Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 08.05.2018 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Mayıs 2018 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

           Kamuoyuna duyurulur.     

           Evrim KARAKOZ  
  Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

                                                                                                                                                                                                      

    TEKLİFLER :

 1. 12.04.2018 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 83 ada 4, 8, 9 parsellerin Konut, Ticaret, Park ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 3. Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1785 ada 1 ve 13 parsel ile 778 ada 5 (eski 4) parsele ilişkin 02.02.2010 tarih 13 sayılı Didim Belediye Meclis Kararına yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/904E. ve 2016/1001K. numaralı kararı doğrultusunda imar planının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 4. Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2368 ada 1  parseldeki cami alanında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 5. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 adalar ve çevresini kapsayan alanda kadastral durum ile imar hattının uyumlu hale getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 6. Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 683 ada 15, 16, 17, 18 parseller arasındaki yaya yolunda düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 7. Germencik İlçesi, Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde karayolu kuzeyinde muhtelif imar adalarını kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 8. Germencik İlçesi, Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde karayolu güneyinde muhtelif imar adalarını kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 9. İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 150 ada 163 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 10. Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, 373 ada 13 ve 14 parsellerde GES kurulması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi
 11. Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 208 ada 1 ve 35 parsellerde yol düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 12. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 463 ada 8 parsel ve çevresine ilişkin 03.04.2012 tarih 101 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararına yönelik Aydın 1.İdare Mahkemesi'nin 2012/1759 E. ve 2014/51 K. numaralı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi
 13. Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 381 ada 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16 parsellerin Konut ve Belediye Hizmet Alanı imarlı kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 14. Nazilli İlçesi, Arslanlı Mahallesi, 1911 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 15. Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1135 ada 26 parsel ve 1008 ada 91 parselde Park Alanı ve Konut Alanı imarlı taşınmazların Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 16. Meclis üyesi Seda SARIBAŞ’ ın istifası nedeniyle boşalan Divan Katipliğine üye seçimi yapılması
 17. Meclis üyeleri Seda SARIBAŞ, Rıza POSACI, Nail ÖZAZMAN, Hürrem ZENCİRCİ’ nin istifaları nedeniyle boşalan İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılması
 18. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabının görüşülmesi
 19. Kuşadası Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi

 

Gündemi indirmek için tıklayınız...

 

 

|