Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 12.09.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:332

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:333

 

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi uyarınca; Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Merkezi idareye Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar, Mahalli idareler ve Bağlı Kuruluşlar, Kooperatifler, Birlikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Dernekler, vs. kuruluşlar arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

|