Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

Karar No:281

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:282

Komisyon Görüşü: İlimiz Çine İlçesi Soğancılar Mahallesi 30K-III-A pafta 385 ada 3 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 m yan bahçe mesafesi 3m, TAKS:0,30, KAKS:1.00 koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 162 sokak üzerindeki cephe hattının parsel içerisine çekilerek mevcuttaki binaların durumuna uygun hale getirilmesi ve yapı nizamının ''Ayrık Nizam, 3 kat (A-3) olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çine Belediye Meclisi’ nin 07.04.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesinin 29.04.2015 tarih ve 310.05-455 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Aydın İli Çine İlçesi Soğancılar Mahallesi 30K-III-A pafta 385 ada 3 parsele ilişkin UİP-8286,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:283

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 pafta 1478 ada 10 ve 11 parsellerde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 12.00 m, 2 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, 2 kitlenin birleştirilerek tek kitle oluşturulması amaçlı UİP:2129,32 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’ nin 09.04.2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.05.2015 tarih ve 3949-4558 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmadığından dolayı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 pafta 1478 ada 10 ve 11 parsellere ilişkin UİP-2129,32 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi..

Karar No:284

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 119 pafta 1625 ada 1 parselde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:15.00 m, 1 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 1625 ada 1 parsel numaralı taşınmazda kitlenin batısında 111,09 m2 park alanı oluşturmak amaçlı UİP-2129,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’ nin 09.04.2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.05.2015 tarih ve 3948-4557 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde,  planlamaya konu diğer parsellerin muvafakatlarının olmamasından dolayı mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 119 pafta 1625 ada 1 parselin batısında park alanı belirlenmesine ilişkin UİP-2129,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:285

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 2467 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok: 5.50 m (1,5 kat), 1 adet kitle nizam koşullu ticaret alanında yer alan taşınmaz için, doğu-batı doğrultulu ticaret kitlesinin, kuzey-güney doğrultulu, Yençok: 7.00 m (2 kat) olacak ve her katın ticaret olarak kullanılacak şekilde düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’ nin 09.04.2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.05.2015 tarih ve 3947-4556 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-2130,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, kat artışından dolayı toplam inşaat alanını arttırdığı gerekçesi ile mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 2467 ada 1 parselde ticaret alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2130,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:286

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 18L-III pafta ve 18M-IV pafta, 1233 ada 1 parsel, 1237 ada 1 parsel, 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 6306 ada 1 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00 m ve Yençok=12.00 m yapılaşma koşullu 4 adet imar adasında, 24 adet kitle nizamdan oluşan taşınmazlar için, 1233 ada 1 parsel için Taks=0.50, E=1.86, Yençok=12,50 m; 1237 ada 1 parsel için Taks=0.40, E=1.77, Yençok=21,50 m 6305 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller için Taks=0.40, E=1.40, Yençok=21.50 m, 6306 ada 1 parsel için Taks=0.40, E=1.37, Yençok=21.50 m yapılaşma koşullu konut alanlarından oluşan UİP-2130,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 09.04.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07/05/2015 tarih ve 3944-4559 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.  

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahalle 18L-III ve 18M-IV pafta 1233 ada 1 parsel, 1237 ada 1 parsel, 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 6306 ada 1 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-2130,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.


Karar No:287

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Merkez1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına;

1- Yapılaşma koşulu belirlenmeyen organize sanayi alanlarında E=0.70 dir.

2- KOBİ ve küçük sanayi alanlarında, planda belirtilen maksimum yüksekliği geçmemek kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde tamamen yapılaşabilir.


