12.05.2015 I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

175 12.05.2015  Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2015 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının II.  Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
176 12.05.2015  Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi, (T-1) Cetveline 15 (onbeş) adet Minibüsün (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) işlenmesine, söz konusu cetvelin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasına ve araçların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 177 12.05.2015  Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçesi  (T-1) Cetveline 3 (üç) adet Mavi Şeritli Hasta Nakil Ambulans araçlarının işlenmesi ve ambulansların Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi..
178 12.05.2015  Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi atamaların gerçekleştirilmesi için tanzim edilen (II) Sayılı Boş (Memur) Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
179 12.05.2015  Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde, Denizcilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Deniz Denetimi Şube Müdürlüğü ve Liman ve Marinalar Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Denizcilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kıyı Tesisleri ve Deniz Turizmi Şube Müdürlüğü ile Deniz Ulaşım ve Deniz Çevresi Denetimi Şube Müdürlüklerinin kurulmasına, Fen İşleri Dairesi Başkanlığında İhale İşlemleri ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Ulaşım Dairesi Başkanlığında, Deniz Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğünün kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi..

180

12.05.2015

 Karar: Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ nin 4.066.000,00 TL olan şirket sermayesinin, 10.934.000,00 TL arttırılarak, 15.000.000,00 TL’ ye çıkartılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
181 12.05.2015  Karar:  Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ nın 2015 Mali Yılı Bütçesi (T-1) Cetveline 2 (iki) adet çift kabinli açık kasa kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 ncu maddesi gereği işlenmesine, söz konusu cetvelin Belediye Meclisince onaylanmasına ve kamyonetlerin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

182

12.05.2015

 Karar:   Aydın İli Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan tapunun 5958 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı 3665,12 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1ve 2'nci bodrum katta 4 ve 5 nolu bağımsız otoparkın işletmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın 7 ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde, 5 yıl süreyle aylık 5.000,00-TL bedel üzerinden, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Ltd. Şti.' ne işletmesinin devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

|