04.05.2009 Tarihli Belediye Meclisi Gündemi

1. Zabit Özetinin okunmasi,

2. 5393 Sayili Belediye Kanunu’nun 64.maddesi geregince Belediyemizin 2008 yilina ait Bütçe Kesin Hesabinin görüsülmesi,

3. Meclis toplanti gününün genel olarak belirlenip belirlenmeyecegi hususunun görüsülmesi,

4. 2464 Sayili Belediye Gelirleri Kanunu ile diger Kanunlarla belediyelere verilmekte olan her çesit paylar, Iller Bankasindan ödenen paylar ve Belediyece elde edilen her türlü gelirlerin belediyemizin bankalardaki hesaplarinda bulunmasi nedeniyle bu paralarin sarf amaci bakimindan ammeye tahsisli paralar olduguna ve haczedilemeyecegine dair karar alinmasi hususunun görüsülmesi,


5. Baskanlik Makaminin 10.04.2009 tarih ve 1230 sayili Oluru ile 5393 Sayili Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fikrasi geregince Baskan Yardimcisi olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Ugur ALKANLI’ ya verilecek olan ödenegin belirlenmesi hususunun görüsülmesi,

6. Baskanlik Makaminin 29.04.2009 tarih ve 1573 sayili Oluru ile 5393 Sayili Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fikrasi geregince Baskan Yardimcisi olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Kamil KAYA’ ya verilecek olan ödenegin belirlenmesi hususunun görüsülmesi,

7. Baskanlik Makaminin onaylari ile görev yerleri veya ünvanlari degisen ekli listede belirtilen personelin atamalarinin 5393 sayili Kanunun 49. maddesi geregi Meclisin bilgisine sunulmasi,

8. Kent Konseyi Üye Seçimi,

9. Çiftçi Mallari Meclisine 5 Asil, 5 Yedek üye ile Murakabe Heyetine 5 Asil, 5 Yedek üyenin gizli oyla seçimi,

10. Aydin Ili Afet Acil Yardim ve Kurtarma Birligine Belediye Meclisinden 1 Asil 1 Yedek üye seçimi,

11. Büyük Menderes Havzasi Çevre Koruma Birligine 1 Asil 1 Yedek üye seçimi,

12. Aydin Ili Çevre Hizmetler Birligine 3 Asil ve 3 Yedek Üye seçimi,

13. Tarihi Kentler Birligine 1 Asil 1 Yedek Üye seçimi,

14. Saglikli Kentler Birligine Belediye Meclisinden 2 Asil 2 Yedek üye seçimi,

|