AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI 15.12.2022 TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYE MECLISININ ARALIK AYI 15.12.2022

TARIHLI II. BIRLESIM MECLIS KARAR ÖZETLERI

 

Karar No:422

 

Karar: Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.12.2022 tarihli Aralik Ayi Meclis Toplantisinin I. Birlesimine ait zabit özetinin okunan haliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligiyle karar verildi.

 

Karar No:423

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz Bozdogan Ilçesi, Kilavuzlar Mahallesi 419, 420, 421, 422, 423 ve 1983 numarali parsellerin bulundugu alanda, Aydin Il Genel Meclisinin 06.07.2012 tarihli ve 405 sayili karari ile “Organize Tarim Alani” olarak onayli 1/5000 ölçekli nazim imar plani içerisinde 6. etap olarak belirlenen bölge için “Tarim ve Hayvancilik Tesis Alani” amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi Bozdogan Belediye Meclisinin 14.10.2022 tarih ve 77 sayili karari ile uygun görülmüs, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere Bozdogan Belediyesinin 31.10.2022 tarih 3736 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

UIP-09745435 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin; “tarimsal amaçli yapi ve tarimsal entegre yapi oldugu görüsü verilen tesisler disinda kalan ve bu tesislere ait Ar-Ge yapilari, idari tesis, tesiste çalisanlarin ihtiyacina yönelik yapilacak sosyal tesisler vb. ait yükseklik Yençok:9,50 m olacaktir.” seklinde plan notu ilavesi yapilmasi kosulu ile tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Bozdogan Ilçesi, Kilavuzlar Mahallesi, 419, 420, 422, 423 ve 1983 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 Karar No:424

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Bozdogan Ilçesi, Pinarli Mahallesinde yer alan, Bozdogan Belediyesi adina kayitli, 1495 parsel ve sahis mülkiyetinde bulunan 101 ada 6 parsel numarali tasinmazin bir kisminda Eko-Turizm Alani, Belediye Hizmet Alani, Sosyal Tesis Alani, Park, Yol ve Otopark alani amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani teklifi, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarihli ve 339 sayili karari ile onaylanmis olup, 26.10.2022 tarihinde bir ay (30 gün) süreyle askiya çikarilmis,  aski süresi içerisinde plana bir adet itirazda bulunulmustur. Söz konusu itiraz 24.11.2022 tarihli basvuru ile 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda degerlendirilmek üzere Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. Yapilan itirazda; “1/5000 ölçekli nazim imar planina Pinarli Mahallesinde ikamet eden vatandaslar olarak karsiyiz. Karsi olmamizin sebebi tatli sularimizin kirlenmesi ve azalmasidir.” denilmektedir. NIP-09816433 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar planina aski süresi içerisinde yapilan itiraz dogrultusunda; “Planin uygulanmasi asamasinda su kaynaklarinin korunmasi için gerekli önlemler alinacaktir.” plan notunun ilave edilmesi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Bozdogan Ilçesi, Pinarli Mahallesi, 1495 parsel ve 101 ada 6 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar planina aski süresi içinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:425

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Buharkent Ilçesi, Merkez Mahallesinde, tapuda 4319,00 m² yüzölçümlü, mülkiyeti maliye hazinesine ait 5504 numarali parsel üzerinde mevcut nazim imar planinda Ilkokul alaninda kalan tasinmazin plan sartlarinin belirlenerek her yönden 5m çekme mesafesi, Emsal:2.00 ve Yençok:19.00m yapilasma sartlari öngörülmesi amaciyla hazirlanan UIP-09045986 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi, Buharkent Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 12-40 sayili karari ile uygun görülerek onaylanmak üzere Buharkent Belediye Baskanligi’nin 05.12.2022 tarih ve 1619 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve önerge ile Büyüksehir Belediye Meclisi gündemine alinarak, komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09045986 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.  Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Kanunun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent Ilçesi Kamilpasa Mahallesi 5504 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:426

