Aydın Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri ve Komisyon Raporları

Karar Tarihi

Karar No

Karar Konusu

10.02.2015

61

Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarihli Ocak  Ayi Meclis Toplantisinin II. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

10.02.2015

62

Karar:

Efeler Ilçesi, Hasan Efendi Mahallesi, Gençlik Caddesi, No:3, PTT Karsisi, tapunun 6399 ada, 1 parselde bulunan otopark alani, Efeler Ilçesi Zafer Mahallesi Pinarbasi Girisi otopark, Bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan yol kenari otopark alanlari, Efeler  Ilçesi Ramazanpasa Mahallesi  tapunun 31 ada 18 parselinde kayitli Bedesten Galeria  Meltem Toplu Is Merkezinin Bodrum 1. ve 2. Katinda bulunan otopark, Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi tapunun 1586 ada 8 pai-sel ve 1630 ada 1 parselleri altinda bulunan Ulukent Yeralti Otopark alanlarinin isletmesinin 5216 Sayili Büyüksehir Belediye Yasasinin 7. ve 26. maddeleri çerçevesinde 5 yil süre ile aylik 10.000 TL (On Bin) bedel üzerinden Aydin Büyüksehir Belediyesine ait AYBEL Insaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd. Sti.' ne devredilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

10.02.2015

63

Karar:

Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik çerçevesinde 5393 Sayili Belediye Kanununun 49 ncu maddesi geregince 657 Sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi atamalarin gerçeklestirilmesi için tanzim edilen (II) Sayili Bos (Memur) Kadro Degisikligi Cetvelinin tasdikine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

10.02.2015

64

Karar:

Kirsal yerlesim özelligi devam eden alanlardaki yapilanma kosullari ile ilgili 15.01.2015 tarih ve 54 sayili Büyüksehir Belediye Meclis Kararinin 5 nci bendinin "Bu hususlar disinda kirsal yerlesim alanlari sinirlari içerisinde bu alanlarin ihtiyacina yönelik olarak kamu kurumlarinca ilk ve orta ögretim tesisi, ibadet yeri, saglik tesisi, güvenlik tesisi gibi yapilar için imar plani sarti aranmaz." seklinde düzeltilmesine toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

12.02.2015

65

Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarihli Subat  Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

12.02.2015

66

Komisyon Raporu:

Ilimiz Çine Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada 1 parsel, 562 ada 1 parsel ve terk edilen toplamda 3120 m2 alanin ticaret alanina dönüstürülmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ve 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 10.02.2015 tarihli Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi toplantisinda önerge ile sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söz konusu alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda meskûn konut alani, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ise ayrik nizam 4 kat, ön bahçe 5m. yan bahçe 3m. ve TAKS=0.30, KAKS=1.20 yapilasma kosullarina sahip konut alani olarak planlanmistir. Bahse konu 563 ada 1 parsel, 562 ada 1 parsel ve terk edilen alanin konut alanindan ticaret alanina dönüstürülmesine iliskin PIN NIP-6214,1 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ve 0.60 TAKS, 1.00 KAKS, Yençok:12.50m. yapilasma kosullu PIN UIP-8262,2 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur.

Karar:

Çine Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 563 ada 1 parsel ve 562 ada 1 parsele iliskin PIN NIP-6214,1 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ve PIN UIP-8262,2 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun Komisyondan geldigi sekli ile kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

67

Komisyon Raporu:

Ilimiz Didim Ilçesi, Karakuyu mevkiinde 180 ada 5, 6 ve 7 parsellerin malikleri 23.12.2014 tarih ve 13489-2077-780 sayili dilekçeleri ile Belediyemize müracaat ederek parsellerin ticaret alani olarak belirlenmesine iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi talebinde bulunmuslardir. Söz konusu parsellerin bulundugu alan 12.07.2007 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Didim ilave – revizyon nazim imar planinda “Kentsel ve Bölgesel Merkezi Is Alani” ile “Konut Alaninda” kalmaktadir. Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ise 5 ve 6 numarali parseller A-3  (Ayrik nizam 3 kat) plan sartina sahip konut alaninda kalmakta olup 7 numarali parsel ise A-4 (Ayrik nizam 4 kat) plan sartina sahip ticaret alaninda kalmaktadir. Söz konusu plan degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 
Didim, Karakuyu mevkiinde yer alan 180 ada 5, 6 ve 7 numarali parsellerin “ticaret alani” olarak belirlenmesine iliskin NIP-5082,2 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi oybirligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Didim ilçesi Karakuyu mevki 180 ada 5, 6 ve 7 parsellerin ticaret alani olarak belirlenmesine iliskin NIP-5082,2 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun Komisyondan geldigi sekli ile kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

68

Komisyon Raporu:

