16.04.2014 Tarihli Belediye Meclisi Kararları

1. 5393 sayili Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalisma Yönetmeliginin 5.Maddesi uyarinca yapilan gizli oylama sonunda kullanilan 78 oydan 39 oy alan Salim Tümer APAYDIN’ in Meclis I.Baskan Vekili ve 78 oydan 39 oy alan Kenan TABAK‘in Meclis II.Baskan Vekili olarak 2(iki) yil süre ile seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

2. 5393 sayili Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalisma Yönetmeliginin 5.Maddesi uyarinca yapilan gizli oylama sonunda kullanilan 78 oydan; 39 oy alan Vedat EGE, 39 oy alan Gülsah AYDIN, 38 oy alan Seda SARIBAS ve 37 oy alan Hasan NARGIZ’in 2(iki)yil süre ile Meclis divan Katipligine, asil Afet ER, Levent ÖGREN, Halit BORAN ve Metin SAKALAR’in yedek Meclis Divan Katibi olarak seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

3. 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 16.maddesi ve Belediye Meclisi Çalisma Yönetmeliginin 5.Maddesi uyarinca yapilan gizli oylama sonunda kullanilan 78 oy’dan; 38 oy alan Evrim KARAKOZ, 38 oy alan Nuri CANIP, 38 oy alan Ilhan AYGÜNES, 38 oy alan Baris ALTINTAS ve 37 oy alan Gürsat KALE’nin 1 (bir) yil süre ile Encümen Üyeligine seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

4. Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair yönetmelik geregi Norma uygun olarak hazirlanan unvan, sinif ve derece ihdaslarini gösteren Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’ na ait (I) Sayili Bos Memur Kadro Ihdas Cetvelleri ve V Sayili Sürekli Isçi Kadro Ihdas Cetvellerinin tasdikine ve teskilat semasinda gösterilen Daire Baskanliklari ve Sube Müdürlüklerinin olusturulmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

5. 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 15. Maddesi uyarinca açik oyla yapilan seçimler sonunda asagida isimleri yazili üyelerin 1 (bir) yil süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

IHTISAS KOMISYONLARI

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Imar ve Bayindirlik Komisyonu
1- Ismail KAYA  1- Muzaffer ERYIGIT
2- Tahir YAMAN 2- Mehmet Levent TUNA
3- Ramazan BALCI  3- Hasan YÖRÜK
4- Vahit AYSAN 4- Necmettin ESENLIK
5- Halil Naci SOMER 5- Gürdal YÜZÜGÜLER

 

      Çevre ve Saglik Komisyonu Esnaf ve Meslek Odalari Komisyonu
1- Mehmet YAVAS 1- Hürrem ZENCIRCI
2- Levent ÖGREN 2- Erdinç GÜMÜS
3- Afet ER 3- Serdal DEVECI
4- Yusuf GEZICI 4- Ümit ÖZDEMIR
5- Ahmet ÖZSOY 5- Mustafa DÖNGER

 

 Egit.Kült.Gençlik ve Spor Kom. Ulasim Komisyonu                
1- Salih SAHIN 1- M.Mükremin SEMERCIOGLU          
2- Mustafa KIRCALI 2- Kenan TABAK
3- Gülsah AYDIN 3- Tahir YAMAN
4- Hüseyin ÇAÇAMER 4- Nedim GÜRAYDIN
5- Mustafa DÖNGER 5- Malik ERCAN

 

  Hukuk Komisyonu  Tarim Komisyonu   
1- Evrim KARAKOZ 1- Necmettin ÜNÜVAR         
2- Nail ÖZAZMAN  2- Ismail YERLI
3- Önder Ercan ATASOY 3- Hasan YAVUZ
4- Ünal SARIOGLU 4- Himmet ÇONDUR
5- Hasan NARGIZ  5- Riza POSACI

 

Engelliler Komisyonu Turizm Komisyonu
1- Emine HAYIRSEVER 1- Hasan YAVUZ
2- Gülsah AYDIN 2- Levent ÖGREN
3- Afet ER 3- Önder Ercan ATASOY    
4- Mustafa BASÇI 4- Tacettin ÖZDEN
5- Seda SARIBAS 5- Ziya AKSÜT

 

Sivil Toplum Kuruluslari Komisyonu Sanayi ve Enerji Komisyonu                      
  1- M.Mükremin SEMERCIOGLU 1- Ramazan BALCI
2- Emine HAYIRSEVER 2- Nuri CANIP
3- Ismail YERLI            3- Hürrem ZENCIRCI    
4- Sevki CAN 4- Mustafa ARI
5- Kadir MUTLU 5- Salih YARMACI

 

  6. 5216 Sayili Büyüksehir Belediye Kanununun, 20’nci maddesi, “Nüfusu iki milyonu asan belediyelerde on, diger Büyüksehir Belediyelerinde besi geçmemek üzere baskan danismani görevlendirilebilir, Danismanlara her türlü ödemeler dahil Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylik miktarinin %75’ini asmamak üzere Belediye Meclisinin belirledigi miktarda brüt ücret ödenir.” hükmü geregince; Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na bes danisman atamasi yapmak için yetki verilmesine ve atanan danismanlara Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylik miktarinin %75’i tutarinda ödeme yapilmasina toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

7. Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair yönetmelik geregi Norma uygun olarak hazirlanan unvan, sinif ve derece ihdaslarini gösteren Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü’ ne ait (I) Sayili Bos Memur Kadro Ihdas Cetvelleri ve V Sayili Sürekli Isçi Kadro Ihdas Cetvellerinin tasdikine ve teskilat semasinda gösterilen Daire Baskanliklari ve Sube Müdürlüklerinin olusturulmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

8. 5393 Sayili Belediye Kanununun 51’ci ve 52’ci maddeleri geregince Belediye Zabita ve Özel Güvenlik hizmetlerinde fiilen çalisanlar ile Itfaiye teskilatinda fiilen çalisanlara 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen çalisma sürelerine bagli olmaksizin hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için 31.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere aylik fazla mesai ücretlerinin 27 Aralik 2013 tarih ve 28864 Mükerrer Sayili Resmi Gazetede yayinlanan 2014 yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde belirtilen Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olan Belediyeler için üst limit olan 382,00-TL. ye yükseltilmesine toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

9. Aydin Büyüksehir Belediye Baskanliginda sözlesmeli olarak istihdam edilecek personele istihdam edilecek kadro unvani için birinci derecenin birinci kademesi esas alinmak suretiyle 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödenmeler toplaminin net tutari kadar ödeme yapilmasina toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

10. Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak geçici(mevsimlik) isçi çalistirilmak üzere Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

11. 5393 Sayili Belediye Kanunu Hükümleri geregince, Efeler Belediye Baskanliginin 31.03.2014 tarihinden itibaren yapmasi gereken belediye hizmetlerinin Efeler Belediyesince yürütülmeye baslayacagi zamana kadar geçecek süre içinde hizmetlerin aksamamasi ve hizmet bedellerinin Büyüksehir Belediyesine ödenebilmesi için Büyüksehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi arasinda protokol imzalanmak üzere Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

12. 5393 sayili Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4.fikrasi çerçevesinde hazirlanan, Aydin Belediyesinin 2013 yili Faaliyet Raporunun kabulüne, 5393 sayili Belediye Kanunun 18/a maddesi geregi Büyüksehir Belediye Meclisince oyçokluguyla karar verildi.

13. 5393 Sayili Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden, Büyüksehir Belediye Meclis Baskani ve Üyelerine katildiklari her Meclis, Ihtisas Komisyonlari ve Denetim Komisyonu toplantilari için Büyüksehir Belediye Baskanina ödenen aylik brüt ödenegin günlük tutarinin üçte biri kadar Huzur Hakki ücreti ödenmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

14. 5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 26’nci maddesi geregince sermaye sirketi/sirketleri kurulmasi için Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

15. 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu, 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu ve 4483 sayili Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca Belediyemiz Norm Kadrolarinda bulunan Teftis Kurulu Müdürlügü için hazirlanan Teftis Kurulu Yönetmeliginin kabulüne ve onaylanmak üzere Içisleri Bakanligi’na gönderilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

16. . 02.12.1983 tarih, 7156 sayili genelge geregince, Belediye Baskanindan yetki almak kaydiyla davalarda sulh, ibra ve davadan feragat yapabilmeleri amaciyla Av. Pinar YILMAZ’a vekaletname vermek üzere Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

17. 5393 sayili Belediye Kanununun 20. maddesi geregi Meclis görüsmelerinin sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

18. Ege Belediyeler Birliginde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Hasan YAVUZ’un asil, Meclis Üyesi Baris ALTINTAS’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

19. Tarihi Kentler Birliginde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri Gülsah AYDIN, Afet ER ve Emine HAYIRSEVER’in Asil, Meclis Üyeleri Nail ÖZAZMAN ve Tahir YAMAN’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

20. Saglikli Kentler Birliginde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri Mustafa KIRCALI ve Levent TUNA’ nin Asil, Meclis Üyeleri Serdal DEVECI ve Necmettin ÜNÜVAR’in yedek üye olarak seçilmelerine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

21. 5393 Sayili Belediye Kanununun 15.,18. ve 68. maddeleri geregince Belediye Giderlerini karsilamak için Belediye Bütçesinin %10’unu geçmemek üzere Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na borçlanma yetkisi verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

22. 5216 Sayili Büyüksehir Belediye Kanunu Hükümleri geregince halen yürütülmekte olan hizmetlerden Mezarlik, Defin Hizmetleri ve Ilaçlama Hizmetlerinin Ilçe Belediyelerine devredilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

23. Belediye bünyesinde kurulu bulunan Aydin Belediyesi Limited Sirketi (AYBEL)’ in sermayesinin 10.000.000,00 TL. ye çikartilmasina toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

24. 2014-2015-2016 Yillari Analitik Bütçesinin kabulüne Meclis üyesi Hasan NARGIZ’in çekimser oyuna karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

25. Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI)’nin2014-2015-2016 Yillari Analitik Bütçesinin kabulüne Meclis üyesi Hasan NARGIZ’in çekimser oyuna karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

26. Efeler Belediye Baskanligi 2014-2015-2016 Yillari Analitik Bütçesinin kabulüne Meclis üyesi Hasan NARGIZ’in çekimser oyuna karsilik toplantiya katilan üyelerin oyçokluguyla karar verildi.

27.5216 Sayili Büyüksehir Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe belediyeleri ile protokol yapmak üzere Büyüksehir Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

28. Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisinde bulunan 4.000 m2 ve üzeri park, bahçe, meydan ve benzeri alanlar ileimar planinda genisligi 12 mt ve üzeri olan caddelerde, 5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesindeki görev ve sorumluluklarin Büyüksehir Belediyesince yürütülmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

|