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Çine Ilçesi, Sogancilar Mahallesi, 165 sokak ve Kuvayi Milliye Caddesinin kesisiminde, yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda Park alaninda kalan kisimda yaklasik 16 m2 büyüklügünde Regülatör Alani belirlenmesi ve parkin kuzeyindeki 7m’lik yaya yolunun 6.50m’ye düsürülmesine yönelik hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Çine Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarihli ve 44 sayili karari ile uygun görülerek, 27.09.2022 tarihli ve 6186 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09733070 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Çine Ilçesi, Sogancilar Mahallesi, Kuvayi Milliye Caddesi ile 165 sokak kesisimindeki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:427

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Efeler Ilçesi, Dalama Mahallesinde tapunun 279 ada, 24 numarali parsel üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazim Imar Planinda Gelisme Konut Alani olarak belirlenen arazi kullanim kararinin Özel Sosyal Tesis Alanina dönüstürülmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli Nazim Imar Plani degisikligi teklifi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarih ve 118 sayili karari ile onaylanmis olup üst ölçek plan kapsaminda hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 185 sayili karari ile onaylanmis olup 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi geregince onaylanmak üzere Efeler Belediye Baskanliginin 17.11.2022 tarih ve 286942 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09048789 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin yapilanma kosulunun Emsal:0,92 olacak sekilde tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Dalama Mahallesi, 279 ada 24 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:428

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesi, 18I-2 pafta, 182 ada, 1 numarali 5984,76 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazim imar planinda “az yogunluklu” gelisme konut alaninda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda ise ayrik nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m, E=0.50 müstakil (M) kosullu konut alaninda yer alan tasinmaz için, her yönden 5m çekme mesafesi, E=0.50 ve Yençok:9.50m kosullu konut alani öngörülmesi amaçli UIP-09524461 plan islem numarali, 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 146 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarinca onaylanmak üzere 11.10.2022 tarihli ve 281928 sayili yazi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09524461 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin, M sartinin ve parselasyonun kaldirilmasi ile birlikte yapilasma dokusunun bozulmamasi için mevcut imar planindaki parselasyon dikkate alinarak ‘’Maksimum 10 adet bagimsiz bölüm yapilabilir.’’ Plan notunun ilave edilerek tadilen onaylanmasi komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Efeler Ilçesi, Isikli Mahallesi, 182 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:429

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Germencik Ilçesi kent merkezi mevcut imar plani sinirlari ile Hidirbeyli Mahallesi yerlesimine ait plan sinirlari planlama alani siniri olarak belirlenen alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazim imar plani ve ilavesi hazirlanmasi isi Büyüksehir Belediyesince 4734 sayili Ihale Kanunu kapsaminda ihale edilerek, yüklenicisi tarafindan hazirlanan planlar Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2022 tarih ve 198 sayili karari ile onaylanmis, 27.06.2022 - 26.07.2022 tarihlerinde askiya çikarilmis ve askidan itirazli olarak indirilmistir. Yapilan itirazlar ise Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 256 sayili karari ile kismen kabul edilmis, kismen reddedilmistir. Itirazlarin kabulüne iliskin yapilan düzenlemeler ise 25.08.2022 – 23.09.2022 tarihlerinde askiya çikarilmis olup askidan itirazli olarak indirilmis ve itirazlar 13.10.2022 tarih ve 346 sayili meclis karari ile degerlendirilerek yapilan düzenlemeler kapsaminda 26.10.2022- 25.11.2022 tarihleri arasinda 3. defa askiya çikarilmis ve askidan itirazli olarak indirilmistir. Askidaki plan yapilan bir adet itiraz Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

NIP-09114025 plan islem numarali Germencik Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 ölçekli nazim imar plani revizyonu ve ilavesi Karayollari 2. Bölge Müdürlügü görüsleri alinarak düzenlendiginden aski süresi içinde yapilan itirazin reddine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Germencik kent merkezi ve çevresi 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazim imar planina aski süresi içinde yapilan itirazlar ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:430

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Karpuzlu Ilçesi, Karpuzlu (Bayraktepe) Mahallesi, Uzunkuyu Mevkiinde 23648.34m2 yüzölçümlü 3696 parselde kayitli tasinmazin Enerji Üretim Alani (GES) arazi kullanim kararinin Ticaret+Konut , Belediye Hizmet Alani ve Ibadet Alani olarak degistirilmesi amaçli hazirlanan 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi 5216 sayili Kanunun 7/b maddesi

geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere Karpuzlu Belediye Baskanligi’nin 05.12.2022 tarih ve 5657 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP:09065807 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Karpuzlu Ilçesi, Bayraktepe Mahallesi, 3696 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:431

