02.08.2010 Meclis Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. Sehrimiz imar planina yapilan itirazlar ve plan tadilat tekliflerinin görüsülmesi,

3. 6183 sayili Amme alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun 90. maddesi geregince Satis Komisyonuna 1 Yedek Üye seçimi,

4. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik Geregi daha önce ihdas edilmis olan ve emeklilik nedeni ile bosalmis bulunan Isçi Kadro Iptal Cetvellerinin görüsülmesi,

5. Baskan yardimcisi olarak atanan Sefika ÇOBAN’in atamasinin 5393 sayili Kanunun 49. maddesi geregi Meclisin bilgisine sunulmasi,

6. Baskan yardimcisi olarak atanan Sevim HAVAOGLU’nun atamasinin 5393 sayili Kanunun 49. maddesi geregi Meclisin bilgisine sunulmasi,

7. Zabita Müdürlügü hizmetlerinde kullanilmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 2 adet en az 4+1 yolcu kapasiteli camli van tipi binek araç alinmasi ve parasinin Fen Isleri Müdürlügü Bütçesinden ödenmesi hususunun görüsülmesi,

|