Nisan Ayı Meclis Kararları ( II. Oturum )

 

148

 

16/04/2015

 

 Karar:  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

149

 

16/04/2015

 

     Komisyon Raporu

  İlimiz Didim İlçesi Çamlık Mahallesi M18b11c4a pafta, imar planında ticaret alanı olarak planlanan 1277 ada 3 parselde trafo yeri belirlenmesine ilişkin UİP 4673 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Didim Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Didim Belediye Başkanlığının 01.10.2014 tarih 2258 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuştur. Teklif kapsamında mülkiyete ilişkin bilgi, belgelere ve malike ait muvafakata rastlanılmamıştır. Bu gerekçe ile teklif 15.01.2015 tarih 41 sayılı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile iade edilmiş olup, Didim Belediye Başkanlığının 23.02.2015 tarih 1407 sayılı yazısı ile anılan iş merkezi yönetiminin trafo kurulmasına ilişkin aldığı karar örneği tarafımıza gönderilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih 103 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 23.02.2015 tarih 1407 sayılı Didim Belediye Başkanlığının yazısı ekinde gönderilen 20.04.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ve Muvafakatname doğrultusunda Didim İlçesi Çamlık Mahallesi 1277 ada 3 parselde trafo amaçlı sunulan UİP 4673,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Didim İlçesi Çamlık Mahallesi 1277 ada 3 parselde trafo amaçlı sunulan UİP 4673,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

150

 

 

16/04/2015

 

  Komisyon Raporu

Didim Belediye Meclisi'nin 09.03.2015 tarih 35 sayılı kararı ile kabul edilen Çamlık Mahallesi Çamaltı Park alanı plan değişikliği talebinin onaylanması konusunungündeme alınması için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz ATABAY 14.04.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne önerge sunmuştur. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin önergegündeme alınarak komisyonumuza havale olunarakincelenmiştir. Didim Çamlık Mahallesi, Çamaltı Parkı'na ilişkin Didim Belediye Meclisi' nin 09.03.2015 tarih 35 sayılı kararı ile uygun görülerek tarafımıza sunulan UİP:4673,6 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi park alanının miktarının artırılmasına sebep olduğu için komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

  Karar:  Didim İlçesi Çamlık Mahallesi, Çamaltı Park alanına ilişkin UİP:4673,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

151

 

 

 

16/04/2015

 

  Komisyon Raporu

İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi, 19J-I pafta 2452 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planında Kuzeyindeki 20.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m, Güneyindeki 10.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 40.00m, Doğusundaki 10.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m, Batısındaki 10.00m genişliğinde yola olan parsel sınırından 10.00m yapı yaklaşma mesafesi olan "Lise" alanında yer alan taşınmaz için; Kuzey parsel sınırından 10.00m, Güney parsel sınırından 5.00m, Doğu parsel sınırından 5.00m, Batı parsel sınırından 10.00m olarak yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarih 13 sayılı kararı ile onaylanarak Efeler Belediyesi'nin 29.01.2015 tarih ve 843-905 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi, 19J-I pafta 2452 ada 1 parselde "Lise" alanında yer alan taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin Kuzey'de 10m, Güney'de 5m, Doğu'da 5m, Batı'da 10m olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiş ve gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olacak şekilde düzenlenerek tadilen onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür.

  Karar:  Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi, 19J-I pafta 2452 ada 1 parselde "Lise" alanında yer alan taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin Kuzey'de 10m, Güney'de 5m, Doğu'da 5m, Batı'da 10m olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

152

 

 

16/04/2015

 

  Komisyon Raporu

İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 17M-II pafta 2800 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=12.00m (3 Kat), kitle nizam (4 adet tam kitle, 1 adet yarım kitle) koşullu küçük sanayi alanında yer alan taşınmazın yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.74/1.75, Yençok: 12.50m olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanarak Efeler Belediyesinin  29.01.2015 tarih ve 841-903 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2800 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı, yürürlükteki uygulama imar planında h=12.00m 3 Kat, kitle nizam küçük sanayi alanı kullanımında yer alan taşınmazların yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.74/1.75, Yençok: 12.50m küçük sanayi alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca değerlendirilmiş ve öneri ile çevre doku uyum ve bütünlüğü bozulduğundan mevcut imar planı şartlarının geçerli olduğu oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2800 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı, taşınmazların yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS: 0.74/1.75, Yençok: 12.50m küçük sanayi alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

