02.12.2013 Tarihli Belediye Meclis Kararları

1. Belediye Meclisinin 16/11/2013 tarihli Kasim Ayi Meclis Toplantisinin IV. Birlesimine ait zabit özetinin reddine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Semih ÖZMERIÇ, R.Altan GÜNEY, Ramazan BALCI, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Ahmet KIZILKAYA, Sait BIRLIK, Mehmet Can ÖNLER ve Halis HEKIMOGLU’nun kabul oylarina, Meclis Üyesi Kamil KAYA’nin çekimser oyuna karsilik, Meclis Üyeleri Nedim GÜRAYDIN, Ugur TÜRKMEN, N.Derya KARAÇOLAK Güngör TÜRK, Cavit TIG, Ahmet ERTÜRK, Murat SALTIK, Mustafa ÇAKIR, Bünyamin ESEN, Nebil ALPARSLAN, Mustafa ÜRETMEN, Özcan PETEKKAYA, Murat ÖDEN, Sema Coskun YAYLA, Suayip YEGEN, Önder NALINCI ve Ugur ALKANLI’nin red oylariyla oyçokluguyla karar verildi.

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili dosyalarin incelenmek üzere Meclis Imar Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.


3. Aydin Merkez Güzelhisar Mahallesi tapunun, 245 ada, 28 parselde 12.66 m2 yüzölçümlü imar planinda konut alaninda kalan belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi seklinde verilmesi hususunun incelenmek üzere Meclis Imar ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

4. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 2461 ada, 23 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 899.24 m2 yüz ölçümlü parselde 124.65 m2'ye tekabül eden 29915549/215817600 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi, seklinde verilmesi hususunun incelenmek üzere Meclis Imar ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

5. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1285 ada, 43 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 219.89 m2 yüz ölçümlü parselde 4.05 m2'ye tekabül eden 405/21989 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satisi hususunun incelenmek üzere Meclis Imar ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

6. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi daha önce ihdas edilmis olan ve emeklilik nedeni ile bosalmis bulunan 5 Sayili Isçi Kadro Iptal Cetvellerinin tasdikine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

7. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmeligin 9’ncü ve 11’nci maddelerine istinaden Norma uygun olarak hazirlanan II sayili Bos Memur Kadro Degisikligi Cetvellerinin tasdikine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

8. Belediyemiz norm kadrolarinda bos bulunan 1 adet THS Sinifina tabi 5.Derece Ekonomist ve 1 adet THS Sinifina tabi 1.Derece Programci Kadrosunda 5393 Sayili Belediye Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fikralari geregince çalistirilacak 2 adet sözlesmeli personelin ücretinin Maliye Bakanliginca tespit edilen ünvanlarin karsilarinda belirtilen ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alinan ücret tutari ile yine ayni Bakanlikça belirlenen 1 sayili cetvelde Tam Zamanli Sözlesmeli personele de ayni derece ve kademede ki Memurlar için ödenen ek ödeme oraninda ödeme yapilmasi (en alt limitten) hususunun reddine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Semih ÖZMERIÇ, Kamil KAYA, R.Altan GÜNEY, Ramazan BALCI, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Ahmet KIZILKAYA, Sait BIRLIK, Mehmet Can ÖNLER ve Halis HEKIMOGLU’nun kabul oylarina karsilik, Meclis Üyeleri Nedim GÜRAYDIN, Ugur TÜRKMEN, N.Derya KARAÇOLAK Güngör TÜRK, Cavit TIG, Ahmet ERTÜRK, Murat SALTIK, Mustafa ÇAKIR, Bünyamin ESEN, Nebil ALPARSLAN, Mustafa ÜRETMEN, Özcan PETEKKAYA, Murat ÖDEN, Sema Coskun YAYLA, Suayip YEGEN, Önder NALINCI ve Ugur ALKANLI’nin red oylariyla oyçokluguyla karar verildi.

9. Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina dair yönetmeligin 24.maddesi çerçevesinde çalismalarina devam eden 2 adet geçici isçinin 12 ay süre ile çalistirilmalarini teminen hazirlanan vize cetvellerinin tasdikine Meclis Üyeleri Suayip YEGEN ve Mustafa ÇAKIR’in red oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

10. Teftis Kurulu Müdürlügü Yönetmeliginin reddine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Semih ÖZMERIÇ, Kamil KAYA, R.Altan GÜNEY, Ramazan BALCI, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Ahmet KIZILKAYA, Sait BIRLIK, Mehmet Can ÖNLER ve Halis HEKIMOGLU’nun kabul oylarina karsilik, Meclis Üyeleri Nedim GÜRAYDIN, Ugur TÜRKMEN, N.Derya KARAÇOLAK Güngör TÜRK, Cavit TIG, Ahmet ERTÜRK, Murat SALTIK, Mustafa ÇAKIR, Bünyamin ESEN, Nebil ALPARSLAN, Mustafa ÜRETMEN, Özcan PETEKKAYA, Murat ÖDEN, Sema Coskun YAYLA, Suayip YEGEN, Önder NALINCI ve Ugur ALKANLI’nin red oylariyla oyçokluguyla karar verildi.
 
11. 394 sayili Hafta Tatili hakkindaki kanunun 12. maddesi geregi Pazar günleri isyerini açmak isteyecek esnafa 2014 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesinde belirlenen harçlar karsiligi 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasinda Zabita Müdürlügü tarafindan Hafta Tatil Ruhsati verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

12. Belediyemiz hizmetlerinde kullanilmak üzere Halk Bankasi tarafindan tahsis edilen 6 adet aracin hibesinin kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

13. Aydin Merkez Ilicabasi Mahallesi AYTER alaninda 21-22 Aralik 2013 tarihlerinde yapilmasi planlanan Deve Güresi etkinliklerine Belediyemizce destek verilip verilmeyecegi hususun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

14. Ilimizde düzenlenecek olan Mevlana’yi anma etkinliklerine maddi destek saglanmasi hususun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

15. Aydin Belediyesi olarak 900.000 adet hisse ile ortagi bulundugumuz AYTER (Aydin Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri) A.S’ ye rüçhan hakki olarak 420.000 adet hisse karsiligi 42.000,00 TL ile istirakte bulunup bulunulmayacagi, bulunulacaksa bedelin ödenmesi hususun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

16. 2013 yili içerisinde özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birlesime katilmadiklari tespit edilen Meclis üyeleri Halis HEKIMOGLU ve Sehnaz BAGCI’nin savunmalarinin kabulüne ve Belediye Meclis Üyeliklerinin devamina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

|