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Koçarli Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresi UIP:09175407 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama Imar Plani teklifi 03.10.2021 tarih 82 sayili Koçarli Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 12.10.2022 tarih ve 5047 sayili Koçarli Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

Koçarli Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresi UIP:09175407 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama Imar Plani teklifinin Aydin Büyüksehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih 26 ve 27 sayili kararlari ile onayli 1/5000 ölçekli Nazim Imar Planlarina uygun olmadigi, Plan çalismasi kapsaminda bazi kurumlarin görüslerinin alinmadigi, ADM Elektrik Dagitim A.S, 17.06.2022 tarih ve 21186 sayili, Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü 21. Bölge Müdürlügü, Bila tarihli ve 2263200 sayili, Enerya Aydin Gaz Dagitim A.S, 19.04.2022 tarih ve 22210002001035 sayili, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Ulasim Dairesi Baskanligi'nin 11.04.2022 tarih ve 95173 sayili, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanligi Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü, 02.06.2022 tarih ve 44068 sayili görüslerine uyulmadigi, plan ve plan notlarinda Planli Alanlar Imar Yönetmeligine ve Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligine uygun olmayan plan kararlari ile planlama esaslari ile sehircilik ilkelerine aykiri hususlar bulundugundan bu hususlarin düzeltilmesi için iadesine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir.Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Koçarli kent merkezi ve çevresine iliskin hazirlanan ilave ve revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:432

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Koçarli Ilçesi, Yeni Mahalle, 100 ada 112 numarali parsel ve tescil harici alanda bulunan park alaninda 9.00 m2 büyüklügünde Dogalgaz Regülatör Alani belirlenmesi ve yaya yolunun yeniden düzenlemesi amaçli hazirlanan UIP:09316779 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi 03.10.2022 tarih 81 sayili Koçarli Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 12.10.2022 tarih ve 5044 sayili Koçarli Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09316779 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin Koçarli Ilçesi Kent Merkezi ve Çevresi 1/1000 ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama Imar Plani ile birlikte degerlendirilmesi gerektiginden komisyonumuzca oy birligi ile iadesine karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Koçarli Ilçesi, Yeni Mahalle, 100 ada 112 parsel ve bitisigindeki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:433

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kösk Ilçesi, Serdaroglu Mahallesinde yer alan 2198 parselde “Park Alani” kullaniminda “Regülatör Alani” ayrilmasi amaçli 1/1000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi Kösk Belediye Meclisi’nin 01.09.2022 tarih ve 21 sayili karari ile uygun bulunmustur. Kösk Belediye Baskanligi’nin 09.09.2022 tarihli ve E-87483599-115.01.06-2976 sayili yazisi ile dosya Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09441124 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Kösk Ilçesi, Serdaroglu Mahallesi, 2198 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:434

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 428 ada 9 numarali parseldeki Ticaret-Konut Alani kullaniminda trafo alani belirlenmesi amaçli hazirlanan UIP:09746397 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi 01.11.2022 tarih 415 sayili Kusadasi Belediye Meclis Karari ile uygun bulunarak 15.11.2022 tarih ve 23433 sayili Kusadasi Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09746397 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi Türkmen Mahallesi, 428 ada 9 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:435