153

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Efeler İlçesi, Yılmazköy Mahallesinde, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde 362 ve 378 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Kültür Merkezi ve Aşevi”nin yapılaşma koşullarının belirlenmesi konusu Efeler Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanarak Efeler Belediyesi'nin 25.03.2015 tarih ve 2578-2949 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yılmazköy 362 ve 378 numaralı parsellerde Kültür Merkezi ve Aşevi yapılmasına yönelik parsellerin tamamının kullanılarak, 2 kat yapılaşma verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: İlimiz Efeler İlçesi, Yılmazköy Mahallesinde, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde 362 ve 378 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Kültür Merkezi ve Aşevi”nin yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

154

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

     İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 29 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki nazım imar planında konut alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Söz konusu parsel için 14.04.2015 tarihli başvuru ile sunulan ticaret, park ve konut alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Barış ALTINTAŞ’ın önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 2306 ada, 29 parsel için ticaret, park ve konut alanları düzenlenmesine yönelik yapılan NİP-5946,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 2306 ada, 29 parsel için ticaret, park ve konut alanları düzenlenmesine yönelik yapılan NİP-5946,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

155

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Karacasu İlçesi, Cabi Mahallesinde tapunun 1 ada 6 parselinde kayıtlı 675.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz malikinin, taşınmazının Karacasu imar planında anaokul alanı olarak belirlenmiş olan kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanına dönüştürülmesi talebi bulunduğu ve bu talebin daha önce ilgili Belediye Meclisinde görüşülmeyerek, Belediyesi tarafından cevap verilmemek suretiyle zımmen reddine ilişkin işleminin iptaline yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 14.06.2012 tarih ve E:2011/1547 K:2012/1256 sayılı kararı, Danıştay 6. Dairesinin 02.04.2013 tarih ve E:2012/5254 K:2013/2141 sayılı kararının bulunduğunu belirtilen başvuru hakkında karar alınması konusu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede anılan Aydın 1. İdare Mahkemesi ve Danıştay 6. Dairesi kararı uyarınca talebin değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesinin yapılmış olduğu, anaokulunun kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi hakkındaki işlemin yoğunluk arttırıcı nitelikte ve imar planında sosyal donatı alanı ilavesini gerektiren işlem olduğu, bu nedenle talep konusunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. ve 31. maddelerine uygun olmadığı ve talebin reddi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

  Karar : Karacasu İlçesi Cabi Mahallesinde tapunun 1 ada 6 parselinde kayıtlı 675.00m2yüzölçümlü taşınmazın 340m2’lik kısmına isabet eden 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki anaokulu alanının, konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

156

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi 3736 parselde Spor alanının Terminal/Otogar alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul OZAN’ ın önergesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Karpuzlu İlçesi Karpuzlu Mahallesinde yer alan 3736 parselin spor alanından otogar alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP:10758,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

  Karar :Karpuzlu İlçesi Karpuzlu Mahallesinde yer alan 3736 parselin spor alanından otogar alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP 10758,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

157

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi 3694 parselde konut alanının Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul OZAN’ın önergesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesinde mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 3694 parselin konut alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin Yençok=12.50m E=1.5 yapılaşma koşullu UİP: 10758,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

  Karar :  Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesinde mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 3694 parselin konut alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin Yençok=12.50m E=1.5 yapılaşma koşullu UİP: 10758,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

