Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı II. Birleşime Ait Komisyon Raporları ve Karar Özetleri

Karar No:183
 
Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.05.2015 tarihli Mayis Ayi Meclis Toplantisinin I.  Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
 
Karar No:184
 
Komisyon Görüsü: 5393 Sayili Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 40 nci maddesine istinaden; Aydin Büyüksehir Belediyesi 2014 Yili Bütçe Kesin Hesabina iliskin :
1-        GELIR KESIN HESABI
2014 Yili Gelir Bütçesi 355.664.365,00 TL olup (-850.000,00 TL Red ve Iadeler düsüldükten sonra) 354.814.365,00 TL' dir. Yil içinde yapilan 9.645.000,00 TL ek ödenek ile toplam gelir bütçesi 364.459.365,00 TL olmustur.
2014 Yili gerçekleseni ise 224.259.515,99 TL. olup 2014 Yili Gelir Bütçesi gerçeklesme orani ise  % 62 'dir.
2014 Yili Toplam Tahakkuk 262.297.472,82 TL’dir. 2014 Yili Net Tahsilat ise 224.259.515,99 TL olup, 2014 Yili gerçeklesen tahakkuk tahsilat orani %85 'dir.
BÜTÇE GELIRLERI TABLOSU

 

2014 YILI GELIR BÜTÇESI RED VE IADELER
( - )
EK ÖDENEK TOPLAM GELIR BÜTÇESI 2014 YILI GERÇEKLESEN BÜTÇE GERÇEKLESME
ORANI %
355.664.365,00 - 850.000,00 9.645.000,00 364.459.365,00 224.259.515,99 % 62 

2014 YILI TOPLAM TAHAKKUK 2014 YILI NET TAHSILAT TAHSILAT GERÇEKLESME ORANI %
262.297.472,82 224.259.515,99 %85

 

2- GIDER KESIN HESABI
2014 Yili Gider Bütçesi 354.814.365,00 TL olup, yil içerisinde 9.645.000,00 TL ek ödenek ile birlikte 2014 Yili Bütçesi 364.459.365,00 TL olmustur.
2014 Yili Gerçeklesen Bütçe Gideri 132.562.861,45 TL 'dir.
2014 Yili Gider Bütçesi Gerçeklesme orani ise % 36'dir.


BÜTÇE GIDERLERI TABLOSU

2014 YILI BÜTÇESI EK ÖDENEK TOPLAM 2014 YILI GERÇEKLESEN GERÇEKLESME ORANI %
354.814.365,00 9.645.000,00 364.459.365,00 132.562.861,45 %36

 
         

TASINIR KESIN HESABI
2014 Yili Tasinir Kesin Hesabinda;
2014 yilindan 2015 yilina; Tüketim Malzemeleri hesabinda 3.016.945,74 TL, Dayanikli Tasinirlar hesabinda 19.454.402,58 TL, Tasitlar hesabinda 11.396.502,07 TL ve Demirbaslar hesabinda 5.361.424,26 TL devretmistir.
 

TASINIR HESAP KODU TASINIR HESAP ADI 2015 YILINA DEVREDEN
150 Tüketim Malzemeleri 3.016.945,74
253 Dayanikli Tasinirlar 19.454.402,58
254 Tasitlar 11.396.502,07
255 Demirbaslar 5.361.424,26

 
seklinde Komisyonumuzca raporlanmis olup, Aydin Büyüksehir Belediyesi 2014 Yili Bütçe Kesin Hesabi ilgili dokümanlari ;
 
a-      Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
b-      Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli,
c-      Finansmanin Ekonomik Siniflandirilmasi Kesin Hesap Cetveli
d-     Genel Mizan,
e-      Bilanço,
f-       GörevYapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
g-      Sayistay Ilamlari,
h-      2014 Tasinir Kesin Hesabi
 
ile birlikte görüsülerek Komsiyonumuzca oy birligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: 5393 Sayili Belediye Kanunu’nun 64.maddesi geregince Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi 2014 yili Tasinir Yönetim Dönemi ve Bütçe Kesin Hesabi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:185
 
Komisyon Görüsü: UIP-2130,5 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, mevcut yapi ve nüfus yogunlugunu arttirici nitelikte olmasindan dolayi bu plan degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin Efeler Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 94 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir.  Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Ata Mahallesi 18M-IV pafta 1523 ada 4 parselde kitle tabaninin büyütülmesine iliskin UIP-2130,5 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:186
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2129,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin Efeler Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 153 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 pafta 1280 ada 5 parselde terk isleminin kaldirilmasina iliskin UIP-2129,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:187
 