Ilimiz, Efeler Ilçesi, Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselde kayitli tasinmazin Belediye Hizmet Alanina dönüstürülmesine iliskin NIP-8757,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani  ve UIP-2128,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 15.01.2015 tarih ve 36 numarali karari ile Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulunun görüsü alinmak üzere  uygun görülmüstür. Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2015 tarih ve 3515 sayili kararinda plan degisikligi yapilacak alan ile tescilli tasinmaz arasinda oldukça uzak bir mesafe oldugu dikkate alindiginda ileriki uygulamalarda da alanin tescilli yapinin silueti ve algilanabilirligini etkilemeyecegi görüldügünden konunun 3194 sayili Imar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ilgili belediyesince degerlendirilmesi gerektigine karar verilmistir.  Kurul kararina istinaden söz konusu plan degisikligi teklifi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Efeler Ilçesi Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselde kayitli tasinmazin Belediye Hizmet Alanina dönüstürülmesine iliskin, NIP-8757,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani  degisikligi ve TAKS/KAKS = 0,70/3,50, Yençok = Serbest yapilanma sartlarina sahip UIP-2128,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oybirligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 222 ada 30 parselin Belediye Hizmet Alanina dönüstürülmesine iliskin NIP-8757,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ve UIP-2128,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun Komisyondan geldigi sekli ile kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

69

Komisyon Raporu:

Ilimiz Efeler Ilçesi Kardesköy Mahallesi, Sogukkuyu mevkiinde, tapunun; M19B.II.D4C pafta,1946,1947…1955 parsellerinde kayitli toplam 3504.60m2 yüzölçümlü tasinmazlarin bulundugu konut adasinda, Efeler Belediye Meclisi’nin 06.11.2014 tarih 155 sayili karari ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi,  Büyüksehir Belediyesine sunulmustur.  Söz konusu parsellerin bulundugu konut yapi adasi, Il Genel Meclisi’nin 06.02.2009 tarih ve 65 sayili kararina göre onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama (mevzii) imar planinda TAKS/KASK = 0,15/0,30 ve ayrik nizam 2 kat (A- 2/5-3 ) nizamli konut alaninda kalmaktadir. Efeler Belediyesi'nce uygun bulunarak tarafimiza sunulan imar plani degisikligi teklifinde söz konusu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 parseller için TAKS/KASK = 0.25/0.30 ve ayrik nizam 2 kat (A-2/5-3  ) yapilasma kosulu belirlenmistir. Konu Büyüksehir Belediye Meclisi'nce komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Efeler Ilçesi Kardesköy Mahallesi, Sogukkuyu mevkiinde, tapunun; M19B.II.D4C pafta, 1946, 1947…1955 parsellerinde kayitli toplam 3504.60m2 yüzölçümlü tasinmazlarin bulundugu konut adasinda, kirsal alanda taban yogunlugunu artiran talep için, parsellerin mevcut imar plani sarti olan TAKS/KASK = 0,15/0,30 sartinin devami komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Efeler ilçesi Kardesköy Mahallesi M19B.II.D4C pafta 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 parsellerde bulunan konut alaninda yapilasma sartlarina iliskin UIP-6448,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun Komisyondan geldigi sekli ile kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

70

Komisyon Raporu:

Ilimiz, Efeler Ilçesi, Osman Yozgatli Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parselde cami alaninda yer alan tasinmaz için, kuzey ve bati parsel sinirina olan yapi yaklasma mesafelerinin 4.00m olarak belirlenerek, TAKS: 0.35 ve Yençok = Serbest plan sarti verilmesi amaçli UIP-2129,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Efeler Belediyesi’nin 29.01.2015 tarih 842-904 sayili yazisi ile Belediyemize sunulmustur. Söz konusu plan degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Osman Yozgatli Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parselde kayitli tasinmaz için kuzey ve bati parsel sinirinda yapi yaklasma mesafesi 4.00m, TAKS: 0.35 ve Yençok = Serbest plan sarti belirlenmesi amaçli UIP-2129,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi oybirligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Efeler Ilçesi Osman Yozgatli Mahallesi, 17K-II pafta 6170 ada 14 parsele iliskin UIP-2129,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun Komisyondan geldigi sekli ile kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

71

Komisyon Raporu:

