsel numaralı, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BHA (Belediye Hizmet Alanı) kullanımında olan parselde trafo alanı düzenlemesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Buharkent Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 10-43 sayılı kararı ile uygun görülerek, 13.09.2019 tarihli ve E.1151 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-38892,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesinde, mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait 42 parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-38892,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:370

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesinde, mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait 5868 ve 5869 numaralı, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TTK (Ticaret+Turizm+Konut) kullanımında olan parsellerde trafo alanı düzenlemesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Buharkent Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarihli ve 10-40 ve 10-41 sayılı kararları ile uygun görülerek, 13.09.2019 tarihli ve E.1151 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-38916,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesinde, mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait 5868 ve 5869 parsellerde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-38916,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:371

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, tapunun 288 ada 46 parseli üzerinde “Sağlık Tesis Alanı” yapılması amacı ile hazırlanan UİP-8286,30 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çine Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunarak Çine Belediye Başkanlığı’nın 03.10.2019 tarih ve 1083 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,30 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Yeni Mahalle, 288 ada 46 parselin sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,30 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:372

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 6620 ada 1 parselde kayıtlı, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Cami Alanı” kullanımında yer alan taşınmazın otopark ve cami alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,128 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 6620 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan UİP-2129,128 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:373

Komisyon Görüşü: - İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, tapunun M19b4Ic pafta mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1606 parselinde kayıtlı 47568,82 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde “Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası” yapılması hususunda hazırlanan “Resmi Kurum Alanı” amaçlı UİP: 38327 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2019 tarih ve 140049 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-38327 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunluğunun sağlanması amacı ile batısında yer alan 20m genişliğindeki taşıt yolunun plan üzerinde gösterilerek tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 1606 parselin resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı) olarak düzenlenmesi amaçlı UİP: 38327 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:374

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi 116 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.10.2019 tarih E.376 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılmak istenen tesisin kamu yararı içerdiği, ancak tesisin servis alacağı yolun yetersiz olduğu, bölgeye ulaşımın bütüncül değerlendirilmesi gerektiği dikkate alınarak, parselin içinden (güneyinde) 30 m genişliğinde yol planlanarak teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parselin sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-39792 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:375

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 51.108,61 m² yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Germencik Belediyesi’ne ait olan 320 ada 55 parsel numaralı taşınmazın belediye hizmet alanı kullanımının açık spor tesisi alanı (yaklaşık 8962 m²) ile trafo alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-33700,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığı’nın 15.10.2019 tarih ve 5470 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-33700,2 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 320 ada 55 parselin açık spor tesis alanı ve trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-33700,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:376

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 9429 parsel numaralı 13.935,51 m2 yüzölçümüne sahip mülkiyeti İncirliova Belediyesine ait taşınmazın  "E:1.50 Hmax:15.50 m yapılaşma koşullu alışveriş merkezi (AVM)" kullanımının "E:1.00 Yençok: 15.50 m yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesis Alanı ve E:2.00 Yençok:27.50 m yapılaşma koşullu Ticaret+Turizm Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-6620,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarihli ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunarak İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2019 tarihli ve E.3058 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,41 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 9429 parselin özel sağlık tesis alanı ve ticaret-turizm (TİCT) alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:377

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi, 7868 parsel numaralı taşınmazın TOKİ (konut) alanı kullanımının konut alanı ve cami alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-39412 (UİP-6620,40) plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 121 sayılı karar ile kabul edilmiş, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 15.10.2019 tarih ve 2932 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi, 7868 parsel numaralı taşınmazın TOKİ (konut) alanı kullanımının konut alanı ve cami alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-6620,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:378

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisli 8644, 8645, 9129, 9604 parsellerde Lise (Özel) kullanımından Eğitim Alanı (Ana+İlk+Orta+Lise) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarihli ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunarak 15.10.2019 tarihli ve 82424169-754-1119/E.2933 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.08.2019 tarih ve 265 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği dosyasında sunulan bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında önerilen kuzey cepheden 15 m, diğer cephelerden 10 m yapı yaklaşma mesafeli Taks/Kaks:0,40/1,20 Yençok=12,50m (3 kat) yapılaşma koşullarının eklenerek tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisli 8644, 8645, 9129, 9604 parsellerde Lise (Özel) kullanımından Eğitim Alanı (Ana+İlk+Orta+Lise) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-6620,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:379