Komisyon Görüsü: Söz konusu alana iliskin Aydin 2. Idare Mahkemesinin 14.10.2014 tarih E:2014/444 K:2014/654 nolu karari ve Aydin 1. Idare Mahkemesinin 24.12.2014 tarih E:2014/451 K:2014/1224 sayili kararlari uyarinca Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih 84 sayili karari ile uygun bulunan UIP-2129,33 plan islem numarali, yukarida anilan parsellere "Hükümet Binasi ve Meydan" kullanimi getirilmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin onaylanmasi oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Efeler Ilçesi Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi tapunun 2479 ada 1,2,3 ve 15 parsellerin bulundugu alana resmi kurum alani (Hükümet Binasi ve Meydan) kullanimi getirilmesine dair UIP: 2129,33 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:188
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2130,10 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 04.12.2014 tarih ve 174 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 825 ada 120 parsele cepheli yaya yolunun tasit yoluna dönüstürülmesine iliskin UIP-2130,10 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:189
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2130,12 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 08.01.2015 tarih ve 15 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi 17L-II pafta 825 ada 120 parselin dogusundaki park alaninda otopark düzenlenmesine iliskin UIP-2130,12 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:190
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2129,14 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 08.01.2015 tarih ve 12 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 19J-II pafta 2154 ada 1 parselde ticaret alaninin yurt alanina dönüstürülmesine iliskin UIP-2129,14 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:191
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2129,20 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 08.01.2015 tarih ve 19 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 19J-I pafta 5448 ada 11 parselde konut alaninda kitleler arasinda ticaret kitleleri belirlenmesine iliskin UIP-2129,20 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:192
 
Komisyon Görüsü: Efeler Belediye Meclisinin UIP-2129,16 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun görülmedigine iliskin 06.11.2014 tarih ve 156 sayili kararinin uygun olduguna oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesi 19K-I pafta 1305 ada 19 parselde konut alaninda yapilasma kosullarinin belirlenmesine iliskin UIP-2129,16 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:193
 
Komisyon Görüsü: Aydin 1. Idare Mahkemesinin 19.02.2014 tarih, 2012/1950 Esas ve 2014/172 sayili karari dogrultusunda, Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi, Torlak mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 nolu adalari kapsayan, Efeler Belediyesinin UIP-2131,7 plan islem numarali ve 09.04.2015 tarih ve 111 sayili belediye meclis karari ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin; Büyüksehir Belediyesi tarafindan, Aydin 1. Idare Mahkemesi karari yönünde alinan 14.11.2014 tarih, 167 sayili Belediye Meclis Karari ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazim imar planindaki tadilat siniri ile ayni olacak sekilde (06.07.2012 tarih, 196 sayili Belediye Meclis Karari ile onaylanan plan tadilat siniri) tadilen onaylanmasinin kabulüne oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih ve 111 sayili karari ile onaylanan Güzelhisar Mahallesi, Torlak Mevkiinde bulunan 2576, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609 ve 2610 adalari kapsayan, UIP-2131,7 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:194
 
Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Hasan Efendi Mahallesi, 370 ada, 24 parsel numarali yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda B-6 (Bitisik Nizam, 6 kat) nizam konut alaninda kalan tasinmazin, zemin katinin tamami ile kullanilabilmesi amaciyla T (Ticaret) plani sarti konulmasina yönelik UIP-2131,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin yapi yogunlugunu arttirmasi ve mevcut dokuyu bozmasindan dolayi mevcut imar plani kararlarinin devami oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Ilçesi Hasanefendi Mahallesi 19K-III pafta 370 ada 24 parsele iliskin UIP-2131,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:195
 
Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Mesrutiyet Mahallesi tapunun 2389 ada 8 ve 9 parsellerde kayitli tasinmazlara iliskin UIP-2129,29 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi talebinde insaat yogunlugu artisi olmasindan dolayi mevcut imar plani kararlarinin devamina oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Efeler Ilçesi Mesrutiyet Mahallesinde yer alan ve imar planinda konut alani olarak planlanan 20J-IV pafta, 2389 ada 8 ve 9 nolu parsellerde kayitli tasinmazlara iliskin, UIP-2129,29 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:196
 