Aydin – Germencik Ilçesi, Hidirbeyli Mahallesi sinirlari içerisinde Aydin-Izmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parsellerde Organize Tarim (Tarim ve Hayvancilik Tesisi) ve Teknik Altyapi Alani amaçli NIP: 6674 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi Germencik Belediyesi tarafindan Belediyemize sunulmustur. Plan teklifi Meclis’in 10.02.2015 tarihli toplantisinda komisyonumuza havale edilmistir.Söz konusu alanda hazirlanmis  olan Organize Tarim Alani amaçli nazim imar plani teklifi degerlendirilmis ve planlama alani 1. sinif tarim arazisi olup üzerinde 14-15 yaslarinda yaklasik 750 adet verim çaginda incir agaci bulundugundan teklifin uygun olmadigina ve talep hakkinda nihai karar için konunun Imar ve Bayindirlik Komisyonu tarafindan incelenmesine oy çoklugu ile karar verilmistir.Is bu raporumuz  hakkinda karar alinmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin – Germencik Ilçesi, Hidirbeyli Mahallesi sinirlari içerisinde Aydin-Izmir karayolu üzerinde 4481, 4482, 530, 531, 415, 3629, 3622, 3370, 2747, 491, 492, 494, 496, 3335 ve 3336 parsellerde Organize Tarim (Tarim ve Hayvancilik Tesisi) ve Teknik Altyapi Alani amaçli NIP: 6674 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani ile ilgili Meclis Tarim Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

12.02.2015

72

Komisyon Raporu:

Aydin Ili Incirliova Ilçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselde kayitli tasinmaz meri nazim imar planinda konut alaninda kalmaktadir. Konut Alani’nin, Egitim Alani’na dönüstürülmesine iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi ve bu teklife ait ekli dosya Büyüksehir Belediyesine sunulmustur. Söz konusu nazim imar plani degisiklik teklifi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Aydin Ili Incirliova Ilçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselin Egitim Tesis Alani olarak belirlenmesi yönündeki NIP:8760,1 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi oybirligi ile komisyonumuzca uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Ili Incirliova Ilçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselin Egitim Tesis Alani olarak belirlenmesi yönündeki NIP:8760,1 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne  toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

73

Komisyon Raporu:

Ilimiz, Incirliova Ilçesi, Erbeyli Köyü, Çayiçi Mevkii'nde  1194 (eski 1133) parselde, 19519.21 m2 büyüklügündeki alanda, Pirina Yagi Tesisi kurulmasina yönelik olarak Geri Kazanim Tesisi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plani mülga Aydin Il Özel Idaresi tarafindan Aydin Il Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayili karari ile onaylanmis olup onaylanan imar planlarinin iptali istemli dava açildigi; davanin, söz konusu imar planina dayanak olan Toprak Koruma Kurulu Karari ve Aydin Gida Tarim ve Hayvancilik Il Müdürlügü isleminin yine mahkeme karari yolu ile iptal olmasi  nedeniyle Aydin 2. Idare Mahkemesi tarafindan 12.12.2014 tarih 2014/213 esas no 2014/929 nolu karari ile 1/5000 ölçekli nazim imar plani ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planinin iptali yönünde sonuçladigindan mahkeme karari uyarinca islem tesis edilmesi konusu Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Mülga Aydin Il Özel Idare tarafindan onaylanmis Incirliova Ilçesi Erbeyli Köyü eski 1133 yeni 1194 parsel için Geri Kazanim Tesisi amaçli ve Aydin Il Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayili karari ile onayli 1/5000 ölçekli nazim imar planinin 5216 Sayili Kanunun 7 (b) maddesi ve 2577 sayili Kanunun 28. maddesi uyarinca iptali komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuzun 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Incirliova Ilçesi Erbeyli Köyü Çayiçi Mevkii'nde eski 1133 yeni 1194 parsel için Geri Kazanim Tesisi amaçli ve Aydin Il Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih 735 sayili karari ile onayli 1/5000 ölçekli nazim imar planinin iptali ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne  toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

74

Komisyon Raporu:

Ilimiz Koçarli Ilçesi içinde Aydin Il Genel Meclisi tarafindan 06.02.2014 tarih ve 102 sayi ile uygun bulunan ve Aydin Valiligi tarafindan onaylanarak 20.03.2014 tarihinde imar planlari askindan indirilen EPDK ‘nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayili karari dogrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansi almis Bagarasi RES projesine ilave edilmesi düsünülen 4 adet türbin alanini kapsayacak sekilde ilave imar plani çalismasina iliskin 1/5000 ölçekli ilave nazim imar planlari lisans sahibi kurulusun 06.01.2015 tarih 2015-01/03 sayili yazisi ile tarafimiza sunulmustur. Plan teklifi ve ekli dosya incelendiginde bazi kurum görüslerinin eksik oldugu, planlama süreci için gerekli kamu yarari karari, orman ön izni, tarim disi kullanim karari gibi islemlerin kesinlesmemis oldugu anlasilmis olup plan teklifi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih 48 sayili karari ile reddedilmistir. Plan teklifi eksik kurum görüsleri ve ilgili belgeler tamamlanarak 10.02.2015 tarihinde yeniden sunulmustur. RES (Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi)  amaçli 1/5000 ölçekli ilave nazim imar plani teklifi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Koçarli Ilçesi, Satilar ve Birci Mahalleleri sinirlari içerisinde EPDK nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayili karari dogrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansi almis Bagarasi RES projesine ilave edilmesi düsünülen 4 adet türbin alanina iliskin NIP: 8795,2   plan islem numarali 1/5000 ölçekli ilave nazim imar plani teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Koçarli Ilçesi, Satilar ve Birci Mahalleleri sinirlari içerisinde EPDK nin 18.08.2011 tarih 3382-13 sayili karari dogrultusunda 18.08.2011/EÜ-3382-13/2053 no ile üretim lisansi almis Bagarasi RES projesine ilave edilmesi düsünülen 4 adet türbin alanina iliskin NIP: 8795,2  plan islem numarali 1/5000 ölçekli ilave nazim imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne  toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

