07.05.2012 Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. 5393 Sayili Belediye Kanunu’nun 64.maddesi geregince Belediyemizin 2011 yili Tasinir Yönetim Dönemi ve Bütçe Kesin Hesabinin görüsülmesi,

3. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat tekliflerinin görüsülmesi,

4. Aydin Merkez Orta Mahalle tapunun, 178 ada, 23 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 277.33 m2 yüz ölçümlü parselde 95.60 m2'ye tekabül eden 9560/27733 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

5. Aydin Merkez Orta Mahalle tapunun, 178 ada, 24 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 36.79m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,


6. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 392 ada, 21 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 93.52 m2 yüz ölçümlü parselde 0.34 m2'ye tekabül eden 17/4676 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

7. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 604 ada, 60 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 0.75m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

8. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1134 ada, 27 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 237.49 m2 yüz ölçümlü parselde 25.83 m2'ye tekabül eden 2583/23749 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

9. Aydin Merkez Kurtulus Mahallesi, 1313 ada, 34 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 2.78m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

10. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 2639 ada, 6 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan ve müstakil insaata elverisli olan 271.45 m2 miktarindaki belediye arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

11. Aydin Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6433 ada, 18 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 397.82 m2 yüz ölçümlü parselde 7.80 m2'ye tekabül eden 390/19891 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

12. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi daha önce ihdas edilmis olan ve emeklilik nedeni ile bosalmis bulunan 5 Sayili Isçi Kadro Iptal Cetvellerinin görüsülmesi,

13. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmeligin 3 ncü ve 11 nci Maddelerine istinaden Norma uygun olarak hazirlanan II Sayili Bos Memur Kadro Degisikligi Cetvellerinin görüsülmesi,

14. 5393 sayili Kanunun 49. maddesinin 2 nci fikrasinda “Birim Müdürlügü ve Üst Yönetici Kadrolarina yapilan atamalar ilk toplantida meclisin bilgisine sunulur” denildiginden yapilan atamanin Meclisin bilgisine sunulmasi

15. Aydin Ilinin kurtulusunun 90. yildönümünde “Yedi Eylül Senlikleri” bünyesinde konserler, folklor gösterileri, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve masraflarin belediye bütçesinden karsilanmasi hususunun görüsülmesi,

|