AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 15.02.2024 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI 15.02.2024

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:24

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2024 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:25

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Çarşı Mahallesi, 297 ada 50 ve 51 (eski 11 ve 14) parsellerde kayıtlı Park Alanı ve Trafo Alanı imarlı taşınmazların Resmi Kurum Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmesi ve Cumhuriyet Mahallesi, 641 ada 3 parselde kayıtlı Serbest Nizam 3-Kat (S-3) Yerleşik Konut Alanı imarlı yaklaşık 464,32 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın ise eş değer Park Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-091033947 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi 06.11.2023 tarihli ve 66 sayılı Bozdoğan Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak Bozdoğan Belediye Başkanlığı’nın 17.11.2023 tarihli ve 6325 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091033947 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yürürlükte bulunan nazım imar planına uygun olmadığından mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir .İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Çarşı Mahallesi, 297 ada 50 ve 51 parseller, Cumhuriyet Mahallesi, 641 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:26

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Yeni Mahalle,1775 ve 1776 ada muhtelif parseller arasında kalan 7m’lik kadastral yolun imar planına işlenmesi amaçlı UİP-091046024 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 05.01.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 08.02.2024 tarihli ve 1400 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091046024 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Didim İlçesi, Yeni Mahalle, 1775 ve 1776 ada muhtelif parsellerin arasında kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:27

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 4807 ada 6 numarada kayıtlı 37.146,63 m² yüzölçüme sahip taşınmazda gelişme konut alanı, park alanı, taşıt ve yaya yolu belirlenmesi amaçlı UİP-091025214 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 04.08.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 343 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan ilave uygulama imar planı İlçe Belediyesi tarafından 03.11.2023 tarihinde askıya çıkarılmış, 04.12.2023 tarihinde askıdan itirazlı olarak indirilmiş olup itirazlar Didim Belediye Meclisi’nin 05.01.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile değerlendirilerek reddedilmiş ve Didim Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2024 tarih ve 621 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091025214 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itiraz hakkında alınan Didim belediye Meclisinin 05.01.2024 tarih ve 16 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Efeler Mahallesi, 4807 ada 6 parsele ilişkin ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 05.01.2024 tarih ve 16 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:28

 

Komisyon Görüşü: Didim İlçesi, Akköy, Balat, Batıköy ve Denizköy Mahallelerinin kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitine yönelik Didim Belediye Meclisince 03.01.2024 tarihli 4 sayı numaralı Meclis Kararı alınmış ve Meclis Kararı ile ekleri değerlendirilmek üzere 17. 01.2024 tarih 143/618 sayılı Didim Belediyesinin yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Didim İlçe Belediyesince 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Ek 3ncü Maddesi kapsamında kırsal yerleşim özelliği taşıdığı belirtilerek, tespiti yapılan Akköy, Balat, Batıköy ve Denizköy Mahallelerinin koordinatlı haritasının pafta üzerine işaretlendiği şekliyle kırsal yerleşik alan olarak tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında  karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Didim İlçesi, Akköy, Balat, Batıköy ve Denizköy Mahallelerine ilişkin kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:29

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 810 ve 811 parsellerde kayıtlı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında orta yoğunluklu gelişme konut alanı kullanımında kalan taşınmazların ticaret alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 01.09.2022 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091046798 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde kurum görüşlerinin eksik olması, 811 parsel numaralı taşınmazın muvafakatının bulunmaması, bölgedeki imar uygulamalarının tamamlandığı ve plan değişikliğinin güncel mülkiyetlere göre revize edilmesi gerektiğinden teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi 810 ve 811 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:30

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi kent merkezi ve çevresinde yaklaşık 500 hektar alan için hazırlanan UİP-091034086 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Germencik Belediye Meclisi’nin 06.11.2023 tarihli ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 23.11.2023 tarihli ve 19486 sayılı Germencik Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Germencik İlçesi kent merkezi ve çevresinde yaklaşık 500 hektar alan için hazırlanan UİP-091034086 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 429 sayılı meclis kararı ile değerlendirilerek kesinleşmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı, kurum görüşlerinin bazılarının eksik olduğu, alınan kurum görüşlerinin bazılarının ise plana aktarılmadığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün jeotermal iletim hatları ile kuyuların gösterimine yönelik görüşlerine uyulmadığı, karayolları kamulaştırma sınırı ile demiryolu koruma kuşağının birbirine uyumlu olmadığı, plan açıklama raporunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu açıklama raporu ile birebir aynı olması ve 1/1000 ölçekli planın gerektirdiği bilgilerin bulunmadığı, plan ve plan notlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmayan plan kararları oluşturulduğundan bu hususların düzeltilmesi için ilçe belediyesine iadesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Germencik İlçesi kent merkezi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:31

 

Komisyon Görüşü: Yürürlükte yer alan İlimiz Germencik İlçesi, kent merkezi ve çevresi 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planında yer alan maddi hatalar ve kadastral durumdan kaynaklanan hataların giderilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Germencik Belediye Başkanlığı’nın 07.12.2023 tarih ve 19753 sayılı yazısı ile 5216 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize iletilmiş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023 tarih ve 446 sayılı kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi uyarınca 26.12.2023-24.01.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askıdan itirazlı olarak indirilmiştir. Söz konusu nazım imar planı değişikliğine yapılan 6 adet itiraz,  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-091039348 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlardan Ali KILINÇ, Kadir YILMAZ, Çetin HELVACI ve Naci HELVACI tarafından yapılan itirazların plan değişikliğine konu alana ilişkin olmadığından değerlendirilemeyeceği için uygun olmadığına, 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün dilekçelerine konu itirazlarda ise;

-Plan askı işlemlerinin Belediyemiz internet sayfasında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı panosunda askıya çıkarıldığı, plan değişikliğinden etkilenen mahallelerin ilgili muhtarlıklarına bilgilendirme yapılarak muhtarlık panosunda bilgilendirmenin sağlandığı, plan değişikliğine konu alanlara bilgilendirme amaçlı tabelaların koyulduğu, E-Plan Otomasyon Sistemi ile ilgili halen birçok teknik sorun bulunması ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında askıya çıkacak planların bu sisteme yüklenmesine ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmaması ve yasa gereği ilan edilmesi gereken diğer kanallardan imar planı askılarına ilişkin işlemlerin yürütüldüğünden planların aleniyetine ilişkin herhangi bir tereddüdün bulunmadığı, E-Plan Otomasyon sistemindeki askı işlemlerinin, sadece teklif plan için plan işlem numarası işlemlerini yürüten personel tarafından yapılabildiği sistemin, personelin hastalık, izin, arazi görevi gibi durumlarında bu işlemin başka bir personel tarafından gerçekleştirilmesine izin vermemesi ve diğer belgeler kapsamında da yüklü olan verilerin sisteme girilmesinde sistemden kaynaklanan teknik sorunlar çıkması nedeni ile imar planı askılarının aleniyetinin e-plan sistemi üzerinden değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile itirazın bu yönden uygun olmadığına,

-Plan değişikliğinde TİCK olarak düzenlenen yapı adasına ilave gelen yoğunluğa ilişkin farklı bir yapı adasının yoğunluğu düşürüldüğünden bu kapsamda yoğunluk artışı bulunmadığından itirazın uygun olmadığı,

-Plan açıklama raporunda kent karakter tablosu bulunmadığından ve nüfus hesabı yapılmadığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında ilçe bütününde ayrılan kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartları karşılayıp karşılamadığının tespitinin yapılamamasına ilişkin; söz konusu plan değişikliği ile nazım imar planı revizyonunda yapılan maddi hataların düzeltildiği, ayrıca revizyon imar planı kapsamında tüm teknik ve sosyal altyapı alanlarında iyileştirme yapıldığı ve mevzuat gereği böyle bir tablonun bulunmasının zorunlu olmadığından itirazın uygun olmadığına,

