AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 09.05.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI 09.05.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:155

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2023 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:156

 

Karar: Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN’ ın asil üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:157

 

Karar: Sağlıklı Kentler Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN’ ın asil üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:158

 

Karar: Meclis Hukuk Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN’ ın asil üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:159

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Evrim KARAKOZ’ un yetkili kılınmasına ilişkin alınan 10.09.2019 tarih ve 283 sayılı Kararının iptal edilmesine, Aydın Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 23884327018 T.C. Kimlik Nolu Celalettin EROL’un yetkili kılınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:160

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyemize ait Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1673 ada 13 parselde kayıtlı ve 28.413,57 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazda bulunan (5/1) bağımsız bölüm numaralı restoranın ayni sermaye gösterilmek üzere AYBEL Anonim Şirketine bedelsiz olarak devrine ve bu konuda yapılacak tüm işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

|