T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 09.05.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

05.05.2017

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Mayıs 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

               Kamuoyuna duyurulur.   

              Evrim KARAKOZ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

                                                                                                                                                                                                                           

 

      

TEKLİFLER:

 

1.13.04.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.Çine İlçesi, Karanfiller Mahallesi, 118 ada 20, 21, 22, 24, 25 ve 42 parsellere ilişkin GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin görüşülmesi.

3.Çine İlçesi, Kırkışık Mahallesi, 174 ada 1 parsele ilişkin GES amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.

4.Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi, 15329 parsel ile 1792, 1793, 1794, 1795 ve 1799 adalara ait uygulama imar planı plan notlarına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

5.Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1384 ada 4 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 01.02.2017 tarih 17 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

6.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1304 ada 16, 24 ve 27 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

7.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2338 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

8.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselin Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

9.Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

10.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2565 ada 3 parselin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

11.Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 4 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

12.Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 5 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

13.Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

14.Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parseller, 120 ada 1 parsel ve 820 ada 43 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

15.Germencik İlçesi, Moralı Mahallesi, 101 ada 62 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin görüşülmesi.

16.İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 106 ada 127 parsele ilişkin Mahkeme Kararına yönelik işlem tesis edilmesi hususunun görüşülmesi

17.İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 116 ada 11 parsele ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi

18.İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, 7876 parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

19.Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 354 ada 7 parselin Turizm Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

20.Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 695 parselde yer alan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

21.Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

22.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2282 ada 1 parselde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

23.Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 540 ada 50, 51, 102 ve 103 parsellerin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

24.Sultanhisar İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde isimsiz yola isim verilmesi hususunun görüşülmesi

25.  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesabının görüşülmesi

26.  Aydın Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi hususunun görüşülmesi

27.  Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması hususunun görüşülmesi

28.  İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

29.  Doğalgaz çalışmaları başlamış ve bitirilmiş olan ilçelerin dışında kalan tüm ilçelerin Enerya Aydın Doğal Gaz dağıtım lisansı kapsamına alınması hususunun görüşülmesi

30.  Aydın İli sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel değerlere sahip ören yerlerin ve doğal zenginliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve bu kapsamda “Belgesel Filmi Çekimi” yaptırılması hususunun görüşülmesi

31.Didim İlçesi Karakuyu Mevkiinde bulunan 742 parselde kayıtlı 2.080,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması hususunun görüşülmesi

 

Gündemi İndirmek için Tıklayınız...

|