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18K-II paftada 1385,79m2 yüzölçümlü 6430 ada 13 parselde 1/5000 ölçekli nazim imar planinda konut alaninin Ticaret+Turizm+Konut karma kullanima dönüstürülmesine dair nazim imar plani degisikliginin Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 221 sayili karari ile onaylandigi,  Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih 83 sayili karari ile uygun bulunan UIP-2129,23 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginde karma kullanim planlamasi yapilmakla beraber katlar alani bütününde yaklasik 775 m2 yapi yogunlugunun da arttirildigi görülmüstür. Bu nedenle hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin, plandaki insaat alani artisinin kaldirilmasi için yeniden degerlendirilmek üzere ilçe belediyesine iadesi uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Efeler Ilçesi Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi'nde yer alan 1385,79 m2 yüzölçümlü 6430 ada 13 parselde kayitli tasinmaza iliskin Turizm+Ticaret+Konut alani kullanimi ve kitle boyutlarinin degistirilmesine iliskin UIP-2129,23 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:197
 
Komisyon Görüsü: Efeler Ilçesi, Kurtulus Mahallesi, 1196 ada, 12 parsel numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda yari bitisik nizam 5 kat, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m kosullu konut alani olarak planlanan tasinmaza, dogusundaki arka bahçe mesafesi 3.00m, kuzeyindeki 1 nolu parsele ve güneyindeki 11 nolu parsele bitisik olacak sekilde kitle nizam yapilasma kosullari getirilmesi amaçli UIP-2131,5 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi talebi mevcut dokuya (yapilasmaya) uygun olmasindan dolayi oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin ili, Efeler Ilçesi Kurtulus Mahallesi 78 (18L-IV) pafta1196 ada 12 nolu parsele iliskin UIP-2131,5 plan islem numarali 1/1000 ölçekli imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 
 
Karar No:198
 
Komisyon Görüsü: Nazim imar plani degisikligi talebine konu olan parselin, ilçenin yogun konut yapilasmasinin oldugu alanda ve akaryakit satis istasyonu olarak tehlike arz eden konumda oldugu dikkate alinarak NIP: 5082,3 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi talebinin reddi oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Aydin Ili, Didim Ilçesi, Didim Mahallesi, Karakuyu Mevkii'nde tapunun 14296 parselinde kayitli tasinmazin konut alanindan  "akaryakit ve servis istasyonu" alanina dönüstürülmesine iliskin hazirlanmis olan NIP-5082,3 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:199
 
Komisyon Görüsü: Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü'nün 03.02.2015 tarih 990 sayili Dogal Sit ve Anit Agaçlar konulu yazisinin dosya içerisinde yer almakta oldugu ancak yazi eklerinin bulunmadigi, bu yazi kapsaminda belirtilen ifadelere iliskin plan teklifinde bir hükmün yer almadigi ve anit agaçlarin plan üzerinde gösterilmedigi anlasilmistir. Dosya kapsaminda eksik evraklar, yönetmelige aykiri gösterimler, sayisal verilerdeki uyumsuzluklar dolayisi ile mevcut imar plani sartlarinin devamina komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Incirliova Ilçesi sinirlari içerisinde mülkiyeti Incirliova Belediyesine ait olan 5099, 5100, 8843 numarali parsellerin konut alanindan park alanina dönüstürülmesine iliskin hazirlanan UIP-6620,3 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:200
 
Komisyon Görüsü: Söz konusu nazim imar plani degisikligine iliskin Aydin Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü'nün talebi ve Incirliova Belediye Baskanliginin uygun görüsü olmasi, Belediye Hizmet Alani ile Kamu Hizmet Alaninin kullaniminin teknik alt yapi statüsünde olmasi gerekçeleri ile Cumhuriyet Mahallesi, 8539 parselde NIP:8760,2 islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Incirliova Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yukari Mevkii tapuda 10 pafta 8539 parselde kayitli, mülkiyeti Incirliova Belediyesi'ne ait olan 754,17 m2’ik tasinmazin Belediye Hizmet Alanindan, Kamu Hizmet Alanina dönüstürülmesine iliskin NIP:8760,2 islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:201
 
