AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 11.05.2023 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 11.05.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:161

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2023 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:162

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Bozdoğan İlçesi, Akçay Mahallesinde yer alan 50 ada 217 ve 218 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan mevcut imar planında “sosyal tesis” kullanımı bulunan alanda yapılanma şartı bulunmadığından yapılanma şartı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bozdoğan Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Bozdoğan Belediyesinin 21.02.2023 tarih ve 4730 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091003794 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü 217, 218 ve 95 parselleri kapsamadığından mevcut imar planı koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Akçay Mahallesi, 50 ada 217 ve 218 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:163

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Koyuncular Mahallesi tapunun 30008.18 m2 yüzölçümlü 166 Ada, 17 numaralı parselin 2708,34 m2 lik kısmı üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Amaçlı (Zeytin İşleme ve Sıkma Tesisi) yapılması amaçlı düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Bozdoğan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) bendi kapsamında onaylanmak üzere Bozdoğan Belediye Başkanlığının 16.02.2023 tarih ve 4707 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091004989 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Koyuncular Mahallesi, 166 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:164

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 14.372,45 m² yüzölçümüne sahip Ayrık Nizam-3 Kat (5/A-3/3) Taks/Kaks:0,20/0,60 yapılaşma koşullu konut +turizm yerleşme alanları kullanımının tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli ibadet alanı (cami) ile yapı yaklaşma mesafesi içinde trafo kullanımı belirlenmesi amaçlı UİP- 091004862 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarihli ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 14.02.2023 tarihli ve 514 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091004862 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 04.05.2023 tarih ve 17796 sayılı görüşünde belirtilen hususlar kapsamında, plan notlarına “ Mevcut elektrik dağıtım tesislerinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre korunması esastır.” hükmünün eklenmesi şartıyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:165

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, tapunun 109 ada   3 parselinde yer alan,  mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Eğitim Tesis Alanı (Lise) kullanımı olan alanın Spor Tesis Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Efeler Belediyesinin 03.03.2023 tarih ve 4753 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091005197 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde güney imar ada sınırının batıdan gelen yol hattına uygun olacak şekilde düzeltilmesi, güneyde yapı yaklaşma sınırının 10 m. olması koşullarıyla tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:166

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numaralı adalarda, konut alanı, Kreş, otopark ve Trafo alanı önerilerek, konut alanına batıdan 6.50m, kuzeyden 5.50m ve 5.00m, doğudan 8.50m ve 5.00m, güneyden 10.50m yapı yaklaşma mesafesi ile E=3.09 ve Yençok=27.50m(9 kat) yapılaşma koşulu, Kreş alanına doğudan 5m, diğer yönlerden ise 3m yapı yaklaşma mesafesi ile E=1.20 ve Yençok=9.50m yapılaşma koşulu verilmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2023 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediye Başkanlığının 07.03.2023 tarihli ve 4974 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091007824 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde konut alanında önerilen yüksekliğin çevredeki yapılaşmalara uygun olacak şekilde Yençok:21.50m (7 kat) olarak belirlenmesi ve emsal değerinin meri imar planı yapılaşma koşullarına uygun olarak E=2.50 olarak düzenlenmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numaralı adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:167

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 numarada kayıtlı 17.347,65 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan yaklaşık 1600 m2’lik kısmında park alanı, otopark alanı ve taşıt yolu belirlenmesine ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun bulunmuş,  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2023 tarih ve 15061 sayılı karar ile de uygun bulunarak, Aydın Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.04.2023 tarih ve 3640220 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. KNİP-09578779 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi, 245 ada 17 parselin bir bölümünde III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:168

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 2063 ada 1 numarada kayıtlı 17.777,47 m2 yüzölçüme sahip konut alanı kullanımındaki parselin kuzey batısında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091007154 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2023 tarih ve 5690 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091007154 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2063 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:169

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında trafo alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:091004837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 06.03.2023 tarihli ve 4921 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091004837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasında Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin görüşü bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:170

