İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, 117 ada 4 ve 5 parsellerde NİP-34667 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 13.9.2018 347 28.9.2018 30.10.2018 M20D-11D_2018-347
Dosyayı İndir


2018-347_rapor
Dosyayı İndir


Efeler İlçesi, Ovaeğmir Mahallesine ait NİP-32720 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik imar planı. 13.9.2018 354 28.9.2018 30.10.2018 M19B-17C_2018-354
Dosyayı İndir


2018-354_rapor
Dosyayı İndir


Aydın İl bütününe yönelik NİP-34676 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planı. 13.9.2018 358 28.9.2018 30.10.2018 AYDIN_25000_NIP
Dosyayı İndir


AİNİP-2040-25000 Nazım Plan Açıklama Raporu
Dosyayı İndir


AİNİP-2040-25000 Nazım Plan Notları
Dosyayı İndir