Komisyon Görüsü: 8612 numarali parsel disindaki parsel maliklerinin muvafakatnameleri bulunmadigindan, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bulunmadigindan ve öneri ile toplam insaat alani ve yerlesik nüfus artacagindan mevcut uygulama imar plani kosullarinin geçerli oldugu oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Incirliova Ilçesi, Incirliova (Istiklal) Mahallesi 19L-I pafta 30150-30050(X) düsey, 28950-29300(Y) yatay koordinatlari arasinda ve Harbiye Caddesi güneyinde bu caddeye cepheli parsellerin meri uygulama imar planinda "ayrik nizam 6-kat (A-6)" yapilasma nizaminin "bitisik nizam 6-kat (B-6)" olarak düzenlenmesi amaçli UIP-6620,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:202
 
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Incirliova Ilçesi Gerenkova Mahallesi 119 ada 13 nolu parselde kayitli tasinmaz, Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih 72 sayili karar ile NIP:8760,1 islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile Konut Alanindan Egitim Alanina, 119 ada 12 nolu parsel ise alansal büyüme ile Konut Alani fonksiyonunu devam ettirmistir. 19 NI pafta 119 ada 13 parselde kayitli tasinmazin bulundugu alanda Konut Alaninin, Özel Okul Alanina dönüstürülmesine iliskin  01.04.2015 tarih, 58 sayili Incirliova Belediye Meclisi karari ile uygun görülen, UIP:6620,4 islem numarali 1/1000 ölçekli imar plani degisikligini 5216 Sayili Yasa geregi Büyüksehir Belediye Baskanligina sunmustur. Söz konusu Belediye Meclisi karinda imara iliskin iki adet karar bulundugu ve imar planlarina iliskin plan islem numarasinin (UIP) meclis kararinda bulunmadigi ve plan degisikligine iliskin konularin imar komisyonunda görüsülmedigi, meclis kararina ait dosya içerisinde imar komisyon raporu bulunmadigi görülmektedir. Bu sebeple Incirliova Belediyesi konuyu tekrar gündemine almis, 07.05.2015 tarihli Imar Komisyon Raporunu ve 07.05.2015 tarihli 76 sayili kararini Büyüksehir Belediye Meclisine sunmustur. Söz konusu meclis karari ve karara ait uygulama imar plani degisikligi ile ayrik nizam iki kat ön bahçe 5m yan bahçe 3m, E=0.90 plan sartli Konut Alaninda kalan 119 ada 13 nolu parsel; TAKS:0.40, Yençok =9.50, E=0.90 plan sartli Özel Okul Alanina dönüstürüldügü, 13 nolu parselin batisinda kalan 12 nolu parseldeki 10m’lik yaya yolunun 13 nolu parselin bati cephe hattinda belirlendigi ve 12 nolu parseldeki konut alaninin yapilasma sartlari degistirilmeden özel okul alanin batisinda öngörülmüs olan 10m’lik yaya yoluna kadar büyütüldügü görülmektedir. Konu önerge ile Büyüksehir Belediyesi Meclis gündemine alinmis ve Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.
 
Söz konusu meclis karari ile uygun görülerek tarafimiza sunulan 1/1000 ölçekli plan degisikliginde; plan onama sinirinin 10m lik yaya yolunun batisindan olacak sekilde degistirilmesi, plan teklifinde yeralan 6 numarali plan notu "Kadastro ile imar plani arasindaki 1-2 m ye kadar olan uyumsuzluklarda kadastral durum esas alinir" hükmündeki 2 m lik toleransin uygulamada problemler olusturabilecegi gerekçesi ile 6 numarali plan notunun kaldirilmasi, konut alanin özel okul alanina dönüsmesinin teknik alt yapi ve kamu hizmetlerinin artirmis olmasi gerekçesi ile uygun oldugu kanaatiyle teklifteki plan sartlari ile plan degisikliginin tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür.
 
Incirliova Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli 76 sayili karari ile uygun bulunan, Gerenkova Mahallesi 119 ada 12 ve 13 nolu parsellerde kayitli tasinmazlara iliskin UIP:6620,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin tadilen onaylanmasi hakkinda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin ili, Incirliova Ilçesi, Gerenkova Mahallesi 119 ada 12 ve 13 nolu parsellerde kayitli tasinmazlara iliskin UIP:6620,4 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:203
 