75

Komisyon Raporu:

Aydin Ili Koçarli Ilçesi Gündogan Mahallesinde, Koçarli-Çine Karayolu komsulugunda, yolun güneyinde mevcutta mezbaha kullaniminda yer alan 60 ada 13 parselde Itfaiye Alani yapilmasi amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi 10.02.2015 tarihli Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi toplantisinda önerge ile sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Koçarli Ilçesi, Gündogan Mahallesi 60 ada 13 parselde Belediye Hizmet Alani ( idari tesis ve itfaiye alani) amaçli NIP= 6214,1 plan islem numarali 1/2000 ölçekli nazim imar plani ve TAKS= 0,50 KAKS= 1,00 Yençok=10.50m (2 kat) yapilasma kosullu UIP= 8286,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun görülmüstür.

Karar:

Koçarli Ilçesi, Gündogan Mahallesi 60 ada 13 parselde Belediye Hizmet Alani ( idari tesis ve itfaiye alani) amaçli NIP= 6214,1 plan islem numarali 1/2000 ölçekli nazim imar plani ve TAKS= 0,50 KAKS= 1,00 Yençok=10.50m (2 kat) yapilasma kosullu UIP= 8286,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

76

Komisyon Raporu:

Kusadasi Belediyesi - Imar ve Sehircilik Müdürlügü’nün 12.12.2014 tarih 6468/30777 sayili yazilarina ekli 02.12.2014 tarih 387 sayili Belediye Meclis Kararlari ile uygun görülen PIN-UIP:5593,1 plan islem numarali Karaova Mahallesi, 13 LII paftasi yatay 22500-22600, dikey 31400-31500 koordinatlari arasinda bulunan park alani içerisinde trafo alani belirlenmesine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligini Büyüksehir Belediyesine sunmustur. Söz konusu uygulama imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih 387 sayili Belediye Meclis Karari ile uygun bulunan 13LII paftasi yatay 22500-22600, dikey 31400-31500 koordinatlari arasinda bulunan park alani içerisinde (kuzey bati kösesi) trafo alani belirlenmesine yönelik PIN-UIP:5593,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi oybirligi ile komisyonumuzca uygun bulunmustur.

Karar:

Kusadasi  Ilçesi  Karaova Mahallesi, 13 LII paftasi (yatay 22500-22600), (dikey 31400-31500) koordinatlari arasinda bulunan park alani içerisinde (Kuzey Bati Kösesi) trafo alani belirlenmesine iliskin PIN-UIP:5593,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne  toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

77

Komisyon Raporu:

Ilimiz Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-1a pafta, 667 ada, 4 no’lu parselde, E=1.20, Yençok=16,50 plan sartli Turistik Tesis belirlenmesine iliskin, UIP-7165,1 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani Kusadasi Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 356 sayili karari ile uygun bulunarak 24.11.2014 tarih, 6281/29410 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Söz konusu parsele iliskin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlari mahkeme kararlari ile iptal edilmis olup, uygulama imar planlarinda plansiz kalmistir.1/5000 ölçekli nazim imar planina uygun sekilde “Turistik Tesis Alani” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi hazirlanmistir. Ancak 1/5000 ölçekli nazim imar planinda parselin Turistik Tesis Alani” olarak belirlenmesine iliskin Mülga Davutlar Belediyesinin 10.01.2014 tarih ve 2014/1-10 sayili meclis kararina Köyüm Sitesi Yöneticiligi tarafindan 1. Idare Mahkemesinde kararin iptali ve yürütmenin durdurulmasi davasi açilmistir. Anilan Mahkemece yürütmenin durdurulmasi talebi reddedilmis ancak Mahkeme henüz sonuçlanmamistir. Mevcutta plansiz konumda bulunan alana iliskin hazirlanan teklifi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale edilmis ve tarafimizca incelenmistir. Parsele iliskin nazim imar planina dava açilmis oldugu, 1/5000 ölçekli nazim imar plani davasi sonuçlanmadigindan konunun ilçesine iadesi uygun görülmüstür.