Hükümlerinin ilave edilmesi hakkında uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin07.05.2015tarih ve 150sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin11.05.2015 tarih ve 4026-4588 sayılıyazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediyesi'nin merkez bölgesinin UİP-2129 PİN numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına sanayi, küçük sanayi ve KOBİ alanlarında yapılacak uygulama esaslarını belirleyen plan hükümlerinin ilave edilmesine ilişkin UİP-2129,34 PİN numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Aydın İli Efeler İlçesi, UİP-2129 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına sanayi, küçük sanayi ve kobi alanlarında yapılacak uygulama esaslarını belirleyen plan hükümlerinin ilave edilmesine ilişkin UİP-2129,34 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:288

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi 1/5000 ölçekli 31-O ve 30-O numaralı paftalarda yatay (Y): 38.200-38.550, düşey (X): 29.750-29.950 (1. Bölge), yatay (Y): 38.450-38.950, düşey (X): 29.800-30.150  (2. Bölge) ve yatay (Y): 39.550-39.700, düşey (X): 29.800-30.000 (3. Bölge) koordinatları arasında kalan alanlara ilişkin hazırlanan NİP-5162,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı teklifi Germencik Belediye Başkanlığının 06.05.2015 tarih ve 1037/2060 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5162,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifine ilişkin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 8. ve 17. maddeleri uyarınca alınmış imar planına esas kurum görüşleri bulunmadığı ve sunulan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaysız olduğundan plan teklifinin reddine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Aydın İli, Germencik İlçesi 1/5000 ölçekli 31-O ve 30-O numaralı paftalarda yatay (Y): 38.200-38.550, düşey (X): 29.750-29.950 (1. Bölge), yatay (Y): 38.450-38.950, düşey (X): 29.800-30.150  (2. Bölge) ve yatay (Y): 39.550-39.700, düşey (X): 29.800-30.000 (3. Bölge) koordinatları arasında kalan alanlara ilişkin hazırlanan NİP-5162,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:289

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi Aydın-İzmir Karayolu güneyinde Germencik Deresi etrafında bulunan 31O-IV-c, 31O-IV-d, 30O-I-b ve 30O-I-a paftalarında ve Y: 38490,491-38621,45 ile X: 30079,19-29903,57 koordinatları arasında kalan alana ilişkin hazırlanan UİP-131,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon imar planı teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığının 06.05.2015 tarih ve 1035/2061 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinin getirdiği karma kullanım alanları yürürlükteki nazım imar planında yer alan mevcut konut alanı kullanımlarına uyarlılık göstermediğinden, imar planına esas kurum görüşleri bulunmadığından ve sunulan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaysız olduğundan mevcut imar plan şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir

Karar: Aydın İli Germencik İlçesi Aydın-İzmir Karayolu güneyinde Germencik Deresi etrafında bulunan 31O-IV-c, 31O-IV-d, 30O-I-b ve 30O-I-a paftalarında UİP-131,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:290

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, İncirliova Mahallesi 111 ada 15 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında ayrık nizam, 5 kat konut alanı imarlı taşınmazın yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.35/2.70, Yençok: 24.50 olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 02.06.2014 tarihli ve 64 sayılı kararı kapsamında değerlendirilerek İncirliova Belediye Başkanlığının 20.04.2015 tarihli ve 110/900 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin İncirliova Belediye Meclisince nihai karar alınmadığından ve plan teklifi ile inşaat alanı artışı yapıldığından mevcut imar planı şartlarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Aydın İli İncirliova İlçesi İncirliova Mahallesi 19M-IV pafta 111 ada 15 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-6620,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:291

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 953 adada bulunan 78 parsele meri imar planında Serbest Nizam iki kat (SN-2), TAKS:0.25 KAKS:0.50, 85 nolu parsele ise ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m olan Ayrık Nizam iki kat (A-2), TAKS:0.25, KAKS:0.50 yapılanma şartları öngörülmüştür.Taşınmazların yapılaşma koşullarının bu iki parselin birleştirilmek suretiyle oluşacak sınırlar içinde ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m Ayrık Nizam iki kat TAKS:0.25, KAKS:0.50 plan şartının belirlenmesi amaçlı UİP-5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.04.2015 tarihli ve 179 sayılı kararı kapsamında değerlendirilerek Kuşadası Belediye Başkanlığının 24.04.2015 tarihli ve 1678-12619 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 953 ada, 78 ve 85 nolu parsellerin farklı yapılaşma şartlarına sahip olması sebebi ile tevhid olamamaları gerekçeleri ile 78 nolu parselin yapılaşma şartının ayrık nizam 2 kat ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m, TAKS:0,25, KAKS:0,50 plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP-5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 78 nolu parselin batısında bulunan 75 parselin konut adasında kalan kısmının sıyrık parsel niteliğine dönüşmesi ve yapılaşamaması gerekçesi ile; 85 parsele Serbest Nizam iki kat TAKS:0,25, KAKS: 0,50 plan şartı verilmesi ile tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Aydın İli Kuşadası İlçesi Hacı Feyzullah Mahallesi 953 ada 78 ve 85 parsellerde yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin UİP-5591,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:292