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 117 sayılı kararı,  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2023 tarih ve 140 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.2023 tarih ve 15188 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde E:0,30 Yençok:6,50m belediye hizmet alanı, trafo, yol, otopark alanı ile III. Derece arkeolojik sit alanında tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:0,05 Yençok:6,50m yapılaşma koşullu enerji üretim alanı (GES), taşıt yolu, otopark ve doğal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçlı hazırlanan KUİP- 09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.2023 tarih ve 15188 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan KUİP- 09031127 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:171

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının, çatılarla ilgili 1.26 numaralı maddesinde değişiklik yapılarak “Yeni yapılacak binalarda çatı katında alt katla bağlantılı mesken olarak kullanılan çatı piyesine izin verilebilmesi için, %33 çatı eğimi sınırları içerisinde, terasa 2,10 m yüksekliğinde kapı açılabilmesi şartı aranacaktır. Terasa 2,10 m yüksekliğinde kapı açılmayan yerlerde çatı piyesi yapımına izin verilmeyecektir. Çatı eğimi maksimum %33 olarak uygulanacaktır” koşullarının getirilmesi amaçlı hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 243 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Nazilli Belediyesinin 28.02.2023 tarih ve 2164 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091004976 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifindeki hükmün mevcut imar planındaki 1.26 numaralı plan notu ile ilişkilendirilemediği görüldüğünden mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesine ait Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 1.26 bendinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:172

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parseli (42.400,42 m²) kapsayan alanda söz konusu parsel maliki tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1. İdare Mahkemesinde 2021/1150E. Sayılı dava dosyası ile iptal davası ikame edilmiş, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/284 E. sayılı dava dosyasına ilişkin olarak 20/04/2023 tarihli "yürütmenin durdurulması" kararı verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu imar planları hakkında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi gereğince işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 esas ve 20.04.2023 tarihli yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda; mahkemece aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre hiçbir işlem yapılmaması komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 esas ve 20.04.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planlarının yürütmesinin durdurulması amaçlı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:173

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi 376 ada 1 numarada kayıtlı 11.999,49 m2 yüzölçümlü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı parselde Sosyal tesis alanı ve ticaret alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091007308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/3-26 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2023 tarih ve 179404 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091007308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.04.2023 tarih ve 16207 sayılı görüşünde trafo alanının planlanmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde belirlenen trafo alanının kaldırılması ve plan notlarına ilgi yazıda belirtilen “Bölgede görev yapan Elektrik dağıtım lisansına sahip yetkili Şirket tarafından artan enerji ihtiyacının ilave bir trafo binası ile karşılanması gerekliliğinin tespit edilmesi halinde, bahsi geçen parsel içerisinde elektrik dağıtım lisansına sahip Şirket yetkililerince uygun görülen lokasyonda 4 m x 9 m = 36 m2 ebatlarında (kablo geçiş güzergahı ve çekme mesafeleri hariç) trafo bina yeri ayrılacaktır ve parsel ifraz edilecektir. 376 ada, 1 parsel içinde tesis edilecek trafo binası ve bağlantıları için her türlü tesis, bakım, onarım ve erişim süresiz olarak parsel içi yollardan yapılacaktır.” hükmünün eklenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Söke İlçesi, Sazlı Mahallesi, 376 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:174

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı envanterinde kayıtlı olan insansız zirai ilaçlama hava araçları ile Büyükşehir Belediyemize başvuran üreticilerimizin arazi gübrelemesi ve ilaçlamasında yeterli düzeyde alet ve ekipmanların olmaması, ilgili işlemlerde yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması amacıyla arazilerinin ücretsiz ilaçlama ve gübreleme hizmeti verebilmesi hususu; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Belediyemize ait insansız zirai ilaçlama hava araçları ile büyükşehir belediyemize başvuran çiftçilerin arazilerinin ücretsiz ilaçlanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:175

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,                  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ve 41 inci maddeleri gereğince düzenlendiği, düzenlenen bu cetvellerin tek tek incelenerek temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları ve kurallarına uygun olduğu görülerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvelleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:176

