İmar Planı Askı İlanları

İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Buharkent Buharkent Termal Turizm Bölgesi sınırları içerisinde Aydın İli, Buharkent İlçesi, Savcılı Mahallesi, 891, 907, 914, 918 ve 919 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan “Güneş Enerjisi Santral Alanı” (GES) yapılması amacı ile hazırlanan NİP:28084 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ABÇDP-17277,3 plan işlem numaralı hazırlanan Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi’ne ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Değişikliği 13.7.2017 2017/08-05 25.8.2017 25.9.2017 1_25000_PLAN HÜKÜMLERİ
Dosyayı İndir


1_25000_PLAN HÜKÜMLERİ
Dosyayı İndir


M21B-01B
Dosyayı İndir


M21-B-01C
Dosyayı İndir


Buharkent RAPOR
Dosyayı İndir


1_25000_PLAN HÜKÜMLERİ
Dosyayı İndir


Karacasu Karacasu İlçesi, Bereketli Mahallesi, 373 ada 13 ve 14 parsellerde GES amaçlı hazırlanan NİP-27972 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 10.8.2017 308 5.9.2017 4.10.2017 M21-D-02-A_2017-308
Dosyayı İndir


M21-D-02-B_2017-308
Dosyayı İndir


2017-308_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 855 ada 39 parsele ilişkin, NİP-3266,34 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 10.8.2017 310 5.9.2017 4.10.2017 19-18KL_2017-310
Dosyayı İndir


2017-310_rapor
Dosyayı İndir


Kuşadası Kuşadası İlçesi, Türkmen Mah. 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 ve 323 adalarda muhtelif parseller ve çevresine ilişkin NİP-3266,28 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği 10.8.2017 311 5.9.2017 4.10.2017 15-14KL_2017-311
Dosyayı İndir


2017-311_rapor
Dosyayı İndir


Yenipazar Yenipazar İlçesi, Direcik Mahallesi 1143 parselde GES amaçlı hazırlanan NİP-27701 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 10.8.2017 317 5.9.2017 4.10.2017 M20-B-16-B_2017-317
Dosyayı İndir


2017-317_rapor
Dosyayı İndir


Didim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 09.06.2017 tarihli ve 2017-07/07 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu"nun 7. maddesi uyarınca 17.08.2017 tarihinde onaylanan; İlimiz, Didim Kültür ve Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalan Yalıköy Mahallesi, 472 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller ile 477 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı ABÇDP-20430,7 plan işlem numaralı, 1/25.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve NİP-28212 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı. 9.6.2017 2017-07/07 6.9.2017 5.10.2017 N18B1 - ABÇDP-20430,7
Dosyayı İndir


N18B06A - NİP-28212
Dosyayı İndir


N18B06B - NİP-28212
Dosyayı İndir


ÇDP Açıklama Raporu
Dosyayı İndir


ÇDP Açıklama Raporu - Ekler
Dosyayı İndir


NİP Açıklama Raporu
Dosyayı İndir


NİP Açıklama Raporu - Ekler
Dosyayı İndir