-Okul alanında yapılan plan değişikliğine ilişkin nazım plan aşamasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşlerinin alındığı ve bu plan değişikliği kapsamında uygulama görmüş olan ve imar parseli niteliği taşıyan konut parselleri sehven mevcut okul alana dahil edildiğinden plan değişikliği ile mevcut okul alanını koruyacak şekilde düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığı kamulaştırma yükünden kurtarıldığından itirazın uygun olmadığı,

-Plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına uygunluk sağlaması amacıyla düzenlenmediği, kentteki mevcut oluşum, yapılan imar uygulamaları ve arazi kullanıma uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlandığından planların kademeli birliktelik ilkesine ve Germencik Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Plan Uygulama Hükümlerinin 9. Maddesine aykırılık teşkil etmediğinden itirazın uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Germencik İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:32

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 Ada 17 parselin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan kısmında yaklaşık 1600 m2 yüzölçümlü park alanı, otopark ve taşıt yolu belirlenmesi amaçlı KUİP-091038033 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 07.12.2023 tarih ve 147 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.12.2023 tarih ve 16327 sayılı karar ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 11.01.2024 tarihli ve 16894 sayılı İncirliova Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.KUİP-091038033 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.  İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde III. Derece arkeolojik sit alanında kalan 245 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:33

 

Komisyon Görüşü: Aydın İli, Kuşadası İlçesinde İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.01.1994 Tarih ve 3779 Sayılı Kararı ile onaylanan Kuşadası İlçesi, Kentsel Sit Alanına yönelik Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Plan Notu Değişikliği amaçlı hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarihli ve 112 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Aydın Büyükşehir Meclisi’nin 15.06.2023 tarih ve 211 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmek üzere tadilen uygun bulunmuştur. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.07.2023 tarih ve 15549 sayılı kararına uygun olarak plan notlarında yeniden düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.09.2023 tarih ve 341 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 08.09.2023 tarihli ve 69540995-000-E.3572/21123 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilmiş, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 15549 sayılı kararı doğrultusunda düzeltmelerin yapıldığı tespit edilerek Aydın Büyükşehir Meclisi’nin 12.10.2023 tarih ve 349 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmek üzere uygun görülmüştür. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na 08.01.2024 tarihinde ulaşan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.11.2023 tarih ve E-52626597-165.02.03-4379460 sayılı yazısı ile bahse konu plan değişikliğinin uygun olduğuna yönelik 25.10.2023 tarih ve 15991 sayılı kurul kararı ve eki paftalar yazı ekinde Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

KUİP-091011179 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Camiatik, Camikebir, Dağ ve Hacıfezullah Mahalleleri sınırlarında yer alan kentsel sit alanına ait koruma amaçlı imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:34

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 1774 ada 1 numarada kayıtlı 1.305,69 m² yüzölçüme sahip BTA (Belediye Tesis Alanları) kullanımındaki parselin özel sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP-091033348 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarih ve 409 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 22.11.2023 tarihli ve 26855 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091033348 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1774 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:35

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 2188 ada 1 parselin batısı ve 1866 ada 177 parselin kuzeyinde kamuya terki yapılmış ancak imar planında konut alanı kullanımında kalan alanların yeniden kamuya kazandırılması amacıyla park, genel otopark, regülatör alanı ve trafo alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-091033349 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarih ve 407 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 22.11.2023 tarihli ve 26857 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091033349 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Park alanına cepheli konut alanlarında bu cephede yapı yaklaşma mesafesi en az 3m olacaktır.” plan notunun eklenmesi koşuluyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2188 ada 1 parselin batısı ile 1866 ada 77 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:36

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mah.,485 ada 9 Parsel Kuzeyi, 955 Ada 1 Parsel Batısı ve 170 Ada 71 Parsel Batısında tescil harici olan “Park” kullanımları içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması amaçlı UİP-091033350 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarih ve 408 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 22.11.2023 tarihli ve 26856 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091033350 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 485 ada 9 parselin kuzeyi, 955 ada 1 parselin batısı ve 170 ada 71 parselin batısındaki tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:37

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 399 ada 1 parsel, , 400 ada 1 parsel. 401 ada 1, 2, 3,4 parsel, 402 ada 1 parsel, 403 ada 1, 2 parsel, 405 ada 1,2 parsel, 364 ada 1,2.3 parsel, 365 ada 1,2.3 parsel, 108 ada 41 ve 42 parselde Tercihli Yerleşme Alanı ve Makilik-Fundalık Alan kullanımlarında yer alan taşınmazların Gelişme Konut Alanı, Mevcut Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Yol olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Gürol Turhan, Mustafa Aydın ve M. Bülent Bakırlı tarafından verilen önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde alanın kuzeyinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında makilik – fundalık alan kullanımında bulunan alanın gelişme konut alanı olarak planlanması yoğunluk ve nüfus artışı getirdiğinden bu alanın tamamının mevcut plandaki gibi makilik fundalık alan kullanım kararının korunarak düzenlenmesi şekliyle NİP-091046827 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 399 ada 1 parsel, 402 ada 1 parsel, 400 ada 1 parsel, 401 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 403 ada 1, 2 parseller, 405 ada 1, 2 parseller, 364 ada 1, 2, 3 parseller, 108 ada 41, 42 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:38

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 1.22 no.lu (Emsal Uygulaması) plan hükmünün kaldırılmasına ilişkin UİP-091037161 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında alınan Nazilli Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarihli ve 371 sayılı kararı ile bu plan hükmünden faydalanılmak üzere belediyeye yapılmış olan müracaatlara yönelik yapılacak uygulamalarla ilgili alınmış olan Nazilli Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarihli ve 384 sayılı kararı Nazilli Belediyesinin 04.12.2023 tarih 11659 sayılı ve 20.12.2023 tarih 12502 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 1.22 nolu plan hükmünün kaldırılmasına ilişkin UİP-091037161 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları üzerinden hazırlanması koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup, Nazilli Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarihli ve 384 sayılı kararındaki 3. Maddenin; “Plan bütünlüğü açısından bu plan notlarına göre uygulama yapılan alanlar tespit edilerek, uygulama imar planındaki yapılaşma koşullarının bu yönde tekrar gözden geçirilmek suretiyle çalışma yapılması için idareye tavsiyede bulunmasına” olarak değiştirilmesi koşuluyla Nazilli Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarihli ve 384 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazili İlçesi yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 1.22 nolu hükmün kaldırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin ve 1.22 nolu plan hükmüne göre yapılacak uygulamalara ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisinin 07/12/2023 tarih ve 384 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:39

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1598 ada 83 numaralı parselin güneyinde yer alan tescil harici olan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı üzerinde 86.18 m2 Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP:091034476 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.11.2023 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere Nazilli Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 11658 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091034476 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.          İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1598 ada 83 parselin güneyinde tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:40

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1599 ada 56 numaralı parselin batısında yer alan tescil harici alanda yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı üzerinde 50.09 m2 Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP: 091034490 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 09.11.2023 tarih ve 372 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek Nazilli Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 11657 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091034490 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.    İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1599 ada 56 parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:41

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 409 ada 1 parsel (126,40 m²) ve 4 (1.250,15 m²) parsellerin doğu cepheden 8.2 m yapı yaklaşma mesafeli (ticaret: 16.6, konut:83.4 kullanım oranlı) Yençok:19,50 yapılaşma koşullu ticaret+konut alanı (511 m²) otopark (352 m²), trafo alanı (37 m²) ile 10 metrelik taşıt yolu belirlenmesi amaçlı UİP- 091032943 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarihli ve 144 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 17.11.2023 tarihli ve 199977 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP- 091032943 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde plan değişikliğine konu taşınmaz riskli yapı olarak belirlendiğinden bu kapsamda plan onayına ilişkin 6306 sayılı kanun kapsamında ilgili kurum görüşünün bulunmadığı gerekçesi ile mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 409 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:42