Karar:

Kusadasi ilçesi Davutlar Mahallesi 29 L Ia pafta 667 ada 4 parselin turistik tesisi alani olarak belirlenmesine iliskin UIP-7165,1 Plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne  toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

78

Komisyon Raporu:

Ilimiz Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi Kuruköprü Mevkii 333 ada 5 parselde soguk hava deposu amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 02.02.2015 tarihinde Aydin Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Planlama alani toplam 0.8 ha alani kapsamakta olup alanin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlari arasinda uyumsuzluk bulunmaktadir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinda yapilan düzenlemeler 1/5000 ölçekli paftalara islenmemis olup zamanla farkli ölçeklerde paftalar arasinda büyük farkliliklar ortaya çikmistir. Alanin kuzeyinden geçen 17 m.lik yol mevcut nazim imar planinda zemindekinden farkli olarak yer almaktadir. Yapilan tadilat ile 4360 m2 düsük yogunluklu 0.20 emsal yapilasma kosullu konut alaninin Soguk Hava Deposu olarak depolama alanina dönüstürüldügü, bu yol ile birlikte güneyde yer alan ada kenari sinirlarinin da mevcut uygulama imar planlarina uyumlu hale getirildigi görülmektedir. Ilimiz Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesinde yer alan 333 ada 5 parselde konut alanindan soguk hava deposu kurulmasi amaci ile depolama tesis alani yapilmasina iliskin hazirlanan NIP: 3266,6 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi oy birligi ile uygun bulunmustur.

Karar:

Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi Kuru Köprü Mevkiinde yer alan 333 ada 5 parselde konut alaninda soguk hava deposu kurulmasi amaci ile depolama tesis alani yapilmasina iliskin hazirlanan NIP: 3266,6 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyon Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

79

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi - Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü, Su Kanal Isletme Daire Baskanligi 16.09.2013 tarihinde Kusadasi Belediyesi tarafindan "Kusadasi (Aydin) Atiksu Aritma Tesisi Insaati ve 12 Ay Isletme " isinin ihale edildigi ve 06.01.2014 tarihinde ihaleyi alan firma ile sözlesmesi ve yer teslimi yapildigini belirterek, söz konusu isin 6360 sayili Yasa ile yeni kurulan Genel Müdürlüge devredildigini, Atiksu Aritma Tesis Insaati Genel Müdürlük kontrolünde yürüdügünü beyan etmistir. Terfi Merkezinden Atiksu Aritma Tesisine giden yol güzergahinda, nazim imar planinda tasit yolu olarak belirlenen, ancak uygulama imar plani bulunmayan kisimda, kamulastirma islemlerinin yapilabilmesi ve boru hatlarinin dösenebilmesi için, atiksu borularinin geçtigi hatta 347 ada 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kisminda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani hazirlatarak Büyüksehir Belediyesine sunulmustur.  Söz konusu ilave imar plani Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Kusadasi Karaova Mahallesi 347 ada, 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kisimda 17m.lik tasit yolu belirlenmesi için hazirlanan UIP:9868,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani oy birligi ile komisyonumuzca uygun bulunmustur.

Karar:

Kusadasi Ilçesi Karaova Mahallesi 347 ada, 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden kisimda 17 m.lik tasit yolu belirlenmesi için hazirlanan UIP:9868,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyon Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

80

Komisyon Raporu:

Ilimiz Kuyucak Ilçesi Aydinoglu Mahallesinde mevcut pazar alaninin bulundugu 213, 303,308,309,310 adalara, imar planindaki 10m. genislikteki yol kaldirilmak suretiyle 214 ada 1, 4 ve 5 parsellere isabet eden pazar yeri ile birlestirilerek büyütülmesi, 218 adanin ticaret alanindan park alanina dönüstürülmesine dair 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 10.02.2015 tarihli Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi toplantisinda önerge ile sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. 
Kuyucak Ilçesi, Aydinoglu Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda iki ayri Pazar Alani kullanimi alaninin birlestirilmesi, 10 m. genislikte yolun kaldirilmasi ve 218 adanin bulundugu alanin park alanina dönüstürülmesi, bu esnada 214 ada 4 ve 5 parsellere isabet eden konut adasinin büyüklügü ve konumunun degistirilmeyerek mevcut imar planinda oldugu haliyle kalmasi, mevcut imar planinda bu konut adasinin kuzeyindeki yolun pazar alanina dahil edilmesi degisikligi yapilarak, pazar alaninin büyütülmesine dair Belediye Hizmet Alani (Pazar Yeri) amaçli NIP-4285,4 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi oybirligi ile uygun bulunmustur.

