İmar Planı Askı İlanları

İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Didim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 29.11.2017 tarihli ve 2017-15/08 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinde onaylanan; Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2310 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanması amaçlı NİP-32279,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 9.4.2018 2017-15/08 24.4.2018 23.5.2018 30-L
Dosyayı İndir


2017-15-08 _NİP RAPOR
Dosyayı İndir


Didim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarihli ve 2018-02/07 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 10.04.2018 tarihinde onaylanan; Didim İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 101 ada 425 parsel numaralı taşınmazın Gelişme Konut Alanı ( Düşük 51/150 kişi/ha), Ticaret Alanı (T1), Eğitim Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park ve Yeşil Alan, Pasif Yeşil Alan, Erişme Kontrollü Karayolu (40 m) ve İkinci Derece Yol (10 m) olarak planlanması amaçlı NİP-32292 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 10.4.2018 2018-02/07 24.4.2018 23.5.2018 N18B-08D
Dosyayı İndir


2018-02-07 NİP_RAPOR
Dosyayı İndir


Çine Çine İlçesi, Sarıoğlu Mah. 305 ada 6 parsel ve 306 ada 8 parselde nazım imar planında konut ve park alanında kalan taşınmazlar için hazırlanan NİP-6214,6 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 12.4.2018 160 2.5.2018 31.5.2018 29K_2018-160
Dosyayı İndir


2018-160_RAPOR
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Işıklı Mah. 1553 parselde sosyal tesis alanı (Çocuk Destek Merkezi Hizmet Binası) düzenlemesine yönelik NİP-31645,1 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 12.4.2018 163 2.5.2018 31.5.2018 M19B-16B_2018-163
Dosyayı İndir


2018-163_RAPOR
Dosyayı İndir


Efeler Efeler İlçesi, Kardeşköy Mah. 29 parselde özel okul alanı, yol ve otopark olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-32150 plan işlem no.lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 12.4.2018 164 2.5.2018 31.5.2018 M19B-11D_2018-164
Dosyayı İndir


2018-164_RAPOR
Dosyayı İndir


Nazilli Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mah., 2246 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/1549E. 2018/190 K. sayılı kararı doğrultusunda imar planı değişikliğinden önceki plan olan konut ve park alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP: 5914,17 plan işlem no.lu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP: 8226,47 plan işlem no.lu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 12.4.2018 179 2.5.2018 31.5.2018 M20-B-07D_2018-179
Dosyayı İndir


2018-179_NİP_RAPOR
Dosyayı İndir


M20-B-07D-1B_2018-179
Dosyayı İndir


2018-179_UİP_RAPOR
Dosyayı İndir