Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11.06.2018 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Haziran 2018 Pazartesi günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi    İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Haziran Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

           Kamuoyuna duyurulur.     

 

        Özlem ÇERÇİOĞLU      
Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                  

 

    TEKLİFLER:

 1. 10.05.2018 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2126 ada 13 ve 20 parsellerin güneyindeki kadastral yolun imar planına işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 3. Didim İlçesi Didim 75. Yıl Sanayi Sitesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazın değerlendirildiği meclis kararının görüşülmesi
 4. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parsele ilişkin plan notunun kaldırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 5. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi 1555 parselde lojistik tesis alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi
 6. Efeler İlçesi, Yeniköy Mahallesi 490 parselde adliye hizmet alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilavesi ve değişikliği talebinin görüşülmesi
 7. Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi 148, 190, 330 adalarda muhtelif parseller ve çevresindeki parsellerin kullanımının belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı ve park alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 8. İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 119 ada 42 parselin konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 9. İncirliova İlçesi, İncirliova (İstiklal) Mahallesi 1969 parselde anaokulu kullanımındaki alanda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 10. İncirliova İlçesi Koçarlı bağlantı yolu ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 11. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 409 ada 4 parselin kullanımının ticaret – konut alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 12. Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi imar planı hükmüne yönelik Nazilli Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 70 sayılı kararının görüşülmesi
 13. Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle 1222 adada yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 14. Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi 1298 ve 728 adalardaki yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 15. Ünibel A.Ş sermaye artırımına katılım hususunun görüşülmesi
 16. Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 142 ada 76 parselde kayıtlı 26.605,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve 142 ada 25 parselde kayıtlı 14.177,35 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması

 

     Gündemi indirmek için tıklayınız...

|