T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 14.11.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Kasım 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Kasım Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

           Kamuoyuna duyurulur.   

                                                                                                                                                                                                                          

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı   

  TEKLİFLER:

 

1.      12.10.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.      Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans programının görüşülmesi

3.      Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi

4.      Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

5.      Bozdoğan Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

6.      Buharkent Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

7.      Çine Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

8.      Didim Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

9.      Efeler Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

10.  Germencik Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

11.  İncirliova Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

12.  Karacasu Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

13.  Karpuzlu Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

14.  Koçarlı Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

15.  Köşk Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

16.  Kuşadası Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

17.  Kuyucak Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

18.  Nazilli Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

19.  Söke Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

20.  Sultanhisar Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

21.  Yenipazar Belediyesi 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

22.  Sultanhisar İlçesi Kabaca Mahallesi 955 parselde kayıtlı 1.646,00 m² yüzölçümlü bahçe ve tarla vasıflı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hususunun görüşülmesi

23.  Efeler İlçesi Alanlı ve Gödrenli Mahalleleri ile İncirliova İlçesi Arzular Mahallesinde bulunan kanal ve su deposu vasıflı taşınmazların Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri hususunun görüşülmesi

24.  Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 6502 ada 6 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin Aydın 2.İdare Mahkemesinin 14/09/2017 tarih ve 2017/105E.-2017/1151K. Sayılı kararına istinaden 14/09/2015 tarih ve 369 sayılı meclis kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi

25.  İncirliova Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi

26.  Çine İlçesi, Evciler Mahallesi, 272 ada 22 parselin Konaklama Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi.

27.  Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 674 parsel ile 692 ada 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.07.2017 tarih 81 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

28.  Didim İlçesi, Karakuyu Mahallesi, 2218, 2220, 2221, 2573 parseller ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.07.2017 tarih 80 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

29.  Didim İlçesi, Didim Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

30.  Germencik İlçesi,  Mesudiye ve Hürriyet Mahallelerinde muhtelif parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

31.  Germencik İlçesi, Camikebir ve Mesudiye Mahallelerinde muhtelif parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

32.  Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi, 120 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

33.  Karacasu İlçesi, Cabi Mahallesi, 5 ada 61, 63, 64 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

34.  Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 953 ada 5 parselde Park Alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

35.  Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 1511 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

36.  Nazilli İlçesi, Karaçay Mahallesi, 800 adada muhtelif parsellerde yapılaşma koşullarının ayrık nizam olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

37.Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 839 adada yer alan muhtelif parsellerin gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesinin görüşülmesi.

38.  Söke İlçesi, Söke Çayı ve Demiryolu arasında kalan alana ilişkin Söke Belediye Meclisi'nin 27.10.2016 tarihli ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan planın plan notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

39.  Yenipazar İlçesi, Karacaören Mahallesi, 112 ada 21, 22, 24, 25 ve 47 parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.

40.  Yenipazar İlçesi, Yeni Mahalle, 324 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

|