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesinin Revizyon Uygulama İmar Planı, Nazilli Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih 26 sayılı kararı ile uygun görülerek, 08.05.2015 tarih 1813 sayılı yazı ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemize gönderilmiş, Nazilli Belediyesince hazırlanan UİP_8226,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Nazilli Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 2500 ha alanda hazırlanan 104 paftadan oluşan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda;

-Kurum görüşlerinin olmaması,

-Arazi kullanım büyüklük ve türlerinin değişikliğine yönelik gerekçelerin raporda bulunmaması

-Vasıf geçişlerinin çok olması, bu geçişlere karşın donatı hesaplarının, değişen alanlara ilişkin incelemelerin bulunmayışı,

-Yapılan değişikliklerin bazılarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiği,

-Plan notlarındaki ilavelerin bazılarının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesini gerektirdiği görülerek Nazilli Belediyesi mevcut imar plan şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Aydın İli Nazilli İlçesi UİP_8226,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:293

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 20K-IV pafta 829 ada 223 ve 225 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarda mevcut koşullarda yapı yapılması mümkün olmadığından yapı kitlelerinin belirlenmesine yönelik UİP-887,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’ nin 03.04.2015 tarihli ve 2015/4-70 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığının 20.04.2015 tarihli ve 201506593 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi mevcutta ayrık nizam olan ada bütününde yapılaşma nizamını değiştirdiğinden ve yola olan cephe mesafelerine yapılan müdahalelerden dolayı mevcut imar plan şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Aydın İli Söke İlçesi Çeltikçi Mahallesi 829 ada 223 ve 225 numaralı parsellerde Konut+Ticaret alanında yer alan taşınmazlarda yapı kitlelerinin belirlenmesine yönelik UİP-887,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:294

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 43, 50, 134 ve 135 numaralı parselleri kapsayan alanda 134 ve 135 parsellerin yola dahil edilerek yolun genişletilmesi amaçlı UİP-887,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 03.04.2015 tarihli ve 2015/4-69 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığının 20.04.2015 tarihli ve 201506592 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke Belediye Meclisinin 03.04.2015 tarihli ve 2015/4-69 sayılı kararı ile uygun bulunan Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 43, 50 134 ve 135 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan UİP-887,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ada bütününde yer alan yapılaşma nizamı ile uyum sağlamadığından dolayı, mevcut imar planı şartlarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 43, 50 134 ve 135 numaralı parsellere ilişkin UİP-887,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:295

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Atatürk Mahallesi 399 ada 58 ve 40 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazın TAKS/KAKS: 0.30/2.00, Aydın Caddesine bakan cephede Yençok: 23.50 m, güney cephede Yençok: 21.50 m, BL-7, Ticaret+Konut Alanı (TİCK) olarak ve konut kullanımının alandaki parsellerin toplam emsalinin %90' ını aşmayacak şekilde düzenlenmesi amaçlı UİP-887,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarihli ve 2015/7-150 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığının 10.07.2015 tarihli ve 201511063 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi 399 ada 58 ve 40 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin UİP-887,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:296

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve Demiryolu ile Söke Çayı arasında yer alan alanın Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E. 2014/687 karar sayılı ilamı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Söke Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarihli ve 2015/3-45 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup karar Söke Belediye Başkanlığının 10.07.2015 tarihli ve 201511108 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke Belediye Meclisinin Demiryolu ve Söke Çayı arasında kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli imar planlarının iptaline ilişkin aldığı 06.03.2015 tarihli ve 2015/3-45 sayılı kararın uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve Demiryolu ile Söke Çayı arasında yer alan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait Söke Belediye meclisinin 06.03.2015 tarih 2015/3-45 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:297

