01.11.2011 Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. Belediyemizin 2012 Yili Gelir Ücret Tarifesinin Görüsülmesi,

3. Belediyemizin 2012 Yili Performans Programinin Görüsülmesi,


4. Belediyemizin 2012 Yili Analitik Bütçesinin Görüsülmesi,

5. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat tekliflerinin görüsülmesi,


6. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1325 ada, 28 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 303.93 m2 yüz ölçümlü parselde 12.55 m2'ye tekabül eden 1255/30393 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,


7. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2791 ada, 21 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 453.68 m2 yüz ölçümlü parselde 4.91 m2'ye tekabül eden 491/45368 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

8. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1290 ada, 32 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 3.76m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

9. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1298 ada, 48 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 355.86 m2 yüz ölçümlü parselde 9.71 m2'ye tekabül eden 971/35586 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

10. AY-BE ile ilgili alinan 04.08.2011 tarih ve 326 sayili Belediye Meclis Kararinin tashihi hususunun görüsülmesi,

11. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi daha önce ihdas edilmis olan ve emeklilik nedeni ile bosalmis bulunan 5 Sayili Sürekli Isçi Kadro Iptal Cetvellerinin görüsülmesi, 

12. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi Belediyemizde bos bulunan 2 Adet Mühendis Kadrosunun Mimar Kadrosu olarak degistirilmesi için hazirlanan II Sayili Bos Kadro Degisikligi cetvellerinde degisiklik yapilmasi hususlarinin görüsülmesi,

13. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik çerçevesinde 5393 Sayili Belediye Kanununun 48. maddesi geregi Özel Kalem Müdürlügü bünyesinde faaliyet göstermek üzere Dis Iliskiler Birimi kurulmasi hususunun görüsülmesi,

14. 5393 sayili Kanunun 49. maddesinin 2 nci fikrasinda “Birim Müdürlügü ve Üst Yönetici Kadrolarina yapilan atamalar ilk toplantida meclisin bilgisine sunulur” denildiginden yapilan atamanin Meclisin bilgisine sunulmasi,

|