T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 08.08.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

           5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Ağustos 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ağustos Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

 

             Kamuoyuna duyurulur. 

         Özlem ÇERÇİOĞLU
 Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                           

   

 

    TEKLİFLER:

 

1.  13.07.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.  Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2000 ada 1, 2, 3, 10, 11, 12 parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

3.  Efeler İlçesi, Bademli Mahallesi, 102 ada 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 parsellerde GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

4.  Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Efeler) Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 06.07.2017 tarihi ve 169 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

5.  Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2293 ada 13 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

6.  Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü Aydın Şubesi Hizmet Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

7.   Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 06.07.2017 tarihli ve 171 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

8.  Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi        

9.  Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 611 parselde sosyal tesis alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

10.  Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 145 ada 14 ve 15 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 04.05.2017 tarihli ve 117 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

11.  Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 184 ada 102 numaralı parselde bina kitlesi belirlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

12.  Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesi, 35 ada 67 ve 68 parsellerde yol düzenlemesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

13.  Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi 264 ada 1 parselde park alanı ve özel proje alanı belirlenmesi yönelik, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

14.  Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 115 parsele öneri yapılaşma şartı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

15.  Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi 1008 ada 87 parselde akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

16.  Nazilli İlçesi, Yenimahalle, 2129, 2136, 2137 adalar üzerinde Aydın İdare Mahkeme Kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

17.  Nazilli İlçesi, Yenimahalle, 594 adada yol düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

18.  Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 191 ada 4 numaralı parselin ortasından geçen 7m genişlikteki yaya yolunun kuzeye kaydırılması amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

19.  Kuşadası İlçesi Yayla, Caferli, Yeniköy, Kirazlı, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinde bulunan taşınmazların tescil edilmesi hususunun görüşülmesi

20.  Kuşadası İlçesi Çınar ve Soğucak Mahalleleri ile Söke İlçesi Serçin ve Sarıkemer Mahallerinde bulunan taşınmazların tescil edilmesi hususunun görüşülmesi

21.  Aydın Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanması hususunun görüşülmesi

22.  Kuşadası Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi

23.  Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesinde bulunan 22 ada 15 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi

24.  Aydın 1.İdare Mahkemesinin 14/04/2017 tarih ve 2017/147E ve 2017/479 numaralı kararlarına istinaden Efeler İlçesi Köprülü Mahallesi 430 ada 7, 8, 9, 10 parsellerin kamulaştırılmasından vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi

25.  Aydın Büyükşehir Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 aylık araç kiralama hususunun görüşülmesi

26. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunun görüşülmesi

 

Gündemi İndirmek için Tıklayınız...

|