İmar Planı Askı İlanları

İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Didim Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1319 ada 1 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5082,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 14.12.2017 502 26.12.2017 24.1.2018 N11b-11b_2017-502
Dosyayı İndir


2017-502_rapor
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi 1585 parselin özel eğitim alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-30061 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 14.12.2017 505 26.12.2017 24.1.2018 M19b-16b_2017-505
Dosyayı İndir


2017-505_rapor
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, 242 parselin özel eğitim alanı, otopark ve taşıt yolu olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-30088 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 14.12.2017 508 26.12.2017 24.1.2018 M19b-19b_2017-508
Dosyayı İndir


2017-508_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 806 ada 140 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,37 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 14.12.2017 512 26.12.2017 24.1.2018 17-16-J_2017-512
Dosyayı İndir


2017-512_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 2081 parsel ve çevresinde turizm tesisi ve konut alanı ile çevre kullanımlarının yer seçimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,38 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 14.12.2017 513 26.12.2017 24.1.2018 11-10-KL_2017-513
Dosyayı İndir


2017-513_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 2081 parsel ve çevresinde turizm tesisi ve konut alanı ile çevre kullanımlarının yer seçimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,38 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 14.12.2017 513 26.12.2017 24.1.2018 11-10-KL_2017-513
Dosyayı İndir


2017-513_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi 2081 parsel ve çevresinde turizm tesisi ve konut alanı ile çevre kullanımlarının yer seçimlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,38 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 14.12.2017 513 26.12.2017 24.1.2018 11-10-KL_2017-513
Dosyayı İndir


2017-513_rapor
Dosyayı İndir