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesinde bulunan 2581 ada 5 parsel nolu taşınmazın 62,09 m²lik kısmını kamulaştırmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2581 ada, 5 parsel numaralı 207,30 m² yüzölçümlü taşınmazın 62,09 m²’lik kısmının kamulaştırılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar No:177

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Efeler İlçesi, Orta Mahalle 756 ada, 66 parsel numarasında kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan işletmelerin (Büfe, Halı Saha) işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahallede 756 ada, 66 parselde kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan işletmelerin (Büfe, Halı saha) işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:178

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Üst kullanım hakkı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Nazilli İlçesi, Altıntaş Mahallesinde tescil harici alanda bulunan taşınmaz üzerindeki Uğur MUMCU Parkı’nın işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli İlçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkının işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karar No:179

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi 60 ada 172 parsel numarasında kayıtlı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Hizmet Binasının Zemin Kat, 2’nci ve 3’üncü katlarının Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 60 ada, 172 parsel numaralı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Hizmet Binası” nın belirlenen bölümlerinin Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar No:180

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı 1.404,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis’in Belediye Hizmetlerinde üzere kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis’ in Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği karar verildi.

 

Karar No:181

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih, 132 sayılı ve 04.04.2023 tarih, 188 sayılı Kararları gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablolarına’’na göre 6.789.138,00 TL ve 71.660.000,00 TL olan ek ödeneklerin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:182

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;           Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih, 87 sayılı Kararı gereği Efeler Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 85.510.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 11.05.2023

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:161

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2023 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:162

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Bozdoğan İlçesi, Akçay Mahallesinde yer alan 50 ada 217 ve 218 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan mevcut imar planında “sosyal tesis” kullanımı bulunan alanda yapılanma şartı bulunmadığından yapılanma şartı belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bozdoğan Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Bozdoğan Belediyesinin 21.02.2023 tarih ve 4730 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091003794 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü 217, 218 ve 95 parselleri kapsamadığından mevcut imar planı koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Akçay Mahallesi, 50 ada 217 ve 218 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:163

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Koyuncular Mahallesi tapunun 30008.18 m2 yüzölçümlü 166 Ada, 17 numaralı parselin 2708,34 m2 lik kısmı üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Amaçlı (Zeytin İşleme ve Sıkma Tesisi) yapılması amaçlı düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Bozdoğan Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) bendi kapsamında onaylanmak üzere Bozdoğan Belediye Başkanlığının 16.02.2023 tarih ve 4707 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091004989 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdoğan İlçesi, Koyuncular Mahallesi, 166 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:164

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 14.372,45 m² yüzölçümüne sahip Ayrık Nizam-3 Kat (5/A-3/3) Taks/Kaks:0,20/0,60 yapılaşma koşullu konut +turizm yerleşme alanları kullanımının tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli ibadet alanı (cami) ile yapı yaklaşma mesafesi içinde trafo kullanımı belirlenmesi amaçlı UİP- 091004862 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarihli ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere 14.02.2023 tarihli ve 514 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091004862 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 04.05.2023 tarih ve 17796 sayılı görüşünde belirtilen hususlar kapsamında, plan notlarına “ Mevcut elektrik dağıtım tesislerinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre korunması esastır.” hükmünün eklenmesi şartıyla tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:165

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, tapunun 109 ada   3 parselinde yer alan,  mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Eğitim Tesis Alanı (Lise) kullanımı olan alanın Spor Tesis Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Efeler Belediyesinin 03.03.2023 tarih ve 4753 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091005197 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde güney imar ada sınırının batıdan gelen yol hattına uygun olacak şekilde düzeltilmesi, güneyde yapı yaklaşma sınırının 10 m. olması koşullarıyla tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:166

