İmar Planı Askı İlanları

Plan Konusu Meclis Tarihi Karar No Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Dosya
Çine İlçesi, Karakollar Mahallesi, 101 ada 1 parselin sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-09173607 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı. 12.3.2020 68 25.3.2020 24.4.2020 M20D-11B-2020-68
Dosyayı İndir


2020-68_rapor
Dosyayı İndir


Karacasu İlçesi, Büyükdağlı Mahallesi, 589 ada 6 parselin güneş enerji üretim alanı (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı NİP- 09085397 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği. 12.3.2020 71 25.3.2020 24.4.2020 M21D-03D_2020-71
Dosyayı İndir


2020-71_rapor
Dosyayı İndir