İmar Planı Askı İlanları

İlçe Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Buharkent Buharkent Kızıldere III Jeotermal Enerji Üretim Alanı’na ait NİP-17278,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 16.3.2017 2017-04/09 9.6.2017 10.7.2017 M21B02D
Dosyayı İndir


M21B07A
Dosyayı İndir


5000RAPOR
Dosyayı İndir


Didim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 01.12.2016 tarihli ve 249/03 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 05.06.2017 tarihinde onaylanan Didim Kültür ve Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 5.2.2 maddesinde yer alan günübirlik alanların Maksimum KAKS (E)=0.05 Maksimum h=5.50 m olarak belirlenen yapılaşma koşullarının KAKS (E)=0.20 Yençok=5.50 m olarak değiştirilmesine ilişkin ABÇDP-20430,5 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Değişikliği; 1.12.2016 249/03 15.6.2017 14.7.2017 Turizm Planı - Plan Hükmü Deg
Dosyayı İndir


rapor
Dosyayı İndir


Didim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun EK-3. maddesi uyarınca Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 24.05.2017 tarih ve 2017/41 sayılı kararı ile onaylanan ve 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2074 ada 12 ve 13 parsellerin “Turizm Tesis Alanı” kullanımının “Otel Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 24.5.2017 2017/41 20.6.2017 20.7.2017 30-K
Dosyayı İndir


Rapor
Dosyayı İndir