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parselde E:0,30 Yençok:6,50m belediye hizmet alani, trafo, yol, otopark alani ile III. Derece arkeolojik sit alaninda tüm cephelerden 5m yapi yaklasma mesafeli E:0,05 Yençok:6,50m yapilasma kosullu enerji üretim alani (GES), tasit yolu, otopark ve dogal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçli hazirlanan KUIP- 09031127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani Kusadasi Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarih ve 257 sayili karari ile uygun bulunmus, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 273 sayili karari ile kurula gönderilmek üzere karar altina alinarak 18.08.2022 tarih ve 112924 sayili yazi ile koruma kuruluna iletilmistir. Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 26.08.2022 tarih ve 14053 sayili karari ile plana iliskin plan notu ve arazi kullanim karari eklenmesi talep edilmis ve Kusadasi Belediyesince yapilan düzenlemeler ile koruma amaçli uygulama imar plani Kusadasi Belediye Meclisi’nin 05.09.2022 tarih ve 301.05/321 sayili karari ile uygun bulunarak tarafimiza iletilmis ve Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2022 tarih ve 326 sayili karari ile kurula gönderilmis, Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü’nün 14.10.2022 tarih ve 14271 sayili karari ile uygun bulunmus ve Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. KUIP- 09031127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani sinirlari içinde mevcut durumda definlerin yer aldigi ve definlerin bir kisminin yol olarak planlanan alan içinde kaldigi tespit edildiginden, planin yeniden düzenlenmesi ve meclis karari alinarak Büyüksehir Belediyesine gönderilmesi gerektiginden ilçe belediyesine iadesine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Caferli Mahallesi, 106 ada 3 parsele iliskin 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:436

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesinde yer alan 604 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsellerden olusan alanda imar planindaki “Konut, konut +ticaret, Otopark ve Yol” kullanimlarinin, yapilasma nizamlari nedeni ile parsel genisliklerinin yeterli olmamasi nedeni ile “Konut, konut +ticaret, park ve yol” olarak yeniden düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 315 sayili karari ile uygun bulunmustur. Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 21.09.2022 tarihli ve 69540995-310.21-E.3841/19053 sayili yazisi ile dosya Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09268234 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin kurum görüsleri dogrultusunda “Geçis Yolu Izin Belgesi alinmadan 3194 sayili Imar Kanunu’nun öngördügü ruhsat alinsa dahi, insaata baslanilamaz.” hükmü ile “Mevcut elektrik dagitim tesisleri, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeligi’ne göre korunacaktir.” hükmünün plan notlarina eklenmesi ile tadilen uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Davutlar Mahallesi, 604 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:437

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi 2699 ada 6 parselin Kamu Hizmet Alani olarak düzenlenmesi amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifi dosyasi Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 15.09.2022 tarihli ve 69540995-310-E.3745/18630 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.

NIP-09085462 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi teklifinde kamu yarari olmasi ve kurum görüslerinin tüm parsellere iliskin alinmis olmasi nedeni ile Türkmen Mahallesi 2699 ada 5 parsel ve 305 ada 1 parselin de Mekansal Planlar Yapim Yönetmeligi’nin gösterimlerine uygun olarak “Belediye Hizmet Alani” olarak düzenlenmesi ile uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 305 ada 1 parsel, 2699 ada 5 ve 6 parsellere iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:438

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 425 ada 15 parsel (24.718,72 m²) numarali tasinmazin Turizm Tesis Alani kullaniminin Ticaret+Turizm (TICT) kullanimina dönüstürülmesi iliskin UIP-09258253 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 301.05/318 sayili karari ile uygun bulunarak Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 27.09.2022 tarih ve 19550 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09258253 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginde yapilasma kosullarinin E:0.40 Y:ençok:7.50 olarak ve kurum görüsleri dogrultusunda “Geçis Yolu Izin Belgesi alinmadan 3194 sayili Imar Kanunun öngördügü ruhsat alinsa dahi insaata baslanamaz.” plan notu eklenerek tadilen uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 425 ada 15 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:439

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesinde yer alan 461 ada 17 ve 18 parsellerin “Turistik Tesis Alani” kullanimindan “Ticaret Alani, Park ve Trafo” kullanimina dönüstürülmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Kusadasi Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 316 sayili karari ile uygun bulunmustur. Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 15.09.2022 tarihli ve 69540995-310.21-E.3737/18616 sayili yazisi ile dosya Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09816915 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 461 ada 17,18 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:440

