T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14.05.2024 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

        

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 14 Mayıs 2024 Salı günü (saat:14.30)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağan toplantısının I. Birleşimini yapacaktır.

                 Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                                      Barış ALTINTAŞ             

                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

                  TEKLİFLER:

 

 1. Bozdoğan İlçesi, Yazıkent Mahallesi, revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.
 2. Çine İlçesi, Yeni Mahalle, 293 ada 1 parsel ile 373 ada 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 3. Çine İlçesinde yer alan bazı cadde ve sokaklara cepheli parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19 maddesinin 1. fıkrasının f bendi kapsamında düzenleme yapılmasına ilişkin alınan 06.02.2024 tarih ve 16 sayılı Çine Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 4. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 198 parsel ile ilgili ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.
 5. Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 2510 ada 3 parselin güneyindeki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 6. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6773 ada 2 parsel ile 6912 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 7. Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, 488 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 262 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 9. Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 59 ada 36 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 10. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 363 ada 1 parsel ile ilgili ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğine ilişkin alınan 04.03.2024 tarih ve 101 sayılı Kuşadası Belediye Meclis kararının görüşülmesi.
 11. Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 391 ada 9 ve 13 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 12. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 324 ada 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğinin görüşülmesi.
 13. Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 1444 parsel ile 3201 parsel ile ilgili 1/15000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 14. Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 488 ada 1 parselin bir bölümü ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 15. Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1462 ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.
 16. Söke İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 216 ada 3 parseller ile Savuca Mahallesi, 195 ada 15 parsel, 198 ada 1 parsel, 199 ada 1, 2, 3, 38 parseller ile 228 ada 1 ve 229 ada 1 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesinin görüşülmesi.
 17. Karacasu İlçesi, Cuma Mahallesi 48 ada, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan tesisin Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisi hususunun görüşülmesi
 18. Karacasu İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 222 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Kültür Merkezi ve alt katındaki 1/2A nolu bağımsız bölümün Karacasu Belediye Başkanlığına tahsisi hususunun görüşülmesi
 19. Ağız ve Diş Sağlığı merkezinin açılması için gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, bu konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
 20. Göz Hastanesi açılması için gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, bu konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
 21. Koçarlı İlçesinde bulunan Amyzon Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması hususunun görüşülmesi
 22. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 23. Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine 80 milyon TL. ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 24. Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesine 80 milyon TL. ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi
 25. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvellerinin görüşülmesi

 

|