Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI 08.05.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:190

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2018 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:191

Karar: Meclis Üyesi Seda SARIBAŞ’ ın Meclis üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Divan Katibi Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere kullanılan 60 oyun tamamını alan Mehmet GÜLER’ in Divan Katibi Üyeliğine seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:192

Karar: Meclis Üyesi Seda SARIBAŞ’ ın Meclis üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Kadın Çocuk ve Aile Komisyonuna Halil Naci SOMER, Meclis Üyesi Rıza POSACI’ nın Meclis üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Tarım Komisyonuna Ümit ÖZDEMİR, Meclis Üyesi Nail ÖZAZMAN’ ın Meclis üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Jeotermal Komisyonuna Tahir YAMAN, Meclis Üyesi Hürrem ZENCİRCİ’ nin Meclis üyeliğinden istifası ile boşalan Meclis Tarım Komisyonuna Salih ŞAHİN, Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna Faik ALP ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Erdal BAYLAN’ ın kalan süreyi tamamlamak üzere açık oylama ile yapılan seçimler sonunda seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:193

Karar: Karpuzlu İlçesi Hatıpkışla Mahallesi 2150 parselde kayıtlı 280 m² yüzölçümlü meydan vasıflı taşınmaz ile 2138 parselde kayıtlı 121 m² yüzölçümlü avlulu kargir köy odası vasıflı taşınmazların TKGM 2005/3 sayılı Genelgesi uyarınca Karpuzlu Belediyesi adına tescil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:194

Karar: Bozdoğan İlçesi Çarşı Mahallesi 92 ada 8 parselde kayıtlı 526 m² yüzölçümlü pazar yeri vasıflı taşınmazın TKGM 2005/3 sayılı Genelgesi uyarınca Bozdoğan Belediyesi adına tescil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:195

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi “M Plaka İle İlçe Ve Mahalleler Arasında Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik", “Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri (Rotasyonlu Toplu Taşıma Araçları) Çalışma Yönetmeliği”, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler Ve Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Aydın Büyükşehir Belediyesi P Plaka Tahsisli Ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliktaslaklarının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|