14.10.2014 Tarihli Belediye Meclisi Birinci Birleşim Kararları

1. Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli Eylül Ayi Meclis Toplantisinin II. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

2. 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 7/a maddesi ile 5393 sayili Belediye Kanununun 41.maddesi hükümleri çerçevesinde hazirlanan ve ekte yer alan Aydin Büyüksehir Belediye Baskanliginin 2015-2019 Stratejik Planinin 5393 sayili Belediye Kanununun 18/a maddesi geregi kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

3. Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik çerçevesinde 5393 Sayili Belediye Kanununun 49.ncu maddesi geregince 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi atamalarin gerçeklestirilmesi için tanzim edilen (II)Sayili Bos Memur Kadro Degisikligi Cetvelinin tasdikine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

4. TED Özel Ögretim Kurumlari Iktisadi Isletmesi ile Aydin Belediyesi arasindaki Ortak Hizmet Projesi Sözlesmesinin TED tarafindan fesh edilmesi sebebiyle sözlesmeye iliskin 07.07.2011 tarih ve 257 sayili Aydin Belediyesi Meclis kararin iptal edilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

|