Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.04.2018 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Nisan 2018 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Nisan Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

           Kamuoyuna duyurulur.     

                                                                                                                                  

Evrim KARAKOZ    
   Büyükşehir Belediye Başkan V.

                                                                                              

 

   

TEKLİFLER :

 1. 15.03.2018 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması
 2. Encümen Üye seçimi
 3. İhtisas Komisyonları üye seçimi
 4. Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 305 ada 6 parsel ve 306 ada 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 5. Didim İlçesi, Didim Mahallesi’nde muhtelif parsellere ilişkin 11.12.2017 tarihli ve 139 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.
 6. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2283 ada 2 ve 3 parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 7. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 1553 parselde Spor Alanı kullanımının Sosyal Tesis Alanı (Çocuk Destek Merkezi Hizmet Binası) olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, 29 parselin Özel Okul Alanı, Yol ve Otopark olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 118 ada 1 parsel ve 120 ada 1 parselde Konut kullanımlı taşınmazların Konut Alanı ve Otopark olarak sınırlarının ve yapılanma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel ve 124 ada 1 ve 11 parsellerde Konut Alanı ve Ticaret Alanı imarlı taşınmazların Konut Alanı, Ticaret Alanı, Otopark, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 169 ve 170 adalarda yer alan Sanayi Alanında yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 12. Efeler İlçesinde parsel genişliği ve derinlikleri ile ilgili uygulama hükümlerine ilişkin 05.03.2018 tarihli ve 79 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.
 13. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1717 ada 1 parselin güneyindeki Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 14. Kuşadası İlçesi, Kuşadası Merkez, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerine ait plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği talebinin görüşülmesi.
 15. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 3053 parselin Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 16. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 75 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
 17. Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 115 ada 2 ve 3 parseller, 2334 ada 1 parsel ve 2363 ada 1 parselde Konut Alanı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu imarlı taşınmazların Konut Alanı, Park Alanı ve Yol olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 18. Söke İlçesi, Atatürk ve Sazlı Mahalleleri 1191 ada 4 parsel, 1192 ada 1 parsel ve 102 ada 18 parsel ve çevresinde Söke Merkez ve Sazlı Mahallesi imar planlarının uyumlaştırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikleri talebinin görüşülmesi.
 19. Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 1511 ada 2 parselin Kamu Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 20. Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 218 ada muhtelif parsellerin Otopark ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 21. 2018 Yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın Etabı” kapsamında Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması hususunun görüşülmesi
 22. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi (T-1) cetveline 1 adet Semi Treyler aracın işlenmesi ve satın alınması
 23. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması
 24. Belediyemiz tarafından düzenlenen I. Uluslararası Fotoğraf yarışması kapsamında 2018 Mali Yılı Bütçesinden ödenek ayrılması
 25. Denetim Komisyonu Raporunun Meclise bilgi olarak sunulması
 26. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi

       Gündemi İndirmek için Tıklayınız...

 

 

 

|