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1692 ada 1 (4.545 m²), 2 parsel (4.439,27 m²) ile 1693 ada 1 (10.402,15 m²)  ile 4 parsel (6.231,12 m²) numaralı taşınmazların Taks/Kaks:0,20/0,60 yapılaşma koşullu Ayrık Nizam-3 Kat (A-3) konut kullanımının E:0,60 Yençok: 10,50 m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülerek trafo belirlenmesi amaçlı UİP-091037795 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2023 tarihli ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 12.12.2023 tarihli ve 202162 sayılı Söke Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091037795 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde aynı imar adasında farklı iki yapılaşma hakkı oluşturulduğundan bu kullanımların kademe hattı ile birbirinden ayrılmadığı, tabandaki yapı yoğunluğunun artırıldığı ve çevrede yer alan aynı yapılaşma koşuluna sahip imar adalarından farklı şekilde yapılaşmanın meydana geleceği, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin görüşüne uygun düzenleme yapılmadığı ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar başlığı altında yer alan 7/A maddesine aykırı işlem yürütüldüğü tespit edildiğinden mevcut plan koşullarını devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1692 ada 1,2 parseller, 1693 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:43

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin ve plan gösterimlerinin revize edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.08.2023 tarih ve 2023/9-104 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Söke Belediye Başkanlığı’nın 10.08.2023 tarihli ve E-83887969-310.99-191391 sayılı yazısı ile dosya tarafımıza iletilmiş olup; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2023 tarih ve 329 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Söke Belediyesi tarafından 05.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 16 adet itiraz gelmiş olup; bu itirazların reddine dair Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 2024/1-6 sayılı kararı, Söke Belediye Başkanlığı’nın 08.01.2024 tarih ve E-83887969-310.99-204483 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP- 091023772 plan işlem numaralı uygulama imar planı plan hükümlerinin ve plan gösterimlerinin revize edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 16 itirazın reddine ilişkin Söke Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 2024/1-6 sayılı kararının  uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

 

Karar: Söke İlçesi uygulama imar planı plan notları ve gösterimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik alınan 02.01.2024 tarih ve 6 sayılı Söke Belediye Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:44

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesinde yaklaşık 139 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan NİP-091035403 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2023 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü panosunda, Belediyemiz internet sayfasında (www.aydin.bel.tr) 12.12.2023 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış, 10.01.2024 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiş ve plana yapılan itirazlar  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 1. Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz tarafından verilen 2 ayrı dilekçe ile plan ile birlikte vatandaşların değer ve hak kaybı olduğunun tespit edildiği, bunun yanı sıra birçok yeşil alan, birçok okul, eğitim alanı bırakıldığı, planın yeniden gözden geçirilmesi ve bahse konu olan yerlerin belediye ve vakıf arazilerinden belirlenmesi ve planın tekrar düzenlenmesinin talep edildiği ve toplu itirazların tarafımıza sunulduğu; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve EK-2 tablosundaki asgari standartlara ve alan büyüklüklerine istinaden gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldığından ve donatı alanlarının birçoğu 18. Madde uygulaması ile elde edilebileceğinden itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 2. 145 ada 16 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşadığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesine talep edildiği; nazım imar planından ölçü alınamayacağı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 3. 145 ada 28 parselin yaklaşık %100'ünün park alanı ve yollarda kaldığı, İmar planı gereği oluşturulması gereken sosyal donatı alanlarının o bölge için hesaplanan kısımlarının tamamının kendi taşınmazının içinde olduğununun belirtildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 4. 144 ada 6 parselin eğitim alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği, dilekçede ıslak imza bulunmadığı ve 3071 sayılı kanun gereği dilekçede bulunması zorunlu şartları sağlamadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 5. 144 ada 9 parselin eğitim alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; parselde belirlenen eğitim alanının yüzölçümü korunarak 183 ada 6 parselin doğusundaki genel otopark alanının kuzeyinde belirlenmesi, kaydırılan eğitim alanı yerine ise meskun doku olması gerekçesiyle konut alanı kullanımı belirlenmesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
 6. 144 ada 10 parselin eğitim alanı ve rekreasyon alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, maliklerden biri taşınmazın konut alanı, ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak, diğer malik ise konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; parselde belirlenen eğitim alanının yüzölçümü korunarak 183 ada 6 parselin doğusundaki genel otopark alanının kuzeyinde belirlenmesi, kaydırılan eğitim alanı yerine ise meskun doku olması gerekçesiyle konut alanı kullanımı belirlenmesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
 7. 144 ada 1 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 8. 143 ada 26 parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 9. 143 ada 46 parselin rekreasyon alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 10. 143 ada 47 parselin kültürel tesis kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 11. 223 ada 14 Parselin otopark alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; güncel tapu kaydı ile başvurucuları uyuşmadığı, planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 12. 223 ada 13 parselin mirasçısı tarafından otopark alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 13. 223 ada 13 parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; dilekçede ıslak imza bulunmadığı ve 3071 sayılı kanun gereği dilekçede bulunması zorunlu şartları sağlamadığı güncel tapu kaydı ile başvurucuları uyuşmadığı, planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 14. 223 ada 10 Parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 15. 191 ada 2 parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; parselin tamamının konut alanı kullanımında olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 16. 191 ada 3 parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği, parselin tamamının konut alanı kullanımında olduğu gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 17. 183 ada 48 parselin konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu parselin bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 18. 230 ada 5 parselin kültürel tesis alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 19. 230 ada 10 parselin eğitim alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 20. 177 ada 2 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı, yürürlükteki uygulama imar planında parselin tamamının donatı alanı (spor alanı) olduğu, etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 21. 177 ada 1 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı, yürürlükteki uygulama imar planında parselin tamamının donatı alanı (spor alanı) olduğu, etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 22. 265 ada 1 parselin önceki planda konut alanı kullanımındayken yeni planda plan dışı bırakıldığını bu nedenle mağduriyet söz konusu olduğu belirtilip parselin yeni planda plan sınırı içerisine dahil edilerek konut alanı kullanımı verilmesi talep edildiği; parsel ve çevresinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı ve bu alanlarda ayrı bir mevzuata tabi koruma amaçlı imar planı yapılması gerektiğinden itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 23. 306 ada 2 parselin kültürel tesis alanı ve otopark alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; güncel tapu kaydı ile başvurucuları uyuşmadığı, planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 24. 306 ada 1 parselin kültürel tesis alanı ve otopark alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 25. 304 ada 10 parselin ibadet alanı ve otopark alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 26. 304 ada 5 parselin ibadet alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 27. 320 ada 6 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; parselin park ve yeşil alan kullanımında kalan kısmındaki parsel derinliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 28. 320 ada 5 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; parsel derinliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 29. 320 ada 2 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; parsel derinliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 30. 320 ada 1 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; parsel derinliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 31. 303 ada 13 parselin yeşil alan ve teknik altyapı alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 32. 322 ada 2 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; parsel derinliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 33. 303 ada 16 parsele ilişkin  ilkinde sağlık alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, sağlık alanının kaldırılması, kaldırılamıyorsa kaydırılması, diğerinde ise sağlık alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği, planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 34. 303 ada 2 parselin eğitim alanı, yeşil alan ve otopark kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesinin talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 35. 297 ada 1 parselin sağlık tesisi, toplu işyeri, eğitim alanları, park ve yeşil alan, gelişme konut alanı (düşük), kullanımında kalmakta olduğu belirtmiş olup bu sebeple mağduriyet yaşandığını ve halihazırdaki birinci derece zirai alan konumunun korunmasının talep edildiği; dilekçenin mahalle muhtarı tarafından verilen toplu dilekçeler içerisinde olduğu, planlı bir alanın tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenmesinin planın ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğu gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 36. 298 ada 4 parselin sağlık tesisi, toplu işyeri, eğitim alanları, park ve yeşil alan, gelişme konut alanı (düşük), kullanımında kalmakta olduğu belirtmiş olup bu sebeple mağduriyet yaşandığını ve halihazırdaki birinci derece zirai alan konumunun korunmasının talep edildiği; yapılan incelemede güncel tapu kaydı ile başvurucuların uyuşmadığı ve planlı bir alanın tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenmesinin planın ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğu gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 37. 298 ada 6 ve 7 parsellerin park ve otopark alanı kullanımında kalmakta olduğu belirtmiş olup mağduriyetin giderilmesinin talep edildiği; parsellerin kullanımı konut alanı ve taşıt yolu kullanımında olduğu ve dilekçede bahsedilen kullanımlarda kalmadığı gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 38. 298 ada 3 parselin eğitim alanı kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 39. 297 ada 7 parselin yeşil alan kullanımında kaldığını bu sebeple mağduriyet yaşandığı, taşınmazın konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzeltilmesi talep edildiği; planla belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının azaltılması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu, parselin büyük bir kısmının konut alanı kullanımında kaldığı ve etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 40. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün itirazı;
 • Karma kullanım alanlarında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 10. Fıkrası kapsamında konut kullanım oranlarının belirtilmediği hallerde en fazla % 30 konut kullanımının kullanılabileceğinin varsayıldığının belirtildiği vurgulanarak B-1 plan notunda bu alanların yoğunluğunun 40-600 arası belirlenmesinin suiistimale ve keyfi kullanıma açık aralık verilerek net nüfusun ve buna bağlı olarak net sosyal donatı alanı hesabının belirlenmesini engelleyeceği nedeni ile mevzuata aykırı olduğunun belirtildiği; plan açıklama raporunda plan nüfus kapasitesi hesaplanırken sadece zemin katların ticaret olarak ele alınarak üst katların nüfus hesabına dahil edildiği, bu kapsamda maksimum ve minimum nüfus aralıklarının hesaplandığı, plan bütünündeki nüfus dağılımının bu kabul ile yapıldığı ve plan açıklama raporunda bu durum anlaşılabileceği için planın mevzuat açısından herhangi bir aykırılığı bulunmadığı gerekçesi ile itirazın bu maddesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 • Çevre Düzeni Planı’nda küçük sanayi alanı olarak arazi kullanımı geliştirilen alanın konut dış kentsel çalışma alanı olarak belirlenmesinin çevre düzeni planından farklı arazi kullanımı belirlenmesi nedeni ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 3. ve 6. maddelerine aykırılık teşkil ettiğinin belirtildiği; Çevre düzeni planının mevcut imar planları kapsamında yapıldığı ancak bölgede böyle bir ihtiyacın oluşmadığı, bu kapsamda vatandaşın mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden böyle planlandığı ancak plan birlikteliğinin sağlanması için bahse konu alanın tekrar “Küçük Sanayi Alanı” olarak değiştirilmesi ile itirazın bu maddesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 • Nazım İmar Planı’nda taşkına maruz alan olarak belirlenen sahada farklı yoğunluklarda konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı belirlendiği, bu alanlarda yapılaşmanın engellenmemesinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesindeki esaslarla, şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık teşkil ettiğinin belirtildiği; taşkına maruz alana ilişkin 21. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda işlemler yürütülmüş olup görüş yazısında dere kesitleri uygulanana kadar şev üstü sınırından asgari 10 metre mesafede yapılaşmaya gidilmemesi belirtilmiş olsa da B-3 plan notunda önlem amaçlı DSİ’nin bu görüşü doğrultusunda taşkın alan sınır içerisinde dere ıslah çalışmaları yapılmadan imar uygulaması ve inşaat izni verilemeyeceğinin belirtildiği, bu kapsamda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesine aykırılık teşkil etmediği gerekçesi ile itirazın bu maddesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 • İdaremizin internet sitesinden 12.12.2023 tarihinde askıya çıkarıldığı ancak e-plan sisteminde 28.12.2023 askıya çıkarılmış olması sebebiyle eş zamanlı askı işlemi yapılmaması ve plana ilişkin belgelerin e-plan sistemine yüklenmemesi sebebiyle aleniyetinin gerektiği şekilde sağlanamadığının belirtildiği; Nazım İmar Planı 12.12.2023 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı panosunda askıya çıkarıldığı ve ilgili muhtarlık panosunda da ilan edilmişdiği. E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinde halen birçok teknik sorun olması, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında askıya çıkacak planların bu sisteme yüklenmesine ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmaması ve yasa gereği ilan edilmesi gereken diğer kanallardan imar planı askılarına ilişkin işlemler yürütüldüğü dolayısıyla planların aleniyetine ilişkin herhangi bir tereddüdün bulunmadığı, ayrıca E-Plan Otomasyon Sistemindeki askı işlemlerinin sadece teklif plan için plan işlem numarası işlemlerini yürüten personel tarafından yapılabildiği, sistemin; personelin hastalık, izin, arazi görevi gibi durumlarında bu işlemin başka bir personel tarafından gerçekleştirilmesine izin vermemesi ve diğer belgeler kapsamında da yüklü olan verilerin sisteme girilmesinde sistemden kaynaklanan teknik sorunlar çıkması nedeni ile imar planı askılarının aleniyetinin e-plan sistemi üzerinden değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile itirazın bu maddesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:45

