Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI 08.08.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:288

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:289

Karar: Kuşadası İlçesi Yayla, Caferli,  Yeniköy, Kirazlı, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede yer alan 34 adet taşınmazın 19 adedinin Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 14 adedinin Aydın Büyükşehir Belediyesine ve 1 adedinin ise Kuşadası Belediyesi adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

                                                               KUŞADASI İLÇESİ TAŞINMAZ LİSTESİ

 

SIRA

MAHALLE

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ M²

TESCİL YAPILMASI GEREKEN KURUM

1

YAYLA

2

71

KUYU VE ARSASI

180,00

ASKİ

2

YAYLA

7

143

SU DEPOSU

13,00

ASKİ

3

YENİKÖY

7

129

MEZARLIK

2.500,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4

YENİKÖY

24

308

ÇEME

7,00

ASKİ

5

CAFERLİ

2

20

KUYU VE ARSASI

214,00

ASKİ

6

CAFERLİ

8

139

MEZARLIK

3.720,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

7

CAFERLİ

15

265

ÇEŞME VE SU DEPOSU

14,00

ASKİ

8

KİRAZLI

2

21

YAREN KUYUSU

86,00

ASKİ

9

KİRAZLI

2

30

YAREN ÇEŞMESİ

14,00

ASKİ

10

KİRAZLI

8

310

MEZARLIK ARSASI

108,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

11

KİRAZLI

18

905

GÖLCÜK KUYUSU

160,00

ASKİ

12

KİRAZLI

7

944

MEZARLIK

140,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

13

KİRAZLI

35

1037

SARIPINAR ÇEŞMESİ

5,00

ASKİ

14

KİRAZLI

34

1226

YÖRÜK ÇEŞMESİ

80,00

ASKİ

15

KİRAZLI

41

1385

MEHTİ MEZARLIĞI

1.720,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

16

KİRAZLI

19

1396

MEZARLIK

720,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

17

KİRAZLI

42

1409

ÇEŞME VE MEYDAN

76,00

ASKİ

18

KİRAZLI

44

1524

ÇEŞME

76,00

ASKİ

19

KİRAZLI

47

1564

MEZARLIK

342,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

20

KİRAZLI

47

1568

HELA

10,00

KUŞADASI BELEDİYESİ

21

GÜZELÇAMLI

6

213

KUYU

280,00

ASKİ

22

GÜZELÇAMLI

7

246

KUYU

60,00

ASKİ

23

GÜZELÇAMLI

6

393

MEZARLIK

3.860,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

24

GÜZELÇAMLI

34

1467

ÇEŞME

8,7

ASKİ

25

GÜZELÇAMLI

36

1477

METRUK ÇEŞME

19,8

ASKİ

26

GÜZELÇAMLI

34

1498

ÇEŞME

5,8

ASKİ

27

GÜZELÇAMLI

39

1599

ÇEŞME

7,00

ASKİ

28

GÜZELÇAMLI

34

1611

ÇEŞME

1,4

ASKİ

29

DAVUTLAR

46

891

MEZARLIK

1.200,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

30

DAVUTLAR

46

902

MEZARLIK

300,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31

DAVUTLAR

46

903

MEZARLIK

280,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

32

DAVUTLAR

45

904

MEZARLIK

1.316,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

33

DAVUTLAR

45

905

MEZARLIK

19.880,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

34

DAVUTLAR

69

1614

METRUK MEZARLIK

904,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

Karar No:290

Karar: Kuşadası İlçesi Çınar ve Soğucak Mahalleleri ile Söke İlçesi Serçin ve Sarıkemer Mahallelerinde aşağıda listede yer alan Kuşadası ve Söke ilçesine bulunan 10 adet taşınmazın 5 adedinin Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 3 adedinin Aydın Büyükşehir Belediyesine ve 2 adedinin ise Söke Belediyesi adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

                                                           KUŞADASI-SÖKE İLÇELERİ TAŞINMAZ LİSTESİ

SIRA

İLÇE/MAHALLE

PAFTA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ M²

TESCİL YAPILMASI GEREKEN KURUM

1

KUŞADASI/ÇINAR

1

2

ÇEŞME VE MEYDAN

2.008,00

ASKİ

2

KUŞADASI/ÇINAR

17

416

KUYU

800,00

ASKİ

3

KUŞADASI/ÇINAR

17

418

KUYU VE MEYDAN

440,00

ASKİ

4

KUŞADASI /SOĞUCAK

20

292

METRUK MEZARLIK

2.000,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5

KUŞADASI /SOĞUCAK

21

311

MEZARLIK

2.500,00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

6

KUŞADASI /SOĞUCAK

20

313

MEZARLIK

1.684.00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

7

KUŞADASI /SOĞUCAK

23

363

KARGİR SU ÇEŞMESİ

12,00

ASKİ

8

KUŞADASI /SOĞUCAK

24

400

KOCA MUFTAFA KUYUSU

39,00

ASKİ

9

SÖKE/ SERÇİN

15

1701

PAZAR YERİ

100,00

SÖKE BELEDİYESİ

10

SÖKE/ SARIKEMER

4

1313

PAZAR YERİ

4.456,00

SÖKE BELEDİYESİ

 

Karar No:291

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün kaldırılmasına, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:292

Karar: Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesinde bulunan, 22 ada 15 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, Kamulaştırma Kanununun 21. maddesi gereğince; kamulaştırılmasından vazgeçilerek tapu kütüğüne konulan kamulaştırma şerhinin kaldırılmasına ve bu hususta alınmış olan mülga Aydın Belediye Meclisinin 06/07/1998 tarih ve 315 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:293

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesinin 14/04/2017 tarih ve 2017/1473E, 2017/479 numaralı kararı gereği Efeler İlçesi Köprülü Mahallesinde bulunan 430 ada 7, 8, 9, 10 parsellerinde kayıtlı taşınmazların Kamulaştırma Kanununun 21. maddesi gereğince; kamulaştırılmasından vazgeçilerek tapu kütüğüne konulan kamulaştırma şerhinin kaldırılmasına ve bu hususta alınmış olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2015 tarih ve 451 sayılı kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:294

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi Çakırlar Kuyusu mevkiinde bulunan tapunun 720 ada 187 parsel numarasında kayıtlı 21.562,50 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Tesislerin, işletilmesinden elde edilecek vergi sonrası net karın %50 'sinin takip eden yılın ilk üç ayında Aydın Büyükşehir Belediyesi hesaplarına aktarılması kaydıyla, 10 yıl süre ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne işletmesinin devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:295

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2017 tarihli ve 245 sayılı kararında yer alan “Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 3.120,17 m² yüzölçümlü taşınmazın Düğün Salonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 2 yıl süre ile Çine Belediye Başkanlığına tahsisine” ifadesinin “Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, Çine İlçesi, Yenimahalle, 567 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 12.281,99 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın üzerinde inşası tamamlanan Düğün Salonunun 2 yıl süreyle bedelsiz olarak Çine Belediye Başkanlığına tahsisine…” olarak değiştirilmesine ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2017 tarihli ve 245 sayılı kararın bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:296

Karar: S.S. Akademipark Rezidans Konut Yapı Kooperatifine ait Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde bulunan, tapunun 2632 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı, 1239.89 m² yüzölçümlü taşınmazın emsal oranı (E=0,40) ve mevcut imar durumunun korunması koşulu ile Belediyemize bağışının kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|