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi, Merkez Köy Yerlesimi ve Çevresinde yaklasik 245 hektar alanda plan bütünlügünün saglanmasi amaçli hazirlanan UIP-09246815 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama Imar planina aski süresi içerisinde yapilan itirazlar Kusadasi Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve 301.05/417 ve 301.05/430 sayili kararlari ile degerlendirilmis olup, Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 15.11.2022 tarih ve 23431 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09246815 plan islem numarali 1/1000 ölçekli Ilave ve Revizyon Uygulama Imar planina aski süresi içerisinde yapilan itirazlar hakkinda alinan Kusadasi Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve 301.05/417 ve 301.05/430 sayili kararlarin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi yerlesik alanini da kapsayan yaklasik 245 hektarlik alanda plan bütünlügünün saglanmasi amaçli 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plani Revizyonu ve Ilavesine aski süresi içerisinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:441

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesinde yer alan tapunun 790 ada 35 numarali parsel üzerinde cephe hattinin düzeltilmesi ve Egitim Tesis Alani (Fen Lisesi) olan arazi kullanim karari üzerinde yapilanma kosullarinin düzenlenmesi amaçli hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 191 sayili karari ile uygun görülerek 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi geregince Büyüksehir Belediye Meclisi onayina sunulmak üzere 18.11.2022 tarih 11603 sayili Nazilli Belediye Baskanligi’nin yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP:09277824 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Karaçay Mahallesi, 790 ada 35 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine iliskin Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:442

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Agaçli Mahallesi, 102 Ada 2 ve 6 parsellerin bir bölümünde yer alan III. Derece arkeolojik sit alaninda dogal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçli KUIP- 09031127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani Söke Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarih ve 2022/7-79 sayili karari ile uygun bulunmus, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 273 sayili karari ile kurula gönderilmek üzere karar altina alinarak, 18.08.2022 tarih ve 112924 sayili yazi ile koruma kuruluna iletilmistir.Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu’nun 26.08.2022 tarih ve 14053 sayili karari ile plana iliskin plan notu ve arazi kullanim karari eklenmesi talep edilmis ve Söke Belediyesince yapilan düzenlemeler ile koruma amaçli uygulama imar plani Söke Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 2022/10-99 sayili karari ile uygun bulunarak tarafimiza iletilmis, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2022 tarih ve 326 sayili karari ile kurula gönderilmis, Aydin Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü’nün 14.10.2022 tarih ve 14271 sayili karari ile uygun bulunarak Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. KUIP- 09031127 plan islem numarali 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar planinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Söke Ilçesi, Agaçli Mahallesi, 102 ada 2, 6 parseller ve çevresine iliskin 1/1000 ölçekli koruma amaçli uygulama imar plani ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:443

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesi, 1212 ada 5 parsel (166,05 m²)  numarali tasinmazin bitisik Nizam-2 Kat konut alani kullaniminin E:1.00 Yençok:8,50m yapilasma kosullu belediye hizmet alani (idari, sosyal ve kültürel merkez) kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP- 09781606 plan islem numarali plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi; Söke Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 2022/11-109 sayili karari ile uygun bulunarak 12.10.2022 tarih ve 167501 sayili Söke Belediye Baskanligi yazisi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09781606 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Söke Ilçesi, Fevzipasa Mahallesi 1212 ada 5 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:444

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi Sarikemer Mahallesi 147 ada 5 nolu parselin güneyinde tescil harici yolda 23 m² trafo alani ayrilmasi amaçli UIP-09895432 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 17.10.2022 tarihli ve 2022/11-128 sayili karari ile uygun bulunmayarak Söke Belediye Baskanligi’nin 25.10.2022 tarihli ve 168512 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09895432 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligini teklifine iliskin alinan Söke Belediye Meclisi’nin 17.10.2022 tarihli ve 2022/11-128 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke Ilçesi, Sarikemer Mahallesi 147 ada 5 parselin güneyindeki alana iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligine yönelik alinan 17.10.2022 tarih ve 2022/11-128 sayili Söke Belediye Meclis karari ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:445