Komisyon Görüsü:Karacasu Belediyesi meclis kararinin plan degisikligine ait bir hüküm belirtmedigi, plan degisikligine iliskin net karar alinmadigi, 12m'lik tasit yolunun kaldirilarak 7m'lik yaya yoluna dönüstürülmesi ile konut alanlarinin tasit yolundan cephe alamaz konuma geldigi, 3826 ve 3829 parseller haricinde diger parsellerin imar plani degisikligine iliskin muvafakat belgelerinin eksik oldugu, plan degisikligine iliskin plan islem numarasinin alinmadigi ve mekansal planlar yapim yönetmeligi ekinde tanimlanan kullanimlara uymadigi gerekçeleriyle oy birligi ile mevcut imar plani kararlarinin devamina karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Karacasu Ilçesi Yenice Mahallesi 3826 ve 3829 parsellerde akaryakit - lpg satis istasyonu ve dinlenme tesisi yapilmasina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:204
 
Komisyon Görüsü: Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-IIIC paftada, imar planinda park alaninda, trafo alani belirlenmesine iliskin UIP-8798,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi talebinde dosyaya iliskin bilgi ve belgelerin eksik olmasindan dolayi mevcut imar plani sartlarinin geçerli olduguna oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Ili, Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 29L-IIIC paftada, imar planinda park alaninda, trafo alani belirlenmesine iliskin UIP-8798,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.
 
Karar No:205
 
Komisyon Görüsü: Dosya kapsaminda jeolojik-jeoteknik etüt raporu olmadigi ve gerekli kurum görüsleri alinmadigindan mevcut imar plani sartlarinin devami komisyonumuzca oybirligi ile kabul edilmistir.Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi 29M-IV-C pafta yatay 15500-15600, dikey 32700-32900 koordinatlari arasinda bulunan, meri imar planinda park kullaniminda olan alanda trafo alani belirlenmesi amaçli UIP-9910,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:206
 
Komisyon Görüsü: Öneri ile yerlesik nüfus artarken yeterli sosyal ve teknik donati alani ayrilmadigindan ve mevcut sosyal ve teknik donati standartlari düseceginden mevcut uygulama imar plani kosullarinin geçerli oldugu oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 540 ada 50, 51, 102 ve 103 numarali parsellerde "blok nizam 4-kat (BL-4)" turizm tesis alaninda yer alan tasinmazin, "ayrik nizam 4-kat (A-4)" konut alani olarak düzenlenmesi amaçli UIP-7737,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:207
 
Komisyon Görüsü: Öneri ile toplam insaat alani ve yerlesik nüfus artacagi ve sosyal ve teknik altyapi standartlari düseceginden mevcut uygulama imar plani kosullarinin geçerli oldugu oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 506 ada 34 numarali parselde blok nizam 5-kat (BL-5) turistik tesis alaninda yer alan tasinmazin, blok nizam 4-kat (BL-4) konut alani olarak düzenlenmesi amaçli UIP-7755,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 Karar No:208
 
Komisyon Görüsü: Türkmen Mahallesi 314 ada 3 parselde kayitli tercihli kullanim alaninda yer alan tasinmazin E: 0.20, Yençok: 7.00m kosullu Özel Egitim Tesis Alani olarak düzenlenmesi amaçli UIP-10690,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi talebi komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayili Imar Kanununu 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 314 ada 3 parselde kayitli imar planinda tercihli kullanim alaninda tasinmazin E:0.20, Yençok: 7.00m kosullu Özel Egitim Tesis Alani olarak düzenlenmesi amaçli UIP-10690,1 plan islem numarali1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:209
 
Komisyon Görüsü: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 16 no'lu parselde hazirlanan mevcut imar planinda 3307m2 olan konut alaninin 1893m2 arttirilarak, 5200m2’ye çikarilmasi, ticaret alaninin 497m2’den 108m2 arttirilarak, 605m2’ye çikarilmasi ve yaya yollarinin ve kres (1/5000 ölçekli nazim imar planinda yesil alan) kullaniminin kaldirilarak konut alanina dahil edilmesi amaçli NIP-3266,7 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi talebi yapi ve nüfus yogunlugunu arttirmasi, sosyal donati alanlarini azaltmasindan dolayi oy birligi ile reddedilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 16 no'lu parselde, NIP-3266,7 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:210
 
Komisyon Görüsü: Karayollarina ait kurum görüsü ve alanda tescilli yapi, sit alani, tabiat varligi bulunup bulunmadigina iliskin bilgi ve belge bulunmadigindan mevcut imar plani kosullarinin geçerli oldugu oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kusadasi Ilçesi, Iki Çesmelik (Türkmen) Mahallesi 2416 ada 1 parselin çok amaçli sosyal tesis alanindan yesil alana dönüstürülüp, 411 ada 1 parselin 500m2‘lik kisminin park alanindan sosyal tesis alanina dönüstürülmesine iliskin UIP-5714,1 ve UIP-5716,1 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:211
 