Komisyon Görüşü: - İlimiz, Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesi, 50 ada 12 parsel numaralı mülkiyeti maliye hazinesine ait olan taşınmazın Belediye Özel Planlama Alanı (Turizm, rekreasyon, ticaret ve sosyo-kültürel tesisler yer alabilir.) kullanımının Resmi Hizmet Alanı (Jandarma Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilerek, plan değişikliğinin iptaline ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 301.05/337 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 16.09.2019 tarih ve E.3180/24390 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Valiliği - İl Jandarma Komutanlığı’nın 15.10.2019 tarih ve 4694273 sayılı yazısında “ilgili taşınmazın tahsisinin ve uygulama imar planında “Jandarma Hizmet Alanı” olarak planlanması talebinin devam ettiği, kurumumuzun kolluk kuvveti (jandarma) olduğu ve kurum yararı gözetilerek karar alınması …” bildirildiğinden ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı kullanımında olduğundan UİP-13182,107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilerek, plan değişikliğinin iptaline ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 301.05/337 sayılı kararının uygun olmadığı komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesi, 50 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin UİP-13182,107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 301.05/337 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:380

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 796 ada 8 parselde garaj alanı kullanımından trafo alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 370 sayılı kararı ile uygun bulunarak 14.10.2019 tarihli ve 69540995-310.01.04.01-E3669/28066 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,23 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi 796 ada 8 parselde bulunan taşınmazda ilave Garaj Alanı kullanımından Trafo Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP-13405,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:381

Komisyon Görüşü: - Davutlar Mahallesi imar planları plan notlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13405,14 plan işlem numaralı ve Güzelçamlı Mahallesi imar planları plan notlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Kuşadası Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli ve 366 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığının 11.10.2019 tarihli ve 27792 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Konu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı hazırlanan ve Kuşadası Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli 366 sayılı kararı ile uygun bulunan imar planı değişikliği teliflerinde belirtilen plan notunun “Ayrık yapı nizamına tabii olan konut ve ticaret alanlarında en az parsel cephe ölçüsü yönetmelik hükümlerine uymadığı encümence karar altına alınan parsellerde ikiz nizama izin verilebilir. Köşe parsel tek kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir Ayrık yapı nizamına uygun ölçülerdeki parsellerde bu hüküm uygulanamaz.” şeklinde tadilen uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi imar planları plan notlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13405,14 plan işlem numaralı ve Güzelçamlı Mahallesi imar planları plan notlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13183,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:382

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 443 ada 1 parselin batısında tescil harici alanda park alanında düzenleme yapılması ve trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 369 sayılı kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2019 tarih ve 27875 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 443 ada 1 parselin batısında tescil harici park alanında düzenleme yapılması ve trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:383

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde Sultanhisar Belediyesi’ne ait 231 ada 48 parsele ve bu parsele komşu tescil harici alanda ilave Park Alanı açılması ve mevcut imar planına göre park alanında kalan alanda Trafo Alanı yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunarak 16.09.2019 tarihli ve 64920335-310.01.03-E.620/2134 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-766,14 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: - Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 231 ada 48 parsel ve bu parsele komşu tescil harici alanda bulunan taşınmazlarda ilave Park Alanı açılması ve mevcut imar planına göre park alanında kalan alanda Trafo Alanı yapılması amaçlı hazırlanan UİP-766,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:384

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 no.lu kararı (madde 1) ile onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline ilişkin alınan Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 2015/6-110 sayılı kararı Söke Belediye Başkanlığının 04.08.2015 tarihli ve 201512559 sayılı yazısı ile tarafımıza gönderilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilen 110 sayılı karar 17.09.2015 tarihli ve 395 sayılı karar ile uygun bulunmuştur. 395 sayılı karara ilişkin yürütülen yargı sürecinde 4 mahkeme kararı sonrasında İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2019/867E. 2019/522K sayılı kararı ile “davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 25.05.2017 günlü 2015/1009E. 2017/680K sayılı kararın (bozulan kısım yönünden) kaldırılmasına, kapatılan Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline ilişkin Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 2015/6-110 sayılı kararın onaylanmasına ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarihli ve 395 sayılı kararının iptaline” karar verilmiştir. Sözkonusu mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Mülga Yenidoğan Belediye Meclisinin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 no.lu kararı (madde 1) ile onayladığı 1/1000 ölçekli imar planlarını iptal eden Söke Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 2015/6-110 sayılı kararını uygun bulan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarihli ve 395 sayılı kararının iptali, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2019/867E. 2019/522K sayılı kararı doğrultusunda oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2019/867E. 2019/522K sayılı kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarihli ve 395 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:385

