04.01.2010 Tarihli Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. Belediye Meclisince 1 aylik tatil karari alinip alinmayacagi ve Meclis toplanti gününün genel olarak belirlenip belirlenmeyecegi hususunun görüsülmesi,

3. Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

4. Belediye gayrimenkullerinin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere, Kiymet Takdir Komisyonunca yapilacak kiymet takdirine göre satilmasi, takasi veya devir seklinde verilmesi hususunun görüsülmesi,

5. Oto Terminal ve Belediye Hizmet Binasinin yapimi için Belediye Baskani Özlem ÇERÇIOGLU’na yetki verilmesi hususunun görüsülmesi,

6. 22.02.2007/26442 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarina Dair Yönetmelik geregi daha önce ihdas edilmis olan memur kadrolarindan Belediyemizin ihtiyacina binaen hazirlanan bos kadro degisiklik cetvelindeki degisikliklerin yapilmasi hususunun görüsülmesi,

7. Belediyemiz Hukuk Isleri Müdürlügü emrinde sözlesmeli Avukat olarak çalisan Deniz GÜLTEKINOGLU’nun 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasinda yeniden çalistirilmasi ve aylik olarak 1.derecenin 1.kademesi esas alinmak üzere 657 sayili Devlet memurlari kanununa göre tespit edilecek net tutarin ödenmesi hususunun görüsülmesi,

8. Belediyemiz Kültür ve Sosyal Isler Müdürlügü emrinde sözlesmeli Sosyal Çalismaci olarak çalisan Asuman TASÇI’nin 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasinda yeniden çalistirilmasi ve aylik olarak 1.derecenin 1.kademesi esas alinmak üzere 657 sayili Devlet memurlari kanununa göre tespit edilecek net tutarin ödenmesi hususunun görüsülmesi,

9. Belediyemizde bos bulunan 2 adet 1 derece Tabip kadrosu ile 2 adet 1 derece Mühendis kadrosuna 5393 Sayili Belediye Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fikralarina göre sözlesmeli personel alinmasi ve alinacak personele aylik olarak 1.derecenin 1.kademesi esas alinmak üzere 657 sayili Devlet memurlari kanununa göre tespit edilecek net tutarin ödenmesi hususunun görüsülmesi,

10. Belediye Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 40 sayili karari ile belirlenen Güven ÖGÜT Parki isminin Güven ÖNÜT Parki olarak degistirilmesi hususunun görüsülmesi,

11. 2010 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesinin 3–6 Bölüm H Bendinin c fikrasinin 2. maddesinde degisiklik yapilmasi hususunun görüsülmesi,

|