Komisyon Görüsü: Söz konusu plan degisikligine esas jeolojik-jeotekniketüd raporunun bulunmamasi,  sunulan teklifin plan bütünlügünü bozucu nitelikte olmasi nedeni ile mevcut imar plani sartlarinin devamliligi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuyucak Ilçesi, Pamukören Mahallesi 50L-IIIA – 50LIII-D paftalarda 3621 nolu parselde kayitli olan ve meri imar planinda kuzey, dogu ve bati cephelerden 15 m güney cepheden ise 20 m yapi yaklasma mesafesi olan Akaryakit Istasyonu Alani'nin Kuzey ve bati cephelerdeki yapi yaklasma mesafelerinin 5 m ye düsürülmesine iliskin UIP:9264,1 Plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:212
 
Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kuyucak Ilçesi, Beseylül Mahallesi, 259 ada 27, 6, 7, 1, 17, 16, 10, 9, 28, 14 parselleri kapsayan konut adalarinin arasindaki 7 m. genislikteki yolu kaldirilarak konut adalarinin birlestirilmesine yönelik hazirlanan, konut adasinin kuzeyine B-5, güneyine A-3 sarti öngörülmesini içeren, Kuyucak Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarih 2015/49 sayili karari ile uygun bulunan UIP-4028,2 plan islem numarali /1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Kuyucak Ilçesi, Beseylül Mahallesinde, 259 ada, 2 nolu parsele iliskin UIP: 4028,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:213
 
Komisyon Görüsü: Ilimiz Kuyucak Ilçesi, Pamukören Mahallesi, 17 pafta 3613 parselde yol ve küçük sanayi tesis alaninin "Tarim ve Hayvancilik Tesis Alani”na dönüstürüldügü 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih 125 sayili karari ile onaylanmis olup bu alanin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kuyucak Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih 2015/71 sayili karari ile uygun görülmüs ve 11.05.2015 tarihli yazi ile Belediyemize sunulmus söz konusu UIP-9264,2 plan islem numarali uygulama imar plani degisikligi Büyüksehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.Kuyucak Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih 2015/71 sayili karari ile uygun bulunan, yol ve küçük sanayi alaninin "Tarim ve Hayvancilik Tesis Alani"na dönüstürülmesine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginde tadilat sinirinin hatali oldugu görülmüs, bu nedenle tadilat sinirinin, hazirlanan tadilata göre dogudaki iki adet küçük sanayi adasinin yapi yaklasma sinirlari ve güneyde Belediye Hizmet alaninin yapi yaklasma sinirlarini da kapsayacak sekilde düzeltilmesi, söz konusu UIP-9264,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin tadilen onaylanmasi oybirligi ile uygun görülmüstür.Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
 
Karar: Kuyucak Ilçesi, Pamukören Mahallesi, 17 pafta 3613 parselde yol ve küçük sanayi tesis alaninin "Tarim ve Hayvancilik Tesis Alani'na dönüstürülmesine iliskin UIP-9264,2 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:214
 
Komisyon Görüsü: Plan onama sinirlari içerisinde bulunan 40 numarali parselin plan degisikligine iliskin muvafakati bulunmamasi gerekçesi ile meri imar plani sartlarinin geçerli olmasinin uygun oldugu komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Ilçesi, Atatürk Mahallesi 399 ada 58 ve 40 parsellerde kayitli ve meri imar planinda konut alaninda yer alan tasinmaza iliskin UIP-887,17 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:215
 
Komisyon Görüsü: Söke Ilçesi, Yenikent Mahallesi 1412 ada 1 numarali parsele iliskin Söke Belediyesince alinmis olan 06.02.2015 tarih, 2015/2-24 sayili kararin uygun olduguna komisyonumuzca oybirligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Ilçesi Yenikent Mahallesi, 21J-I pafta 1412 ada 1 nolu parsele iliskin UIP-887,15 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:216
 
