Haydi 2020-2024 Stratejik Planımızı Birlikte Tasarlayalım

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020–2024 dönemi Stratejik Plan hazırlıkları çerçevesinde yürütülen çalışma kapsamında; Büyükşehir Belediyemizin geleceğinin planlamasında dış paydaşların katkılarını beklendiğimiz anketimizde, İdaremizin şimdiki durumuna ve 5 yıllık gelecekte öngördüklerine yönelik görüş ve değerlendirmeleriniz bizim için önem taşımaktadır.

Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, İdaremizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı hazırlanırken siz paydaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda stratejiler geliştirmektir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıda listelenen anketlerden katılmak istediğinize tıklayınız:

  Vatandaş Anketi

  Serbest Meslek Mensupları Anketi

  Esnaf Anketi

 

 

 

 

|