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde ve Demiryolu ile Söke Çayı arasında yer alan alanın imar planları Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2013/356 E. 2014/687 karar sayılı ilamı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Plansız kalan yaklaşık 150ha alan için 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlanmıştır. Teklif Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Planın kent bütünü planlarla uyum sağlanması ancak gelişen taleplere de cevap vermesi hedeflendiği, bu doğrultuda hazırlanan plan kapsamında 2006 yılında Söke Kent Bütünü için hazırlanan imar planlarının temel alınmış olduğu gelişen ve değişen alan kullanım ihtiyaçları ile birlikte mahkeme kararında belirtilen hususlarında dikkate alındığı belirlenmiştir. Mahkeme kararına gerekçe olan planlama ilke ve esaslarına uyum sağlamayan emsal artışları yapılmadan, yeni Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun gösterimler ve asgari alan büyüklükleri belirlendiği; Planlama alanının Söke kent bütünü ve 2006 Söke planlarının parçası olduğu kabulü ile yapılan değerlendirmenin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte gelişen kentsel alan taleplerine cevap olabilecek şekilde yapı yüksekliklerinin değiştirilmesine sınırlama getirilmemekle birlikte inşaat alanı artışı yapılmadığı görülmüştür. Üst ve alt ölçek planların kademelenmesi ilkeleri doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı teklifi alt ölçekte hazırlanacak olan uygulama imar planlarını yönlendirmekle birlikte getirilen plan kararları ile detay kararlar alınmamış ve alt ölçek planlarda farklı alternatiflerin önü açılmış olduğu anlaşılmıştır. Plan teklifi ile Söke Çayı sınırlarında ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre yerleşime uygun olmayan alanlarda yer alan konut alanlarının kaldırıldığı, bununla birlikte asgari alan büyüklükleri gözetilerek donatı alanları arasında dönüşümler sağlanmış, genel otopark alanları belirlenmiş, yeşil alanlar ile yol tasarımlarında yapılan düzenlemeler ile donatı alanları yeşil alan lehine arttırılmış olduğu tespit edilmiştir. Söke Yenicami Mahallesinde mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen alana ilişkin hazırlanan NİP:13458 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Aydın İli Söke İlçesi Yenicami Mahallesinde Demiryolu ile Söke Çayı arasında kalan mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen alana ilişkin hazırlanan NİP:13458 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:298

Komisyon Görüşü: Söke RES projesine ilişkin hazırlanan UİP:8077 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Söke Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli ve 2015/7-142 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve reddedilmiş olup karar Söke Belediye Başkanlığının 13.07.2015 tarihli ve 201511114 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke RES projesine ilişkin hazırlanan UİP:8077 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süreci içinde yapılan 2 adet itiraza ilişkin Söke Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarihli ve 2015/7-142 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Aydın İli Söke İlçesi RES (Rüzgar Enerji Santrali) projesine ilişkin hazırlanan UİP:8077 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddine ilişkin Söke Belediye Meclisinin 02.07.2015 tarih 2015/7-142 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:299

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler Belediyesi sınırları içinde 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında Kadıköy ve Işıklı Mahallelerinde "Bölge Parkı-Büyük Kentsel Yeşil Alan" olarak ayrılmış alanda Işıklı Doğal Yaşam Parkı yapılması için planlama, projelendirme ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili yetki verilmiş olan İller Bankası tarafından hazırlatılan 52 ha büyüklükteki alana ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi Işıklı Mahallesinde M19B16c ve M19B17d paftalarda park kullanımlı ve NİP: 13485 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı, M19-B16-C2c, M19-B16-C3b, M19-B17-D1d ve M19-B17-D4a paftalarında yer alan Hayvanat Bahçesi (Doğal Yaşam Parkı) kullanımlı, E=0.08 ve Yençok 9.50 m (doğal yaşam sahası, doğa sporlar alanı, hayvan barınağı, hayvan yem deposu, silo gibi teknik yapılarda Yençok serbest)  yapılanma koşullu, UİP-13486 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Karar No:299 Aydın İli Efeler İlçesi Işıklı Mahallesinde "İller Bankası A.Ş." tarafından hazırlatılan M19B16c ve M19B17d paftalara ilişkin NİP: 13485 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı, M19-B16-C2c, M19-B16-C3b, M19-B17-D1d ve M19-B17-D4a paftalara ilişkin UİP-13486 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:300