Komisyon Görüsü: Söke Ilçesi, Yeni kent Mahallesi (eski Konak Mahallesi) Kusadasi yolu mevkiinde mülkiyeti maliye hazinesine ait, tapuda 1325 ada 4 parsel numarada kayitli tasinmazin agaçlandirma yapilmak amaciyla kiraya verilmesi, parselin agaçlandirma projesine uygun olarak zeytin fidani dikmek suretiyle agaçlandirilmasi ve tasinmazin jeolojik açidan uygun olmayan alanda kalmasindan dolayi üniversite olan kullanim kararinin ‘’Agaçlandirilacak Alan’’ olarak degistirilmesine iliskin NIP-6316,2 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi oy birligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve  3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Ilçesi Yenikent (Konak) Mahallesi 21-22 GH pafta 1325 ada 4 parseldeki üniversite alaninin agaçlandirilacak alana dönüstürülmesine iliskin NIP-6316,2 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:217
 
Komisyon Görüsü: Söke Belediyesi'nin 02.01.2015 tarih ve 2015/1-6 sayili kararinda Söke nazim ve uygulama imar plan notlarina iliskin alinmis bir karar olmadigi tespit edilmistir. Bu sebeple söz konusu karar komisyonumuzca oybirligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarinda konut alti ticaret düzenlenmesine iliskin Söke Belediye Meclisi'nin 02.01.2015 tarih 2015/1-6 sayili karari ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:218
 
Komisyon Görüsü: Imar planlarina esas plan notlarinin plan hükmü niteligi tasimasi ve söz konusu meclis kararina ek dosyada Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligi hükümleri geregi yeterli karne gurubuna haiz sehir plancisi tarafindan imzalanmis belge/pafta ve Plan Arastirma-Açiklama Raporu bulunmadigi gerekçesi ile söz konusu plan degisikliginin belediyesine iadesi komisyonumuzca oy birligi ile uygun bulunmustur. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Belediye Meclisi’ nin 02.01.2015 tarih ve 2015/1-7 sayili karari ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plani notlarinda degisiklik yapilmasi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oy birligi ile karar verildi.
 
Karar No:219
 
Komisyon Görüsü: Söz konusu komisyon incelemesi neticesinde, NIP-11838,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi oy birligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.
 
Karar: Söke Ilçesi Bagarasi Mahallesi 2914 parsele iliskin NIP-11838,1 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:220
 
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 14.11.2015 tarih ve 162 sayili kararina istinaden; Mali Hizmetler Dairesi Baskanliginin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesinde; "Ilan Reklam Vergisi ile Ilgili Alinacak Ücretler" baslikli bölümün alt basligi olan " Ticari Araç Reklam Izin Belgesi Için Alinacak Ücret" basligina ait iki yildizla sayfa sonunda belirtilen " **Süreler en az 3 aylik olacaktir. Ücret; yillik ücretin aya tekabül eden kismidir. Kist dönemler aya tamamlamr. "ibaresinin kaldirilmasi ve yine "Ticari Araç Reklam Izin Belgesi Için Alinacak Ücret" basliginin "Tarife Ücreti "kisminin; ekte belirtildigi sekilde düzeltilmis olup, komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi 2015 Yili Gelir Ücret Tarifesinde Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi cetvellerinde degisiklik yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:221
 
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanliginin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili talebi, ekte sunuldugu sekliyle Komisyonumuzca görüsülerek oy birligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi 2015 Yili Gelir Ücret Tarifesine asagida belirtilen tablonun eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 

Gelirin Adi Birimi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
0.1  Onarim Ön Izin Teknik Inceleme Rapor Hizmeti
 
Adet 300,00 TL
0.2  Onarim Ön Izin Teknik Inceleme Rapor Hizmeti
 
Adet 450,00 TL
 
0.3 Kullanma Izin Belgesi Adet 450,00 TL
 

 
Karar No:222
 
Komisyon Görüsü: 12.05.2015 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen,
1-            Efeler Belediyesinin Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 inci maddesi ikinci fikrasi uyarinca hazirlanan 2015 Mali yili Bütçesine konulan 8.500.000, 00 TL ek ödenegin;

a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlamasi Yapilan Her Birimin Fonksiyonel Siniflandirmalarinin Birinci Düzeyi Itibari ile ;

KURUMSAL KOD/ KURUM ADI FONKSIYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY ÖDENEK
32 FEN ISLERI  MÜDÜRLÜGÜ 06 - ISKAN VE TOPLUM REFAHI  HIZMETLERI 8.500.000,00 TL
 


b)  Fonksiyonel siniflandirmanin I. Düzeyi itibari ile kodlanan giderlere karsilik öngörülen gelir / finansman kaynagi olarak :

