AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 18.04.2024 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 18.04.2024

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:56

 

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 81 oydan 57 oy alan Derya OKTAY, 57 oy alan Ayşe ÖZDEMİR, 57 oy alan Hicran İZMİT, 57 oy alan Yasemin GÜRSOY, 57 oy alan Gülsüm TEKEOĞLU’ nun Meclis Divan Katibi olarak 2 yıl (iki) süre ile seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:57

 

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 81 oydan 57 oy alan Yiğit MENDERES’ in Meclis I. Başkan Vekili ve 81 oydan 57 oy alan Celalettin EROL’un Meclis II. Başkan Vekili olarak 2 yıl (iki) süre ile seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:58

 

Karar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 81 oydan 55 oy alan Mustafa KIRCALI,  55 oy alan Mustafa SAATÇİ, 55 oy alan Fahri SEMERCİ, 55 oy alan Yücel ŞENGÜN ve 55 oy alan Ayşe ÖZDEMİR’ ’in 1 yıl (bir) süre ile Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:59

 

Karar: 5216 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Esnaf, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu, Tarım ve Jeotermal Komisyonu, Kadın Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu, Turizm komisyonlarının kurulmasına, kurulacak olan komisyonların 7 kişiden teşekkül etmesine, açık oyla yapılan seçimler sonucunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1(bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

İHTİSAS KOMİSYONLARI

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Polat Bora MERSİN

 

Barış ALTINTAŞ

Rıza YÖRÜYEN

 

Metin KARADAĞ

Mehmet GÜLER

 

Celalettin EROL      

Kadir MUTLU

 

Serkan SEVİM

Hicran İZMİT

 

Yiğit MENDERES

Ramazan SUBAŞI

 

Mehmet UYSAL

Fatih GÜRER

 

Birol KAÇAR

 

 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

Raziye AKINCIOĞLU

 

Emre FAZLILAR

Gürel ÇIRPANLI

 

Ege Berk KORKMAZ

Cevat OLGUN

 

Tuba DİNÇER

Tuba DİNÇER

 

Yusuf ÜLKE

Mehmet Levent TUNA

 

Kemal AK

Taner SAYIN

 

Yılmaz BAKKAL

Polat TANRIKULU

 

Hulki KARAKAYA

     

 

 

 

Ulaşım Komisyonu

 

Hukuk Komisyonu

Barış ALTINTAŞ

 

Gülsüm TEKEOĞLU

Polat Bora MERSİN

 

Mehmet GÜLER     

Kaan VARDARLI

 

Batuhan DEĞİRMENCİ

Kadir MUTLU

 

Kaan VARDARLI     

Mustafa KIRCALI

 

Celalettin EROL

Savaş CENGİZ

 

Soner BİLGİN

Hasan Hüseyin KURU

 

Evren AYTEPE

 

   

Esnaf , Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu

 

Tarım ve Jeotermal Komisyonu

Yiğit MENDERES     

 

İsmail BÖLÜK

Savaş MAMMACI

 

Salim Tümer APAYDIN

Hüseyin IŞIKLI

 

Mehmet ÇONDUR

Samet TOSUN

 

Yusuf ÜLKE

Ersan KARA

 

Kemal AK

Ömer AKALIN

 

Ahmet Bahri ERDEL

Halil KOÇYİĞİT

 

Halit BORAN

 

 

 

 

Kadın Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu

 

Turizm Komisyonu

 

 

 

Ayşegül DAĞLI

 

Ersan KARA

Hicran İZMİT

 

Hasan ÇARIKÇI

İrem GÜRSOY

 

Emre FAZLILAR

Hilal Nur AKBAŞ TETİK

 

Seyfi Seyhan SÜVARİ

Raziye AKINCIOĞLU

 

Yasemin GÜRSOY

Ayşe KERVAN

 

Hasan IŞIK

Nazif TÜRKÖZ

 

Mehmet ÜNVER

 

 

 

 

 

Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu

 

Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Komisyonu

Kaan VARDARLI     

 

Mehmet Levent TUNA

Tuba DİNÇER

 

Ege Berk KORKMAZ

Batuhan DEĞİRMENCİ

 

Gürel ÇIRPANLI

Mustafa SAATÇİ

 

Cevat OLGUN

Cengiz ÇUMRALI

 

Savaş MAMMACI

Mehmet UYSAL

 

Ahmet Bahri ERDEL

Fatih GÜRER

 

Halit BORAN

 

Karar No:60

 

Karar: Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Samet TOSUN’ un asil, Meclis Üyesi Gülsüm TEKEOĞLU’ nun yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:61

 

Karar: Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri Mustafa SAATÇİ, Ayşe ÖZDEMİR ve Cevat OLGUN’ un asil, Meclis Üyeleri Hicran İZMİT ve Gülsüm TEKEOĞLU’ nun yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:62

 

Karar: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri Mehmet ÇONDUR, Gürel ÇIRPANLI ve Hilal Nur AKBAŞ TETİK’ in üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:63

 

Karar: Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri Cengiz ÇUMRALI, Celalettin EROL ve Polat Bora MERSİN’ in asil,  Meclis Üyeleri Emre FAZLILAR, Hüseyin IŞIKLI ve Batuhan DEĞİRMENCİ’ nin yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:64

 

Karar: Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri İsmail BÖLÜK, Mehmet Levent TUNA ve Serkan SEVİM’ in asil, Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan SÜVARİ ve Mustafa KIRCALI’ nın yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:65

 

Karar: İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi olarak Metin KARADAĞ’ ın asil, Meclis Üyesi Ege Berk KORKMAZ’ ın yedek üye olarak seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:66

 

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisinin her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanmasına ve tatil yapmamasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:67

 

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclis görüşmelerinin sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:68

 

Karar: 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine katıldıkları her Meclis, İhtisas komisyonları ve Denetim Komisyonu toplantıları için Büyükşehir Belediye başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:69

 

Karar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (h) bendi gereğince; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını mahkemelerde temsil etmek ve açılan davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmek amacıyla Belediyemiz avukatlarına genel vekâletname vermek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:70

 

Karar: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.Maddesi uyarınca; Belediyemiz bünyesinde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personele, mevzuat hükümlerince belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere sosyal denge tazminatının ödenebilmesi için yetkili sendika ile Toplu Sözleşme imzalamak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ve Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:71

 

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20. Maddesi “Danışmanlara, her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir” hükmü uyarınca 2024 yılında çalıştırılacak başkan danışmanlarına Genel Sekretere ödenen brüt aylık miktarının %75’i oranında brüt ücret ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:72

 

Karar: 5216 Sayılı Kanunun Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Merkezi İdareye Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Mahalli İdareler ve Bağlı Kuruluşlar, Kooperatifler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Dernekler, vs. Kuruluşlar arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:73

 

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

|