İmar Planı Askı İlanları

İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Didim Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2361 ada 1 parsel ve 2362 ada 1 parselde park alanı, 1136 ada 1 parsel ve 15357 parselde Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanı amaçlı NİP-5082,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 69 27.2.2018 28.3.2018 N18B-11D_2018-69
Dosyayı İndir


2018-69_rapor
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, 1673 ada 11 numaralı parselin kültürel tesis alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve NİP-5946,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 74 27.2.2018 28.3.2018 18-19JK_2018-74
Dosyayı İndir


20-21JK_2018-74
Dosyayı İndir


2018-74_NİP_rapor
Dosyayı İndir


19-J-II_2018-74
Dosyayı İndir


20-J-III_2018-74
Dosyayı İndir


2018-74_UİP_rapor
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 837 ada 109 parselde 7m’lik yaya yolu belirlenerek yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 15.2.2018 75 27.2.2018 28.3.2018 15L-I_2018-75
Dosyayı İndir


2018-75_rapor
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parselde özel sağlık tesis alanı ve ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-5946,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 77 27.2.2018 28.3.2018 18-19-JK_2018-77
Dosyayı İndir


2018-77_rapor
Dosyayı İndir


İncirliova İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, 119 ada 42 parselde Sosyal Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-8760,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 83 27.2.2018 28.3.2018 18-19-20-LM_2018-83
Dosyayı İndir


2018-83_rapor
Dosyayı İndir


Kuyucak Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, 693, 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde JES amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ENH. direk yerlerinin işlenmesi ve plan notu değişikliği amaçlı NİP-15335,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 89 27.2.2018 28.3.2018 M21A-01D_2018-89
Dosyayı İndir


M21A-06A_2018-89
Dosyayı İndir


M21A-06B_2018-89
Dosyayı İndir


2018-89_rapor
Dosyayı İndir


Nazilli Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2161 ada, 1 parselin Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP- 5914,13 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 15.2.2018 90 27.2.2018 28.3.2018 M20B-07A_2018-90
Dosyayı İndir


M20B-07D_2018-90
Dosyayı İndir


2018-90_rapor
Dosyayı İndir


Sultanhisar Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesi, 178 ada 6 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-31138 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 15.2.2018 95 27.2.2018 28.3.2018 M20A-14B_2018-95
Dosyayı İndir


2018-95_rapor
Dosyayı İndir


Sultanhisar Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi 621 ada 18 parselin kuzey doğusunda trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-5892,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 15.2.2018 96 27.2.2018 28.3.2018 M20A-15A-3A_2018-96
Dosyayı İndir


2018-96_rapor
Dosyayı İndir