İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Aydın İl bütününe yönelik NİP-34676 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler. 10.1.2019 21 24.1.2019 22.2.2019 AİNİP_2040_Nazım_Planı_Plan Notları
Dosyayı İndir


AİNİP_2040_Nazım_İmar_Planı_Açıklama_Raporu
Dosyayı İndir


GOSTERIM
Dosyayı İndir


M18B3
Dosyayı İndir


M18B4
Dosyayı İndir


M18C1
Dosyayı İndir


M18C2
Dosyayı İndir


M18C4
Dosyayı İndir


N18A2
Dosyayı İndir


N18A3
Dosyayı İndir


N18B1
Dosyayı İndir


N18B2
Dosyayı İndir


Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli Mahallesi,1171 ve 95 parsellerde Kültürel Tesis Alana ilişkin koruma amaçlı NİP-35983 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-35984 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. 10.1.2019 12 24.1.2019 22.2.2019 2019-12_rapor_nazım
Dosyayı İndir


2019-12_rapor_uygulama
Dosyayı İndir


M19B-22C-12
Dosyayı İndir


M19B-22C-1C-12
Dosyayı İndir


M19B-22C-4B-12
Dosyayı İndir