158

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Koçarlı İlçesi Satılar ve Birci Mahalleleri sınırları içerisine düşen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan Koçarlı Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen Bağarası RES 4 adet türbin alanına ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu ÖZTÜRK’ün önergesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine alınmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Koçarlı İlçesi, Satılar ve Birci Mahalleleri sınırları içerisinde Koçarlı Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarih 44 sayılı kararı ile uygun bulunan Rüzgar Enerjisi Santraline 4 adet ilave türbin eklenmesine ilişkin hazırlanan UİP-11201 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Koçarlı İlçesi, Satılar ve Birci Mahalleleri sınırları içerisinde Koçarlı Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarih 44 sayılı kararı ile uygun bulunan Rüzgar Enerjisi Santraline 4 adet ilave türbin eklenmesine ilişkin hazırlanan UİP-11201 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

159

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 19K-IV pafta 559 ada 14 numaralı parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planında blok nizam 6-Kat (BL-6) yapılaşma koşullu turistik tesis alanı imarlı taşınmazın kitle nizam Yençok: 16.50 (5-kat), Emsal: 3.03 yapılaşma koşullu konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanarak Kuşadası Belediyesi'nin 15.01.2015 tarih ve 179-1717 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Yürürlükteki uygulama imar planında BL-6 turistik tesis alanı imarlı taşınmazın kitle nizam 5 kat konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-5779,1 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiş ve öneri ile toplam inşaat alanı ve yerleşik nüfusun artacağı, teknik ve sosyal altyapı dengesi bozulacağından mevcut imar planı koşullarının geçerli olduğu oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar : Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 19K-IV pafta 559 ada 14 numaralı parselinBL-6 turistik tesis alanı imarlı taşınmazın kitle nizam 5 kat konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-5779,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

160

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.04.2013 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan 03.05.2013 tarihli itiraza ilişkin alınan 04.06.2013 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclisi Kararı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin E:2013/46 K:2014/582 kararı ile iptal edilmiştir. Anılan mahkeme kararı ve sürece ilişkin bir kısım bilgi ve belge Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 13.03.2015 tarih ve 943/7044 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının değerlendirilmesi amacı ile Belediyemize sunulmuştur. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.04.2013 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan 03.05.2013 tarihli itiraza ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.06.2013 tarih ve 146 sayılı kararına ilişkin Aydın 2. İdare Mahkemesinin E:2013/46 K:2014/582 kararı doğrultusunda Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.06.2013 tarih ve 146 sayılı kararının iptaline ve 03.05.2013 tarihli itirazın değerlendirilerek Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.04.2013 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar :  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi S.S Uydukent Yapı Kooperatifi Birliğine ait arsalara ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.06.2013 tarih ve 146  ve 02.04.2013 tarih ve 102 sayılı kararlarının iptali ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

161

16/04/2015

Komisyon Raporu

Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesinde ilçeyi kuzey-güney istikametinde bölen karayolunun doğu tarafında kalan, 14 LII Paftada yer alan TM 9 terfi merkezi imar planında park alanında ve kısmen yolda kalmakta olduğundan, atıksu arıtma tesisinin hayata geçirilebilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7(c) maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması talebi ile 14.04.2015 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Evrim KARAKOZ tarafından önerge verilerek gündeme alınması talep edilmiştir. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin önerge gündeme alınarak komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Karaova Mahallesinde 14 LII paftada, paftanın güneyinde bulunan su kanalının kuzey doğu kısmında su kanalına paralel 15 metrelik yolun kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde mevcutta bulunan TM9 su deposunun plan hattı dışına çıkarak yola taşması sebebiyle, atıksu arıtma tesisi inşaatının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, su kanalının kuzeyindeki 15 metrelik yolun park alanının kuzeyinden geçerek, TM9 trafo merkezinin bulunduğu alanın ise "Teknik Alt Yapı Alanı" olarak belirlenmesi, park alanının ise bu kısımda doğuya kaydırılarak park fonksiyonunun devamlılığını sağlayan 1/1000 ölçekli UİP:10204,1 plan değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar : Kuşadası Karaova Mahallesi  14 LII Paftada yer alan TM 9 terfi merkezi imar planında park alanında ve kısmen yolda kalmakta olduğundan, atıksu arıtma tesisinin hayata geçirilebilmesi için hazırlanan UİP:10204,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

