Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI 11.06.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:223

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:224

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesinde bulunan, 1157 ada 378 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin, 2. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada anılan mahkemenin 24/05/2018 tarihli ara kararında kamulaştırma bedelinin 1.241.797,00TL olarak tespitine karar veriliğinden Mahkemece tespit edilen bu bedelin çok yüksek olması sebebiyle Kamulaştırma Kanunun 21. maddesi gereğince; dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:225

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Valiliği (Defterdarlık) arasında imzalanan 09.06.2017 tarihli protokolün 1. ve 7. Maddelerinde yapılan Kuşadası İlçesi Türkmen, Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 33.203,02 m²  yüzölçümlü alanın şezlong yeri olarak; 18 ayrı noktada toplam 26 adet wc' den, 3 adet engelli wc'leri hariç 23 adet wc' nin ücretli kullandırılması karşılığı protokol bedeline 1.700.000,00TL+KDV bedel ilavesi hususundaki tadilat kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 23.06.2017 tarihinde imzalanan protokolünde tadil edilmesine, bu kapsamda protokol düzenlenmesine ve düzenlenecek protokol süresinin 09.06.2017 tarihli protokolün süre başlıklı 4. maddesi gereğince 10 yıl olarak belirlenmesine, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, Meclis Üyesi Ümmet AKIN’ ın red oyuna karşılık toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

|