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi Kent Merkezi ve çevresinde yaklaşık 294 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan NİP:091035400 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2023 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü panosunda, Belediyemiz internet sayfasında (www.aydin.bel.tr) 12.12.2023 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış, 10.01.2024 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiş, plana yapılan 13 adet itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 1. Kurtuluş Mahallesi 277 ada 1 parsel maliklerinden biri tarafından itiraz ile fay hattının güneyinden geçen doğu batı aksındaki 10 metrelik yolun, 215 ada 1 parselde bulunan Şirinevler Sitesinin iskanlı binalarının üstünden geçmesi sebebiyle yolun fayın içine alınması, parselin terki %60 olması sebebiyle terk oranının düşürülmesi 277 ada 1 parselin doğusunda bulunan 15 metre genişliğindeki yola cepheli kısmında zemin katta ticaret yapılabilmesi için ticaret+konut olarak düzenlenmesinin talep edildiği; ölçeği gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planından düzenleme ortaklık payının hesaplanamayacağı, onaylı jeolojik etüt raporunda fay hattı içinde taşıt yolu belirlenmesine ilişkin ifadelerin bulunmadığı, planda sadece kuzey güney bağlantısının sağlanma zorunluluğu göz önüne alınarak kısıtlı olarak ana akslar belirlenmiş olup bu sebeple taşıt yolunun yapı yasaklı alan içinde belirlenemeyeceği, bahse konu sitenin bazı bloklarının fay sakınım zonu içerisinde kaldığı bu kapsamda site alanının bütüncül olarak ele alınarak imar hakkı aktarım sınırı kapsamında değerlendirildiği, yürürlükteki imar planlarında ve halihazır durumda bu bölgeye ilişkin konut altı ticaret (TİCK) kullanımının bulunmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 2. Zafer Mahallesi 131 ada 2 ve 3 parsellerin maliki tarafından yapılan itiraz ile parsellerin batısındaki ve güneyindeki imar yollarının kaldırılmasının talep edildiği; 2 numaralı parselin yapı yasaklı alan içinde kaldığı, parsellerin batısından geçen kuzey – güney eksenindeki taşıt yolunun ana ulaşım aksı olması ve yapı yasaklı alanın kuzeyi ve güneyi arasında bağlantıyı sağlaması gerekçeleri ile kaldırılmasının mümkün olmadığı, bu taşıt yolunun yürürlükte olan imar planında da bulunduğu ve bu plan kararının korunduğu, taşınmazların çevresinde imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 3. Zafer Mahallesi 131 ada 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ve 22 parsellerin maliki tarafından yapılan itiraz ile taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddesine uygun olarak uygulama yapıldığı konut alanına tahsisli imar parsellerinin oluşturulduğu, 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ilgili taşınmazların park alanın belirlenmesine itiraz edildiği; sadece 17 ve 18 parsellerin park ve yeşil alan kullanımında olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre ölçü alınamayacağı, parselin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanların bulunduğu ve bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 4. Beşeylül Mahallesi 105 ada 36, 37 ve 38 parsellerin maliki tarafından yapılan itiraz ile taşınmazların yapılan imar uygulaması sonrası 105 ada 39 numarada kayıtlı tapu niteliği park ve ev olan taşınmazın DOP kesilmeden Sultanhisar Belediyesi adına tapu çıkarıldığı, planda konut gelişme alanı olarak belirlendiği, eski planda olduğu şeklinde park alanı olarak belirlenmesi, arsa vasıflı parsellerinin de korunmasının talep edildiği; bahse konu imar uygulamasının hangi plana göre yapıldığının tespit edilemediği, 39 parselin 2014 onaylı imar planlarında konut alanı kullanımında olduğu, 2002 ve 2014 tarihinde onaylanan planlarda taşınmazlar yaya ve taşıt yolunda kaldığı, parselin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanların bulunduğu ve bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 5. Beşeylül Mahallesi 105 ada 26 parselin maliki tarafından yapılan itiraz ile parselin eğitim alanı olarak belirlendiği, diğer okul alanlarına ve yerin mevkisi dikkate alındığında okul alanının başka bir yere alınmasının talep edildiği; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddenin 1. Fıkrasına istinaden zorunlu olarak teknik ve sosyal altyapı alanlarının ayrıldığı, parselin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanların bulunduğu ve bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçesi ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 6. Beşeylül Mahallesi 105 ada 15 parselin malikinin vekili tarafından yapılan ve askı süresi dışında (11.01.2024) gelen itiraz ile parselin üzerindeki "hukuki kısıtlama olarak imar planında kamulaştırma şehrinin kaldırılması talebiyle Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2023/540 E. Sayılı dosyası ile dava açılmış olup işbu dava halen derdest bulunmaktadır." ifadelerinin bulunduğu, halen derdest davayı aşmak için yapılan plan değişikliğinin yasal haklarını korumak yerine eski plan olarak kabul edildiğini belirtip ilgili planının taşınmazın dava konusu taleplerini karşılar mahiyette imar planı revizyonu yapılmasının talep edildiği; parselin yürürlükteki imar planlarında da taşıt yolunda kaldığı ve onaylanan imar planında kullanımın değiştirilmediği, parsele özel değil tüm ilçe merkezinde imar planı revizyonu yapıldığı ve itirazın askı süresi dışında geldiği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 7. Beşeylül Mahallesi 105 ada 12, 13 ve 14 parsellere ilişkin yapılan itiraz ile parsellerin yeşil alan içerisinde kaldığı, konut yapılabilecek şekilde değiştirilmesinin talep edildiği; parselin yürürlükteki imar planlarında da park alanı kullanımında kaldığı ve onaylanan imar planında kullanımın değiştirilmediği, dere taşkın alanı ve parsel büyüklükleri de dikkate alındığında parsel büyüklüklerinin yapılaşmaya uygun olmadığı, 12 parselin güncel tapu kaydı ile başvurucunun uyuşmadığı, parselin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanların bulunduğu ve bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 8. Zafer Mahallesi 133 ada 9 parselin malikinin vekili tarafından yapılan ve askı süresi dışında (11.01.2024) gelen itiraz ile parselin üzerinde kamulaştırma şehrinin bulunduğu belirtilip, bu taşınmazın yıllardır kamulaştırılmadığını, kısıtlamanın da kalkmadığını, bu nedenle Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2023/540 E. Sayılı dosyası ile taşınmaz üzerindeki takyidatın kaldırılmasını ve kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı yapılmasına veya yaptırılmasına karar verilmesinin talep edildiği ve halen derdest davayı aşmak için yapılan plan değişikliğine yasal itirazlarının kabulüne itiraz konusu planın düzeltilmesini taşınmazı bölen yol geçişinin iptalinin talep edildiği; parselin yürürlükteki imar planlarında da konut alanı ve park alanı kullanımında kaldığı ve onaylanan imar planında kullanımın değiştirilmediği, parsele özel değil tüm ilçe merkezinde imar planı revizyonu yapıldığı ve itirazın askı süresi dışında geldiği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 9. Beşeylül Mahallesi 117 ada 4 parsel maliklerinden biri tarafından yapılan itiraz ile parselin yeşil alan içerisinde kaldığını, etrafında 18. uygulamasının yapıldığı, DOP %45 kesinti yapıldıktan sonra kendi taşınmazlarında %55 ticaret+konut alanı oluşturmasının talep edildiği; parselin yürürlükteki imar planlarında da taşıt yolu ve park alanı kullanımında kaldığı ve onaylanan imar planında kullanımın değiştirilmediği bu taşıt yolunun planın kuzey ve güney yönde ana ulaşım aksını oluşturduğu, hangi plana göre imar uygulamasının yapıldığının tespit edilemediği, eski planlarda da aynı kullanımında olduğu, taşınmazın taşkın alanı sınırları içince ve çevresinde kamu hizmet alanı, demiryolu, karayolu kullanımlarının bulunduğu, konut ve ticarete ilişkin yapılaşmasının uygun olmadığı, 18. Madde uygulamasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 10. Beşeylül Mahallesi 117 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin yapılan itiraz ile parsellerin yeşil alan içerisinde kaldığını, etrafında 18. uygulamasının yapıldığı, DOP %45 kesinti yapıldıktan sonra kendi taşınmazlarında %55 ticaret+konut alanı oluşturmasının talep edildiği; güncel tapu kaydı ile başvurucuların uyuşmadığı, parselin yürürlükteki imar planlarında da taşıt yolu ve park alanı kullanımında kaldığı ve onaylanan imar planında kullanımın değiştirilmediği bu taşıt yolunun planın kuzey ve güney yönde ana ulaşım aksını oluşturduğu, hangi plana göre imar uygulamasının yapıldığının tespit edilemediği, eski planlarda da aynı kullanımında olduğu, taşınmazın taşkın alanı sınırları içinde ve çevresinde kamu hizmet alanı, demiryolu, karayolu kullanımlarının bulunduğu, konut ve ticarete ilişkin yapılaşmasının uygun olmadığı, 18. Madde uygulamasının 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 11. Hisar Mahallesi 110 ada 1 parsel maliki tarafından yapılan itiraz ile parselin ticaret alanı olarak belirlendiğini parselinin kuzey doğusunda daha öncesinde kendisi tarafından terk edilen boşluğun tarafına oluşacak şekilde 110 ada 2 parselin batı sınırı esas alınarak düzeltilmesinin talep edildiği; onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı kullanımında kaldığı, nazım imar planının ölçeği gereği ölçü alınamayacağı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları aşamasında değerlendirilebileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 12. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 10.01.2024 tarih ve 8452499 sayılı itirazı maddeler halinde incelendiğinde;