162

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 12L-II pafta 1501 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanında kalan alanda trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.12.2014 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanarak Kuşadası Belediyesi'nin 12.12.2014 tarih ve 6469/30778 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 1501 ada 7 numaralı parselde kayıtlı ve Altınşehir Sitesi kat maliklerinin ortak kullanım alanında bulunan 318 m2lik alanda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına daimi irtifak hakkı kurulacağı belirtilerek plan tadilatı hakkında kurum görüşü verildiği görülmektedir. Ancak dosya içerisinde anılan kurum görüşünün ekinde trafo alanı olarak belirlenen alanın maliklerinin imar planı yapılmasına izin verdiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Konut alanında trafo belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5600,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzca değerlendirilmiş ve Kuşadası Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih 385 sayılı kararı ile uygun görülen 1501 ada 7 parselde trafo alanı belirlenmesine ilişkin muvafakat bulunmadığı anlaşıldığından bu alanın mevcut imar plan şartlarının devamı oy birliği ile uygun görülmüştür.    

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 12L-II pafta 1501 ada 7 numaralı parselde, Konut alanında trafo belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5600,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

163

16/04/2015

Komisyon Raporu

 İlimiz Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde yeralan ve mevcut imar planında konut alanında kalan 19K-II pafta 730 ada 74 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu konut yapı adasının ve kuzeyindeki 7m.'lik yaya yolunun kuzeye doğru kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 02.12.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanarak Kuşadası Belediyesi'nin 12.12.2014 tarih ve 6467/30776 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 19K-II pafta 730 ada 74 parselde kadastral duruma göre UİP-7737,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca değerlendirilmiş olup tadilat kapsamında etkilenen parsellerin muvafakatnameleri bulunmadığından mevcut imar durumunun (meri imar planının) geçerliliği oybirliği ile uygun bulunmuştur.    

Karar:  Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde yeralan ve mevcut imar planında konut alanında kalan 19K-II pafta 730 ada 74 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu konut yapı adasının ve kuzeyindeki 7m.'lik yaya yolunun kuzeye doğru kaydırılmasına ilişkin UİP-7737,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

164

16/04/2015

Komisyon Raporu

Kuşadası Türkmen Mahallesi 19 K III pafta 502 ada 24 nolu parselde UİP:7736,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği, Kuşadası Belediye Meclis tarafından 02.12.2014 tarih ve 386 sayılı karar ile uygun görülerek Büyükşehir Belediyemize sunulmuştur. Söz konusu değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olmuş ve konu komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 502 ada 24 nolu parselin turistik tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, inşaat alanı artışı ve kalıcı nüfus yoğunluğu artışı olduğundan mevcut imar planı koşullarının geçerli olması uygun görülmüştür.               

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 502 ada 24 nolu parselin turistik tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP-7736,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

165

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz Kuyucak İlçesi Fatih (Aydınoğlu) Mahallesinde mevcut pazar alanının bulunduğu 213,303,308,309,310 adalara, imar planındaki 10m genişlikteki yol kaldırılmak suretiyle 214 ada 1, 4 ve 5 parsellere isabet eden pazar yeri ile birleştirilerek büyütülmesi, 218 adanın ticaret alanından park alanına dönüştürülmesine dair daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih 80 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan ve Kuyucak Belediye Meclisinin  02.04.2015 tarih ve 2015/48 kararı uygun görülen düzeltilmiş UİP 4028,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önerge ile sunulmuş ve gündeme alınarak Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuyucak İlçesi, Fatih  (Aydınoğlu) Mahallesinde, iki ayrı pazar alanı kullanım alanının birleştirilmesi, 10m genişlikte yolun kaldırılması ve 218 adanın bulunduğu alanın park alanına dönüştürülmesine ilişkin değişiklik yapılarak, pazar alanının büyütülmesine dair UİP-4028,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile uygun bulunmuştur.

