2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) Birinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Avrupa Birliği ve Turkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Kırsal Kalkınma (IPARD) Programına ilişkin IPARD III 1.Başvuru Çağrı İlanı yayınlanmıştır. İlana ulaşmak için tıklayınız.

|