 1. NİP-091035400 Plan İşlem Numaralı Sultanhisar İlçesi Kent Merkezi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Planının https://aydin.bel.tr/imarplanlari internet sitesinde 12.12.2023 tarihinde askıya çıkarıldığı ancak e-plan sisteminde 28.12.2023 askıya çıkarılmış olması sebebiyle eş zamanlı askı işlemi yapılmaması ve plana ilişkin belgelerin e-plan sistemine yüklenmemesi sebebiyle aleniyetinin gerektiği şekilde sağlanamadığı; Belediyemiz internet sayfasında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı panosunda askıya çıkarıldığı ve ilgili muhtarlık panosunda da ilan edildiği, E-Plan Otomasyon Sistemi ile ilgili halen birçok teknik sorun olması ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında askıya çıkacak planların bu sisteme yüklenmesine ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmaması ve yasa gereği ilan edilmesi gereken diğer kanallardan imar planı askılarına ilişkin işlemlerin yürütüldüğü dolayısıyla planların aleniyetine ilişkin herhangi bir tereddüdün bulunmadığı, E-Plan Otomasyon sistemindeki askı işlemlerinin, sadece teklif plan için plan işlem numarası işlemlerini yürüten personel tarafından yapılabildiği sistemin, personelin hastalık, izin, arazi görevi gibi durumlarında bu işlemin başka bir personel tarafından gerçekleştirilmesine izin vermemesi ve diğer belgeler kapsamında da yüklü olan verilerin sisteme girilmesinde sistemden kaynaklanan teknik sorunlar çıkması nedeni ile imar planı askılarının aleniyetinin e-plan sistemi üzerinden değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 2. E-plan sisteminde yapılan askı işlemine ilişkin askıya çıkarma tutanağının yüklenmediği; 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gereklilik olmadığı, bu evrakların sisteme sonradan da yüklenebildiği ve fiziksel askı tutanağının dosyasında bulunduğu gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 3. Açıklama raporunda bulunan araştırma paftalarının okunmadığı bu paftaların ayrıca ‘Araştırma Raporu’ kısmına yüklenmediği; Araştırma raporu boyutunun yüksek olması sebebi ile sisteme yüklenemediği, açıklama raporunun ise internet sayfamızda yüklü olduğu ve erişilebildiği ayrıca fiziki dosyasında da bulunduğu gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 4. Plan müelliflerine ilişkin bilgi ve belgelerin E-Plan sistemine yüklenmediği; 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gereklilik olmadığı, plan müelliflerine ilişkin bilgi ve belgelerin fiziki dosyada bulunduğu gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 5. Planın sayısal verisinin yüklü gözüktüğü, ancak içerisinde sadece plan onama sınırının katmanının bulunduğu; E-plan sistemine veri boyutunun yüklenememesi sebebi ile planların gözükmediği, ancak internet sayfasında planların askı süresi boyunca görülebildiği, yazı ekinde yapılan tespitteki görsellerin de belediyemiz internet sayfasından ulaşıldığı dolayısıyla planlara aleniyetinin sağlandığı ayrıca bu konuda 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gereklilik olmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 6. Açıklama raporunda ve E-plan sistemindeki herhangi bir bölümde kurum görüşlerine yer verilmediği sadece özet geçildiği; E-plan sistemine kurum görüşlerinin veri boyutlarının yüksek olması sebebi ile yüklenemediği, bu konuda 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gereklilik olmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 7. 19.03.2018 tarih 49048 sayılı Bakanlık yazısında ‘…Genel Müdürlüğümüze gönderilen imar planı revizyonunun, yaklaşık sınırlarının işaretlendiği Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı örneği ekte gönderilmekte olup planlama çalışmalarının ÇDP kararları, ilke ve stratejileri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği…’’; 30.04.2018 tarih ve 3593 sayılı Müdürlük yazısında  “idareniz tarafından yürütülen söz konusu planlama çalışmasının, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikleri ve mer’i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüş, izin ve onayları alınarak Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği…” belirtilmesine rağmen açıklama raporunda Müdürlükleri ve Bakanlıklarınca bir sakınca bulunmadığı yönünde yanlış bilgilendirmenin bulunduğu; sehven hatalı aktarılan kurum görüşü içeriğinin plan açıklama raporunda düzeltilmesi şartıyla itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 8. Revizyon İmar Planında ‘Yapı Yasaklı Alan’ olarak belirtilen alanların bir kısmına ‘Park’ kullanımı kararı getirildiği, ancak bir kısmının kullanım kararının belirtilmediğinin görüldüğü, plan bütünlüğü açısından bu alanlara ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılması gerektiği; üzerinde yapı bulunmayan, imar uygulaması görmemiş, 18. Madde uygulaması yapılabilecek alanlarda ‘Park Alanı’ önerildiği, ruhsatlı yapıların bulunduğu alanlar ise imar hakkı aktarım alanı sınırı içerisinde değerlendirildiği bu kapsamda plan notlarının B-6 maddesindeki gereği halihazırda farklı dinamikleri olan bu alanlara yönelik farklı çözümlerin ve kullanım kararlarının üretildiği bu kapsamda plan bütünlüğüne aykırı bir durum oluşmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 9. Plan açıklama raporunda belirtilen nüfus projeksiyonunun hangi kabuller ve projeksiyon yöntemi ile belirlendiği belirtilmeden 28566 kişi olarak belirlenerek projeksiyon yılına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı; ÇDP’nin projeksiyon nüfusunun 2025 yılı olduğu, 2024 yılı verilerine göre ÇDP’nin güncelliğini yitirdiği bu nedenle nüfus projeksiyonu 2045 yılı kapsamında değerlendirildiğinde aykırılık teşkil etmediği, plan mevcut kapasitesinin korunduğu, sehven plan açıklama raporunda belirtilmeyen nüfus projeksiyon yılının rapora eklenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile kısmen uygun görülmüştür.
 10. Planın güneydoğu bölümünde sanayi alanı olarak planlanmış alanın büyük kısmının Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Arazisi ve Sulama Alanı’  kullanımında olduğu, Çevre Düzeni Planının Sanayi Alanı Hükümlerinin 8.2.1.9 hükümlerine göre değerlendirebileceği ancak plan açıklama raporunda söz konusu alana ilişkin bu hükümler kapsamında yer seçiminin yapıldığı ve ilgili kurumlardan uygun görüş alındığına dair ibare bulunmadığının tespit edildiği, ayrıca imar planında ‘sanayi alanı’ olarak yer seçimi yapılan alanın batısında kalan alana ‘tarım alanı’ kullanımı getirildiği, bu alanın Çevre Düzeni Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kaldığı görüldüğünden İmar Kanunu’nun 6.maddesi gereği plan kademelenmesi ilkesine aykırı bir kullanım getirildiği; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’nda tarım alanı belirlenmesi Aydın Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 29.01.2014 tarih 1400 sayılı yazısında, bu alanların tarım dışı kullanımı uygun görülmediğinden tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlandığı, ÇDP Hükümlerinin 7.2 maddesi gereği Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmediği, Aydın Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün aynı yazısında söz konusu parsellerin “Tarımsal Sanayi Alanı” olarak planlanması amacıyla tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü, bu kullanım kararında mevcut imar planının bulunduğu, nazım imar planı revizyonunda sehven ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlendiği, itiraza istinaden Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ÇDP Hükümlerinin Organize Tarım Alanları Başlığı altında yer alan 8.2.6.3 maddesi gereği ‘‘Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile kısmen uygun görülmüştür.
