İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 ada 187 parselde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 14.3.2019 81 22.3.2019 22.4.2019 20K-I_2019-81
Dosyayı İndir


2019-81_açıklama_raporu
Dosyayı İndir


Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi, 110 ada 10 parselde ticaret alanı belirlenmesi amaçlı NİP: 34676,4 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve NİP:37296 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 14.3.2019 88 22.3.2019 22.4.2019 M19-B4_2019-88
Dosyayı İndir


2019-88_AİNİP_açıklama_raporu
Dosyayı İndir


M19B-22C_2019-88
Dosyayı İndir


2019-88_NİP_açıklama_raporu
Dosyayı İndir


Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi, 497 ada 11 parselin eğitim alanı düzenlenmesi amaçlı NİP-34676,3 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile özel eğitim tesis alanı ve taşıt yolu amaçlı NİP-37253 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 14.3.2019 97 22.3.2019 22.4.2019 M20-A2_2019-97
Dosyayı İndir


2019-97_AİNİP_açıklama_raporu
Dosyayı İndir


M20A-15B_2019-97
Dosyayı İndir


2019-97_NİP_açıklama_raporu
Dosyayı İndir


Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesinde ÖPA alanı belirlenmesi ile ilgili NİP-34676,2 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli AİNİP değişikliği. 14.3.2019 79 22.3.2019 22.4.2019 GÖSTERİM_2019-79
Dosyayı İndir


M18-C-4_2019-79
Dosyayı İndir


N18-B1_2019-79
Dosyayı İndir


N18-B2_2019-79
Dosyayı İndir


İl nazım imar planı - plan hükümleri_2019-79
Dosyayı İndir


İl nazım imar planı - açıklama raporu_2019-79
Dosyayı İndir


154kV Denizli Batı 380 Kızıldere III JES Enerji İletim Hattı Projesinin Buharkent Kızıldere III JES İmar Planlarına İşlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 13.3.2019 29.3.2019 29.4.2019 M21B02D
Dosyayı İndir


5000_RAPOR
Dosyayı İndir