Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 08.10.2019 Tarihli Toplantı Daveti

          T.C.           

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Ekim 2019 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ekim Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

                 Kamuoyuna duyurulur.    

 

                                                                                                                              

            Evrim KARAKOZ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

TEKLİFLER:

 1. 12.09.2019 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması.
 2. Çine İlçesi, Yolboyu Mahallesi, 136 ada 6 parselin sanayi tesisi olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 3. Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesinde yer alan Söke-Milas Ayrımı - Didim Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. Didim İlçesine ait uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 5. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde yapılan imar planı değişikliğine, 184 ada 101, 102, 103 ve 104 parsel maliklerince askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin 04.09.2019 tarih 118 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 6. Köşk İlçesi, Köşk (Serdaroğlu) Mahallesi, 3222 parselin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesi, 50 ada 12 parsele ait uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza ilişkin 04.03.2019 tarih ve 301-05/110 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 8. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 323, 1962, 1980, 1971 adalar ve çevresindeki muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği talebinin görüşülmesi.
 9. Nazilli İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 280 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 10. Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 785 parselde yer alan konut, sosyal tesis ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi, 173 ada 6, 7 ve 8 parseller ile 176 ada 33 parsel ve çevresinde yer alan turizm alanında ifraz hattının yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. Yenipazar İlçesi, Çarşı Mahallesi, 60 ada 93 parselin trafo alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 13. Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi, 1143 parselin GES olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.
 14. Yenipazar İlçesi, Karacaören Mahallesine ilişkin 05.09.2019 tarih 58 sayılı Yenipazar Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.
 15. Didim Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.
 16. Kuşadası Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.
 17. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik Planı hususunun görüşülmesi.
 18. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2019 tarihli ve 150 sayılı kararının tashihi hususunun görüşülmesi.
 19. Belediyemiz adına kayıtlı Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi, 330 ada, 3 parsel numaralı, 42,87 m² yüzölçümlü ve Trafo Yeri vasıflı taşınmazın mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

      Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

 

 

 

 

|