 

Karar : Kuyucak İlçesi, Fatih  (Aydınoğlu) Mahallesinde, iki ayrı pazar alanı kullanım alanının birleştirilmesi, 10m genişlikte yolun kaldırılması ve 218 adanın bulunduğu alanın park alanına dönüştürülmesine ilişkin değişiklik yapılarak, pazar alanının büyütülmesine dair UİP-4028,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

İlimiz, Söke ilçesi, Mülga Yenidoğan Belediyesi’nin 19.12.2011 tarihli ve 2011/12 (madde 1 -2) sayılı kararı ile onayladığı 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline ilişkin 06.06.2014 tarih ve 2014/7-111 sayılı Söke Belediye Meclisinin kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  Söz konusu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle dava açılmış olup Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 28.01.2015 tarihli, 2014/932 E. ve 2015/71 K. sayılı kararı ile söz konusu Büyükşehir Belediye Meclis kararı iptal edilmiştir. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2014 tarihli ve 97 sayılı kararına ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 28.01.2015 tarih 2014/932E ve 2015/71K sayılı kararı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2014 tarihli ve 97 sayılı kararının iptal edilmesi ve Söke İlçesi Mülga Yenidoğan Belediyesi’nin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 (madde2) sayılı kararı ile onayladığı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının iptal edilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.

 

Karar: Söke İlçesi Mülga Yenidoğan Belediye Meclisi’ nin 19.12.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararına ilişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2014 tarihli ve 97 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

 

İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesinde 4195500-4195300 dikey ile 601100-601200 yatay koordinatları arasında yer alan imar yolunun 20m genişliğinden 7m’ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-766,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Sultanhisar Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanarak, 24.03.2015 tarihli ve 289 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir. Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde yer alan eski hal alanı ile park alanı arasında yer alan 20m’lik yolun 7m’lik yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin UİP 766,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.   

Karar:  Sultanhisar İlçesi Hisar Mahallesinde yer alan eski hal alanı ile park alanı arasında yer alan 20m’lik yolun 7m’lik yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin UİP 766,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

168

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesine 9.165.194,70 TL Ek Ödenek konulması hususu, Komisyonumuzca görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesine 9.165.194,70 TL ek ödenek konulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

169

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

 

Komisyon Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün ekte sunulan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili talebi, ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

Karar:  Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve DenetimŞube Müdürlüğü'nün 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine yukarıda belirtilen yeni tarifelerin eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Kavaklı yoluna ait ekli listede belirtilen taşınmazlarınyolda kalan kısımlarının kısmen kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılmasına ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması oy birliğiyle uygun görülmüştür.

Karar :  Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Kavaklı yoluna ait Kurtuluş Mahallesi 18 pafta 155 ada 90, 94, 97, 101, 106, 107, 115, 118, 121, 122, 123, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 166 parseller, Rekmez Mahallesi M20-A-09-D-4A pafta 154 ada 40, 42, 43, 47 parseller, Kavaklı Mahallesi 18 pafta 1101, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1116, 1118, 1119, 1121, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1591, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1603 parsellerde kayıtlı  taşınmazlarınyolda kalan kısımlarının kısmen kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllıkimar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılmasına ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

171

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Yazır Mahallesi tapunun, 60 Ada 2 parsel, 65 Ada1,3,4,10,11 parseller, 66 Ada 1,4,6,11 parseller, 67 Ada 5 parsel, 102 Ada 1 parsel, 106 Ada 6 parsel, 576 Ada 1,2,3,4,5 parseller, 581 Ada 2,3,4,5,8,10,11,14,15,19,20,26,27,34 parseller, 586 Ada 1,2,3 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarının kısmen kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılmasına ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

Karar:  Aydın İli, Karacasu İlçesi, Yazır Mahallesi tapunun, 60 Ada 2 parsel, 65 Ada1,3,4,10,11 parseller, 66 Ada 1,4,6,11 parseller, 67 Ada 5 parsel, 102 Ada 1 parsel, 106 Ada 6 parsel, 576 Ada 1,2,3,4,5 parseller, 581 ada 2,3,4,5,8,10,11,14,15,19,20,26,27,34 parseller, 586 Ada 1,2,3 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarının kısmen kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasıile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

       Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Ektirli Köyü tapunun 902, 913, 851, 854, 850, 853, 855, 849, 847, 852, 846, 843, 842, 840, 838, 841, 834, 835, 837, 836, 830, 823, 824, 825, 1691, 1733, 1734, 1732, 1731, 1715, 1730, 1717, 1729 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yeni yol güzergahı belirlendiğinden kamulaştrılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar:  Aydın İli, Karpuzlu İlçesi, Ektirli Köyü tapunun 902, 913, 851, 854, 850, 853, 855, 849, 847, 852, 846, 843, 842, 840, 838, 841, 834, 835, 837, 836, 830, 823, 824, 825, 1691, 1733, 1734, 1732, 1731, 1715, 1730, 1717, 1729 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yeni yol güzergahı belirlendiğinden kamulaştrılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2015-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınması ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre satın alınması veya kamulaştırılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

173

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2015

Komisyon Raporu

6360 Sayılı Kanunla Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine devredilen Aydın İli, 17 ilçesinde yapılacak olan Şehir Reklam Mobilyaları - Reklam Kulesi, Raket Pano, Megalight, Bilboard, Megaboard, Outdoor Tv Yerleşim yerlerinin Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra 10 yıllığına kiraya verilmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür.

 

Karar: 6360 Sayılı Kanunla Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine devredilen Aydın İli, 17 ilçesinde yapılacak olan Şehir Reklam Mobilyaları - Reklam Kulesi, Raket Pano, Megalight, Bilboard, Megaboard, Outdoor Tv Yerleşim yerlerinin Kıymet Takdir Komisyonunca bedellerin tespitinden sonra 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

174

 

 

 

 

16/04/2015

 

Komisyon Raporu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bakıma Muhtaç Yaşlı ve Engellilerin Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ile ekleri incelenerek Yönetmeliğin mevzuat hükümlerine uygunluğuna komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Karar: Mevzuat hükümlerine uygun hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bakıma Muhtaç Yaşlı ve Engellilerin Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

168 Nolu Karara ait Komisyon Raporu

1- Efeler Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan 2015 Mali yılı Bütçesine konulan9.165.194,70TL ek ödeneğin;

a)  Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin FonksiyonelSınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile ;

KURUMSAL KOD/ KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

    ÖDENEK

31

EMLAK VE ISTİMLAKMÜDÜRLÜĞÜ     

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

9.165.194,70TL


b)Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılıköngörülen gelir / finansman kaynağı olarak :

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

005

DİĞER GELİRLER

9.165.194,70 TL

 

TOPLAM

9.165.194,70 TL


Efeler Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesine 9.165.194,70 TL Ek Ödenek konulması hususu, Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.


169 Nolu Karara ait Komisyon Raporu

 

Gelirin Adı

Birimi

Tarife

 (TL + %18 KDV  dahil)

 

Bahçe toprağı kullanım ücreti Kamyon Başına ( 10 m³ dahil)

( Nakliyesi Alıcıya Aittir.)

 

Araç

 

        100.00


 

 Rehabilitasyon Ücret  Tarifesi

  

Gelirin Adı

Birimi

Tarife

(TL + %18 KDV  dahil)

 

Geri kullanım (hafriyat kazısından çıkan malzemenin geri kullanımı) ücreti

 (Tüm İlçelerden)

  ( Nakliyesi Alıcıya Aittir.)

 

 

 

         1.00

 

 

Hafriyat Toprağı ve İnşaat /Yıkıntı Atıklarının Depolanması Ücret Tarifesi

 

Gelirin Adı

Birimi

Tarife

 (TL + %18 KDV  dahil)

 

Traktör  ücreti  (2 m³ dahil)   (Karacasu, Buharkent,Yenipazar Bozdoğan ilçeleri)

 

Araç

 

           10.00

 

 Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün ekte sunulan 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili talebi, ekte sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir.

 

 

 
|