T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10.01.2017 Tarihli Toplantı Duyurusu

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

 

                   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 13.maddesi gereğince toplanacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ocak 2017 Salı günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4’ de Büyükşehir Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Ocak Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.

 

            Kamuoyuna duyurulur.         

 

                                                                                                                                                                                                        

Özlem ÇERÇİOĞLU 
 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

TEKLİFLER :

 

1.        15.12.2016 tarihli birleşime ait zabıt özetinin okunması

2.        Bozdoğan İlçesi Kızıltepe Mahallesi, 101 ada 45 ve 47 numaralı parsellerin Güneş Enerjisi Santrali olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi

3.        Bozdoğan İlçesi Kılavuzlar Mahallesi, 1980, 1981, 1982 ve 2190 numaralı parsellere ilişkin tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

4.        Çine İlçesi Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 numaralı parselde ve civarında konut dışı kentsel çalışma alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi hususunun              görüşülmesi

5.        Çine İlçesi Altınova Mahallesi, 102 ada 49 numaralı parselin Güneş Enerjisi Santrali olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

6.        Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 287 ada 10 ve 26 numaralı parsellere ilişkin 05.12.2016 tarihli ve 226 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

7.        Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2283 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

8.        Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi, 695 numaralı parselin toptancı hali olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi

9.        Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12 ve 19 numaralı parsellerin konut alanı, taşıt yolu ve otopark olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

10.    Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi uygulama imar planına plan notu ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

11.    Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 1115 ada 42 numaralı parsele ilişkin 06.10.2016 tarihli ve 178 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

12.    Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi, 44 ada 101 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alması planlanan 154/380 kv Germencik İlave Trafo Merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hususunun görüşülmesi

13.    Karacasu İlçesi Cabi Mahallesi, 5 ada 61, 63 ve 64 numaralı parsellerin B-4 konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

14.    Karacasu İlçesi Küçükdağlı Mahallesi, 594 ada 24 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

15.    Kuşadası İlçesi Camikebir Mahallesi, 52 ada 41 numaralı parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

16.    Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 numaralı parselin konut alanı kullanımında kalan kısmının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

17.    Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 214, 218-232 arası ve 932 adaları kapsayan alana ilişkin 01.11.2016 tarihli ve 393 sayılı Kuşadası Belediye Meclis Kararı hususunun görüşülmesi

18.    Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 124 ada 41 numaralı parselin B-4 konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

19.    Söke İlçesi Yenikent Deresi Islah Kesitinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi

20.    Söke İlçesi Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi

21.    Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesinde isimsiz yola isim verilmesi hususunun görüşülmesi

22.    Yenipazar İlçesi Koyunlar Mahallesi 101 ada 347 parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılması hususunun görüşülmesi

23.    Sözleşmeli personel ve Başkan Danışmanlarına 2017 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

24.    01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında İtfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

25.    01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

26.    II ve III Sayılı Memur Kadro Değişikliği Cetvelleri hususunun görüşülmesi

27.    Sebze ve Meyve Toptancı Halindeki işyerlerine ait hal teminat bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

 

Meclis gündemini indirmek için tıklayınız...

|