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numaralı adalarda, konut alanı, Kreş, otopark ve Trafo alanı önerilerek, konut alanına batıdan 6.50m, kuzeyden 5.50m ve 5.00m, doğudan 8.50m ve 5.00m, güneyden 10.50m yapı yaklaşma mesafesi ile E=3.09 ve Yençok=27.50m(9 kat) yapılaşma koşulu, Kreş alanına doğudan 5m, diğer yönlerden ise 3m yapı yaklaşma mesafesi ile E=1.20 ve Yençok=9.50m yapılaşma koşulu verilmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2023 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediye Başkanlığının 07.03.2023 tarihli ve 4974 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091007824 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde konut alanında önerilen yüksekliğin çevredeki yapılaşmalara uygun olacak şekilde Yençok:21.50m (7 kat) olarak belirlenmesi ve emsal değerinin meri imar planı yapılaşma koşullarına uygun olarak E=2.50 olarak düzenlenmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

 Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2148, 6380 ve 6381 numaralı adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:167

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 numarada kayıtlı 17.347,65 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan yaklaşık 1600 m2’lik kısmında park alanı, otopark alanı ve taşıt yolu belirlenmesine ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere uygun bulunmuş,  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2023 tarih ve 15061 sayılı karar ile de uygun bulunarak, Aydın Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.04.2023 tarih ve 3640220 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. KNİP-09578779 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi, 245 ada 17 parselin bir bölümünde III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:168

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 2063 ada 1 numarada kayıtlı 17.777,47 m2 yüzölçüme sahip konut alanı kullanımındaki parselin kuzey batısında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091007154 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2023 tarih ve 5690 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-091007154 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2063 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:169

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında trafo alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:091004837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 06.03.2023 tarihli ve 4921 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-091004837 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasında Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş.’nin görüşü bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:170

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 117 sayılı kararı,  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2023 tarih ve 140 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.2023 tarih ve 15188 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde E:0,30 Yençok:6,50m belediye hizmet alanı, trafo, yol, otopark alanı ile III. Derece arkeolojik sit alanında tüm cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:0,05 Yençok:6,50m yapılaşma koşullu enerji üretim alanı (GES), taşıt yolu, otopark ve doğal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçlı hazırlanan KUİP- 09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.2023 tarih ve 15188 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan KUİP- 09031127 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.  

 

Karar: Kuşadası İlçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:171

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının, çatılarla ilgili 1.26 numaralı maddesinde değişiklik yapılarak “Yeni yapılacak binalarda çatı katında alt katla bağlantılı mesken olarak kullanılan çatı piyesine izin verilebilmesi için, %33 çatı eğimi sınırları içerisinde, terasa 2,10 m yüksekliğinde kapı açılabilmesi şartı aranacaktır. Terasa 2,10 m yüksekliğinde kapı açılmayan yerlerde çatı piyesi yapımına izin verilmeyecektir. Çatı eğimi maksimum %33 olarak uygulanacaktır” koşullarının getirilmesi amaçlı hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 243 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Nazilli Belediyesinin 28.02.2023 tarih ve 2164 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:091004976 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifindeki hükmün mevcut imar planındaki 1.26 numaralı plan notu ile ilişkilendirilemediği görüldüğünden mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli İlçesine ait Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 1.26 bendinin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:172

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parseli (42.400,42 m²) kapsayan alanda söz konusu parsel maliki tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde imar uygulaması işlemi ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali amaçlı açılan dava ile Aydın 1. İdare Mahkemesinde 2021/1150E. Sayılı dava dosyası ile iptal davası ikame edilmiş, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/284 E. sayılı dava dosyasına ilişkin olarak 20/04/2023 tarihli "yürütmenin durdurulması" kararı verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu imar planları hakkında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28/1 maddesi gereğince işlem tesis edilmesi konusu Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 esas ve 20.04.2023 tarihli yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda; mahkemece aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre hiçbir işlem yapılmaması komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/284 esas ve 20.04.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 925 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planlarının yürütmesinin durdurulması amaçlı kararı doğrultusunda idari işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:173