 11. Kent merkezinde Çevre Düzeni Planında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ ve ‘Küçük Sanayi Sitesi’ kullanımlı alanların olduğu bölgeye revizyon imar planlarında ‘Küçük Sanayi Sitesi’, ’Akaryakıt İstasyonu’, ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’, ‘Ticaret+Turizm’ amaçlı kullanım kararı getirildiği görüldüğünden söz konusu kullanımların getirilmesi durumunun 6. Maddesi gereği plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; bahse konu alanların büyük bir kısmında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ ve ‘Küçük Sanayi Sitesi’ kullanımlarının bulunduğu, diğer kullanımların büyüklüklerinin Çevre Düzeni Planı ölçeği gereği gösterilemediği, ÇDP Hükümlerinin 7.2 maddesi gereği alt ölçekli yürürlükteki planlarda bu kullanımların Çevre Düzeni Planı öncesinde yapılmış onaylı planda ve halihazırda bulunması nedeni ile Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmediği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 12. Kentin kuzey doğusunda Çevre Düzeni Planında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ kullanım kararı getirilen alanın revizyon imar planında ‘Ticaret+Konut’, ‘İlkokul Alanı’, ‘Spor Alanı’ olarak planlandığının görüldüğü, kamusal hizmet için kullanılması düşünülmüş alanda özel mülke konu kullanım kararlarının getirilmesi durumunun 6.maddesi gereği plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; plan birlikteliğinin sağlanması için bahse konu alanda 15 metrelik kuzey güney yol aksının batı tarafında Teknik Alt Yapı Alanı ve Park, 15 metrelik kuzey güney yol aksının doğu tarafında Belediye Hizmet Alanı, ve Park olarak düzenlenmesi, cephe genişliği spor alanı (saha) ölçülerine uygun olmayan Kurtuluş Mahallesi 155 ada 200 parseldeki Spor Alanının ve TİCK kullanımının Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması şartıyla itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 13. Kentin kuzey doğusunda Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Arazisi’ kullanım kararı getirilen alanın revizyon imar planında ‘Gelişme Konut Alanı’, ‘Eğitim Tesis Alanı’, ‘Park’ ve ‘Ticaret Alanı’ olarak planlandığının görüldüğü, kamusal hizmet için kullanılması düşünülmüş alanda özel mülke konu kullanım kararlarının getirilmesi durumunun 6. Maddesi gereği Plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; söz konusu alanda, 2014 yılında onaylanan ve yürürlükte olan planların bulunması nedeni ile bu alanlar çalışma alanı kapsamına alınmış olup donatı alanlarının standartlarına ilişkin değişen mevzuat gereği artan donatı alanlarının sağlanabilmesi amacıyla ve ÇDP’nin 7.43 hükmüne uygun olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında yeniden düzenlenerek Kurtuluş Mahallesi 251 ada 36 parselde bulunan jeotermal kuyunun güneyinden geçecek şekilde 12 metrelik yol oluşturularak plan sınırının daraltılması ve oluşturulan 12 metrelik yol ile fay sakınım zonu arasında Kurtuluş Mahallesi 250 ada 2 parselden geçen 15 metrelik yolun batısında planlanan eğitim alanın bu alana taşınması ve gerekli eğitim alanlarının, otopark alanı ve spor alanının düzenlenmesi, taşınan eğitim alanı yerinin, Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak düzenlenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 1. TMMOB Şehir Plancıları Odası – İzmir Şubesi’nin 10.01.2024 tarih ve 35.24.0089 sayılı itirazı maddeler halinde incelendiğinde;
 1. Plan açıklama raporunda belirtilen nüfus projeksiyonunun hangi kabuller ve projeksiyon yöntemi ile belirlendiği belirtilmeden 28566 kişi olarak belirlenmiş ancak projeksiyon yılına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. ÇDP nüfus projeksiyon yılı 2025 yılı için kırsal ve kentsel nüfusu toplamı 24925 kişi olarak önermişken bahse konu planda Nüfus projeksiyon yılı belirtilmeden belirlenen nüfus projeksiyonunun ÇDP Plan Açıklama Raporuna aykırılık teşkil ettiği; ÇDP’nin projeksiyon nüfusunun 2025 yılı olduğu, 2024 yılı verilerine göre ÇDP’nin güncelliğini yitirdiği bu nedenle nüfus projeksiyonu 2045 yılı kapsamında değerlendirildiğinde aykırılık teşkil etmediği, plan mevcut kapasitesinin korunduğu, sehven plan açıklama raporunda belirtilmeyen nüfus projeksiyon yılının rapora eklenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile kısmen uygun görülmüştür.
 2. Planlama alanının güneydoğusunda ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlenen alanın, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Arazisi ve Sulama Alanı’  kullanımında olduğu, Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Sanayi Alanı başlığı altındaki 8.2.1.9 maddesi uyarınca nazım imar planında belirlenen kullanım kararının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6.maddesinde ifade edilen planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu; Aydın Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 29.01.2014 tarih 1400 sayılı yazısında söz konusu parsellerin “Tarımsal Sanayi Alanı” olarak planlanması amacıyla tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü, bu kullanım kararında mevcut imar planının bulunduğu, nazım imar planı revizyonunda sehven ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlendiği, itiraza istinaden Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ÇDP Hükümlerinin Organize Tarım Alanları Başlığı altında yer alan 8.2.6.3 maddesi gereği ‘‘Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile kısmen uygun görülmüştür.
 3. Planlama alanının merkezinde (kent merkezi)  ‘Küçük Sanayi Alanı’, ‘Akaryakıt İstasyonu’, ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ , ‘Ticaret+Turizm Alanı’ olarak belirlenen alanın, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Küçük Sanayi Sitesi’, ’Akaryakıt İstasyonu’, ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’, ‘Ticaret+Turizm’ amaçlı kullanım kararı getirildiği görüldüğünden söz konusu kullanımların getirilmesi durumu 6. Maddesi gereği plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; bahse konu alanların büyük bir kısmında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ ve ‘Küçük Sanayi Sitesi’ kullanımlarının bulunduğu, diğer kullanımların büyüklüklerinin Çevre Düzeni Planı ölçeği gereği gösterilemediği, ÇDP Hükümlerinin 7.2 maddesi gereği alt ölçekli yürürlükteki planlarda bu kullanımların Çevre Düzeni Planı öncesinde yapılmış onaylı planda ve halihazırda bulunması nedeni ile Çevre Düzeni Planına aykırılık teşkil etmediği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 4. Kentin kuzey doğusunda Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Arazisi’ kullanım kararı getirilen alanın revizyon imar planında ‘Gelişme Konut Alanı’, ‘Eğitim Tesis Alanı’ ,’Park’ ve ‘Ticaret Alanı’ olarak planlandığının görüldüğü, kamusal hizmet için kullanılması düşünülmüş alanda özel mülke konu kullanım kararlarının getirilmesinin durumu 6. Maddesi gereği Plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; söz konusu alanda, 2014 yılında onaylanan ve yürürlükte olan planların bulunması nedeni ile bu alanlar çalışma alanı kapsamına alınmış olup donatı alanlarının standartlarına ilişkin değişen mevzuat gereği artan donatı alanlarının sağlanabilmesi amacıyla ve ÇDP’nin 7.43 hükmüne uygun olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında yeniden düzenlenerek Kurtuluş Mahallesi 251 ada 36 parselde bulunan jeotermal kuyunun güneyinden geçecek şekilde 12 metrelik yol oluşturularak plan sınırının daraltılması ve oluşturulan 12 metrelik yol ile fay sakınım zonu arasında Kurtuluş Mahallesi 250 ada 2 parselden geçen 15 metrelik yolun batısında planlanan eğitim alanın bu alana taşınması ve gerekli eğitim alanlarının, otopark alanı ve spor alanının düzenlenmesi, taşınan eğitim alanı yerine Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak düzenlenmesi şartı ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 5. Kentin kuzey doğusunda Çevre Düzeni Planında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ kullanım kararı getirilen alan revizyon imar planında ‘Ticaret+Konut alanı’, ‘İbadet Alanı’, ‘Spor Alanı’ olarak planlandığının görüldüğü, kamusal hizmet için kullanılması düşünülmüş alanda özel mülke konu kullanım kararlarının getirilmesi durumu 6.maddesi gereği plan kademelenmesi ilkesine aykırı kullanımlar getirildiği; plan birlikteliğinin sağlanması için planın yeniden düzenlenmesinin gerektiği; plan birlikteliğinin sağlanması için bahse konu alanda 15 metrelik kuzey güney aksının batı tarafında Teknik Alt Yapı Alanı ve Park, 15 metrelik kuzey güney aksının doğu tarafında Belediye Hizmet Alanı, ve Park düzenlenmesi, cephe genişliği spor alanı (saha) ölçülerine uygun olmayan Kurtuluş Mahallesi 155 ada 200 parseldeki Spor Alanının ve TİCK kullanımının Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması şartıyla itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
 6. Onaylı Jeolojik Etüt Raporunda  ‘Yapı Yasaklı Alan ‘olarak belirtilen alanlarda bir kısmına ‘Park’ kullanımı kararı getirildiği, ancak bir kısmının kullanım kararının belirtilmediği görüldüğü, plan bütünlüğü açısından bu alanlara ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılması gerektiği; üzerinde yapı bulunmayan, imar uygulaması görmemiş, 18. Madde uygulaması yapılabilecek alanlarda ‘Park Alanı’ önerildiği, ruhsatlı yapıların bulunduğu alanlar ise imar hakkı aktarım alanı sınırı içerisinde değerlendirildiği bu kapsamda plan notlarının B-6 maddesindeki gereği halihazırda farklı dinamikleri olan bu alanlara yönelik farklı çözümlerin ve kullanım kararlarının üretildiği bu kapsamda plan bütünlüğüne aykırı bir durum oluşmadığı gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.
 7. Plan açıklama raporunun 53. Sayfasında “Aydın Valiliği İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih ve 696346 sayılı yazısı ile plan çalışmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığının belirtildiği ancak 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesinin 8. Fıkrası gereği arazi kullanımına ilişkin verilen izinlerin, izin tarihinden itibaren iki yıl geçerliğinin olduğu belirtildiği için bahse konu kurum görüşünün geçersiz olduğu ve yeniden kurum görüşünün alınmasının talep edildiği; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi kapsamında bahse konu plan sınırları mevcut imar planı sınırları içerisinde belirlendiği için Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliği hükümlerine tabi olmadığı için mevzuata aykırılık teşkil etmediği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:46