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Söke Ilçesi, Akçakonak Mahallesi köy yerlesik alan sinirlari içinde bulunan 132 ada 155 parselin (12.639,32 m²)  karayolundan 25m, diger cephelerden 5m yapi yaklasma mesafeli E:0,50 Yençok:13.00m yapilasma kosullu Toplu Isyeri kullanimi olarak planlanmasi amaçli UIP- 09852033 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifi; Söke Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarih ve 2022/8-81 sayili karari ile uygun bulunarak Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2022 tarih ve 323 sayili karari ile yapi yüksekligi Yençok: 7,50m olacak sekilde tadilen uygun olduguna karar verilmistir. Söz konusu plan, Söke Belediyesince askiya çikarilmis, askidan itirazli indirilerek yapilan itiraz, Söke Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve 2022/12-144 sayili karari ile uygun bulunmus ve alinan meclis karari 07.11.2022 tarih ve 169570 sayili ile yazi ile Büyüksehir Belediyesine iletilmis ve Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir .Söke Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarih ve 2022/8-81 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy çoklugu ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu'nun 8/b ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddeleri uyarinca karar alinmak üzere yazimiz ve ekli dosyanin Büyüksehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim

 

Karar: Söke Ilçesi, Akçakonak Mahallesi, 132 ada 155 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifine aski süresinde yapilan itirazlarin degerlendirilmesine yönelik alinan 01.08.2022 tarih ve 2022/8-81 sayili meclis karari ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

Karar No:446

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi, 592 ada 6 parselde kayitli 3866,56 m2 yüzölçümlü tasinmazin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planindaki Imalathane Tesis Alani (Seramik Imalathanesi ve Satis Magazasi) kullaniminin Depolama Alani (Soguk Hava Deposu) kullanimina dönüstürülmesi amaçli UIP-09505306 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve 64 sayili karari ile uygun görülmüs, Sultanhisar Belediye Baskanligi’nin 07.12.2022 tarih ve 5625 sayili yazisi ile Büyüksehir Belediyesine sunulmus, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. UIP-09505306 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi 592 ada 6 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:447

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi 03.03.2008 tarih ve 15 sayili Belediye Meclis Karari ile onayli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarina, taban alani, emsal ve çekme mesafeleri belirtilmeyen alanlarda Planli Alanlar Imar Yönetmeligi ile fen ve sanat kurallarina göre yapilasamayan ayrik nizam yapi adalari için plan notu eklenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi dosyasi Didim Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarih ve 95 sayili karari ile uygun bulunmamistir. Didim Belediye Baskanligi’nin 02.11.2022 tarihli E-29510875-622.03-3499 sayili yazisi ile dosya Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09218361 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifine iliskin Didim Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarih ve 95 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederim.

 

Karar: Didim Ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarina ilave hüküm eklenmesine iliskin alinan 05.10.2022 tarih ve 95 sayili Didim belediye Meclis karari ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:448

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi 07.12.2007 tarih ve 99 sayili Belediye Meclis Karari ile onayli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarina, taban alani, emsal ve çekme mesafeleri belirtilmeyen alanlarda Planli Alanlar Imar Yönetmeligi ile fen ve sanat kurallarina göre yapilasamayan ayrik nizam yapi adalari için plan notu eklenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifi dosyasi Didim Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarih ve 94 sayili karari ile uygun bulunmamistir. Didim Belediye Baskanligi’nin 02.11.2022 tarihli E-29510875-622.03-3498 sayili yazisi ile dosya Büyüksehir Belediyesine iletilmis, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir.UIP-09364489 plan islem numarali 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikligi teklifine iliskin Didim Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarih ve 94 sayili kararinin uygun olduguna komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarinca karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederim.

 

Karar: Didim Ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plani plan notlarina ilave hüküm eklenmesine iliskin alinan 05.10.2022 tarih ve 94 sayili Didim belediye Meclis karari ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:449

 

Komisyon Görüsü: Ilimiz, Didim Ilçesi, Altinkum Mahallesi, 4692 ada 2 parsel numarali mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 14.372,45 m2 yüzölçümüne sahip tasinmazin Turizm - Konut Alani kullaniminin yaklasik 3000m2’lik bölümünün Dini Tesisi Alani kullanimina dönüstürülmesi amaçli 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligi, Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarih ve 342 sayili karari ile onaylanarak, 26.10.2022- 25.11.2022 tarihleri arasinda askiya çikarilmis, askidan itirazli olarak indirilerek yapilan itirazlar, Büyüksehir Belediye Meclisi tarafindan komisyonumuza havale olunarak incelenmistir. NIP-09633588 plan islem numarali 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligine aski süresi içinde yapilan itirazlarin, plan degisikliginin donati alanini artirici olmasi ve bölgede camii alanina ihtiyaç oldugu gerekçesiyle reddine komisyonumuzca oy birligi ile karar verilmistir. Is bu raporumuz hakkinda; 3194 sayili Imar Kanunu’nun 8(b) ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarinca karar alinmak üzereyazimiz ve ekli dosyanin havalesini  Büyüksehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim Ilçesi, Altinkum Mahallesi, 4692 ada 2 parselin bir bölümüne iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikligine aski süresi içinde yapilan itirazlar ile ilgili Imar ve Bayindirlik Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:450