KODU AÇIKLAMA TUTAR
05 DIGER GELIRLER 2.000.000,00 TL
06 SERMAYE GELIRLERI 6.500.000,00 TL
  TOPLAM 8.500.000,00 TL

 
seklinde Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, Efeler Belediyesi 2015 Mali Yili Bütçesine 8.500.000,00TL Ek Ödenek konulmasi hususu, Komsiyonumuzca görüsülerek oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
Karar: Efeler Belediyesi 2015 Mali Yili Bütçesinde Fen Isleri Müdürlügü bütçesine 8.500.000,00 TL ek ödenek konulmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:223
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 14.04.2015  tarih ve 142 sayili karari ile kurulan Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligina ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapilmasi, Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi’nin 36 nci maddesi geregi ; Komisyonumuzca degerlendirilmis olup, oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz. 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi’nin 14.04.2015 tarih ve 142 sayili karari ile kurulan Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligina ekte yer alan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen harcama birimi bütçesinden aktarma yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:224
 
Plan ve Bütçe Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak Ulastirma Komisyonunca belirlenen güzargahlarda test sürüslerin yapilmasi ve 6 hafta sürecek test sürüsleri sonrasi idare tarafindan belirlenecek ve Meclisimizce onaylanacak ücret mukabili yolcu tasimaciliginin saglanmasi hususu Komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle kabul edilmis ve Meclis Baskanligina havale edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederiz.
 
            Ulasim Komisyonu Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak ilk defa saglanacak kent içi ulasim yolcu toplu tasimaciligi kapsaminda ulasim etüt çalismalari sonucu belirlenen güzergahlarda; hizmete sunulacak olan otobüslerin trafik yogunlugunu nasil etkileyecegi, hangi caddelerde dönüs yapip, hangilerinde yapamayacagi, durak mesafesi aralarinin ne kadar olacagi, durak ceplerine girip-giremeyecegi, hangi güzergâhlarda vatandas yogunlugunun daha fazla oldugu, engelli ve yasli vatandaslarimizin otobüslerden faydalanabilme oranlarinin tespit edilebilmesi için 70 otobüs ile 6 hafta boyunca test sürüsleri kapsaminda tüm halkimiza açik ücretsiz yolcu tasimaciligi yapilmasi, test sürüsleri sonrasi idare tarafindan talep edilirse yeni güzergahlarin Meclis’ e sunulmasi oybirligiyle uygun bulunmustur. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Meclis’e havalesini arz ederiz.
 
        Karar: Kent içi ulasimda kullanilacak olan otobüslerin güzergahlarinin ve yolcu sayilarinin belirlenmesine esas teskil edecek verileri toplayabilmek amaciyla söz konusu otobüslerin olasi güzergahlarda test sürüslerinin yapilabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulasim Komisyonu Raporlarinin komisyonlardan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
Karar No:225
 
Komisyon Görüsü: Meclis'in 11/05/2015 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; (2015/222) Hemzemin geçitlerde bekçi olarak görevlendirilecek 110 (yüzon) kisilik personel hizmet alimi ihalesinin yillara yaygin yüklenmeler (Yillara sari) olarak yapilmasinin, Azami 3 (üç) yil olmak üzere, yillara sari olarak söz konusu ihaleye çikilmasinin uygun olduguna; Komisyonumuzca karar verilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Meclis'e havalesini arz ederiz.
 
Karar: Hemzemin geçitlerde bekçi olarak görevlendirilecek 110 ( yüz on ) kisilik personel alimi ihalesinin yillara yaygin yüklenmeler (Yillara sari) olarak yapilmasi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.
 
 
Karar No:226
 
Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanligi 2015 yili Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapilmasi ile ilgili talebi ekte sunuldugu sekliyle Komisyonumuzca görüsülerek oybirligiyle kabul edilmistir. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne havalesini arz ederiz.
 

Gelirin Adi Birimi Plan ve Bütçe Komisyon Karari
Aydin Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisindeki, Bulvar Cadde vb. yol kenari cep otoparklarina park eden araçlardan alinacak ücret. 0-15 Dakika Ücretsiz
15-60 Dakika 2.00 TL
1 Saat Sonrasi Için Her Saat
(5 Saate Kadar)
1.00 TL
Gün Boyu 7.00 TL

 
Yaz Tarifesi: 08.00-20.00 Arasi                                            Kis Tarifesi:08.00-18.00 Arasi
 
Karar: Aydin Büyüksehir Belediyesinin 2015 yili Gelir Ücret Tarifesinde tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

Karari indirmek için tiklayiniz.

|