Karar:

Kuyucak Ilçesi, Aydinoglu Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda iki ayri Pazar Alani kullanimi alaninin birlestirilmesi, 10 m. genislikte yolun kaldirilmasi ve 218 adanin bulundugu alanin park alanina dönüstürülmesi, bu esnada 214 ada 4 ve 5 parsellere isabet eden konut adasinin büyüklügü ve konumunun degistirilmeyerek mevcut imar planinda oldugu haliyle kalmasi, mevcut imar planinda bu konut adasinin kuzeyindeki yolun pazar alanina dahil edilmesi degisikligi yapilarak, pazar alaninin büyütülmesine dair Belediye Hizmet Alani (Pazar Yeri) amaçli NIP-4285,4 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyon Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

81

Komisyon Raporu:

Ilimiz Söke Ilçesi, Bagarasi Caddesi ile Söke Çayi arasinda kalan alanda 02.08.2013 tarih 2013/7-83 sayili Söke Belediye Meclisi karari ile onaylanan 9 paftadan ibaret imar planlari Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2013/356 Esas 2014/687 karar sayili ilami ile iptal edilmistir. Karara konu olan imar planlarina iliskin veriler Söke Belediyesinin 16.12.2014 tarih ve 313,99-1916-201419055 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine ulastirilmis olup konu Aydin Büyüksehir Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Ilimiz Söke Ilçesi, Bagarasi Caddesi ile Söke Çayi arasinda kalan alanin imar planlarinin iptaline iliskin Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2013/356 E 2014/687 sayili karari dogrultusunda söz konusu alanin 1/5000 ölçekli nazim imar planlarinin iptaline, her türlü uygulamanin durdurulmasina oy birligi ile karar verilmistir.

Karar:

Ilimiz Söke Ilçesi, Bagarasi Caddesi ile Söke Çayi arasinda kalan alanin imar planlarinin iptaline iliskin Aydin 2. Idare Mahkemesinin 2013/356 E 2014/687 sayili karari dogrultusunda söz konusu alanin 1/5000 ölçekli nazim imar planlarinin iptaline, her türlü uygulamanin durdurulmasi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyon Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

82

Komisyon Raporu:

Söke Ilçesi Kemalpasa Mahallesi 628 ada 58, 57 ve 19 nolu parseller meri nazim imar planinda "Ögrenci Yurdu" alaninda ve kismen yolda kalmakta olup, 58 parsel üzerinde mülkiyeti Söke Ilçe Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfina ait ögrenci yurdu bulunmaktadir. 628 ada 57 ve 19 nolu parsellerin maliki 20.01.2015 tarihinde kendi tasinmazlarinin oldugu alanin Turizm+Ticaret alani olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifini Büyüksehir Belediyemize sunmustur. Söz konusu nazim imar plani Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Söke Ilçesi Kemalpasa Mahallesi 628 ada 57 ve 19 nolu parselleri içeren alanin  Ögrenci Yurdu Alanindan, Turizm+ Ticaret Alani'na dönüstürülmesine yönelik, NIP:6316,1 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi oybirligi ile komisyonumuzca uygun bulunmustur.

Karar:

Söke Ilçesi Kemalpasa Mahallesi 628 ada 57 ve 19 nolu parselleri içeren alanin  Ögrenci Yurdu Alanindan, Turizm + Ticaret Alani'na dönüstürülmesine yönelik,  NIP:6316,1 plan islem numarali, 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyon Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

83

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi' nin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede;
2015 yili Gelir Ücret Tarifesinde; "Ilan Reklam Vergisi ile ilgili alinacak ücretler" baslikli bölümün "Ticari Araç Reklam Izin Belgesi Için Alinacak Ücret " kismina dipnot olarak,  " Süreler üçer aylik dönemler halinde olacaktir." ibaresinin eklenmesi ve "Tarife Ücreti" kismina ise "KDV DAHILDIR" ibaresinin tarifeye eklenmesi; Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir.Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi’ nin 2015 Yili Gelir Ücret Tarife cetveline açiklama ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

84

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi Hafriyat Sube Müdürlügü' nün ekte sunulan 2015 yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede; Aydin Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi Hafriyat Sube Müdürlügü'nün 2015 yili Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ve tarifede yapilan degisiklik talebi ekte sunuldugu sekliyle Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi Hafriyat Sube Müdürlügü’ nün 2015 Yili Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarife degisikligi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

85

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi'nin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede;

GelirinTürü :Ücret
Gelirin Adi : Tibbi Atik Bertaraf
 Birimi :  Kg
Tarife Ücreti (TL-KDV dahil) :Ücreti Il Mahalli Çevre
Kurulunun belirledigi ücret üzerinden tahsil edilecektir. 
 Plan Bütçe Komisyon Karari :Il Mahalli Çevre Kurulunun belirledigi ücret üzerinden tahsil edilecektir.

Yukaridaki tabloda yer alan 2015 yili Gelir Ücret Tarifesine eklenen tarife Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi’ nin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

86

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi'nin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede;

GelirinTürü :Ücret
Gelirin Adi : Tibbi Atik Bertaraf
 Birimi :  Kg
Tarife Ücreti (TL-KDV dahil) :Ücreti Il Mahalli Çevre
Kurulunun belirledigi ücret üzerinden tahsil edilecektir. 
 Plan Bütçe Komisyon Karari :Il Mahalli Çevre Kurulunun belirledigi ücret üzerinden tahsil edilecektir.