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 13/12/2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydin Ili, muhtelif ilçe ve mahallelerinde bulunan asagidaki tabloda belirtilen tasinmazlarin emlak beyan degerinin altinda kalmamak üzere kiymet takdir komisyonunca yapilacak rayiç bedel tespitinden sonra satisinin yapilmasi komisyonumuzca oyçoklugu ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

S.NO

 

ILÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

EFELER

KEMER

2481

2

134,66

373/400

125,57

ARSA

2

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 6 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (30,38m²)

3

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 12 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (28,80m²)

4

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 13 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (28,80m²)

5

EFELER

SERÇEKÖY

 

499

69,73

1/1

69,73

ARSA

6

NAZILLI

ASAGIYAKACIK

228

4

157,04

1/1

157,04

ARSA

 

 

 

Karar: Muhtelif Ilçe ve mahallelerde bulunan asagidaki listede belirtilen Aydin Büyüksehir Belediyesi adina kayitli tasinmazlarin satislari ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

S.NO

 

ILÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HISSE

HISSEYE DÜSEN M²

CINSI

1

EFELER

KEMER

2481

2

134,66

373/400

125,57

ARSA

2

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 6 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (30,38m²)

3

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 12 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (28,80m²)

4

EFELER

KURTULUS

5958

12

3665,62

20/2400 ARSA PAYLI ZEMIN KAT 13 NOLU BAGIMSIZ BÖLÜM BÜRO (28,80m²)

5

EFELER

SERÇEKÖY

 

499

69,73

1/1

69,73

ARSA

6

NAZILLI

ASAGIYAKACIK

228

4

157,04

1/1

157,04

ARSA

 

 

 

Karar No:451

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Imar Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi’nin mevcut 225.000.000,00 TL olan sermayesinin 255.000.000,00 TL’ye çikartilmasi hususu 5393 sayili Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendi geregince Komisyonumuzca görüsülerek, oyçoklugu ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Imar Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi’ nin mevcut sermayesinin artirilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oyçoklugu ile karar verildi.

 

Karar No:452

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen;

            04.11.2022 tarih ve 38 sayili Meclis Karari geregi Buharkent Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 5.170.000,00 TL ek ödenegin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur

 

 

Karar: Buharkent Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:453

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; 05.12.2022 tarih ve 92 sayili Meclis Karari geregi Bozdogan Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 16.299.000,00 TL ek ödenegin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Bozdogan Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:454

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; 02.11.2022 tarih ve 65 sayili Meclis Karari geregi Karacasu Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 21.000.000,00 TL ek ödenegin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Karacasu Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:455

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; 01.12.2022 tarih ve 49 sayili Meclis Karari geregi Karpuzlu Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 4.000.000,00 TL ek ödenegin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Karpuzlu Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:456

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; 07.12.2022 tarih ve 207 sayili Meclis Karari geregi Nazilli Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 37 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘Ek Ödenek Tablosu’’na göre 21.190.000,00 TL ek ödenegin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:457

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; 06.12.2022 tarih ve 469 sayili Meclis Karari geregi Kusadasi Belediye Baskanligi’nin 2022 Mali Yili Gider Bütçesine, 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 25 nci maddesi ile Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 36 nci maddesi ikinci fikrasi geregince ekte yer alan ‘‘ Ödenek Aktarma Tablosu’’na göre fonksiyonel siniflandirmanin birinci düzeyleri arasindaki 9.711.531,00-TL tutarindaki aktarmalarin verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.   