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi 376 ada 1 numarada kayıtlı 11.999,49 m2 yüzölçümlü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı parselde Sosyal tesis alanı ve ticaret alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091007308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/3-26 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 07.03.2023 tarih ve 179404 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091007308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.04.2023 tarih ve 16207 sayılı görüşünde trafo alanının planlanmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde belirlenen trafo alanının kaldırılması ve plan notlarına ilgi yazıda belirtilen “Bölgede görev yapan Elektrik dağıtım lisansına sahip yetkili Şirket tarafından artan enerji ihtiyacının ilave bir trafo binası ile karşılanması gerekliliğinin tespit edilmesi halinde, bahsi geçen parsel içerisinde elektrik dağıtım lisansına sahip Şirket yetkililerince uygun görülen lokasyonda 4 m x 9 m = 36 m2 ebatlarında (kablo geçiş güzergahı ve çekme mesafeleri hariç) trafo bina yeri ayrılacaktır ve parsel ifraz edilecektir. 376 ada, 1 parsel içinde tesis edilecek trafo binası ve bağlantıları için her türlü tesis, bakım, onarım ve erişim süresiz olarak parsel içi yollardan yapılacaktır.” hükmünün eklenmesi ile tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Söke İlçesi, Sazlı Mahallesi, 376 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:174

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı envanterinde kayıtlı olan insansız zirai ilaçlama hava araçları ile Büyükşehir Belediyemize başvuran üreticilerimizin arazi gübrelemesi ve ilaçlamasında yeterli düzeyde alet ve ekipmanların olmaması, ilgili işlemlerde yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması amacıyla arazilerinin ücretsiz ilaçlama ve gübreleme hizmeti verebilmesi hususu; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Belediyemize ait insansız zirai ilaçlama hava araçları ile büyükşehir belediyemize başvuran çiftçilerin arazilerinin ücretsiz ilaçlanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:175

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,                  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını oluşturan Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, Bilanço, Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, Sayıştay İlamları ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ve 41 inci maddeleri gereğince düzenlendiği, düzenlenen bu cetvellerin tek tek incelenerek temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları ve kurallarına uygun olduğu görülerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvelleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:176

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunan; Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesinde bulunan 2581 ada 5 parsel nolu taşınmazın 62,09 m²lik kısmını kamulaştırmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2581 ada, 5 parsel numaralı 207,30 m² yüzölçümlü taşınmazın 62,09 m²’lik kısmının kamulaştırılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar No:177

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Efeler İlçesi, Orta Mahalle 756 ada, 66 parsel numarasında kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan işletmelerin (Büfe, Halı Saha) işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50’sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahallede 756 ada, 66 parselde kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan işletmelerin (Büfe, Halı saha) işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:178

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Üst kullanım hakkı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Nazilli İlçesi, Altıntaş Mahallesinde tescil harici alanda bulunan taşınmaz üzerindeki Uğur MUMCU Parkı’nın işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karının %50sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL Anonim Şirketi’ne devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli İlçesi Altıntaş Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkının işletmesinin AYBEL Anonim Şirketine devredilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karar No:179

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi 60 ada 172 parsel numarasında kayıtlı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Hizmet Binasının Zemin Kat, 2’nci ve 3’üncü katlarının Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

Karar: Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 60 ada, 172 parsel numaralı 827,27 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan “Hizmet Binası” nın belirlenen bölümlerinin Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.

 

Karar No:180

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09/05/2023 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı 1.404,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis’in Belediye Hizmetlerinde üzere kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süreyle Koçarlı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 171 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis’ in Koçarlı Belediye Başkanlığına tahsisi ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği karar verildi.

 

Karar No:181

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;            Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih, 132 sayılı ve 04.04.2023 tarih, 188 sayılı Kararları gereği Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablolarına’’na göre 6.789.138,00 TL ve 71.660.000,00 TL olan ek ödeneklerin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:182

 

Komisyon Görüşü: 09.05.2023 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;           Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih, 87 sayılı Kararı gereği Efeler Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Gider Bütçesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 85.510.000,00 TL ek ödeneğin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Efeler Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

|