03.11.2011 Belediye Meclisi Kararları

1. Belediye Meclisinin 01/11/2011 tarihli Kasim Ayi Meclis Toplantisinin I.Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 5 adet dosya görüsüldü.

 

D.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL MECLIS KARARI
1

 

Cumhuriyet   1593 19 ve 20 Aydin, Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde yeralan, tapuda 1593 ada, 19 ve 20 parsellerde kayitli tasinmazlar ile ilgili talebin konunun yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
2 Kurtulus   1312 44 Aydin Merkez, Kurtulus Mahallesinde yer alan, tapuda 1312 ada, 44 parselde kayitli tasinmaza Aydin 1. Idare Mahkemesinin 2009/835 Esas ve 2010/662 karari geregince 09.08.2007 tarih ve 159 sayili Belediye Meclis Karari ile onaylanan imar plani degisikliginin iptal edilerek bir önceki imar plani sartina dönülmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasinatoplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
3 Kemer   2842 25 Aydin Merkez, Kemer Mahallesinde yer alan, tapuda 2842 ada, 25 parseldeki kitlelerin bati ve dogu cephelerindeki bahçe mesafeleri 6 m. olacak sekilde kitlelerin ayni ölçülerde olusturulmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasinatoplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
4 Ilicabasi   6389 5 Aydin Merkez, Ilicabasi Mahallesinde yer alan, tapuda 6389 ada, 5 parsele LPG ilavesi yapilarak, bati cephesindeki çekme mesafesinin 10 m. olarak belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina Meclis Üyesi Ahmet ERTÜRK’ün red oyna karsiliktoplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi..
5 Mesrutiyet 138 2454
2838
1
1
Aydin Merkez, Mesrutiyet Mahallesinde yeralan, tapuda 2454 ada 1 parsel ve 2838 ada 1 parsellerde kayitli tasinmazlar ile ilgili talebinincelenmek üzereertelenmesinetoplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
 


4. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2791 ada, 21 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 453.68 m2 yüz ölçümlü parselde 4.91 m2'ye tekabül eden 491/45368 payli belediye hissesinin Emlak Beyan degerinin ve piyasa rayiç degerinin altinda kalmamak üzere Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi, takasi veya devir seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

5. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1290 ada, 32 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 3.76m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin Emlak Beyan degerinin ve piyasa rayiç degerinin altinda kalmamak üzere Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi, takasi veya devir seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

6. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1298 ada, 48 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 355.86 m2 yüz ölçümlü parselde 9.71 m2'ye tekabül eden 971/35586 payli belediye hissesinin Emlak Beyan degerinin ve piyasa rayiç degerinin altinda kalmamak üzere Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi, takasi veya devir seklinde verilmesinin uygunluguna toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

7. Aydin Merkez Mimar Sinan Mahallesi 2341 Sokak üzerindeki Parka Avrupa Birligi “AB Parki isminin verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

|