 

Karar: Kusadasi Belediyesi 2022 Mali Yili Bütçesinde müdürlükler arasi aktarma yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:458

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen,

  Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanliginin ekte yer alan 2023 Mali Yili Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüsülerek oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuzun karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi‘nin onayina arz olunur

 

Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi 2023 Mali yili Gelir Ücret Tarifesine yeni tarife eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:459

 

Komisyon Görüsü: 13.12.2022 tarihli Meclis Toplantisinda Komisyonumuza havale edilen; Aydin Büyüksehir Belediyemizin bagli kurulusu olan Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügümüzün Iller Bankasi A.S. den kullanacagi "Davutlar -Güzelçamli (Aydin) Grup Kanalizasyon Insaati isi için Iller Bankasi A.S 'den 75.000.000,00 (Yetmisbesmilyon) TL"  ek kredi kullanilmasina, krediye iliskin düzenlenen kredi sözlesmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülügünün sözlesme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarinin yetersiz kalmasi halinde Büyüksehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanligi ve/veya Banka tarafindan dagitilan yasal paylarinin mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranina bagli kalmaksizin tamaminin garanti olarak gösterilmesine ve konuya iliskin her türlü is ve islemlerin yürütülmesi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüsülerek, oybirligi ile kabul edilmistir. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ne arz olunur.

 

Karar: Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) Genel Müdürlügünün "Davutlar -Güzelçamli (Aydin) Grup Kanalizasyon Insaati isi”  için Iller Bankasi A.S den kullanacagi ek kredi kapsaminda "Belediyemizin yasal paylarinin garantör'' olarak gösterilmesi ve bu garantörlüklere ait her türlü islemlerin yürütülebilmesi için Büyüksehir Belediye Baskanina yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:460

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 13/12/2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Efeler Ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 108 ada 2 parselde kayitli ve 268,38 m² yüzölçümlü zeytinlik vasifli tasinmazin mezarlik yapilmasi sartiyla Belediyemize bagislanmasi 5393 sayili Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri baslikli 18. maddenin (g) bendi uyarinca, bagis isleminin yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Efeler Ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 108 ada 2 parselde kayitli ve 268,38 m² yüzölçümlü zeytinlik vasifli tasinmazin mezarlik yapilmasi sartiyla Belediyemize bagislanmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:461

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 13.12.2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Nazilli Ilçesi, Esenköy Mahallesinde bulunan mezarlik vasifli 941 parsel nolu 1644,00m² yüzölçümlü tasinmazin Aydin Büyüksehir Belediyesi adina Tapu Kadastro Genel Müdürlügünün ‘‘Kamu Orta Mallari’’ konulu 1496 sayili genelgesinin 9. maddesi geregince tescil isleminin yapilmasi komisyonumuzca oybirligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Nazilli Ilçesi, Esenköy Mahallesi, 941 parselde kayitli 1.644,00 m² yüzölçümlü mezarlik vasifli tasinmazin Aydin Büyüksehir Belediyesi adina tescil isleminin yapilmasi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

Karar No:462

 

Komisyon Görüsü: Aydin Büyüksehir Belediyesi Meclisi’nin 13/12/2022 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Büyüksehir Belediye Baskanligimiza ait, Çine Ilçesi, Yeni Mahalle 567 ada 1 parsel numarasinda kayitli tasinmazin üzerinde bulunan Sosyal Tesis Spor Alani ve Kafeteryanin 5393 sayili Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarinca bedelsiz olarak 1 (bir) yil süreyle Çine Belediye Baskanligina tahsis edilmesi ve bu konu ile ilgili yapilacak protokolü imzalamak üzere Büyüksehir Belediye Baskani’na yetki verilmesi hususu komisyonumuzca oy birligi ile uygun görülmüstür. Is bu raporumuz hakkinda karar alinmak üzere Büyüksehir Belediye Meclisi’ ne arz olunur.

 

Karar: Çine Ilçesi Yeni Mahalle 567 ada 1 parselde kayitli tasinmaz üzerinde bulunan Sosyal Tesis Spor Alani ve Kafeteryanin Çine Belediye Baskanligina tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldigi sekliyle kabulüne toplantiya katilan üyelerin oybirligi ile karar verildi.

 

 

|