T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi 11.04.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

               5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Nisan 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Nisan Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

               Kamuoyuna duyurulur.   

  Özlem ÇERÇİOĞLU     
     Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                           

 

       TEKLİFLER:

 

1.      16.03.2017 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.      Büyükşehir Belediye Encümeni üye seçimi

3.      Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları üye seçimi

4.      Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselin ve çevresinin Ticaret Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesinin görüşülmesi.

5.      Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkiinde yer alan Küçük Sanayi Alanı imarlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 02.11.2016 tarihli ve 116 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

6.      Didim İlçesine ait Uygulama İmar Planı, Plan Notlarının Konut Alanları başlığı altında yer alan birinci fıkranın iptal edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

7.      Didim İlçesi, Didim (Efeler) Mahallesi, 323 ada 15 parselin doğusunda servis yolu ve otopark alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

8.      Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi, 1792, 1793, 1794, 1795 ve 1799 adalar ile 15329 parsellere (2. Koy) ilişkin uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

9.      Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 806 ada 62 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.03.2017 tarih 62 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

10.  Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2043 ada 6, 7 ve 8 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.03.2017 tarih 61 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı'nın görüşülmesi.

11.  Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 393 ada 4 ve 5 parseller dini tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

12.  İncirliova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1539, 5099, 5100 ve 8843 parsellerin Park ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

13.  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 454 ada 5 parsel ve çevresinde bulunan suyolu hattı ve koruma alanının imar planına işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

14.  Kuşadası İlçesi, Kadıkalesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

15.  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 730 ada 74 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

16.  Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2096 ada 3 parselin Özel Eğitim Tesisi (Lise) alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

17.  Söke İlçesi, Sazlı Mahallesi, 494 ada 18 parsele ilişkin GES amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi.

18.  Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 655 ve 657 parsellerin Ticaret-Turizm-Konut (TİCTK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

19.  Efeler İlçesi, Umurlu ve Tepecik Mahallelerinde isimsiz yollara isim verilmesi hususunun görüşülmesi

20.  Denetim Komisyonu Raporunun Meclise bilgi olarak sunulması

21.  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi

 

Meclis Gündemini indirmek için tıklayınız...

 

|