Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İ L A N

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve sorumluluk alanlarında bulunan, aşağıdaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı   Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 23.05.2018 tarihinde saat 12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan;

Gerçek Kişiler a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı b)Nüfus cüzdan fotokopisi c)Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği d)İkametgah ilmühaberi e)İletişim bilgileri beyanı f)İhale dokümanının satın alındığına dair belge g)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont h)Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;

Tüzel Kişiler a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı b)Kuruluş sözleşmesinin aslı c)Yönetim kurulu imza sirküleri d)Adres ve iletişim bilgileri beyanı e)Vergi levhası f)Oda sicil kayıt belgesi g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge h)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneği i)Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;

Ulaşım Amaçlı Kurulmuş Mahalle Kooperatifleri a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı b)Nüfus cüzdan fotokopisi c)İkametgah ilmühaberi d)İletişim bilgileri beyanı e)İhale dokümanının satın alındığına dair belge f) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont g)Kooperatif  adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgesinin aslı h)Ticaret sicil gazetesi ı)İmza sirküsü i)Kooperatif Sicil kayıt belgesini;

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 4.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira Tahsis Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

                                                           

S.
No

İlçe

Adresi

Niteliği

Kullanım  Alanı (m²)

Yıllık Kira Tahmini Bedeli (TL/YIL)+KDV

Geçici Teminatı (TL)

1

Efeler

Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:15

  6 Nolu Dükkan

30,38

  3.600,00

  108,00

2

Efeler

Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:15

12 Nolu Dükkan

28,80

  3.300,00

    99,00

3

Efeler

Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:15

13 Nolu Dükkan

28,80

  3.300,00

    99,00

4

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

  6 Nolu Manav (Dükkan)

30,75

19.000,00

  570,00

5

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

  9 Nolu Balıkçı (Dükkan)

39,77

19.000,00

  570,00

6

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

10 Nolu Balıkçı (Dükkan)

39,74

19.000,00

  570,00

7

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

11 Nolu Balıkçı (Dükkan)

39,74

20.500,00

  615,00

8

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

12 Nolu Balıkçı (Dükkan)

39,74

20.500,00

   615,00

9

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

13 Nolu Balıkçı (Dükkan)

33,84

17.000,00

   510,00

10

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

14 Nolu Manav (Dükkan)

31,55

17.000,00

   510,00

11

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

15 Nolu Manav (Dükkan)

32,88

17.000,00

   510,00

12

Efeler

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı  (Balık Hali) No:27

18 Nolu Restoran (Lokanta)

72,33

72.000,00

2.160,00

13

Sultanhisar

Atça Mahallesi Karayolu Altı Küme Evleri No:1-E

Kafeterya

36,90

 1.850,00

     55,50

14

Sultanhisar

Atça Mahallesi Karayolu Altı Küme Evleri No:1-E

WC (Bay+Bayan+Engelli)

27,90

 1.300,00

    39,00

 

           

 

           

15

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/15 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,81

 2.400,00

    72,00

16

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/16 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,81

 2.400,00

   72,00

17

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/17 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,81

 2.400,00

   72,00

18

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/18 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,73

 2.400,00

   72,00

19

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/19 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

11,02

 2.400,00

   72,00

20

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/20 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

11,21

 2.400,00

   72,00

21

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/21 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

10,83

 2.400,00

   72,00

22

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/22+B/23+B/24 - WC (Bay+Bayan+Engelli)

28,13

2.400,00

   72,00

23

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/26 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

13,76

 2.400,00

   72,00

24

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat  

B/27 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,88

 2.400,00

   72,00

25

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/28 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,97

 2.400,00

   72,00

26

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat

B/29 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,88

 2.400,00

   72,00

27

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat  

B/30 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,97

 2.400,00

   72,00

28

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Bodrum Kat  

B/31 - Mahalle Kooperatif-Yazıhane

12,74

 2.400,00

   72,00

29

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

Z/9 - Dükkan

11,73

  6.000,00

 180,00

30

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

Z/10 - Dükkan

14,31

  6.000,00

 180,00

31

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat  

Z/12+Z/13+Z/14 - WC (Bay+Bayan+Engelli)

53,85

21.300,00

639,00

32

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

Z/15 - Nolu Dükkan

14,89

  6.000,00

180,00

33

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

Z/16 - Nolu Dükkan

  9,65

  6.000,00

180,00

34

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat  

Z/17 - Nolu Dükkan

 9,69

  6.000,00

180,00

35

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

Z/18 - Nolu Dükkan

 9,66

 6.000,00

180,00

36

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

   Z/23 - Nolu Yazıhane

14,98

6.000,00

180,00

37

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

   Z/24 - Nolu Yazıhane

14,98

6.000,00

180,00

38

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

   Z/25 - Nolu Yazıhane

14,98

6.000,00

180,00

39

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

  Z/26 - Nolu Yazıhane

15,29

6.000,00

180,00

40

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

  Z/27 - Nolu Yazıhane

15,29

6.000,00

180,00

41

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

  Z/28 - Nolu Yazıhane

15,29

6.000,00

180,00

42

Çine

Hamitabad Mahallesi Otogar Zemin Kat

  Z/29 - Nolu Yazıhane

15,29

6.000,00

180,00

43

Didim

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Terminal

10 Nolu Yazıhane

10,00

7.000,00

210,00

44

Didim

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Terminal

12 Nolu Yazıhane

10,00

7.000,00

210,00

45

Didim

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Terminal

13 Nolu Yazıhane

10,00

7.000,00

210,00

46

Didim

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Terminal

3 Nolu Dükkan

6,44

8.000,00

240,00

47

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı

P/14 - Yazıhane

12,87

7.000,00

210,00

48

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı

P/15 - Yazıhane

15,95

7.500,00

225,00

49

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı  

P/17 - Yazıhane

15,95

7.500,00

225,00

50

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı

P/21 - Yazıhane

3,56

4.000,00

120,00

51

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı  

P/22 - Yazıhane

4,98

4.000,00

120,00

52

Söke

Yenicami Mahallesi Santral Garajı  

P/30 - Yazıhane

17,33

7.000,00

210,00

 

 

|