T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 13.02.2024 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

        T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

 

                                          Sayın

                                          Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

 

 

                   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 13 Şubat 2024 Salı günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Şubat Ayı Olağan toplantısının I. Birleşimini yapacaktır.

         Söz konusu toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Barış ALTINTAŞ             

                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

           

           TEKLİFLER:

 1. 11.01.2024 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. Bozdoğan İlçesi, Çarşı Mahallesi, 297 ada 50 ve 51 parseller, Cumhuriyet Mahallesi, 641 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 3. Germencik İlçesi kent merkezi 1/1000 ölçekli revizyon imar planının görüşülmesi.
 4. İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde III. Derece arkeolojik sit alanında kalan 245 ada 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.
 5. Kuşadası İlçesi, Camiatik, Camikebir, Dağ ve Hacıfezullah Mahalleleri sınırlarında yer alan kentsel sit alanına ait koruma amaçlı imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 6. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1774 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 7. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2188 ada 1 parselin batısı ile 1866 ada 77 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 8. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 485 ada 9 parselin kuzeyi, 955 ada 1 parselin batısı ve 170 ada 71 parselin batısındaki tescil harici alanlar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 9. Nazili İlçesi yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 1.22 nolu hükmün kaldırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin ve 1.22 nolu plan hükmüne göre yapılacak uygulamalara ilişkin alınan Nazilli Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarih ve 381 sayılı kararının görüşülmesi
 10. Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1598 ada 83 parselin güneyinde tescil harici alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 11. Nazilli İlçesi, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, 1599 ada 56 parselin batısında yer alan tescil harici alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 12. Söke İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1692 ada 1,2 parseller, 1693 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 13. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2599 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın 133,52 m² kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi çerçevesinde devir alınması hususunun görüşülmesi
 14. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün “Köşk Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi”  için İller Bankası A.Ş den kullanacağı ek kredi kapsamında "Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

 

 

|