AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 10.01.2023 TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI 10.01.2023

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:01

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2022 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:02

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda kullanılan 71 oydan, 66 oy alan Hasan YÖRÜK,  65 oy alan Ulvi YILDIRIMKARAMAN,  63 oy alan Cihan DEMİREL, 61 oy alan Kasım PAYZA, 46 oy alan Neşe MENDERES’ in Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:03

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 13. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6.maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 2023 Yılında tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 2. haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:04

Karar: 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 2023 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanlarına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretin  %  75’i oranında belirlenmesine, 2022 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2023 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2023 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 Sayılı Kanuna göre net aylık tutarı ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

|