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesinde yaklaşık 215 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında hazırlanan NİP-091035401 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2023 tarih ve 429 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü panosunda, Belediyemiz internet sayfasında (www.aydin.bel.tr) 12.12.2023 tarihinde mesai saati itibariyle bir ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış, 10.01.2024 tarihinde itirazlı olarak askıdan indirilmiş ve plana yapılan 2 adet itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 1. 465 ada 8 ve 9 parseller ile 467 ada 9 parsel maliki tarafından taşınmazların Atça Belediyesi'nin 1/1000 ilave+revizyon uygulama imar planına göre genelinin konut alanına tahsisli imar planlarından oluştuğunu belirterek, hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planında taşınmazlarının yaklaşık %90'ının donatı alanlarına ayrıldığı, bölgenin donatı ihtiyacının büyük bir kısmını kendi taşınmazlarında belirlenmesinden dolayı mağduriyet yaşadığını, fay hattı gerekçesiyle oluşan yapı yasaklı bölgenin sınırında oluşan imar yolu ile fay hattında olmayan parsellerinde fay hattının üzerindeymiş gibi gösterildiğini, belediyenin kısıtlı imkanları ile bu alanların kamulaştırılamayacağı, söz konusu alanda anayasal hak olan mülkiyet hakkının ihlalinin olduğunu, Jurnalı Caddesi ve çevre yolu kavşağında planlanan eğitim alanının çocukların güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiği, bu alanın başka bir sosyal donatı alanı ile yer değiştirilmesinin talep edildiği; tasarlanan kavşakla ilgili olarak  Atça kentinin en önemli özelliği olan kent tasarımı devam ettirilerek planlama ve Türkiye tarihindeki yerine ve dokusuna uygun olarak gelişim alanlarının entegrasyonu nedeni ile tasarım açısından önem arz ettiği, bahse konu belirlenen eğitim alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 tablosu gereği bu büyüklükteki eğitim alanında kreş ve anaokulu belirlenebildiği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 12. Maddesi gereği eğitim alanı için yürüme mesafeleri içinde yer seçimi yapıldığı, onaylı jeolojik etüt raporunda fay hattı içinde taşıt yolu belirlenmesine yönelik istisnai bir izin verilmediği, fay hattının güneyinde belirlenen taşıt yolunun ana ulaşım aksı niteliğinde olmasından dolayı kaldırılmasının mümkün olmadığı, parsellerin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.
 2. 1009 ada 14 parsel maliki tarafından, taşınmazının Atça Belediyesi'nin 1/1000 ilave+revizyon uygulama imar planına göre genelinin konut alanına tahsisli imar parsellerinden oluştuğunu belirtilerek, hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planında taşınmazın otopark, yol ve meydandan oluşan kamulaştırılacak alanlar ve diğer kısımlarının TİCK fonksiyonlu alanlar olarak planlandığını, taşınmaz üzerinde belirlenen meydanın fiziken yapılmasının zor olduğu, kamulaştırma gereken bu alanların anayasal hak olan mülkiyet hakkı açısından haksızlık olduğu, fay hattı gerekçesiyle oluşan yapı yasaklı bölgenin sınırında oluşan imar yolu ile fay hattında olmayan parsellerinde fay hattının üzerindeymiş gibi gösterildiğini, belediyenin kısıtlı imkanları ile bu alanların kamulaştırılamayacağı, söz konusu alanda anayasal hak olan mülkiyet hakkının ihlalinin olduğunu, Jurnalı Caddesi ve çevre yolu kavşağında planlanan eğitim alanının çocukların güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiği, bu alanın başka bir sosyal donatı alanı ile yer değiştirilmesini talep ettiği; bahse konu belirlenen eğitim alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 tablosu gereği bu büyüklükteki eğitim alanında kreş ve anaokulu belirlenebildiği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 12. Maddesi  eğitim alanı için yürüme mesafeleri içinde yer seçimi yapıldığı, onaylı jeolojik etüt raporunda fay hattı içinde taşıt yolu belirlenmesine yönelik istisnai bir izin verilmediği, fay hattının güneyinde belirlenen taşıt yolunun ana ulaşım aksı niteliğinde olmasından dolayı kaldırılmasının mümkün olmadığı, parsellerin etrafında imar düzenlemesi görmemiş alanlar bulunduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılabileceği gerekçeleri ile itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı üresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:47

