T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11.04.2023 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DAVETİ

 

                                                                                                                                                       06/04/2023

                                                    Sayın

                                                    Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

 

                    5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi; 11 Nisan 2023 Salı günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Nisan Ayı Olağan toplantısının I. Birleşimini yapacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                    Söz konusu toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Barış ALTINTAŞ             

                                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkan V.

  TEKLİFLER:

 1. OTURUM SAAT:15.00
 1. 16.03.2023 tarihli birleşime ait zabıt özetinin görüşülüp oylanması
 2. İstifa nedeniyle boşalan Meclis I. Başkan Vekilliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılması
 3. İhtisas komisyonlarına üye seçiminin yapılması
 4. İstifa nedeniyle boşalan Divan Kâtipliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılması
 5. Bozdoğan İlçesi Eymir Mahallesi 307 ada 20 parselde kayıtlı taşınmazın Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü adına tescil işleminin yapılması hususunun görüşülmesi
 6. İstifa nedeniyle boşalan İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye (1 adet asil) seçimi yapılması
 7. İstifa nedeniyle boşalan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye (1 adet asil) seçimi yapılması
 8. Belediye Encümeni Üye seçiminin yapılması
 9. Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, 271 ada 5 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 10. Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 414 sokak ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 11. Didim İlçesi yürürlükteki uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 12. Didim İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 13. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1721 ada 5 ve 6 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 14. Efeler İlçesi, Ovaeymiri Mahallesi, 226 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 15. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 134 ada 6, 7, 8 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 16. Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 131 ada 3,4 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.02.2023 tarih ve 73 sayılı kararının görüşülmesi
 17. Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 1835 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 07.02.2023 tarih ve 72 sayılı kararının görüşülmesi
 18. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 2 ada 8 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 19. Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 17 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 20.  Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 454 ada 12 parselin batısındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin alınan Kuşadası Belediye Meclisi'nin 03.01.2023 tarihli ve 40 sayılı kararının görüşülmesi
 21. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 1 parsel, 2699 ada 5,6 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 22.  Kuyucak İlçesi, Pamukören Mahallesi, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883 parseller ve 132 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 23. Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 250 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Nazilli Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 242 sayılı kararının görüşülmesi.
 24. Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 727 ada 63 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 25. Nazilli Belediye Meclisince yapı güvenliği tedbirlerine yönelik alınan meclis kararının görüşülmesi
 26. Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 424 ve 425 numaralı imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
 27. Söke İlçesi, Yenikent Mahallesi 1327 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

 

 1. OTURUM SAAT:16.00
  1. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi

 

 

 

|