05.12.2013 Belediye Meclis Kararları

1. Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarihli Aralik Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat teklifleri ile ilgili 6 adet dosya görüsüldü.

 

D.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL MECLIS KARARI
1 Kemer    2306 20,22,2324,25,2627 ve 28 Aydin Merkez, Kemer Mahallesinde yeralan, tapuda 2306 ada, 20,22,23,24,25,26,27 ve 28 parsellerde kayitli tasinmazlarin bulundugu alan ile ilgili talebin ertelenmesine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Mehmet Can ÖNLER, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Sait BIRLIK,  Ahmet KIZILKAYA, Semih ÖZMERIÇ ve Bünyamin ESEN’ in red oylarina karsilik, Meclis Üyeleri Önder NALINCI, Ugur ALKANLI, Mehmet TUGCU,  Nebil ALPARSLAN, Sema Coskun YAYLA, Mustafa ÜRETMEN, Suayip YEGEN, Cavit TIG, Mustafa ÇAKIR, Murat ÖDEN, Ahmet ERTÜRK, N.Derya KARAÇOLAK, Ugur TÜRKMEN, Güngör TÜRK ve  Ramazan BALCI’nin kabul oylariyla toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.
2 Cumhuriyet  (Fatih)

 

1206 113,114 Aydin Merkez, Cumhuriyet (Fatih) Mahallesinde yeralan tapuda 1206 ada 113 ve 114 parseller, 6626 ada 1 parsel ve 2116 ada 8 parsel için teklif edilen imar plani degisikliginin incelenmek üzere ertelenmesinetoplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

3

 

Mesrutiyet  (M.Sinan)   6441
6438
1
1
Aydin Merkez, Mesrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesinde, Imar Planinin 19J-III paftasi  6441 ada, 1 parselin tamami ve 6438 ada 1 parselin bir kisminin üzerinde bulundugu yaklasik 1464 m2lik alan ile ilgili plan tadilat teklifinin; Plan Yapimina Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerini karsilamadigindan reddinetoplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
4 Cumhuriyet   1244 31 Aydin Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde yeralan tapuda 1244 ada, 31 parseldeki kitlenin arsanin bati cephesine paralel olmamasi ve diger parsellerin gerisinde kalmasi nedeniyle parseldeki kitlenin bati cephedeki bahçe mesafesi 4m. olacak sekilde olusturulmasi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi yapilmasi uygun görülerek 3194 sayili Kanunun 8/b maddesine göre onanmasina Meclis Üyesi Önder NALINCI’nin red oyuna karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.
5 Mesrutiyet  

2077

1 Aydin Merkez, Mesrutiyet Mahallesinde yeralan tapuda 2077 ada, 1 parselde kayitli tasinmaz ile ilgili 13.08.2013 tarih ve 176 sayili Belediye Meclis Karari ile onaylanan imar plani degisikliginin uygunluguna Meclis Üyeleri Murat ÖDEN, Suayip YEGEN, Sema Coskun YAYLA, Mustafa ÜRETMEN, Ugur ALKANLI, Mehmet TUGCU ve Nebil ALPARSLAN’in red, Ahmet ERTÜRK, N.Derya KARAÇOLAK, Murat SALTIK, Ugur TÜRKMEN, Güngör TÜRK ve Önder NALINCI’nin çekimser oylarina karsilik Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Mehmet Can ÖNLER, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Sait BIRLIK,  Ahmet KIZILKAYA, Semih ÖZMERIÇ, Ramazan BALCI Mustafa ÇAKIR, Cavit TIG ve Bünyamin ESEN’ in kabul oylariyla toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

 6

 

Yedieylül   6536
6171
 

Aydin Merkez, Yedieylül Mahallesinde Bati Çevre Bulvari üzerinde 6536 adanin güneyindeki park alani içerisinde halihazir durumdaki binaya uygun olarak h=4.50 plan sartli “Sosyal Tesis Alani” belirlenmesi yönündeki imar plani degisikligi yapilmasi yönündeki talebin reddine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Mehmet Can ÖNLER, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Sait BIRLIK,  Ahmet KIZILKAYA, Semih ÖZMERIÇ, Ramazan BALCI ve Bünyamin ESEN’ in kabul oylarina karsilik Meclis Üyeleri Önder NALINCI, Ugur ALKANLI, Mehmet TUGCU,  Nebil ALPARSLAN, Sema Coskun YAYLA, Mustafa ÜRETMEN, Suayip YEGEN, Cavit TIG, Mustafa ÇAKIR, Murat SALTIK, Murat ÖDEN, Ahmet ERTÜRK, N.Derya KARAÇOLAK, Ugur TÜRKMEN ve Güngör TÜRK’ün red oylariylatoplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

 


3. Aydin Merkez Güzelhisar Mahallesi tapunun, 245 ada, 28 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 12.66 m2 yüz ölçümlü belediye siyrik arsasinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

4. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 2461 ada, 23 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 899.24 m2 yüz ölçümlü parselde 124.65 m2'ye tekabül eden 29915549/215817600 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasina Meclis Üyeleri Ugur ALKANLI ve Sema Coskun YAYLA’nin red oylarina karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

5. Aydin Merkez Mesrutiyet Mahallesi tapunun, 1285 ada, 43 parselde kayitli imar planinda konut alaninda kalan 219.89 m2 yüz ölçümlü parselde 4.05 m2'ye tekabül eden 405/21989 payli belediye hissesinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

6. Ilicabasi Mahallesi AYTER alaninda 21-22 Aralik 2013 tarihinde yapilmasi planlanan Deve Güresi organizasyonuna Aydin Belediyesi tarafindan gerekli destegin verilmesi ve Belediyece 50.000,00-TL. katki saglanmasi hususunun reddine Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Mehmet Can ÖNLER, R.Altan GÜNEY, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Ramazan BALCI, Ahmet KIZILKAYA ve Semih ÖZMERIÇ’in kabul, Meclis Üyesi Önder NALINCI’nin çekimser oylarina karsilik, Meclis Üyeleri Sait BIRLIK, Bünyamin ESEN, Ugur ALKANLI,Murat SALTIK, Nebil ALPARSLAN, Sema Coskun YAYLA, Mustafa ÜRETMEN, Suayip YEGEN, Cavit TIG, Mustafa ÇAKIR, Murat ÖDEN, Ahmet ERTÜRK, N.Derya KARAÇOLAK, Ugur TÜRKMEN ve Güngör TÜRK’ün red oylariyla toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

7. Ilimizde Egitim ve Kültür etkinliklerinden olan 20 kisiden olusan profesyonel semazen ekibi ile Türk Tasavvuf müzigi sanatçisi Ahmet ÖZHAN’in katilacagi ve Aydin Mimar Sinan Kapali Spor Salonunda düzenlenecek olan Mevlana’yi Anma Gecesi etkinliklerine 10.000,00-TL. maddi destekte bulunulmasina Meclis Üyesi Ugur ALKANLI’nin red oyuna karsilik, toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

8. Aydin Belediyesi olarak ortagi oldugumuz AYTER (Aydin Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri) A.S.’nin arttirilan 29.000.000,00-TL. (Yirmi dokuz milyon Türk Lirasi) sermayenin 22.000.000,00-TL. (Yirmi iki milyon Türk Lirasi)’si Il Özel Idaresi tarafindan adlarina kayitli Çiftlik J894/A-B nolu Jeotermal Sahalari ayni sermaye olarak konuldugundan, geri kalan 7.000.000,00-TL. (Yedi milyon Türk Lirasi)nakdi sermayeye payimiza düsen 420.000 adet hisse karsiligi 42.000,00-TL. (Kirk iki bin Türk Lirasi) nakit olarak istirakte bulunulmasina ve 42.000,00-TL. (Kirk iki bin Türk Lirasi)’nin ödenmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

9. Belediyemiz norm kadrolarinda bos bulunan 1 adet THS Sinifina tabi 5.Derece Ekonomist ve 1 adet THS Sinifina tabi 1.Derece Programci Kadrosunda 5393 Sayili Belediye Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fikralari geregince çalistirilacak 2 adet sözlesmeli personelin ücretinin Maliye Bakanliginca tespit edilen ünvanlarin karsilarinda belirtilen ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alinan ücret tutari ile yine ayni Bakanlikça belirlenen 1 sayili cetvelde Tam Zamanli Sözlesmeli personele de ayni derece ve kademedeki Memurlar için ödenen ek ödeme oraninda ödeme yapilmasinin (en alt limitten) reddine ancak (5393 Sayili Belediye Kanununun 23 maddesinin 2 nci fikrasi geregince “Yeniden görüsülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüsülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayisinin salt çogunluguyla israr edilen kararlar kesinlesir.” denilmekte olup yapilan oylamada red yönünde kullanilan oy sayisi Meclis üye tam sayisinin salt çogunlugunu saglamadigindan red hükmü tasimamakta olup kabulüne.), Meclis Üyeleri Ugur ALKANLI, Murat SALTIK, Nebil ALPARSLAN, Sema Coskun YAYLA, Mustafa ÜRETMEN, Suayip YEGEN, Cavit TIG, Mustafa ÇAKIR, Murat ÖDEN, Ahmet ERTÜRK, N.Derya KARAÇOLAK, Ugur TÜRKMEN ve Güngör TÜRK’ün red oylarina karsilik, Belediye Baskan Vekili Sumran ÜNAL, Meclis Üyeleri Mehmet Can ÖNLER, R.Altan GÜNEY, Saadet KAVASGIL, Ahmet ÖZTÜRK, Sait BIRLIK, Ramazan BALCI, Ahmet KIZILKAYA, Semih ÖZMERIÇ ve Önder NALINCI’nin kabul oylariyla toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

|