Komisyon Görüşü: 12.11.2019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 01.10.2019 tarih ve 380 sayılı Meclis Kararı ile 2019 Mali Yılı Gider Bütçesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca, ekli tabloda yer alan ek ödenek tablosuna göre 500.000,00 TL ek ödenek verilmesi hususu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25’nci maddesi gereğince Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:386

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyemizce 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında yapılacak olan “Kadına Şiddet Konulu Karikatür Yarışması”’nda dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi planlanmaktadır. Yarışma sonrasında 1. gelen katılımcıya Laptop Dizüstü Bilgisayar, 2. gelen katılımcıya Netbook Bilgisayar, 3. gelen katılımcıya ise Tablet verilmesi ayrıca teşvik ödülü olarak da 3 katılımcıya kol saatinin ödül olarak verilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak giderler için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2019 mali yılı bütçesinin 03.6.2.01 “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” harcama kaleminden karşılanması, oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur. 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılacak olan “Kadına Şiddet Konulu Karikatür Yarışması”’nda dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:387

Komisyon Görüşü: 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin dağıtım lisansı kapsamına Nazilli İlçesi İsabeyli, Dallıca ve Ocaklı Mahallelerinin dahil edilmesi hususu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin dağıtım lisansı kapsamına Nazilli İlçesi İsabeyli, Dallıca ve Ocaklı Mahallelerinin dahil edilmesi kapsamında dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Nazilli İlçesi İsabeyli, Dallıca ve Ocaklı Mahallelerinin sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi Nazilli İlçesi İsabeyli, Dallıca ve Ocaklı Mahallelerinin dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında AYKOME Yönetmeliğine dayalı çalışmalara izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması ayrıca doğalgaz kazı çalışmaları sırasında; gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşa çalışmalar ile ilgili bilgi yazılarının yazılması ve trafiği aksatmaması için trafik levha ve işaretlerinin koydurulması işlemlerinin ve yolların trafiğe açılması ile ilgili tüm çalışmaların Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılması hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclise sunulmasını arz ederiz.

Karar: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin dağıtım lisansı kapsamına Nazilli İlçesi İsabeyli, Dallıca ve Ocaklı Mahallelerinin dahil edilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:388

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Efeler Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Efeler Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. 

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Efeler Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:389

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Nazilli Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. 

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Nazilli Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:390

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Söke Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Söke Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Söke Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:391

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen ;Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:392

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Didim Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Didim Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Didim Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:393

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.  Komisyonumuza havale edilen İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: İncirliova Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:394

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Çine Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Çine Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Çine Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:395

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Germencik Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Germencik Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:396

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Sultanhisar Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe

tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.   Komisyonumuza havale edilen Sultanhisar Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Sultanhisar Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:397

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Yenipazar Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.  Komisyonumuza havale edilen Yenipazar Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Yenipazar Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:398

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Bozdoğan Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.  Komisyonumuza havale edilen Bozdoğan  Belediyesi Başkanlığı‘nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Bozdoğan Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:399

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Köşk Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.   Komisyonumuza havale edilen Köşk Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Köşk Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:400

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Kuyucak Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.  Komisyonumuza havale edilen Kuyucak Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Kuyucak Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:401

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.  Komisyonumuza havale edilen Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

ş ş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Koçarlı Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:402

Komisyon Görüşü: - Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Karacasu Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Karacasu Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Karacasu Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:403

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen ; Buharkent Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuza havale edilen Buharkent Belediye Başkanlığı‘nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Buharkent Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:404

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Karpuzlu Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Komisyonumuzca incelenmiştir.   Komisyonumuza havale edilen Karpuzlu Belediye Başkanlığı’nın 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetveller görüşülerek komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Karpuzlu Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

kararları indirmek için tıklayınız

|