Yukaridaki tabloda yer alan 2015 yili Gelir Ücret Tarifesine eklenen tarife Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Baskanligi’ nin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarifede düzeltme yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

87

Komisyon Raporu:

10.12.2015 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Baskanligi Bütçesinin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesine göre 2015 Mali yili Bütçesine konulan 2.754.253,99 TL ek ödenegi ;
a)Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlamasi Yapilan Her Birimin Fonksiyonel Siniflandirmalarinin Birinci Düzeyi itibari ile ;b)Fonksiyonel Siniflandirmanin I. Düzeyi itibari ile kodlanan giderlere Etüt ve Projeler Dairesi Baskanligi kapanmasi sonucu Etüt ve Projeler Dairesi Baskanligi' nin ödeneklerine karsilik gösterilen gelir karsilik gösterilmek suretiyle; Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, Aydin Büyüksehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Baskanligi Bütçesine 2.754.253,99 TL ek ödenek konulmasi, görüsülerek oy birligiyle kabul edilmistir.Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Denizcilik Dairesi Baskanligi Bütçesinde, Etüt ve Projeler Dairesi Baskanligi kapanmasi sonucu Etüt ve Projeler Dairesi Baskanligi’ nin ödeneklerine karsilik gösterilen gelir karsilik gösterilmek suretiyle ek ödenek yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

88

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi'nin 13.01.2015 tarih ve 5 sayili karari ile kurulan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Iyilestirme Dairesi Baskanligi için belirlenecek bütçenin ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapilmasi suretiyle olusturulmasini, Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi'nin 36 nci maddesi geregi; Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, oy birligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Iyilestirme Dairesi Baskanligi için belirlenecek bütçenin  ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama biriminin bütçelerinden aktarma yapilmasi suretiyle olusturulmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

89

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli meclis toplantisinda komisyonumuza havale edilen, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi'nin 13.01.2015 tarih ve 5 sayili karari ile kurulan Makine Ikmal Bakim ve Onarim Dairesi Baskanligi için belirlenecek bütçenin ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapilmasi suretiyle olusturulmasini, Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi'nin 36 nci maddesi geregi; Komisyonumuzca degerlendirilmis olup oy birligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Makine Ikmal Bakim ve Onarim Dairesi Baskanligi için belirlenecek bütçenin ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama biriminin bütçelerinden aktarma yapilmasi suretiyle olusturulmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

90

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Saglik Isleri Dairesi Baskanliginin 2015 Mali Yili Bütçesinde; ( T-1) Cetveline 2 adet mavi seritli hasta nakil ambulans araçlarinin islenmesi ve söz konusu Cetvelin;Komisyonumuzca degerlendirilmis olup oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Saglik Isleri Dairesi Baskanligi’ nin 2015 Mali Yili Bütçesi T-1 Cetveline Hasta Nakil Aracinin islenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

91

Komisyon Raporu:

10.02.2015 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;
1- Itfaiye Daire Baskanligi 'nin T-1 Tasit Listesinin 7. Sirasinda yer alan "44 Metrelik Mafsalli Merdivenli Itfaiye Araci" 1 adet, 16. Sirasinda yer alan "4X4 Cift Kabinli 6 Tonluk Arazöz "2 adet olmak üzere toplam 3 adet aracin satin alinmasi hususu Komisyonumuzca degerlendirilmis olup oybirligiyle kabul edilmistir. Meclisimizin Onayina arz olunur.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Baskanligi’ nin 2015 Mali Yili Bütçesi T-1 Cetveline Itfaiye Aracinin islenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

92

Komisyon Raporu:

Aydin Ili Efeler ilçesi Mesrutiyet Mahallesi tapunun 6227 ada 2 parselde kayitli tasinmazda oyun alani yapilmasi planlandigindan kamulastirilmasini teminen 3194 Sayili Kanunun 10.maddesi geregince 2015-2020 yillarini kapsayan 5 yillik imar programina alinmasi ve 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8.maddesine göre satin alinmasi veya kamulastirilmasina Kiymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu rapor karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 6227 ada 2 parsele kayitli tasinmazin kamulastirmasini teminen 2015-2020 yillarini kapsayan 5 yillik imar planina ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

93

Komisyon Raporu:

Aydin Ili Güzelhisar Mahallesinde tapunun, 237 ada 17 parselde kayitli tasinmazin sosyal ve kültürel amaçli tesis yapilmasi planlandigindan kamulastirilmasini teminen 3194 Sayili Kanunun 10.maddesi geregince 2015-2020 yillarini kapsayan 5 yillik imar programina alinmasi ve 2942 Sayili Kamulastirma Kanununun 8.maddesine göre satin alinmasi veya kamulastirilmasina Kiymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödenegin ayrilmasi oy birligiyle uygun görülmüstür. Is bu rapor karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:

Aydin Güzelhisar Mahallesi 237 ada 17 parselde kayitli tasinmazin kamulastirmasini teminen 2015-2020 yillarini kapsayan 5 yillik imar planina ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

94

Komisyon Raporu:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Ilan Reklam ve Tanitim Yönetmeligi ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede;

Aydin Büyüksehir Belediyesi Ilan, Reklam ve Tanitim Yönetmeligi, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 152 sayili karari ile kabul edilmis ve Belediyemiz Web sitesinde yayimlanarak, yürürlüge girmistir. Bugüne kadar sürdürülen uygulamalarda çesitli farkliliklar meydana geldiginden bu yönetmeligin yeniden düzenlenerek hazirlanmasi ihtiyaci dogmustur. Yönetmeligin tamami degismemekle birlikte, yönetmeligin bazi maddeleri ilgili mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenerek bugünkü uygulama ve ihtiyaçlara daha iyi cevap verecek sekilde hazirlanmistir. 5393 Sayili Belediye Kanunu' nun 18.maddesinin (m) bendi geregince yazimiz ve eki yönetmelik metni, Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir.Is bu rapor karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Karar:

Ilan Reklam Yönetmeliginde revizyon yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

95

Komisyon Raporu:

Plan ve Bütçe Komisyonu Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi tarafindan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami (Kültürel, Sanatsal, Sportif faaliyetler, çesitli çocuk gösterileri, Konserler, Sergiler, Ulusal ve Uluslararasi Halk Oyunlari ekipleri gösterileri, çocuk yürüyüs korteji, vb.) organizasyonu kapsaminda 22-23 Nisan 2015 tarihlerinde etkinlik yapilabilmesi için Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi Bütçesinden karsilanacak olan ödenek üst limiti ile ilgili Komisyonumuzca yapilan degerlendirmede; Aydin Büyüksehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi Bütçesinden karsilanacak olan Ödenek üst limiti 70.000,00 TL olarak Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir.Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederiz.
Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Görüsü: 23 Nisan 2015 tarihinde senlik havasinda kutlanmasi; Bugünün anlam ve önemine uygun resim, kompozisyon, kosu, siir vb. yarismalar düzenlenmesi, düzenlenecek bu yarismalarin seviye ve yas farkliliklari gözetilerek organize edilmesi ve bu organizasyonlarda kategorilerinde basarili olan ilk 10' a giren çocuklarimiza 1' er adet bisiklet ve kask verilmesi ve çesitli etkinlikler düzenlenmesi hususu komisyonumuzca uygun bulunmustur. Meclisimizin onayina arz olunur.

Karar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayraminda, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve çesitli çocuk gösterileri etkinliklerinin gerçeklestirilebilmesi için Kültür ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi bütçesinden karsilanacak olan ödenek üst limitinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Egitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporlarinin; komisyonlardan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

96

Komisyon Raporu:

Meclis'in 10/02/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Ulasim Dairesi Baskanliginca hazirlanan, yürürlükte olan ve 24.03.2015 tarihinde süresi bitecek olan
a) Aydin Büyüksehir Belediyesi Sinirlari içinde Çalisan Belediye Denetimli Sehiriçi Özel Halk Otobüsleri (Rotasyonlu Toplu Tasima Araçlari) Çalisma Yönetmeliginin Geçici 2. maddesi,
b) "P" Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçlari Çalisma Usul ve Esaslarina Dair Yönetmeliginin Geçici 1. maddesi,
c) Taksi ve Taksi Duraklari Hizmet Yönetmeliginin Geçici 1. maddesi,
d) "M" Plaka Ile Ilçe ve Mahalleler Arasinda Toplu Tasimacilik Yapan Araçlarin Çalisma Usul ve Esaslarina Dair Yönetmeligin Geçici maddesi,
Maddelerindeki sürelerin, 31.12.2015 tarihine kadar uzatilmasi Komisyonumuzca uygun görülmüstür.Is Bu raporumuzun karar alinmak üzere Meclis’ e havalesini arz ederiz.

Karar:

Ulasim Dairesi Baskanliginca hazirlanan, yürürlükte olan ve 24.03.2015 tarihinde süresi bitecek olan yönetmeliklerin geçici maddelerinde süre uzatimi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun; komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

12.02.2015

97

Komisyon Raporu:

10/02/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;  Aydin Büyüksehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeligi ile eki Disiplin Amirleri Cetveli incelenerek Yönetmelik ve eki cetvelin, mevzuat hükümlerine uygunluguna Komisyonumuzca oybirligiyle karar verilmistir.

Karar:

Aydin Büyüksehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeligi ve Disiplin Amirleri Çizelgesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

|