Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 12.12.2017 Tarihli Toplantı Daveti

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Aralık 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Aralık Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

 

           Kamuoyuna duyurulur.   

         Özlem ÇERÇİOĞLU     
Büyükşehir Belediye Başkanı    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        

  TEKLİFLER:

 

1.      16.11.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.      Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 505 ada 4 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

3.      Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 2780, 2781, 2783 parsellerde 2 adet Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

4.      Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesinde yer alan Söke-Milas Ayrımı - Didim Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

5.      Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 parseller ile 6608 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

6.      Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselde Konut Alanı ve Otopark kullanımları düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

7.      Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 1585 parselin özel eğitim alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi

8.      Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 5 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

9.      Germencik İlçesi, Moralı Mahallesi, 101 ada 62 parselin Akaryakıt Servis İstasyonu olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

10.    Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 1309, 1218, 3605, 2942 parsellere ilişkin 05.09.2017 tarihli ve 301.02/305 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

11.    Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 3238 ada üzerinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

12.    Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 806 ada 140 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

13.    Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 2081 parselde Turizm Tesisi ve Konut Alanı kullanımlarının yer seçimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

14.    Kuyucak İlçesi, Yamalak Mahallesi, 419 ve 420 parsellerde Yaya Yolu kullanımının kaydırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

15.   Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi 26 ada 13 parselin kamulaştırılmasından vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi

16.   Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2390 ada 1 parselin satışı ile ilgili 14.09.2017 tarih ve 382 sayılı meclis kararında tashih yapılması hususunun görüşülmesi

17.   Kuyucak İlçesi Beşeylül Mahallesi 415 ada 2 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar planında Terminal alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hususunun görüşülmesi

18.   2018 yılında çalıştırılacak geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi ve geçici işçi çalıştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

19.   Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi

20.  Abonelerden alınması zorunlu olan katı atık bertaraf ücretlerinin 2018 mali yılı gelir ücret tarifesine işlenmesi hususunun görüşülmesi

 

Not: Meclis gündemine sehven yazılan maddeler gündemden çıkartılmış olup meclis gündemi yeniden düzenlenmiştir.

 

İndirmek için Tıklayınız...

|