07.02.2011 Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi, 

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat tekliflerinin görüsülmesi,

3. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 5955 ada 37 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 166.38 m2 yüzölçümlü parselde 3.04 m2 ye tekabül eden 152/8319 payli Belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

4. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1315 ada 10 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 268.77 m2 yüzölçümlü parselde 12.87 m2 ye tekabül eden 429/8959 payli Belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

5. Aydin Merkez Orta (Ata) Mahalle tapunun 2770 ada 31 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 324.44 m2 yüzölçümlü parselde 72.10 m2 ye tekabül eden 2/9 payli Belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

6. Aydin Merkez Orta (Ata) Mahalle tapunun 2770 ada 32 parsel (38.71 m2), 39 parsel (166.71m2), 40 parsel (15.93 m2) ve 43 parselde (9.07m2) kayitli imar planinda konut alaninda kalan Belediye siyrik arsalarinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

7. Aydin Merkez Zafer Mahallesi tapunun 137 ada 61 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 2.99 m2 yüzölçümlü Belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

8. Aydin Merkez Osman Yozgatli Mahallesi tapunun 6197 ada 21 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 20.83 m2 yüzölçümlü Belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

9. 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Zabita Personeline ödenen aylik fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususunun görüsülmesi,

10. 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Itfaiye Personeline ödenen aylik fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususunun görüsülmesi,

11. 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Güvenlik Personeline ödenen aylik fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususunun görüsülmesi,

12. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi daha önce ihdas edilmis olan ve emeklilik nedeni ile bosalmis bulunan 5 Sayili Isçi Kadro Iptal Cetvellerinin görüsülmesi,

13. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina dair Yönetmeligin 3 ncü ve 11 nci Maddelerine istinaden norma uygun olarak hazirlanan II sayili Memur Bos Kadro degisikligi cetvellerinin görüsülmesi,

14. Güzelhisar Mahallesinde Yeni Yapilan Demir Yolu Alt Geçidine isim verilmesi hususunun görüsülmesi,

|