 

Komisyon Görüşü: 13.02.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ San Anonim Şirketinin mevcut 45.000.000,00 TL olan sermayesinin 55.000.000,00 TL artırılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) fıkrasına istinaden 100.000.000,00 TL’ye çıkartılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ San Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:48

 

Komisyon Görüşü: 13.02.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Ay Jeotermal Enerji Anonim Şirketi’nin mevcut 29.500.000,00 TL olan sermayesinin 35.000.000,00 TL artırılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) fıkrasına istinaden 64.500.000,00 TL’ye çıkartılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Ay Jeotermal Enerji Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:49

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesinde bulunan 2599 ada 1 parsel numaralı 15.855,10m² yüzölçümlü, İdari Hizmet Alanı vasıflı taşınmazın Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 133,52m² hissesinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine göre devir alınması için bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir alınması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2599 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın 133,52 m² kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi çerçevesinde devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Karar No:50

 

Komisyon Görüşü: 13.02.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğümüzün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı “  Köşk Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.'den 152.500.000,00 TL ek kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün “Köşk Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi”  için İller Bankası A.Ş den kullanacağı ek kredi kapsamında "Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:51

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.02.2024 tarihli oturumunda, incelenmek üzere Müşterek Komisyonumuza havale edilen; Ülkemizin ve ilimizin kültür mirası ile kültür turizmi açısından önemli ören yerlerinden biri olan ve Sultanhisar İlçemizdeki Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına 200.000,00 TL. maddi destek olunması müşterek komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:52

 

Komisyon Görüşü: 13.02.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            05.01.2024 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı gereği Didim Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 6.100.000,00 TL tutarındaki aktarmaların yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Didim Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde Müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:53

Komisyon Görüşü: 13.02.2024 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            05.02.2024 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararı gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki 9.020.173,98 TL tutarındaki aktarmaların yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde Müdürlükler arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|