AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 11.04.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI 11.04.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:108

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2023 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:109

 

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 66 oydan 40 oy alan  Barış ALTINTAŞ’ ın kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis I. Başkan Vekilliğine seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:110

 

Karar: 5216 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Esnaf, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu, Tarım ve Jeotermal Komisyonu, Kadın Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu, Turizm Komisyonu, Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu ve Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Komisyonlarının kurulmasına, kurulacak olan komisyonların 7 kişiden teşekkül etmesine, açık oyla yapılan seçimler sonucunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1(bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

  İHTİSAS KOMİSYONLARI

 

                  

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Ahmet YILMAZ

 

Hasan YÖRÜK

Ulvi YILDIRIMKARAMAN

 

Celalettin EROL

Murat GÖREN

 

Gürol TURHAN

Hayati ATLI

 

Soner YELKOVAN

Alim ÖZTÜRK

 

Ramazan ÖZALP

Mustafa ÇINAR

 

Bülent SAYAR

Hasan NARGİZ

 

Mustafa AKKAYA

 

 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

 

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

İlhan GÜNENDİ

 

Yasemin GÜRSOY

Atıf YILDIZ

 

Faik POLAT

Erdinç GÜMÜŞ

 

Murat KARABULUT

Cengiz İNCE

 

Fatma TABAK

Nazif TÜRKÖZ

 

Levent GÜLEÇYÜZ

Ali ERKURT

 

Mehmet GÜLER

Hasan NARGİZ

 

Kasım PAYZA

 

 

 

 

 

Ulaşım Komisyonu

 

Hukuk Komisyonu

Mehmet Arif CEYLAN

 

Hatice KURBAN

Fatih PEHLİVAN

 

Ayşe ÖZDEMİR

Mustafa KIRCALI

 

Yasemin GÜRSOY

Mevlüt ŞAHİNCİ

 

Kıvanç İŞBİLEN

Mehmet ÇAKMAK

 

Neşe MENDERES

Mustafa ARI

 

Hatice UZEL ÇAKAR

Hüdai GÖNÜLAÇAR

 

Eda Yücel İLHAN

 

 

 

 

Esnaf , Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu

 

Tarım ve Jeotermal Komisyonu

Fatih PEHLİVAN

 

Adnan BOSNALI

Erdinç GÜMÜŞ

 

Mehmet Utku ŞAHİN

Faik POLAT

 

Mustafa KIRCALI

Hayati ATLI

 

Mevlüt ŞAHİNCİ

Adnan AKDAĞ

 

Halil KOÇYİĞİT

Halit BORAN

 

Mehmet GÜLER

Şevki CAN

 

Hüdai GÖNÜLAÇAR

 

 

 

 

Kadın Çocuk Aile ve Engelliler Komisyonu

 

Turizm Komisyonu

Ayşe ÖZDEMİR

 

Mustafa Bülent BAKIRLI

Hatice KURBAN

 

Yusuf DEVECİ

Melahat YAYLACI

 

Melahat YAYLACI

Fatma TABAK

 

Hayati ATLI

Neşe MENDERES

 

Tacettin ÖZDEN

Hatice Uzel ÇAKAR

 

Mustafa AYDIN

Eda Yücel İLHAN

 

Şevki CAN

 

 

 

Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu

 

Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Komisyonu

Atıf YILDIZ

 

Mükremin SEMERCİOĞLU

Mustafa Bülent BAKIRLI

 

Mehmet Utku ŞAHİN

Mehmet Arif CEYLAN

 

Faik POLAT

Mehmet ÇONDUR

 

Kadir MUTLU

Ahmet Bahri ERDEL

 

Bülent SAYAR

Adnan AKDAĞ

 

Mehmet GÜLER

Hüdai GÖNÜLAÇAR

 

Mustafa AKKAYA

 

 

Karar No:111

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 66 oydan 49 oy alan Melahat YAYLACI’ nın kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Divan Katibi Üyeliğine seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:112

Karar: İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Barış ALTINTAŞ’ ın asil üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:113

Karar: Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi Barış ALTINTAŞ’ ın asil üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:114

Karar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda kullanılan 66 oydan, 66 oy alan Malik ERCAN,  62 oy alan Kadir MUTLU, 62 oy alan Cihan DEMİREL, 64 oy alan Mehmet ÇONDUR ve 61 oy alan Eda Yücel İLHAN’ ın 1 yıl (bir) süre ile Encümen Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karar No:115

Karar: Bozdoğan İlçesi Eymir Mahallesi 307 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü adına tescil işleminin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:116

Karar: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

|