Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 12.11.2019 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Kasım 2019 Salı günü (saat:18.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Kuşadası İlçesi Dağ Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Kervansaray’ da Kasım Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                 Kamuoyuna duyurulur.         

 

                                                                                                               

           Özlem ÇERÇİOĞLU          

   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 1. 10.10.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans programının görüşülmesi
 3. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi
 4. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 5. Bozdoğan Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 6. Buharkent Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 7. Çine Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 8. Didim Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 9. Efeler Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 10. Germencik Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 11. İncirliova Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 12. Karacasu Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 13. Karpuzlu Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 14. Koçarlı Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 15. Köşk Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 16. Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 17. Kuyucak Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 18. Nazilli Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 19. Söke Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 20. Sultanhisar Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 21. Yenipazar Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi
 22. Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 23. Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 190 ada 4 parselin güneyindeki park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 24. Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 2829 parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 25. Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 42 parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 26. Buharkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 5868 ve 5869 parsellerde trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 27. Çine İlçesi, Yeni Mahalle, 288 ada 46 parselin sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 28. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 1606 parselin resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 29. Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parselin sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 30. Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 320 ada 55 parselin açık spor tesis alanı ve trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 31. İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi, 2728 ve 9429 parsellerin özel sağlık tesis alanı ve ticaret-turizm (TİCT) alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 32. İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi, 7868 parselin konut alanı ve ibadet alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 33. İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 8644, 8645, 9129 ve 9604 parsellerin eğitim alanı (anaokulu, ilk ve ortaokul ile lise) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 34. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 796 ada 8 parselde trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 35. Kuşadası İlçesi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine ait imar planları plan notlarına ilave plan notu eklenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 36. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 443 ada 1 parselin batısında tescil harici park alanında düzenleme yapılması ve trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 37. Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi ve 231 ada 48 parselin park alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 38. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kadına Şiddet” Konulu Karikatür Yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.
 39. Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 222 ada, 37 parsel numarasında kayıtlı, 862,29 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ‘‘Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’’ nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 yıl süreyle Karacasu Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi
 40. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı Projesi kapsamında kamulaştırılması planlanan ve mülkiyeti Maliye hazinesi ve DSİ’ ye ait olan taşınmazların kamulaştırma işleminden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21.maddesi kapsamında kısmen vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi,

.

 

    Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

|