Komisyon Görüşü: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi tapunun 1478 ada 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 869,92 m² yüzölçümlü parselde 47,84 m²' ye tekabül eden belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışının yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 1478 ada 2 parselde kayıtlı 869,92 m² yüzölçümlü taşınmazın 47,84 m²' lik Belediye hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:301

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 09.06.2015 tarih ve 236 sayılı kararı ile kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçenin ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapılması suretiyle oluşturulmasını, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi gereği; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için belirlenecek bütçe ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

Karar No:302

Komisyon Görüşü: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97 nci maddesine istinaden; Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine; ekte yer alan tarifenin eklenmesi hususu, Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş.

 

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR ÜCRET TARİFESİ

GELİRİN ADI

PLAN BÜTÇE KOMİSYON
 KARARI

CENAZE NAKİL ÜCRETİ

1.CENAZE NAKLİ GİDİŞ-DÖNÜŞ KM BAŞINA                         

1.00 TL/KM

2.ŞEHİT, GAZİ, FAKİR VE KİMSESİZ CENAZELERİN NAKLİ

ÜCRETSİZ

 

Karar: Türk Hava Yolları' nın tüm illerden 35 yurtiçi noktasında havayolu ile cenaze nakillerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Türk Hava Yolları A.O. Kargo Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında "Havayolu ile Cenaze Taşıma Hizmet Protokolü" yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı' na yetki verilmesine, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine; yukarıda yer alan tarifenin eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabülüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:303

Komisyon Görüşü: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince ; Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi talebi doğrultusunda, İlimiz Sultanhisar İlçesi Nysa Antik Kentinde yürütülmekte olan kazı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme desteği yapılması ve Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 75.000,00-TL. nakdi yardım yapılması; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir

Karar: Sultanhisar İlçesi Nsya Antik Kentinde yürütülmekte olan kazı ve restorasyon çalışmalarına,  araç, gereç, personel ve maddi destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:304

Komisyon Görüşü: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. Maddesi gereğince, Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi talebi doğrultusunda, Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezinde yapılacak olan ‘Biyoloji Laboratuarı’ için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 25.000,00-TL. nakdi yardım yapılması; Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü' nün resmi talebi doğrultusunda Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacak olan Biyoloji Laboratuar yapımına maddi destek sağlanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:305

Komisyon Görüşü: Meclis' in 14.07.2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Kent içi ulaşımda kullanılacak olan otobüslerin 6 haftalık test sürüşleri kapsamında toplanan, ekte sunulan verilerin ve yapılan etüt çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda; Otobüslerde uygulanan deneme süresi, ramazan bayramından sonra en fazla 3 haftaya kadar uzatılmasına, Komisyonumuzca karar verilmiştir.

Karar: Kent içi ulaşımda kullanılacak olan otobüslerin 6 haftalık test sürüşleri kapsamında toplanan verilerin ve yapılan etüt çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili Meclis Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:306

Komisyon Görüşü: İlimizde büyükbaş hayvanlarda görülen salgın çiçek hastalığı nedeniyle taşıyıcı olan uçucu sineklerle etkin mücaadele hususu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 16.04.2014 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı uyarınca İlaçlama Hizmetlerinin İlçe Belediyelerine devredildiğinden, ölen hayvanların gömüleceği alanın belirlenmesi ve makina techizatının sağlanması hususunun ilçe belediyelerince yapılması, yetersiz kalınan hallerde Büyük Şehir Belediyesi tarafından destek verilmesi ve önümüzdeki yıl bütçesinde bu hususa ilişkin bütçe ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: İlimizde büyükbaş hayvanlarda görülen salgın hastalık nedeniyle taşıyıcı olan uçucu sineklerle etkin mücadele edilmesi ile ilgili Meclis Tarım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|